วันที่
 • ใดก็ได้
 • 24 ชั่วโมงที่แล้ว
 • 3 วันที่แล้ว
 • 7 วันที่แล้ว
 • 30 วันที่แล้ว
ค้นหาโดย
 • ช่องว่างทั้งหมด
 • หัวข้อเท่านั้น
บริษัท
 • บริษัทใดก็ได้
แหล่ง
 • ใดก็ได้
 • กระดานงาน
 • บริษัทจัดหางาน
 • บริษัท
รัศมี
 • ค่าเริ่มต้น
 • สถานที่ที่ชัดเจน
 • 5 กม.
 • 15 กม.
 • 25 กม.
 • 50 กม.
 • 100 กม.
ล้างตัวกรอง
  คุณรู้หรือไม่? neuvoo มีตัวเลือกงานที่กว้างที่สุด ในไทย
  ที่นี่ที่ neuvoo เรามุ่งมั่นที่จะให้ผู้ใช้ของเรามีเนื้อหาเฉพาะที่หลากหลาย ต้องขอบคุณพนักงานที่มีพรสวรรค์ของเราผู้ซึ่งทำงานอย่างหนักตลอดเวลาเพื่อรวบรวมงานใหม่ๆ อย่างต่อเนื่องเพื่อที่เราจะสามารถเติบโตและ เป็นกลายฐานข้อมูลงานที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ! นี่เป็นเพียงแค่หนึ่งในเหตุการณ์สำคัญที่เราประสบความสำเร็จตั้งแต่เราเริ่มต้น เรายังคงมุ่งมั่นแสวงหาการปรับปรุงและนวัตกรรมในทุกสิ่งที่เราทำ
  พิษณุโลก
  Syn Mun Kong Insurance
  กทม
  Pantip
  กทม
  สโตนเฮ้นจ์ จำกัด
  กทม
  G-Able
  กทม
  ThaiBev Group
  กทม
  สโตนเฮ้นจ์ จำกัด
  กทม
  Com7 Public Company Limited
  จ.เชียงใหม่
  Start
  Job description หน้าที่และความรับผิดชอบ- ขึ้นว่าความ รับผิดชอบคดีตามที่ได้รับมอบหมาย ในโซนภาคเหนือ คุณสมบัติ - เพศ : ทั้งชายและหญิง - อายุ : 20-40 - วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี - ต้องได้รับไบอนุญาตว่าความ (ตั๋วทนาย) แล้ว - เป็นคนขยัน ซื่อสัตย์ และ อดทน - หากมีใบอนุญาตขับขี่และความสามารถในการขับรถรถยนต์ และ/หรือ มอเตอร์ไซค์ ได้จะได้รับพิจารณาในระดับต้นๆ
  Ban Phaeo, จ.สมุทรสาคร
  Start
  Job descriptionคุณสมบัติ• ชายหรือหญิง วุฒิ ปวส. – ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมสิ่งทอ • มีประสบการณ์ทางด้าน I.E. งานการ์เม้นท์ 1-2 ปีขึ้นไป • มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Sew Easy, MRL, GSD จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  กทม
  Dutch Mill Group
  กทม, กทม
  Start
  Job descriptionหน้าที่และความรับผิดชอบ-จัดเรียงสินค้า,ผู้ช่วยแคชเชียร์ทำงานช่วงวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ หรือ วันธรรมดาที่ไม่มีเรียน คุณสมบัติ -ชาย/หญิง อายุ 18 ปีขึ้นไป - เฉพาะ นักเรียน/นักศึกษา เท่านั้น
  กทม
  Dutch Mill Group
  กทม
  Start
  Job descriptionคุณสมบัติ:• เพศหญิง อายุ 23 - 32 ปี • วุฒิปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจการตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ • มีความรู้ความสามารถในการอ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ดี • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ MS Office ได้ดี • มีทักษะไหวพริบ ในการทำงาน • กล้าแสดงออก และมีความมั่นใจในระดับเบื้องต้นในการปฏิบัติงาน • มีความละเอียดรอบคอบ รายละเอียดงาน: • สร้าง New Customer Master และตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นในระบบ • จัดเก็บไฟล์เอกสาร Memo ที่เกี่ยวข้องกับ Customer Master และ Regulation • ตรวจสอบข้อมูลของลูกค้า กับข้อมูลในระบบ ได้แก่ ชื่อลูกค้า / Material Master / Term of Payment / Brand / Route (Destination) / การบรรจุสินค้าเข้าตู้คอนเทรนเนอร์ / Requirement ของลูกค้า / กฎการนำเข้าของประเทศปลายทาง และข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง • ตรวจสอบ Term of Payment ให้เป็นไปตามนโยบายการขาย • ทำการเปิด Order ในระบบ และตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้น • ส่ง Order Confirmation ให้กับ PIC และ Marketing Manager เพื่อลงนามในเอกสาร และลง Log Book • ตรวจสอบและ Running Number ของ Order (บริษัทในเครือฯ นอก SAP) • แก้ไขข้อมูลของ Order ตาม Memo ลงในระบบ และตรวจสอบความเกียวข้องของข้อมูลที่จะต้องทำการแก้ไขกับเงื่อนไขอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง • ดำเนินการแก้ไข จัดทำเอกสาร และประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องเพื่อการแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไข Order เช่น Credit Debit Note Request / ยกเลิก-ติด Status / แก้ไขสกุลเงิน / เปิด Order ใหม่ แจ้งเลขที่เอกสาร order ใหม่, Credit / Debit Note request ให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง • ตรวจสอบ Document Flow เพื่อหาเบอร์ C/I และดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับงาน Return Orderในระบบ SAP • รวมทั้งงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
  กทม
  บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ( มหาชน )
  จ.ชลบุรี
  Start
  Job descriptionหน้าที่และความรับผิดชอบร่างสัญญา/ดูแลเกี่ยวกับสัญญาภายในบริษัท คุณสมบัติ - เพศ : ชาย , หญิง - อายุ(ปี) : 28 - 32 - ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี - ปริญญาโท - ประสบการณ์(ปี) : 1
  กทม
  บริษัท ก.สิทธินนท์ จำกัด
  กทม, จังหวัด กรุงเทพมหานคร
  บริษัท ไพพรรณรัตน์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
  จ.ภูเก็ต
  บจก. สินสยามเคหะการ และ บจก. โอเชี่ยนฟร้อนท์ บีช รีสอร์ท แอนด์ สปา
  กทม, กทม
  บริษัท ดับบลิวเฮ้าส์ จำกัด
  กทม, กทม
  Start
  Job descriptionQualifications: • Students must be able to communicate in English, French, German, or other foreign language is a plus. • Majoring in English, French, German, or related fields are required. • Thai Nationality Program Period: June 2017 Work hours on Monday to Friday at 07:45 - 16:45. Payment: 6,000 Baht per month
  กทม
  RGF
  เงินเดือน : THB20,000 - 30,000
  กทม
  RGF
  เงินเดือน : THB25,000 - 35,000
  กทม
  Landco Sport & Musical Co., Ltd.
  กทม
  VAS International Logistics Co.,Ltd
  เงินเดือน : 10000-12000
  กทม
  บริษัท วรวิสิฎฐ์ จำกัด
  กทม
  Start
  Job descriptionหน้าที่และความรับผิดชอบงานเกี่ยวกับรถยนต์บริษัท• โหลดข้อมูลจาก GPS สำหรับรถยนต์ทุกคันที่เบิกค่าน้ำมัน (รถพนง.ขาย, บริการ) เพื่อนำข้อมูลที่ได้มาสรุปรายละเอียดการเดินทาง งานอุปกรณ์สำนักงาน / เครื่องใช้สำนักงาน • จัดทำทะเบียนประวัติการจัดซื้อเครื่องใช้สำนักงาน / เครื่องมือช่าง / รหัสทรัพย์สินบริษัท • ดูแลงานซ่อมบำรุงเฟอร์นิเจอร์ / เครื่องมือช่าง / อุปกรณ์สำนักงาน • เบิกจ่ายประจำวันสำหรับเครื่องใช้สำนักงาน / เครื่องมือช่าง /ทรัพย์สินบริษัท • บันทึกการขอซื้ออุปกรณ์สำนักงาน / ตรวจรับทรัพย์สิน, อุปกรณ์ให้ตรงกับใบสั่งซื้อ • จัดทำทะเบียนกุญแจเฟอร์นิเจอร์ของบริษัท • ดูแลสัญญาการซ่อมบำรุงทรัพย์สินบริษัท • จัดทำ / ควบคุมปริมาณแบบฟอร์มทางบัญชี (Reprint Form) • รับจองโรงแรม, ตั๋วเครื่องบิน และทำวีซ่าไปต่างประเทศของพนักงานRequirementsคุณสมบัติ • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ทุกสาขา • เพศหญิง อายุไม่เกิน 30 ปี • สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้คล่อง • สามารถสื่อสารทักษะภาษาอังกฤษได้ • มีประสบการณ์ในการทำงานธุรการสำนักงานอย่างน้อย 2 ปี • มีความขยัน อดทนและตรงต่อเวลา • มีมนุษยสัมพันธ์ดี, มีใจรักงานบริการ และทักษะการประสานงานดีเยี่ยมBenefits✔ Performance Bonus✔ Courses and EducationOther benefits✔ สวัสดิการ: • โบนัสประจำปี, เบี้ยขยันและรางวัลต่างๆ • ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน/ผู้ป่วยนอกปีละ 10 ครั้ง • ประกันภัยกลุ่ม • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ • ประกันสังคม • ท่องเที่ยว, งานสังสรรค์ประจำปี • อบรมทั้งในและนอกบริษัท • เงินสนับสนุนทักษะภาษาอังกฤษ • ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี,โท • ตรวจสุขภาพประจำปี • ชุดฟอร์มพนักงาน ทำงาน: จันทร์ - ศุกร์ (08.00-17.30 น.)