วันที่
 • ใดก็ได้
 • 24 ชั่วโมงที่แล้ว
 • 3 วันที่แล้ว
 • 7 วันที่แล้ว
 • 30 วันที่แล้ว
ค้นหาโดย
 • ช่องว่างทั้งหมด
 • หัวข้อเท่านั้น
บริษัท
 • บริษัทใดก็ได้
แหล่ง
 • ใดก็ได้
 • กระดานงาน
 • บริษัทจัดหางาน
 • บริษัท
รัศมี
 • ค่าเริ่มต้น
 • สถานที่ที่ชัดเจน
 • 5 กม.
 • 15 กม.
 • 25 กม.
 • 50 กม.
 • 100 กม.
ล้างตัวกรอง
  คุณรู้หรือไม่? neuvoo มีตัวเลือกงานที่กว้างที่สุด ในไทย
  ที่นี่ที่ neuvoo เรามุ่งมั่นที่จะให้ผู้ใช้ของเรามีเนื้อหาเฉพาะที่หลากหลาย ต้องขอบคุณพนักงานที่มีพรสวรรค์ของเราผู้ซึ่งทำงานอย่างหนักตลอดเวลาเพื่อรวบรวมงานใหม่ๆ อย่างต่อเนื่องเพื่อที่เราจะสามารถเติบโตและ เป็นกลายฐานข้อมูลงานที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ! นี่เป็นเพียงแค่หนึ่งในเหตุการณ์สำคัญที่เราประสบความสำเร็จตั้งแต่เราเริ่มต้น เรายังคงมุ่งมั่นแสวงหาการปรับปรุงและนวัตกรรมในทุกสิ่งที่เราทำ
  จ.เชียงใหม่
  Start
  Job descriptionหน้าที่และความรับผิดชอบ- ต้อนรับลูกค้า เช็คอิน เช็คเอ้าท์ และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายคุณสมบัติ 1. ชาย หรือ หญิง อายุ 22 ถึง 35 ปี 2. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี การท่องเที่ยวและการโรงแรม หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง 3. ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป 4. สามารถทำงานเป็นกะได้ 5. สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี มีทัศนคติที่ดี ขยัน อดทน ซื่อสัตย์ 6. สื่อสารภาษาอังกฤษได้
  กทม
  MBK Public Company Limited
  กทม
  Start
  Job descriptionMission: In compliance with legal and fiscal internal control requirement and as the hierarchical manager of an customer service representative team, he/she leads and steer the customer service operation for sales office under her/his responsibility. Main Activities: 1. Plan and manage people Manage and develop people and skill (annual review, objective, compensation, ...) Organize the team (task allocation and skill management) in order to secure an on-going customer relationship Qualify people for positions Measure people's performance and ensure their development by defining the training need. 2. Manage and quarantee sales office operation Participate in the organization of the sales office to achieve a match between customer expectation and Product Line and Zone Strategies Ensure achievement of the objective set by the customer service manager (Performance, cost, Sales target, quality of service, activity reporting indicator, and dashboard follow-up) Implement action for which he/she is responsible within the scope of platform action plan. Assure the substitution on the other sales office when needed 3. Implement operation related to sales office activites Ensure link with marketing, sales, supply chain, support and logistics team by formalizing relationships and making sure they are handled correctly Ensure the effectiveness and efficiency of sales office operations 4. Control risks In order to take into consideration legal and fiscal requirement is operation modes, let inform the Customer Service Manager in case of drift. Ensure the respect of order management operation instructions Ensure the implementation of corrective action plans in his/her team Participate to the entity's business continuity management approach 5. Promote cutommer service advisor commercial activity In link with business managers, partcipate in the set-up of commercial actions dedicated to customer service Implement customer service commercial action, drawn up with sales teams. Contribute to achievement and follow-up of commercial objective dedicated to customer service. Qualification - Graduated Bachelor’s or Master’s in the related field - Experience 3 years in the field of Customer Service / Call Center and related fields - Special Knowledge or Talent : Have Commercial Backgound. Understand Commercialterms and conditions - Preferable Skills :People Management Skilll - Expected EnglishProficiency Level : Autonomous - Disabilityperson can’t join the position because This position have to use multi skillability
  กทม, กทม
  สตาร์ท (ประเทศไทย) จํากัด
  Job descriptionหน้าที่ความรับผิดชอบ-เสนอ โปรโมท และ ขาย สินค้า/ บริการ โดยใช้ข้อโต้แย้งและเหตุผลที่มั่นคงกับลูกค้าปัจจุบันและกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย-ดำเนินการวิเคราะห์ผลประโยชน์ต้นทุน และความต้องการของลูกค้าปัจจุบัน / ผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าเพื่อตอบสนองความต้องการของพวกเขา -สร้าง พัฒนา และรักษาความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับลูกค้าในเชิงบวก -เข้าถึงลูกค้าเป้าหมายโดยการโทรเสนอ -เร่งแก้ไขปัญหาของลูกค้าและร้องเรียนเพื่อเพิ่มความพึงพอใจสูงสุด -บรรลุเป้าหมายการขายและผลลัพธ์ที่ได้ตกลงกันไว้ภายในเวลากำหนด -ประสานงานด้านการขายกับสมาชิกในทีมและแผนกอื่น ๆ -รายงานฝ่ายบริหารตามความต้องการของลูกค้า ปัญหา ความสนใจ กิจกรรมการแข่งขัน และโอกาสสำหรับการปรับศักยภาพสินค้าและบริการใหม่ -ติดตามแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดและแนวโน้มการส่งเสริมการขาย -ปรับปรุงอย่างต่อเนื่องผ่านข้อเสนอแนะRequirementsความต้องการ -ประสบการณ์การทำงานเป็นตัวแทนขายในประเทศไทยหรือภายในภูมิภาคอาเซียน -มีความรู้เกี่ยวกับ MS Office เป็นอย่างดี -ความคุ้นเคยกับ BRM และการปฏิบัติ CRM พร้อมกับความสามารถในการสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจมืออาชีพที่มีประสิทธิผล -มีแรงจูงใจสูงและขับเคลื่อนด้วยเป้าหมายด้านการขาย -ทักษะการขายการ การสื่อสาร และการเจรจาต่อรองที่ยอดเยี่ยม -จัดลำดับความสำคัญ การบริหารเวลา และทักษะขององค์กร -ความสามารถในการสร้างและส่งมอบงานนำเสนอที่ตรงกับความต้องการของผู้พิจารณา -ทักษะการจัดการความสัมพันธ์และการเปิดรับข้อเสนอแนะ -สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดีเยี่ยมทั้งในการเขียนและการพูดBenefits✔ Sales bonus✔ Performance BonusOther benefits✔ ค่าคอมมิชชั่น 15% จากการขาย
  กทม
  Siam Makro Public Company Limited
  กทม, กทม
  บริษัท สมาร์ทคอสท์ จำกัด
  Job description-ขายสินค้าให้กับลูกค้ากลุ่มศูนย์บริการรถยนต์-เข้าพบลูกค้าตามแผนที่วางไว้-ติดตามยอดขายและการหาสินค้าใหม่จากลูกค้าเดิม -ทำรายงานการเข้าพบลูกค้าRequirements- สามารถทำงานต่างจังหวัดได้ - มีรถยนตร์พร้อมใช้งาน - พร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเสมอBenefits✔ Travelling expenses✔ Performance Bonus✔ Private Health InsuranceOther benefits✔ ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน มีเวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น ค่ายานพาหนะ ประกันสังคม - ค่าน้ำมัน + ค่าสึกหรอ - ค่าโรงแรมที่พัก - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ - ท่องเที่ยวประจำปี - Incentive - เงินช่วยเหลือกรณีแต่งงาน - เงินช่วยเหลือกรณีรับขวัญบุตร - เงินช่วยเหลือกรณีฌาปณกิจ - ประกันอุบัติเหตุ
  กทม
  บริษัท เมืองสะอาด จำกัด
  จ.นนทบุรี
  Start
  Job descriptionหน้าที่และความรับผิดชอบ- ดูแลและควบคุมการให้บริการภายในศูนย์รถยนต์- บริหารและจัดการงานด้านการบริการ คุณสมบัติ - เพศ ชาย/หญิง - อายุ 35 ปี ขึ้นไป - มีประสบการณ์ตรงในงานด้านศูนย์บริการไม่น้อยกว่า 10 ปี และทํางานในระดับบริหารไม่น้อยกว่า 3 ปี - หากมีประสบการณ์งานด้านบริการศูนย์รถยนต์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  กทม, กทม
  CJ Express
  กทม, กทม
  Start
  Job descriptionรายละเอียดงาน :- แนะนำ ประชาสัมพันธ์ ผลิตภัณฑ์ และบริการให้กับลูกค้า- จัดบูทกิจกรรมส่งเสริมการขาย - ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนด - ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้กับลูกค้า คุณสมบัติ : 1. ชาย – หญิง , อายุ 18 ปีขึ้นไป 2. วุฒิ ม.6 ขึ้นไป 3. ปฏิบัติงานได้ 3 วันขึ้นไปต่อสัปดาห์ 4. มีความขยัน และอดทน 5. มีใจรักงานขาย มนุษย์สัมพันธ์ดี มีความกระตือรือร้น 6. ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
  จ.ระยอง
  เอเอ็นอาร์โร อินดัสทรี จำกัด
  กทม, กทม
  บริษัท มีอา เรสเทอรองต์ จำกัด
  Job descriptionร้านอาหาร Mia กำลังมองหา ผู้ช่วยสำหรับร้านอาหารที่มีชีวิตชีวา – ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์รายละเอียดงาน - ผู้ช่วยรับผิดชอบในการช่วยเหลือพนักงานเสิร์ฟในการรับคำสั่งการเสิร์ฟอาหารหรือเครื่องดื่มตามข้อกำหนดของร้านอาหาร - ดำเนินการหน้าที่งานต่าง ๆ ที่จะรวมถึงในการช่วยเหลือการดำเนินงานของร้านอาหารและบาร์ - ช่วยในการเตรียมงาน - ตรวจสอบให้แน่ใจว่าพื้นที่ทั้งหมดที่กำหนดสะอาด - ช่วยเหลืองานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานที่อาจได้รับมอบหมายRequirements- ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ - มีทัศนคติที่ดีและสนใจเรียนรู้ - บริการด้วยใจ - ไม่จำเป็นต้องใช้ภาษาอังกฤษ - สามารถติดต่อกับเพื่อนร่วมงาน และทำงานเป็นทีมได้ - ภาระงานต้องมีการยกของหนักBenefits✔ Service Charge✔ Performance Bonus✔ Food✔ Discounted Company Products✔ Life InsuranceOther benefits✔ - ค่าบริการคงที่ 4,000 บาท - แรงจูงใจรายเดือน (อยู่ระหว่าง 500 - 4,000 บาท) - โบนัส 5,000 บาท (ทุก 6 เดือน) - เงินตอบแทนเล็กน้อย - ทำงาน 5 วัน, หยุด 2 วันต่อสัปดาห์ (ปิดวันจันทร์), 8 วันหยุดประจำปี (เพิ่ม 1 วันทุกปี), 14 วันหยุดราชการ - มื้ออาหารของพนักงาน - ชุดพนักงาน - ประกันภัย - ประกันสังคม
  กทม, กทม
  บริษัทกฎหมาย เค เอ็ม วาย จำกัด
  เงินเดือน : 12,000 -15,000
  กทม, กทม
  วัน บิลเลี่ยน โฮมเพจ
  Job descriptionหน้าที่และความรับผิดชอบ1. แก้ไขปัญหาการใช้งานเบื้องต้นให้บริการลูกค้าทางโทรศัพท์ แจ้งอีเมล์ และแนะนำวิธีการใช้งาน2. ประสานงานแผนกต่างๆ Support IT , PC , Sales และช่างเทคนิคเพื่อแก้ปัญหา 3. ประสานงานแผนกต่างๆ Support และ Hardware ผ่านทางโทรศัพท์ และตัดสินใจนำช่างเข้าซ่อมหน้างานเมื่อไม่สามารถแก้ไขผ่านออนไลน์ได้ 4. ดูแลลูกค้าที่เข้ามาติดตั้งโปรแกรม และสอนวิธีการใช้งานที่ออฟิตได้ 5. จัดทำรายงานตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 6. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย คุณสมบัติ 1. เพศชาย อายุ 20 - 35 ปี 2. จบการศึกษาระดับปวส. ขึ้นไป สาขา คอมพิวเตอร์, วทบ.คอมพิวเตอร์, วศบ.คอมพิวเตอร์ , เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 3. สามารถใช้งานระบบปฏิบัติการ window , window server , database SQ 4. มีความรู้ในการวิเคราะห์อาการเสียของเครื่องคอมพิวเตอร์ 5. มีทักษะในการเจรจาหรือสื่อสารโดยการใช้โทรศัพท์ได้ 6. หากสามารถทำงานกะกลางคืนได้ กรุณาระบุในใบสมัครเพื่อประโยชน์ในการพิจารณา 7. มีใจรักงานบริการ 8. หากได้ภาษาอังกฤษ หรือ ญี่ปุ่นจะพิจารณาเป็นพิเศษ
  กทม, กทม
  บริษัท ประชาชื่น อิมเมจจิ้ง เซ็นเตอร์ จำกัด
  กทม
  Start
  Job description1. ติดต่อประสานกับหน่วยงานภายในและภายนอกองค์กร 2. บันทึกและจัดเตรียมเอกสารการประชุมของสายการตลาดให้กับผู้บริหาร 3. จัดประชุมและบันทึกตารางเวลานัดหมายให้กับผู้บริหาร 4. ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารที่จะนำเสนอแก่ผู้บริหาร 5. อำนวยความสะดวกและประสานงานให้กับผู้เช่าตามที่ได้รับมอบหมาย 6. รายงานการดำเนินการของฝ่ายที่เกี่ยวข้องให้กับผู้บริหาร 7. Up Date ข้อมูลข่าวสารทางการตลาดเพื่อนำเสนอให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง 8. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหาร Qualification 1. การศึกษา : ปริญญาตรีขึ้นไป 2. ประสบการณ์ทำงาน : 2 ปีในสายงานที่เกี่ยวข้อง 3. ทักษะในการทำงาน : a.ทักษะในการติดต่อประสานงานที่ดี b.ทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Word Excel Powerpoint 4. คุณสมบัติส่วนบุคคล : มนุษยสัมพันธ์ดี รักในงานบริการ บุคลิกดี ทันสมัยและมีความคิดสร้างสรรค์
  จ.สงขลา
  บริษัท สยามไฟเบอร์บอร์ด จำกัด
  กทม
  Start
  Job descriptionหน้าที่และความรับผิดชอบ• ประสานงาน และดูแลงานเลขานุการให้ผู้บริหารระดับสูง ได้แก่ ตารางนัดหมาย ติดต่อลูกค้าหรือผู้เกี่ยวข้อง เป็นต้น• ติดต่อประสานงานกับต่างประเทศ ตามที่ได้รับมอบหมาย ทั้งทางโทรศัพท์ หรือเดินทางไปต่างประเทศ • งานเลขานุการอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย คุณสมบัติผู้สมัคร • เพศหญิง อายุ 25-35 ปี • การศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ, การจัดการ, ภาษาศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง • สามารถสื่อสาร พูด อ่าน เขียน ภาษาไทยได้ดีมาก • สามารถสื่อสาร พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ดีมาก • บุคลิก มนุษยสัมพันธ์ดี มีความกระตือรือร้น และละเอียดรอบคอบ • มีความรับผิดชอบสูง สามารถทำงานได้ด้วยตนเอง ชอบงานท้าทาย
  กทม, กทม
  บริษัท โรงพยาบาลบางมด จำกัด
  กทม
  บริษัท ไอแอนด์อี คอนซัลแทนท์ (ประเทศไทย) จำกัด
  เงินเดือน : 22,000
  กทม
  RGF
  เงินเดือน : THB40,000 - 80,000
  กทม
  บริษัท แอลทีเค มอเตอร์ จำกัด
  จ.ปทุมธานี
  บริษัท สยามชัย เซอร์วิส จำกัด
  18,000 - 25,000 บาท/เดือน
  กทม
  thai samsung life insurance
  บึงกาฬ
  Start
  Job descriptionหน้าที่และความรับผิดชอบ • ส่งเสริมการบริการให้กับทั้งสอง - ผู้สมัครงานและ บริษัท ค้นหาพนักงานในพื้นที่ที่กำหนด • บรรลุเป้าหมายโดยการขยายลูกค้าใหม่และรักษาลูกค้าที่มีอยู่ตามเป้าหมายของ บริษัท • การศึกษาธุรกิจของลูกค้าของพวกเขาที่มีความต้องการพนักงานลงทะเบียนพวกเขาและพวกเขาให้คำแนะนำวิธีการใช้งานระบบออนไลน์ • โฆษณาขายและบริการอื่น ๆ ในสายผู้สมัครงานฐานข้อมูลในพื้นที่ที่กำหนด · การเข้าถึงเป้าหมายยอดขายรายเดือน · รายงานประจำสัปดาห์ไปยังสำนักงานใหญ่ คุณสมบัติ • สาขาการตลาด, การขาย, ทรัพยากรมนุษย์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง • ประสบการณ์ตรงในการขายและบริการขั้นต่ำ 4 ปี • มีทักษะในการสื่อสารและการตลาดที่ดีมาก • ทัศนคติเชิงบวก ,พูดเก่งมีประสิทธิภาพ,มีเป้าหมาย,มุ่งเน้นทางการเงินของบุคคล • สามารถทำงานบนคอมพิวเตอร์ • สามารถทำงานอย่างเป็นอิสระจากที่บ้าน