วันที่
 • ใดก็ได้
 • 24 ชั่วโมงที่แล้ว
 • 3 วันที่แล้ว
 • 7 วันที่แล้ว
 • 30 วันที่แล้ว
ค้นหาโดย
 • ช่องว่างทั้งหมด
 • หัวข้อเท่านั้น
บริษัท
 • บริษัทใดก็ได้
แหล่ง
 • ใดก็ได้
 • กระดานงาน
 • บริษัทจัดหางาน
 • บริษัท
รัศมี
 • ค่าเริ่มต้น
 • สถานที่ที่ชัดเจน
 • 5 กม.
 • 15 กม.
 • 25 กม.
 • 50 กม.
 • 100 กม.
ล้างตัวกรอง
  คุณรู้หรือไม่? neuvoo มีตัวเลือกงานที่กว้างที่สุด ในไทย
  ที่นี่ที่ neuvoo เรามุ่งมั่นที่จะให้ผู้ใช้ของเรามีเนื้อหาเฉพาะที่หลากหลาย ต้องขอบคุณพนักงานที่มีพรสวรรค์ของเราผู้ซึ่งทำงานอย่างหนักตลอดเวลาเพื่อรวบรวมงานใหม่ๆ อย่างต่อเนื่องเพื่อที่เราจะสามารถเติบโตและ เป็นกลายฐานข้อมูลงานที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ! นี่เป็นเพียงแค่หนึ่งในเหตุการณ์สำคัญที่เราประสบความสำเร็จตั้งแต่เราเริ่มต้น เรายังคงมุ่งมั่นแสวงหาการปรับปรุงและนวัตกรรมในทุกสิ่งที่เราทำ
  จ.ภูเก็ต
  Utopia Corporation Co.,Ltd.
  กทม, กทม
  บริษัท มีอา เรสเทอรองต์ จำกัด
  Job descriptionร้านอาหาร Mia กำลังมองหา Chef de Cuisine / กุ๊กสำหรับร้านอาหารที่มีชีวิตชีวาหน้าที่งานหลัก ๆ Chef de Cuisine ได้แก่ การสรรหาคัดเลือกและฝึกอบรมพนักงาน วางแผนและควบคุมการจัดซื้อของ บริหารจัดการ Stock ดูแลให้การจัดเตรียมอาหารเป็นไปโดยมีมาตรฐานสูง ตลอดจนกำหนดและควบคุมงบประมาณให้อยู่ภายใต้ต้นทุนที่จัดสรรได้ดี ที่เกี่ยวข้องกุ๊กทำงานอะไรบ้าง กุ๊ก (Cook) หรือที่ในต่างประเทศบางครั้งนิยมเรียกว่า Chef นั้นเป็นผู้ปรุงอาหารRequirements- มีประสบการณ์ Chef de partie / chef de Cuisine 5 ปี - สามารถทำงานปรับเปลี่ยนเวลาการทำงานได้ ตามความเหมาะสมภายใต้แรงกดดันได้ดี - มีความกระตือรือล้นในการทำงาน - มีภาวะผู้นำ - มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์Benefits✔ Service Charge✔ Performance Bonus✔ Food✔ Discounted Company Products✔ Life InsuranceOther benefits✔ - ค่าบริการคงที่ 4,000 บาท - แรงจูงใจรายเดือน (อยู่ระหว่าง 500 - 4,000 บาท) - โบนัส 5,000 บาท (ทุก 6 เดือน) - เงินตอบแทนเล็กน้อย - ทำงาน 5 วัน, หยุด 2 วันต่อสัปดาห์ (ปิดวันจันทร์), 8 วันหยุดประจำปี (เพิ่ม 1 วันทุกปี), 14 วันหยุดราชการ - มื้ออาหารของพนักงาน - ชุดพนักงาน - ประกันภัย - ประกันสังคม
  กทม
  Start
  Job descriptionหน้าที่และความรับผิดชอบ1. ตรวจติดตามคุณภาพภายในทุกหน่วยงาน- ทำแผนการตรวจประจำปี - ติดตามข้อมูลระบบคุณภาพสื่อสารในระบบ Intranet - รายงานที่เกี่ยวข้อง ประสิทธิภาพของผู้ตรวจติดตามคุณภาพภายใน - ติดตามข้อมูลระบบคุณภาพสื่อสารในระบบ Intranet 2. ปรับปรุงระบบงานคุณภาพ - ปรับปรุงระบบงานต่าง ๆ ที่พบปัญหาจากการตรวจ IQA - อบรมระบบงานที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายขาย, ธุรการขาย 3. ควบคุมเอกสารระบบคุณภาพ - ควบคุมและปรับปรุงเอกสารทันสมัยอยู่ตลอดเวลา - แก้ไขเอกสารและแจกจ่ายสำเนาให้ถูกต้อง 4. การสอบเทียบเครื่องมือวัด - ตรวจสอบความสมบูรณ์ของเครื่องมือวัดตามวาระ - ทำการสอบเทียบเครื่องมือวัดภายในวันที่กำหนด - รายงานที่เกี่ยวข้อง รายงานประสิทธิภาพการ Calibrate เครื่องมือวัด 5. จัดทำและรวบรวมรายงานประสิทธิภาพต่าง ๆ ที่ใช้ในการประชุมทบทวนฝ่ายบริหาร ประสานงานและให้บริการกับหน่วยงานภายนอกเกี่ยวกับระบบคุณภาพ 6. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย คุณสมบัติ 1. เพศชาย/หญิง อายุ 23-30 ปี 2. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ วิทยาศาตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง 3. มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 1 ปี 4. สามารถใช้โปรแกรม SAP ได้ 5. มีความอดทนและละเอียดรอบคอบสูง, ช่างสังเกต 6. มีความกระตือรือร้น และทักษะในการประสานงานดีเยี่ยม 7. มีมนุษย์สัมพันธ์และทักษะการสื่อสารที่ดี 8. ใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Office (Word, Excel) ได้คล่อง 9. หากมีความรู้ทางด้าน ISO จะพิจารณาเป็นพิเศษ สวัสดิการ: • โบนัสประจำปีและรางวัลต่างๆ • ค่ารักษาพยาบาล ผู้ป่วยใน/ผู้ป่วยนอกปีละ 10 ครั้ง • ประกันภัยกลุ่ม • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ • ประกันสังคม • ท่องเที่ยว, งานสังสรรค์ประจำปี • อบรมทั้งในและนอกบริษัท • เงินสนับสนุนทักษะภาษาอังกฤษ • ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี, โท • ตรวจสุขภาพประจำปี • ชุดฟอร์มพนักงาน ทำงาน: จันทร์ - ศุกร์ (08.00-17.30 น.)
  Bang Bo, จ.สมุทรปราการ
  Start
  Job description - ปฎิบัติงานในส่วนงานการให้บริการแก่พนักงาน (Service Desk) ให้เป็นไปตามแผนดำเนินงานและระดับการให้บริการที่วางไว้ - ติดตั้งโปรแกรมและอำนวยความสะดวกต่อผู้ใช้งาน ทั้งในส่วนกลางและเซลล์ไซท์ที่ กระจายออกไป จัดการ voice and data networks - ติดตั้งและตรวจสอบการปฏิบัติการของระบบสื่อสาร เน็ตเวิร์ก และบริการต่างๆ (PC networks, desk top ระบบโทรศัพท์ และระบบสื่อสารข้อมูล) - ให้บริการแก่ผู้ใช้งานในสถานที่ต่างๆ ของบริษัทสามารถเข้าถึงเครือข่ายเสียงและข้อมูล รวมถึงบันทึกและแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นกับเน็ตเวิร์กและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง - บันทึกงานที่ทำเข้าระบบและหรือบันทึกด้วยเอกสารอย่างถูกต้อง เพื่อตรวจสอบ - รายงานผลการดำเนินงานตาม SLA - ติดตั้งและตรวจสอบ Software License ให้ถูกต้องและบันทึกการติดตั้งไว้เป็นหลักฐาน - ปฎิบัติงานตาม Work in Process ตามที่ผู้บังคับบัญชาได้กำหนดไว้ - ดำเนินงานภายใต้มาตรการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ Qualification - เพศ : ชายหรือหญิง - อายุ : 20 ปีขึ้นไป - วุฒิการศึกษา : ปวส ปริญญาตรี ในสาขาคอมพิวเตอร์หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง - ประสบการณ์การทำงาน : ถ้าเคยผ่านงานด้าน IT Support จะได้รับพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
  จ.เชียงใหม่
  Start
  Job description หน้าที่และความรับผิดชอบ- ขึ้นว่าความ รับผิดชอบคดีตามที่ได้รับมอบหมาย ในโซนภาคเหนือ คุณสมบัติ - เพศ : ทั้งชายและหญิง - อายุ : 20-40 - วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี - ต้องได้รับไบอนุญาตว่าความ (ตั๋วทนาย) แล้ว - เป็นคนขยัน ซื่อสัตย์ และ อดทน - หากมีใบอนุญาตขับขี่และความสามารถในการขับรถรถยนต์ และ/หรือ มอเตอร์ไซค์ ได้จะได้รับพิจารณาในระดับต้นๆ
  กทม, กทม
  Start
  Job descriptionหน้าที่และความรับผิดชอบ• บริหารดูแลและติดตามการปฏิบัติงานด้านกฎหมาย ดูแลงานด้านนิติกรรมสัญญา งานข้อบังคับ ระเบียบและหลักเกณฑ์รวมทั้งงานด้านสอบสวนและคดีของสำนักงาน• ดูแลงานด้านลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร และทรัพย์สินทางปัญญาของสำนักงาน • กำหนดแนวทางและวิธีการปฏิบัติต่างๆ ของสำนักงานให้เป็นไปตามกฎหมายทางอสังหาริมทรัพย์ อาคารชั้นสูง ผู้ซื้อ ผู้เช่า และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง • ออกแบบและจัดทำคำอธิบายเกี่ยวกับผลบังคับใช้กฎหมาย กตล. (ตลาดหลักทรัพย์) • ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อติดตามการเปลี่ยนแปลงของกฎระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ตลอดจนปรับปรุงกฎระเบียบและข้อบังคับของสำนักงาน • ดูแลให้ข้อมูลและคำปรึกษาด้านกฎหมายและระเบียบข้อบังคับต่างๆ เพื่อสนับสนุนการบริหารงานของสำนักงานและการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงาน • ร่วมกำหนดนโยบายและกลยุทธ์ อำนวยการ กำหนดแนวทางและมอบหมายงานของส่วนงาน • บริหารบุคลากรภายใต้การบังคับบัญชา คุณสมบัติ - เพศชาย/หญิง วุฒิ ปริญญาตรี/โท สาขานิติศาสตร์ - มีประสบการณ์ทางด้านงานกฎหมายขององค์กรเอกชนและองค์กรภาครัฐมาอย่างน้อย 7-10 ปี - มีประสบการณ์ในการจัดทำ MOU, ข้อตกลง , สัญญา ระหว่างหน่วยงานภาครัฐกับภาครัฐ และหน่วยงานภาคเอกชนกับภาครัฐ - มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อกฎหมายด้านตลาดหลักทรัพย์ อสังหาริมทรัพย์ คอนโด อาคารสูง เช่า ซื้อ - สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
  กทม, กทม
  สตาร์ท (ประเทศไทย) จํากัด
  Job descriptionรายละเอียดงานเรากำลังมองหาผู้ช่วยผู้จัดการที่มีความรับผิดชอบ เพื่อจะช่วยจัดการบริหารสำนักงานของเราที่กรุงเทพ งานของคุณจะมีความสำคัญมากในการที่จะดูแลว่าฝ่ายขายและทีมสนับสนุนจะบรรลุเป้าหมายด้านประสิทธิภาพและความพึงพอใจของลูกค้า ความรับผิดชอบ -ช่วยผู้จัดการบริหารสำนักงาน -แปลจากไทยเป็นอังกฤษ และ อังกฤษเป็นไทย (ผู้จัดการเป็นชาวต่างชาติ) -เตรียมเอกสารบัญชีสำหรับแต่ละเดือน -เตรียมทำใบหัก ณ ที่ จ่าย -สิ่อสารกับสำนักงานประกันสังคม -สื่อสารกับกรมสรรพากร -ชำระค่าใช้จ่ายในทุกเดือน -โปรโมทผลิตภัณท์ของบริษัทบนโซเชียล มีเดียตามแผนการตลาดของบริษัท -ควบคุมประสิทธิภาพในการทำงานที่สำนักงาน ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน และระบุความต้องการการจ้างงานและการฝึกอบรม -จัดการกับคำร้องเรียนของลูกค้า -ตรวจสอบให้แน่ใจว่าพนักงานทุกคนปฏิบัติตามนโยบายและแนวทางของ บริษัทRequirementsคุณสมบัติ -มีภาษาอังกฤษที่คล่องแคล่วทั้งในการพูดและเขียน -ประสบการณ์ในงานธุรการเป็นเวลาอย่างน้อย 1 ปี -ประสบการณ์ด้านจัดหางานเป็นข้อที่ดี -มีความเชี่ยวชาญใช้ Microsoft Office (โดยเฉพาะ Excel) -มีมนุษยสัมพันธ์และการสื่อสารดีมาก -ทัศนคติในการแก้ปัญหาBenefits✔ Company telephone✔ Performance Bonus
  กทม, กทม
  Start
  Job descriptionหน้าที่ความรับผิดชอบ - ต้อนรับลูกค้า - ดูแลและให้บริการลูกค้า - รับออเดอร์ลูกค้า เสิร์ฟ ดูแลลูกค้าเพื่อให้เกิดความประทับใจ - ดูแลความสะอาดเรียบร้อยภายในร้าน - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย สถานที่ปฏิบัติงาน ร้าน Dressed - สาขา เมอร์คิวรี่ วิลล์ ชิดลม - สาขา สยามพารากอน - สาขา เอ็มไพร์ สาทร - สาขา เอ็กเชนจ์ อโศก-สุขุมวิท - สาขา สิงห์ คอมเพล็กซ์ อโศก-เพชรบุรี - สาขา ลิเบอร์ตี้ สีลม - สาขา วิซดอม 101 BTS ปุณณวิถีRequirements- วุฒิการศึกษา ม.3 หรือ ปวช. ขึ้นไป - มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีความรับผิดชอบ กระตือรือร้น - ยิ้มแย้มแจ่มใส มีใจรักงานบริการ - พูดภาษาอังกฤษได้จะพิจาณาเป็นพิเศษ - สามารถทำงานเป็นกะ และสามารถย้ายสาขาได้Benefits✔ Service Charge✔ Performance Bonus✔ Food✔ Discounted Company ProductsOther benefits✔ - ประกันสังคม - Service Charge - ค่าอาหาร - ค่าล่วงเวลา (OT) - ทิป - ชุดฟอร์มพนักงาน - เงินช่วยเหลือตามวาระต่างๆ - ปรับเงินเดือนประจำปี (ขึ้นอยู่กับผลประกอบการณ์) - งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี - โบนัสประจำปี (ขึ้นอยู่กับผลประกอบการณ์)
  กทม, กทม
  สตาร์ท (ประเทศไทย) จํากัด
  Job descriptionผู้สมัครที่สาารถพูดภาษาอังกฤษได้ และอัปโหลดเรซูเม่สามารถสมัครตำแหน่งนี้ได้- เสนอขายสื่อโฆษณาครบวงจร Facebook Ads/Google AdWords/Line@/Email Marketing - หาฐานลูกค้าใหม่เพื่อเสนอขายสื่อโฆษณาออนไลน์ - ทำการปิดการขายตามเป้า - จัดทำเอกสารและใบเสนอราคาที่ใช้ในการติดต่อลูกค้า - ให้คำปรึกษาและแนะนำเรื่องการลงโฆษณากับลูกค้า - ทำงานวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 9.00 - 18.00 น - แขวงบางรัก เขตบางรัก จังหวัดกรุงเทพมหานครRequirements- ต้องพูดภาษาอังกฤษ - ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ ไฟเเรง รักงานขาย เเละมีเป้าหมายที่ชัดเจน - มีประสบการณ์งานขายทุกประเภท จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ - มีทักษะในการติดต่อประสานงาน ชอบเจรจาต่อรอง มีไหวพริบในการตอบ คำถามอยู่ในเกณฑ์ดีมาก - มีความรู้ด้านสื่อโฆษณาออนไลน์ สามารถวิเคราะห์และประเมินลูกค้าได้ - มีความกระตือรือร้นในการทำงาน ทุ่มเท อดทน ทนต่อสภาวะแรงกดดันได้ดี และสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ - ชอบการเรียนรู้และสนใจด้านเทคโนโลยีการตลาดออนไลน์ Internet , Website, Social Media - มีทัศนคติที่ดี ตรงต่อเวลา ละเอียดรอบคอบ มีความรับผิดชอบสูง และทำงานเป็นทีมได้Benefits✔ Sales bonus✔ Travelling expenses✔ Company telephone✔ Courses and EducationOther benefits✔ - กองทุนประกันสังคม - ค่าคอมมิชชั่นการขาย 15% - การจัดฝึกอบรมพนักงาน - งานเลี้ยงสังสรรค์ทั้งบริษัท 4 ครั้งระหว่างปี - งานเลี้ยงสังสรรค์วันปีใหม่ - Incentive (ขึ้นอยู่กับผลประกอบการบริษัท/การทำงาน) - การปรับเงินเดือน (ขึ้นอยู่กับผลประกอบการบริษัท/การทำงาน)
  กทม
  บริษัท นาโอะ โกลเบิล จำกัด
  Job descriptionเวลาทำงานอื่น : จ.-ศ. เวลา 8.00น.-17.00น.1.รับผิดชอบในการสรรหาบุคลากรจากแหล่งต่างๆ 2.ติดต่อสื่อโฆษณาต่างๆ อาทิเช่น Website 3.เก็บรวบรวม และคัดเลือกใบสมัคร 4.ประสานงานกับแผนกต่าง ๆ รวมถึงหน่วยงานราชการภาครัฐและ ภาคเอกชน 5.ดำเนินการจัดเตรียมเอกสารการจ้างงาน 6.ดำเนินการจัดเตรียมปฐมนิเทศพนักงานใหม่ ติดตามและประเมินผลการทดลองงาน 7.รับผิดชอบดูแลสต๊อก และการเบิก-จ่ายเครื่องเขียน รวมถึงการสั่งซื้อ 8.ดูแล และจัดทำค่าใช้จ่ายหอพักของพนักงาน 9.จัดทำการเบิก-จ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 10.อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายRequirementsระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ประสบการณ์(ปี) : 2 ปีขึ้นไป 1.ป.ตรี สาขาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 2.มีประสบการณ์ ทำงานตั้งแต่ 2 ปี ขึ้นไป 3.มีทักษะด้านงานสรรหาบุคลากร และงานธุรการบุคคล 4.มีทักษะในการสื่อสาร และมนุษยสัมพันธ์ดี มีทัศนคติที่ดีต่อเพื่อนร่วมงาน และองค์กรBenefits✔ AccommodationOther benefits✔ ตามข้อตกลงของบริษัท เบี้ยขยัน, ประกันสังคม, โบนัสประจำปี, ชุดฟอร์มพนักงาน, หอพัก, เงินสวัสดิการอุปสมบท, เงินมรณะสงเคราห์, งานเลี้ยงปีใหม่, เงินสวัสดิการมงคลสมรส และสวัสดิการอื่น ๆ
  กทม
  บริษัท ครัวแม่ศรีเรือน จำกัด
  Job description- ดูแลบริหารจัดการภายในสาขา- ผลักดันยอดขาย /ดูแลต้นทุนสาขา- สามารถทำงานเป็นกะได้ - บุคลิกดี มีความรับผิดชอบ มนุษยสัมพันธ์ดี - มีภาวะความเป็นผู้นำ ทีทัศนคติในเชิงบวก สามารถประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ ได้Requirementsระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ประสบการณ์(ปี) : 1 ปีขึ้นไปBenefits✔ Service Charge✔ Performance Bonus✔ Courses and EducationOther benefits✔ ประกันสังคม ตามข้อตกลงของบริษัท -การปรับเงินเดือนประจำปี -เงินช่วยเหลืองานศพ -เงินเยี่ยมคลอดพนักงาน -กองทุนเงินทดแทน -กองทุนประกันสังคม -เงินทิป (สำหรับพนักงานประจำสาขา) -เบี้ยขยัน (สำหรับพนักงานประจำสาขาและฝ่ายผลิต) -ชุดยูนิฟอร์ม -ฝึกอบรมความรู้และทักษะในการทำงาน -เงินกองทุนกรณีประสบอุบัติเหตุ
  กทม, กทม
  บริษัท ออพติคสแควร์ จำกัด
  Job description- ดำเนินการประเมินและตรวจวัดสายตา- ตรวจสอบสุขภาพตาของลูกค้า- ดำเนินการและประเมินการใส่คอนเทคเลนส์ - ดูแลจัดการความต้องการของลูกค้าเกี่ยวกับคอนเทคเลนส์/แว่นสายตา และการดูแลรักษาสุขภาพตา *ทำงาน 6วัน หยุด 1วัน วันหยุดไม่ตรงกับวันเสาร์และวันอาทิตย์ *สถานที่ปฎิบัติงาน Central EmbassyRequirements- วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาใดสาขาหนึ่งทางทัศนมาตรศาสตร์ และได้รับหนังสือประกอบโรคศิลปะโดยอาศัยทัศนมาตรศาสตร์ หรือได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาทัศนมาตรศาสตร์ - บุคลิกภาพดี และมีใจรักงานบริการ - สามารถทำงานเป็นกะ ตามเวลาห้างได้ - มีความสามารถในการฟัง/พูด/อ่าน/เขียน ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดีBenefits✔ Discounted Company Products✔ Courses and EducationOther benefits✔ ประกันสังคม - เงินปันผลประจำปี - เงินกู้ฉุกเฉิน - ท่องเที่ยวต่างประเทศ - งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี - ซื้อสินค้าราคาพิเศษ - เงินรางวัลเลขท้ายบัตรประจำตัวประชาชน - เงินรับขวัญบุตรคนแรก - เงินช่วยเหลือฌาปณกิจ - เงินช่วยเหลือค่าเดินทาง - เบี้ยกันดาร - วันลาหยุดเพื่อสมรส - วันหยุดพิเศษในวันเกิด - วันหยุดพักผ่อนประจำปี - วันลาเพื่อกิจธุระ - วันลาเพื่อศึกษาต่อ - วันลาเพื่อสอบ/เพื่อฝึกอบรม - วันลาฌาปณกิจ บิดา มารดา คู่สมรส และบุตร - ชุดฟอร์มพนักงาน
  กทม, กทม
  บริษัท แคปปิตอลจีดีเวลลอปเมนท์ จำกัด
  Job description1. จัดการเรื่องต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ในการจัดการ และดูแลทรัพย์ส่วนกลางให้อยู่ในสภาพปกติเรียบร้อยพร้อมใช้งานตลอดเวลา และเพื่อประโยชน์ของเจ้าของร่วม2. จัดซื้อ/จัดหาทรัพย์สินตลอดจนจัดให้มีบริการด้านสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ แก่เจ้าของร่วม ในอาคารชุด ภายใต้ระเบียบที่ออกโดยคณะกรรมการอาคารชุด3. เรียกเก็บ “เงินกองทุน” และ “ค่าใช้จ่ายส่วนกลาง” จากเจ้าของร่วม เพื่อนำมาใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภคส่วนกลาง รวมทั้งทรัพย์ส่วนกลาง และการให้บริการอื่น ๆ ในอาคารชุด 4. ดำเนินการตามมติของที่ประชุมใหญ่เจ้าของร่วมหรือตามมติของคณะกรรมการอาคารชุด ทั้งนี้โดยไม่ขัดต่อข้อบังคับของ นิติบุคคลอาคารชุดและพระราชบัญญัติอาคารชุด 5. ควบคุมดูแลการใช้ประโยชน์ทั้งภายในห้องชุด และการใช้สิทธิ์ในทรัพย์ส่วนกลางของเจ้าของร่วมและผู้อยู่อาศัยให้เป็นไปตาม เจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติอาคารชุด ข้อบังคับและระเบียบของนิติบุคคลอาคารชุด ทั้งที่มีอยู่แล้วและที่จะมีในอนาคต 6. เป็นผู้แทนของนิติบุคคลอาคารชุด ภายในขอบเขตของพระราชบัญญัติอาคารชุด ข้อบังคับของนิติบุคคลอาคารชุด หรือมติที่ประชุมใหญ่เจ้าของร่วม รวมทั้งมีอำนาจในการติดตาม ทวงหนี้ ฟ้องร้อง บังคับคดี เป็นต้น 7. สามารถมอบอำนาจให้ผู้อื่นกระทำการแทนตนเองได้ ในเรื่องต่าง ๆ ตามข้อ 6. แต่ต้องแจ้งหรือปรึกษาหารือต่อคณะกรรมการอาคารชุดก่อนการดำเนินการ 8. ในกรณีเร่งด่วน มีอำนาจจัดการในเรื่องความปลอดภัยของอาคาร และมีอำนาจกระทำการใด ๆ ได้ดังเช่นวิญญูชนจะพึงรักษา และจัดการทรัพย์สินของตนเอง 9. จัดให้มีการประชุมใหญ่ตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของนิติบุคคลอาคารชุด 10. กำหนดระเบียบของนิติบุคคลอาคารชุด โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ โดยไม่ขัดต่อพระราชบัญญัติอาคารชุดและ ข้อบังคับของนิติบุคคลอาคารชุด 11. อื่นๆ ตามผู้บังคับบัญชามอบหมายฯRequirements-มีความรู้ความเข้าใจอาคารชุดอย่างดี -มีความเป็นผู้นำและสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี -มีประสบการณ์ด้านบริหารนิติบุคคลอาคารชุด อย่างน้อย 3 ปี ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี - ปริญญาเอก ประสบการณ์(ปี) : 3 - 5 ปีขึ้นไปBenefits✔ Performance Bonus✔ Courses and Education✔ Private Health InsuranceOther benefits✔ 1.ประกันสังคม 2.กองทุนเงินทดแทน 3. ลากิจได้รับค่าจ้าง 4. หยุดพักผ่อนประจำปี 5. ชุดยูนิฟอร์ม 6. ฝึกอบรม / สัมมนา เพื่อความก้าวหน้าในสายอาชีพ 7.งานเลี้งสังสรรคประจำปี 8. จ่ายโบนัส/ปรับเงินเดือนประจำปี(ตามผลประกอบการ) 9.ประกันอุบัติเหตุ 10.เงินช่วยเหลือกรณี อุปสมบท/สมรส/กรณีเสียชีวิต 11.กระเช้าเยี่ยมพนักงาน กรณีเจ็บป่วยประสบอันตราย 12.อื่นๆ ตามที่กฎหมายกำหนด
  กทม, กทม
  บริษัท มีอา เรสเทอรองต์ จำกัด
  Job descriptionร้านอาหาร Mia กำลังมองหา ผู้ช่วยสำหรับร้านอาหารที่มีชีวิตชีวา – ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์รายละเอียดงาน - ผู้ช่วยรับผิดชอบในการช่วยเหลือพนักงานเสิร์ฟในการรับคำสั่งการเสิร์ฟอาหารหรือเครื่องดื่มตามข้อกำหนดของร้านอาหาร - ดำเนินการหน้าที่งานต่าง ๆ ที่จะรวมถึงในการช่วยเหลือการดำเนินงานของร้านอาหารและบาร์ - ช่วยในการเตรียมงาน - ตรวจสอบให้แน่ใจว่าพื้นที่ทั้งหมดที่กำหนดสะอาด - ช่วยเหลืองานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานที่อาจได้รับมอบหมายRequirements- ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ - มีทัศนคติที่ดีและสนใจเรียนรู้ - บริการด้วยใจ - ไม่จำเป็นต้องใช้ภาษาอังกฤษ - สามารถติดต่อกับเพื่อนร่วมงาน และทำงานเป็นทีมได้ - ภาระงานต้องมีการยกของหนักBenefits✔ Sales bonus✔ Service Charge✔ Performance Bonus✔ Food✔ Discounted Company Products✔ Life InsuranceOther benefits✔ - ค่าบริการคงที่ 4,000 บาท - แรงจูงใจรายเดือน (อยู่ระหว่าง 500 - 4,000 บาท) - โบนัส 5,000 บาท (ทุก 6 เดือน) - เงินตอบแทนเล็กน้อย - ทำงาน 5 วัน, หยุด 2 วันต่อสัปดาห์ (ปิดวันจันทร์), 8 วันหยุดประจำปี (เพิ่ม 1 วันทุกปี), 14 วันหยุดราชการ - มื้ออาหารของพนักงาน - ชุดพนักงาน - ประกันภัย - ประกันสังคม
  กทม, กทม
  บริษัท มีอา เรสเทอรองต์ จำกัด
  Job descriptionเรากำลังมองหาพนักงานบริการร้านอาหารที่มีประสบการณ์สำหรับร้านอาหารที่มีชีวิตชีวาความรับผิดชอบ: - ต้อนรับลูกค้า ให้บริการอาหารและเครื่องดื่มตามความเหมาะสม รวมถึงช่วยเพิ่มยอดขายในขณะปฏิบัติหน้าที่ - ปฏิสัมพันธ์กับลูกค้า - ปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานของร้านอาหาร - ดูแลการสั่งซื้อภายในร้านอาหารRequirements- มีประสบการณ์การทำงานในร้านอาหารหรือบาร์อย่างน้อย 1 ปี - สามารถเข้าใจและสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ - มีใจบริการสำหรับการบริการและการต้อนรับที่ดี - บุคลิกภาพการสื่อสาร - ประเมินความต้องการและความชอบของลูกค้าและให้คำแนะนำBenefits✔ Sales bonus✔ Service Charge✔ Performance Bonus✔ Food✔ Discounted Company Products✔ Life InsuranceOther benefits✔ - ค่าบริการคงที่ 4,000 บาท - แรงจูงใจรายเดือน (อยู่ระหว่าง 500 - 4,000 บาท) - โบนัส 5,000 บาท (ทุก 6 เดือน) - เงินตอบแทนเล็กน้อย - ทำงาน 5 วัน, หยุด 2 วันต่อสัปดาห์ (ปิดวันจันทร์), 8 วันหยุดประจำปี (เพิ่ม 1 วันทุกปี), 14 วันหยุดราชการ - มื้ออาหารของพนักงาน - ชุดพนักงาน - ประกันภัย - ประกันสังคม
  กทม, กทม
  บริษัท เอ็มโอแค็ป จำกัด
  Job description- วางแผนและจัดทำหลักสูตรอบรมพนักงานทุกระดับ- เป็นวิทยกรสอนพนักงานกลุ่ม Call Center และ CSRได้- มีความเข้าใจและจัดทำ KPI ได้ - จัดทำสื่อการสอนสำหรับพนักงาน - จัดกิจกรรมสัมพันธ์ให้พนักงานRequirementsวุฒิปริญาตรี ทุกสาขา มีประสบการณ์ในงานสอน Trainer หรือวิทยากร 1 ปีขึ้นไป ในสายงาน Call Center หรือ TSR มีทักษะในการนำเสนอและสามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้คล่อง มีความรู้ความเข้าในใจในการวางแผนการอบรม เขียนคอร์สอบรมและเทคนิคการสอน หากมีประสบการณ์ในสายงาน Call Center จะพิจารณาเป็นพิเศษ ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี - ปริญญาโท ประสบการณ์(ปี) : 2 - 5 ปีขึ้นไปBenefits✔ Performance BonusOther benefits✔ ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน ประกันสังคม ตามข้อตกลงของบริษัท
  กทม
  Start
  Job descriptionหน้าที่และความรับผิดชอบ• Responsible for industrial cooling system sales • Find opportunity to expand customers, create/maintain good relations with customers • Responsible for sales target as set • Report customer feedback to managers คุณสมบัติ • Male / Female age 22 - 27 years • Bachelor Degree in Engineering • 0 - 5 years of working experiences (new graduated is welcome) • Responsible and can work under pressure well • Have service minded and sales skills • Able to communicate in English and to use Microsoft Office • Have car and driving license สวัสดิการ: • โบนัสประจำปี, เบี้ยขยันและรางวัลต่างๆ • ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน/ผู้ป่วยนอกปีละ 10 ครั้ง • ประกันภัยกลุ่ม • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ • ประกันสังคม • ท่องเที่ยว, งานสังสรรค์ประจำปี • อบรมทั้งในและนอกบริษัท • เงินสนับสนุนทักษะภาษาอังกฤษ • ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี,โท • ตรวจสุขภาพประจำปี • ชุดฟอร์มพนักงาน สวัสดิการเพิ่มเติมสำหรับ Sales 1. คอมมิชชั่น 2. ค่าประกันภัยรถยนต์ 3. ค่าน้ำมัน + ค่าเสื่อม 4. ค่าโทรศัพท์มือถือ 5. ค่าเบี้ยเลี้ยงกรณีออกต่างจังหวัด ทำงาน: จันทร์ - ศุกร์ (08.00-17.30 น.)
  กทม
  บริษัท สากล เอนเนอยี จำกัด (มหาชน)
  Job description- นำเสนอขายผลิตภณฑ์ ในช่องทางต่างๆ- ติดต่อประสานงาน ให้ข้อมูลรายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับโครงการหรือผลิตภณฑ์ ให้แก่ลูกค้า- จัดทำเอกสาร รวบรวมและจัดเก็บเอกสารสำคัญต่างๆ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน - ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานราชการ - สรุปรายงานต่างๆ - ดูแลรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายRequirements- มีประสบการณ์ในการขายหรือนำเสนอผลิตภัณฑ์ - สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้และมีความละเอียดรอบคอบ - ทักษะภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดี ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี - ปริญญาโท ประสบการณ์(ปี) : 1 - 2Benefits✔ Travelling expenses✔ Performance Bonus✔ Private Health InsuranceOther benefits✔ - ปรับเงินเดือนประจำปี - โบนัสตามผลประกอบการ และการปฏิบัติงาน - เบี้ยขยัน (เฉพาะบางตำแหน่ง) - ค่ากะ (เฉพาะบางตำแหน่ง) - ชุดยูนิฟอร์ม - ประกันสังคม - ประกันอุบัติเหตุ - ตรวจสุขภาพประจำปี - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ - รถรับ-ส่งพนักงาน ฯลฯ
  กทม
  บริษัท ทิฟฟ่า อีดีไอ เซอร์วิสเซส จำกัด
  Job description- ดูแลลูกค้าอย่างใกล้ชิด ทั้งลูกค้าใหม่ที่หาได้เอง รวมถึงลูกค้าขององค์กรที่มอบหมายให้ sales ดูแล เพื่อกระตุ้นยอดใช้งานและขยายผลในการนำสินค้าอื่นเข้านำเสนอ (150 ราย/บุคคล)- เยี่ยมเยียนลูกค้าเพื่อสร้างโอกาสทางการขาย- ขายสินค้าและบริการได้ทั้งสินค้าของ TIFFA และ Partner - จัดทำใบเสนอราคา จัดเตรียมเอกสารประกอบการขาย เพื่อเข้าพบลูกค้า - สามารถนำเสนอสินค้าและบริการให้กับลูกค้าได้แบบรายบุคคลได้ - ใช้ทักษะความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ด้านการขาย เพื่อต่อยอดการขาย โดยมุ่งเน้นนำเสนอลูกค้าในลักษณะแบบ Package - ประสานงานกับฝ่าย Customer Support และ ฝ่ายติดตั้ง เพื่อตรวจสอบความพร้อมของลูกค้าในการนำสินค้าและบริการไปใช้ - แก้ไขปัญหาเบื้องต้น การต่อรองเบื้องต้น เช่น การผิดชำระของลูกค้า ลูกค้าไม่ยอมติดตั้งเมื่อถึงเวลาที่กำหนด เป็นต้น - ปิดการขายด้วยตนเอง ประเมินเหตุการณ์ หากสถานการณ์ไม่ดีต้องนำมาปรึกษากับหัวหน้างานหรือ Sales Manager - ดูแลเป้าการขายของตนเองให้สำเร็จ - Approach ลูกค้าทางโทรศัพท์ ทาง Email เพื่อสร้างฐานและขยายฐานลูกค้าใหม่ทุกวัน - เพิ่มพูนทักษะ หมั่นอบรมความรู้เพิ่มเติมทั้งทางด้านสินค้า บริการ และทักษะการขายให้มากขึ้นอยู่เสมอRequirements- มีความกระตือรือร้น และมุุ่งมั่นต่อความสำเร็จ - มีใจรักงานขาย และงานบริการ - มีความอดทน และความรับผิดชอบสูง - สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ - มีมนุษยสัมพันธ์ดีเลิศ - มีทักษะในการเจรจา ต่อรอง - มีรถยนต์เป็นของตนเองBenefits✔ Company telephone✔ Performance Bonus✔ Courses and Education✔ Private Health Insurance✔ Life InsuranceOther benefits✔ ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน เงินโบนัสตามผลงาน ประกันสุขภาพ ประกันชีวิต - สวัสดิการตามกฎหมายกำหนด - เครื่องแบบพนักงาน - การปรับเงินเดือนประจำปี - โบนัสประจำปี - การท่องเที่ยว/อบรมสัมมนานอกสถานที่ - ประกันชีวิต, ประกันอุบัติเหตุ และประกันสุขภาพกลุ่ม - เบี้ยเลี้ยง - เบี้ยขยัน - เงินช่วยเหลือกรณีต่าง ๆ เช่น การแต่งงาน - เงินมรณะสงเคราะห์ เช่น บิดา/มารดา/สามี/ภรรยา/บุตร/พนักงาน เสียชีวิต - กระเช้าเยี่ยมไข้ - เค้กวันเกิดพนักงาน - ค่านำมัน - ค่าโทรศัพท์ - ค่าคอมมิชชั่น
  กทม, กทม
  บริษัท ดับบลิวเฮ้าส์ จำกัด
  กทม, กทม
  บริษัท ดับบลิวเฮ้าส์ จำกัด
  กฟผ. เขตบางกรวย, TH
  บริษัท สปีดี้ แพคเก็จ เอ็กซ์เพรส จำกัด
  กทม
  บริษัท สปีดี้ แพคเก็จ เอ็กซ์เพรส จำกัด
  เงินเดือน : 13,000
  โกดังลาดพร้าว ซอยโพธิ์แก้ว แยก , TH
  บริษัทพีแอล แพคเกจจิ้ง จำกัด
  เงินเดือน : 11,000
  จ.สมุทรปราการ
  Utopia Corporation Co.,Ltd.
  กทม, กทม
  บริษัท ปริสุทธิ์ ยามาฮ่า เสรีไทย 10 จำกัด
  แรงงานฝึกงานวันละ 400 / วัน