วันที่
 • ใดก็ได้
 •  
  24 ชั่วโมงที่แล้ว
 •  
  3 วันที่แล้ว
 •  
  7 วันที่แล้ว
 •  
  30 วันที่แล้ว
ค้นหาโดย
 • ช่องว่างทั้งหมด
 •  
  หัวข้อเท่านั้น
บริษัท
 • บริษัทใดก็ได้
 •  
แหล่ง
 • ใดก็ได้
 •  
  กระดานงาน
 •  
  บริษัทจัดหางาน
 •  
  บริษัท
รัศมี
 • ค่าเริ่มต้น
 •  
  สถานที่ที่ชัดเจน
 •  
  5 กม.
 •  
  15 กม.
 •  
  25 กม.
 •  
  50 กม.
 •  
  100 กม.
ล้างตัวกรอง
  39ตำแหน่งงาน - หน้า 1 จาก 3 (0.62 วินาที)
  คุณรู้หรือไม่? neuvoo มีตัวเลือกงานที่กว้างที่สุด ในไทย
  ที่นี่ที่ neuvoo เรามุ่งมั่นที่จะให้ผู้ใช้ของเรามีเนื้อหาเฉพาะที่หลากหลาย ต้องขอบคุณพนักงานที่มีพรสวรรค์ของเราผู้ซึ่งทำงานอย่างหนักตลอดเวลาเพื่อรวบรวมงานใหม่ๆ อย่างต่อเนื่องเพื่อที่เราจะสามารถเติบโตและ เป็นกลายฐานข้อมูลงานที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ! นี่เป็นเพียงแค่หนึ่งในเหตุการณ์สำคัญที่เราประสบความสำเร็จตั้งแต่เราเริ่มต้น เรายังคงมุ่งมั่นแสวงหาการปรับปรุงและนวัตกรรมในทุกสิ่งที่เราทำ
  บริษัท ซัยโจ เดนกิ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
  |
  จ.นนทบุรี
  - 19 วันที่แล้ว
  เงินเดือน : 11,000 - 13,000
  หน้าที่ความรับผิดชอบ. 1. คีย์เอกสารข้อมูลพลังงานที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างานในแต่ละวัน 2. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก 3. ช่วยเหลืองานเอกสารอื่นๆ ภายใ...
  บริษัท กลุ่มสยามพิวรรธน์ จำกัด
  |
  กทม, กทม
  - 2 วันที่แล้ว
  หน้าที่ความรับผิดชอบ. จัดทำรายงานพลังงานประจำปีส่ง พพ. วิเคราะห์การใช้พลังงาน เช่น ส่วนกลาง ศึกษาแนวทางการประหยัดพลังงานและเทคโนโลยีใหม่ ๆ เพื่อนำเสนอ. คุณสมบัติ. เพศ. ชาย , หญิง. ...
  บริษัท ฟิกท์ แอสโซซิเอท จำกัด
  |
  กทม, กทม
  - 10 วันที่แล้ว
  หน้าที่ความรับผิดชอบ. ให้คำปรึกษาด้านพลังงานในอาคารต่าง ๆ เพื่อลดต้นทุนค่าพลังงานไฟฟ้า ออกตรวจสอบและประเมินผลการใช้พลังงานในระบบวิศวกรรม เช่น ระบบไฟฟ้า ระบบปรับอากาศ ระบบทำความเย็น...
  บริษัท เอ็นเนอร์ยี่ พลัส ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด
  |
  กทม, กทม
  - 19 วันที่แล้ว
  หน้าที่ความรับผิดชอบ. รายละเอียดงาน. 1. เปิดงาน. ติตต่อกับผู้ประกอบการที่สนใจที่จะลดต้นทุนด้านพลังงาน ผ่านช่องทางประชาสัมพันธ์. ต่างๆ เพื่อนำเสนอขั้นตอนการดำเนินงาน. 2. ประสานงาน. ...
  บริษัท ริเวอร์พลัส จำกัด
  |
  จ.นนทบุรี
  - 12 ชั่วโมงที่ผ่านมา
  เงินเดือน : 25,500 - 45,000
  หน้าที่ความรับผิดชอบ. ติดต่อลูกค้าเพื่อเก็บความต้องการของระบบ และทำเอกสารสรุป. จัดทำเอกสารวิเคราะห์และออกแบบระบบ. ทำการสำรวจ วิเคราะห์ และออกแบบระบบ ให้ตรงกับความต้องการ. กำกับ ควบ...
  บริษัท เอ็นจีวีพลัส (ประเทศไทย) จำกัด
  |
  กทม
  - 10 วันที่แล้ว
  เงินเดือน : 15,000 - 17,000
  หน้าที่ความรับผิดชอบ. ต้อนรับลูกค้าหน้าร้าน ให้ข้อมูลกับลูกค้า. คีย์ข้อมูล. ประสานงานภายในองค์กร. คุณสมบัติ. เพศ. ชาย , หญิง. อายุ(ปี). 25. 35 ปีขึ้นไป. ระดับการศึกษา. ปวช. ปริญญาต...
  บริษัท เอ็นจีวีพลัส (ประเทศไทย) จำกัด
  |
  กทม, กทม
  - 14 วันที่แล้ว
  เงินเดือน : 25,000 - 30,000
  หน้าที่ความรับผิดชอบ. เตรียมแผนงานขายและแผนงานการตลาดเพื่อเข้าประชุมกับทีมงานขาย. ควบคุมฝ่ายขายให้นำเสนอขายสินค้าที่รับผิดชอบให้ได้ตามเป้าที่บริษัทฯกำหนดไว้ และรักษาฐานลูกค้าเก่า เ...
  บริษัท เอ็นจีวีพลัส (ประเทศไทย) จำกัด
  |
  กทม
  - 19 วันที่แล้ว
  เงินเดือน : 15,000 - 20,000
  หน้าที่ความรับผิดชอบ. มีประสบการณ์ด้านเครื่องยนต์ แก๊สรถยนต์ 5ปีขึ้นไป. คุณสมบัติ. เพศ. ชาย. อายุ(ปี). 30. 35 ปีขึ้นไป. ระดับการศึกษา. ปวช. ขึ้นไป. ประสบการณ์(ปี). 2. 5 ปีขึ้นไป. อ...
  บริษัท เอ็นเนอร์ยี่ พลัส ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด
  |
  กทม, กทม
  - 9 วันที่แล้ว
  หน้าที่ความรับผิดชอบ. ติดต่อประสานงานกับทางลูกค้า นำเสนอสินค้าและบริการ. ประสารงานด้านฝ่ายวิศวกรรม. คุณสมบัติ. เพศ. ชาย , หญิง. อายุ(ปี). 25. 30. ระดับการศึกษา. ปริญญาตรี ขึ้นไป. ป...
  บริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด
  |
  กทม
  - 19 วันที่แล้ว
  หน้าที่ความรับผิดชอบ. ดูแลงานบุคคล (สรรหา. ฝึกอบรม พัฒนาบุคลากร). งานแผนงานร่วมกับผู้จัดการแแผนกและผู้จัดการฝ่าย. ดูแลงานธุรการ. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย. คุณสมบัติ. เพศ. ชาย ,...
  บริษัท อุตสาหกรรมอาหารไทย (1964) จำกัด
  |
  กทม, กทม
  - 25 วันที่แล้ว
  หน้าที่ความรับผิดชอบ. 1.ปฎิบัติงานด้านความปลอดภัย 2.สนับสนุนด้านสิ่งแวดล้อม 3.สนับสนุนด้านอนุรักษ์พลังงาน 4.อื่นๆที่ไดด้รับมอบหมาย. คุณสมบัติ. เพศ. ชาย , หญิง. อายุ(ปี). 25 ปีขึ้นไ...
  บ.ยูนิคอร์ด จำกัด มหาชน
  |
  จ.สมุทรสาคร
  - 19 วันที่แล้ว
  หน้าที่ความรับผิดชอบ. ควบคุมดูแล บอยเลอร์ ชนิดถ่านหิน และน้ำมันเตาให้จ่าย Steam อย่างมีประสิทธิภาพ ได้พลังงานสูงสุด ซ่อมบำรุงบอยเลอร์ให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ. คุณสมบัติ. เพศ. ชาย , ห...
  บริษัท ทองไทยการทอ จำกัด
  |
  กทม, กทม
  - 25 วันที่แล้ว
  หน้าที่ความรับผิดชอบ. ควบคุมการปฏิบัติงานของ จป.วิชาชีพ. จัดทำงบประมาณค่าใช้จ่ายด้านความปลอดภัยและการอนุรักษ์พลังงาน. จัดทำแผนงานด้านความปลอดภัยฯ และอนุรักษ์พลังงานประจำปี. ควบคุมด...