วันที่
 • ใดก็ได้
 •  
  24 ชั่วโมงที่แล้ว
 •  
  3 วันที่แล้ว
 •  
  7 วันที่แล้ว
 •  
  30 วันที่แล้ว
ค้นหาโดย
 • ช่องว่างทั้งหมด
 •  
  หัวข้อเท่านั้น
บริษัท
 • บริษัทใดก็ได้
 •  
แหล่ง
 • ใดก็ได้
 •  
  กระดานงาน
 •  
  บริษัทจัดหางาน
 •  
  บริษัท
รัศมี
 • ค่าเริ่มต้น
 •  
  สถานที่ที่ชัดเจน
 •  
  5 กม.
 •  
  15 กม.
 •  
  25 กม.
 •  
  50 กม.
 •  
  100 กม.
ล้างตัวกรอง
  26 882ตำแหน่งงาน - หน้า 1 จาก 9 (0.29 วินาที)
  คุณรู้หรือไม่? neuvoo มีตัวเลือกงานที่กว้างที่สุด ในไทย
  ที่นี่ที่ neuvoo เรามุ่งมั่นที่จะให้ผู้ใช้ของเรามีเนื้อหาเฉพาะที่หลากหลาย ต้องขอบคุณพนักงานที่มีพรสวรรค์ของเราผู้ซึ่งทำงานอย่างหนักตลอดเวลาเพื่อรวบรวมงานใหม่ๆ อย่างต่อเนื่องเพื่อที่เราจะสามารถเติบโตและ เป็นกลายฐานข้อมูลงานที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ! นี่เป็นเพียงแค่หนึ่งในเหตุการณ์สำคัญที่เราประสบความสำเร็จตั้งแต่เราเริ่มต้น เรายังคงมุ่งมั่นแสวงหาการปรับปรุงและนวัตกรรมในทุกสิ่งที่เราทำ
  S&P Syndicate Public Co Ltd
  |
  กทม
  - 16 วันที่แล้ว
  คุณสมบัติผู้สมัครงาน. เพศหญิง อายุ 25 30 ปี การศึกษาปริญญาตรี สาขาบริหารการจัดการ บริหารทั่วไป หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง. มีบุคลิกภาพดี มีทักษะในการประสานงาน คล่องตัว. สามารถใช้คอมพิวเ...
  Amarin Printing & Publishing Public Company Limited.
  |
  กทม
  - 10 วันที่แล้ว
  ลักษณะงาน. บริหารงานด้านบรรณาธิการสื่อสิ่งพิมพ์ครบวงจร มีความคิดสร้างสรรค์. บริหารจัดการต้นฉบับ บริหารเวลาและกระบวนการทำงานให้เป็นไปตามกำหนด. ควบคุมคุณภาพของงานต้นฉบับสื่อสิ่งพิมพ์...
  ออฟฟิซ คลับ(ไทย)
  |
  จ.สุราษฎร์ธานี
  - 8 วันที่แล้ว
  วุฒิปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้อง. รักการทำงานเป็นทีมและสามารถประสานงานได้ดี. มีประสบการณ์ในสาขาที่เกี่ยวข้อง 5 7 ปี. มีทักษะภาษาอังกฤษดี. มีทักษะในการคิดวิเคราะห์และการบริหารจัดการ...
  บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด
  |
  กทม
  - 4 วันที่แล้ว
  คุณสมบัติ. เพศชาย อายุ 30 40 ปี. จบวุฒิ ปวช.ขึ้นไป ไม่จำกัดสาขา. มีประสบการณ์ในการขับรถผู้บริการ 5 ปีขึ้นไป. มีใจรักในงานบริการ ขับรถสุภาพ. สามารถทำงานได้ 6 วัน สัปดาห์ ยืดหยุ่นได้...
  Internet Thailand Public Company Limited
  |
  กทม
  - 15 วันที่แล้ว
  ลักษณะงาน รวบรวม.ติดตาม.และปรับปรุง ข้อมูลต้นทุนของบริการให้สอดคล้องกับนโยบายต้นทุนของบริษัทฯ และคงความสามารถทางด้านการแข่งขันเพื่อบรรลุเป้าหมายทางด้านผลกำไรของบริษัทฯ ปฏิบัติงานร่...
  Sahamitr Pressure Container Plc.
  |
  Pattaya City, จ.ชลบุรี
  - 15 วันที่แล้ว
  คุณสมบัติ. วุฒิปริญญาตรี สาขาบริหารทรัพยากรบุคคล หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง. ถ้ามีประสบการณ์การทำงานด้านบริหารทรัพยากรบุคคลจะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี. รายละเ...
  Symphony Communication Public Company Limited
  |
  กทม
  - 15 วันที่แล้ว
  Key Responsibilities. ขับรถรับ ส่งผู้บริหาร (บ้านพักย่านราชประสงค์ ถ.ราชดำริ) และสถานที่ต่างๆ บำรุงรักษาเครื่องยนต์ และตรวจเช็คสภาพรถให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ วางแผนเส้นทางสำหรับนำผู้...
  Siam Makro Public Company Limited
  |
  กทม
  - 11 วันที่แล้ว
  ลักษณะงาน. ควบคุมและจัดการบริหารการสั่งซื้อสินค้าให้มีเพียงพอต่อการบริการ. รักษามาตรฐานการจัดเรียงและการจัดเก็บสินค้า. บริการจัดการ Stock สินค้าให้เพียงพอ. ให้ความสำคัญกับการบริการ...
  BaNANA
  |
  กทม
  - 12 วันที่แล้ว
  รายละเอียดงานและหน้าที 1.รับงานเคลมสินค้า2.บริการและดูแลลูกค้าที่มาติดต่อ (ในด้านเทคนิคการใช้งาน ผลิตภัณฑ์ ให้บริการหลังการขายกับลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการ เช่น ให้คำแนะนำเทคนิคในกา...
  บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)
  |
  กทม
  - 12 ชั่วโมงที่ผ่านมา
  หน้าที่รับผิดชอบ. แนะนำการใช้และให้บริการเพลง GMM GRAMMY กับลูกค้าเก่าและ ลูกค้าใหม่. นำเสนอผลิตภัณฑ์และ Promotion ใหม่ๆ ให้กับลูกค้า. คุณสมบัติ. ทุกเพศ. อายุตั้งแต่ 18. 45 ปี. รัก...
  บริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน)
  |
  จ.นนทบุรี
  - 19 วันที่แล้ว
  รายละเอียดงาน. ประสานงานกับผู้ขาย. ผู้ให้บริการทั้งภายในและตาสงประเทศ. จัดทำเอกสารจัดซื้อ. จัดจ้าง. ดำเนินการนำเข้าวัสดุ. สินค้าโดยใช้ช่องทางต่างๆ เช่น ทางเรือ แอร์ เป็นต้น. สถานที...
  ไดนิ่ง เซนเซชั่นส์
  |
  กทม
  - 5 วันที่แล้ว
  บุคลิกภาพดี และมีใจรักงานบริการ. มีความละเอียดรอบคอบ กระตือรือร้นและมีความรับผิดชอบสูง. มีความอดทน และอดกลั้นในการปฏิบัติงาน. มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ดี. มีทักษะในการคิดวิเคราะห์แล...
  S&P Syndicate Public Co Ltd
  |
  กทม
  - 16 วันที่แล้ว
  คุณสมบัติผู้สมัครงาน. เพศชาย. หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป วุฒิปวช. ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา. มีทักษะในการสื่อสาร และมีใจรักงานบริการ สามารถทำงานเป็นกะได้. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี...