วันที่
 • ใดก็ได้
 • 24 ชั่วโมงที่แล้ว
 • 3 วันที่แล้ว
 • 7 วันที่แล้ว
 • 30 วันที่แล้ว
ค้นหาโดย
 • ช่องว่างทั้งหมด
 • หัวข้อเท่านั้น
บริษัท
 • บริษัทใดก็ได้
แหล่ง
 • ใดก็ได้
 • กระดานงาน
 • บริษัทจัดหางาน
 • บริษัท
รัศมี
 • ค่าเริ่มต้น
 • สถานที่ที่ชัดเจน
 • 5 กม.
 • 15 กม.
 • 25 กม.
 • 50 กม.
 • 100 กม.
ล้างตัวกรอง
  คุณรู้หรือไม่? neuvoo มีตัวเลือกงานที่กว้างที่สุด ในไทย
  ที่นี่ที่ neuvoo เรามุ่งมั่นที่จะให้ผู้ใช้ของเรามีเนื้อหาเฉพาะที่หลากหลาย ต้องขอบคุณพนักงานที่มีพรสวรรค์ของเราผู้ซึ่งทำงานอย่างหนักตลอดเวลาเพื่อรวบรวมงานใหม่ๆ อย่างต่อเนื่องเพื่อที่เราจะสามารถเติบโตและ เป็นกลายฐานข้อมูลงานที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ! นี่เป็นเพียงแค่หนึ่งในเหตุการณ์สำคัญที่เราประสบความสำเร็จตั้งแต่เราเริ่มต้น เรายังคงมุ่งมั่นแสวงหาการปรับปรุงและนวัตกรรมในทุกสิ่งที่เราทำ
  กทม, กทม
  บริษัท วีวริทธิ์ธร จำกัด
  กทม
  บริษัท ที พี ดี กรุงเทพ ฯ (1987) จำกัด
  จ.ระยอง
  บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)
  กทม
  บริษัท พีดับเบิลยู ฟู๊ดเวิลด์ จำกัด)
  Job descriptionเวลาทำงาน : 10:00 - 22:001. รับผิดชอบยอดขายรายเดือน /ต้นทุนสินค้า/การสูญเสีย/มาตรฐานการผลิตสินค้า/ตารางการทำงาน แต่ละสาขา 2. ดูแลและอบรมผู้จัดการร้านและพนักงานขาย ให้ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ( Drive Sales & QSC ) 3. พัฒนาระบบการจัดการหน้าร้านฯ และนำพาพนักงานทุกคนไปสู่การทำงานอย่างมีความสุขและถึงเป้ายอดขาย 4. มีความเป็นผู้นำสูง มีทักษะในการจัดการและบริหารบุคคล 5. มีวิญญาณความเป็นผู้ประกอบการ Sense of Ownership 6. มีประสบการณ์ในธุรกิจอาหาร ขนมหวาน เบเกอรี่ เครื่องดื่ม พิจารณาเป็นพิเศษRequirementsระดับการศึกษา : ปวส. - ปริญญาตรี ประสบการณ์(ปี) : 2 - 5 1.ประสบการณ์ในตำแหน่ง 2 ปีขึ้นไป ชอบงานขาย และสอนทีมงานได้ดี 2.มีทักษะคอมพิวเตอร์ ใช้โปรแกรมสำเร็จรูป Microsoft Office อีเมล์สื่อสารได้เป็นอย่างดี 3.มีความรู้เรื่องระบบ POS ดูรายงานต่างๆและนำไปปฎิบัติเป็น Action Plan สาขาได้ ( POS ระบบ Synature) 4.มีใบขับขี่ มีรถยนต์ หรือ รถจักยานยนต์ เพื่อใช้ในการเดินทางBenefits✔ Performance Bonus✔ Discounted Company ProductsOther benefits✔ ประกันสังคม ตามข้อตกลงของบริษัท 1. เงินรางวัลจากยอดขายไม่ต่ำกว่า 600 บาท ทุกเดือน (หน้าร้าน) 2. ประกันสังคม/ลากิจ/พักร้อน/วันหยุดประจำปี 3. ปรับเงินเดือนประจำปี ขึ้นอยู่ผลประกอบการบริษัทฯ 4. เครื่องแบบพนักงานฟรี 5. โบนัสประจำปี ขึ้นอยู่ผลประกอบกรบริษัทฯ 6. ส่วนลดในการซื้อสินค้าฝากครอบครัว
  Bang Bo, จ.สมุทรปราการ
  บริษัท สิงห์ฟู๊ด จำกัด
  Job description- บริหารจัดการงานในด้านต่างๆ ภายในร้าน ทั้งในด้านบริการ , ด้านอาหาร , ด้านกำลังคน , ด้านสโตร์ , การสั่งสินค้า , งานช่าง และงานบริหารทั่วไปภายในร้าน- ดูแลงานเอกสารต่างๆ- งานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายRequirements- วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา - มีใจรักงานบริการ สามารถทำงานเป็นกะได้ - มีความเป็นผู้นำ และมีทัศนคติที่ดีต่องานบริการ - มีความขยัน อดทน และมีความกระตือรือร้นในการทำงาน ** มีประสบการณ์ในการทำงานร้านอาหาร จะพิจารณาเป็นพิเศษ **Benefits✔ Service Charge✔ Travelling expenses✔ Performance Bonus✔ Accommodation✔ FoodOther benefits✔ ตามข้อตกลงของบริษัท ประกันสังคม - OT - เงินทิป - ประกันสังคม - รถรับส่งพนักงาน - อาหารกลางวันฟรี 1 มื้อ (เฉพาะสาขา) - ที่พักราคาสวัสดิการพนักงาน - เงินช่วยงานฌาปนกิจศพ - เงินช่วยงานบวช - เงินช่วยงานสมรสพนักงาน - ค่าน้ำมันรถ - เบี้ยขยัน - เครื่องแบบพนักงาน - ส่วนลดค่าอาหารพนักงาน - ปรับเงินเดือนผ่านทดลองงาน - ปรับเงินเดือนประจำปี - งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี - ของเยี่ยมไข้พนักงาน - ของขวัญแรกเกิดบุตรพนักงาน - รางวัลอายุงานพนักงาน - เบี้ยกันดาร (เฉพาะบางสาขา) - ค่า INCENTIVE และค่าตอบแทนตามผลงาน (KPI) (เฉพาะตำแหน่งหน้าร้าน) - เงินเดือนตามตกลง โดยพิจารณาจากประสบการณ์ทำงาน
  กทม
  บริษัท กีโต้(ประเทศไทย) จำกัด
  กทม
  บริษัท กีโต้(ประเทศไทย) จำกัด
  กทม
  บริษัท ไลท์ติ้ง ทูเดย์ จำกัด
  กทม, กทม
  บริษัท วีวริทธิ์ธร จำกัด
  กทม
  GetLinks
  เงินเดือน : 25000
  กทม
  LHMH
  จ.นนทบุรี
  สิริภา เนียมเนตร์
  Job description1. มีส่วนร่วมในการประมาณการยอดขาย ,การสั่งสินค้า ,การจัดอัตรากำลังคนให้เหมาะสมกับสาขา2. ตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของบริษัทฯ การใช้วัสดุสิ้นเปลือง การแจ้งซ่อมบำรุงอุปกรณ์ต่างๆ3. ดูแลคุณภาพอาหาร ,สินค้า และ Supplier ให้ได้มาตรฐานตามที่กำหนด 4. ดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานในการบริการกับลูกค้า และรับฟังความคิดเห็นจากลูกค้า 5. สรุปรายงานในแต่ละรอบวัน 6. รับผิดชอบงานดูแลลูกค้า เช่น จัดเตรียมอาหารที่ดี และมีคุณภาพเพียงพอต่อความต้องการลูกค้า 7. แก้ไขปัญหาในการใช้บริการของลูกค้า เป็นต้น 8. รับผิดชอบงานบริหารทีมงาน เช่น อบรมพนักงานให้มีความรู้ในการให้บริการลูกค้า 9.งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย 10.รับแรงกดดันได้ดีRequirements1. ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา 2. มีใจรักในงานบริการ มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ และมีความอดทนในการทำงาน 3. เคยทำงานในตำแหน่ง ผู้จัดการสาขาหรือผู้ช่วยผู้จัดการ 1-2ปี 4. สามารถใช้งาน โปรแกรม MS Office ได้ 5. สามารถทำงานเป็นทีมและฝึกสอนพนักงานได้ 6. คุณสมบัติส่วนบุคคล: มีความซื่อสัตย์, ขยัน, อดทนสูง, มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่, มีความกระตือรือร้นในการทำงาน, มีทัศนคติที่ดีต่อองค์กรแล้วผู้ร่วมงาน, มีวุฒิภาวะด้านอารมณ์, บุคลิกดีมีความเป็นผู้นำ, รู้จักแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดีBenefits✔ FoodOther benefits✔ เบี้ยขยัน 500 - 1,000 บาท *** ***เงินทิป*** ***ประกันสังคม*** ***อาหารกลางวันฟรี 2 มื้อ*** ***ส่วนลดค่าอาหารพนักงาน***
  กทม
  บริษัท เอส เอฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
  บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)
  จ.ปทุมธานี
  บริษัท ท็อป โพรไวเดอร์ ซิสเต็มส์ แอนด์ ซัพพลาย จำกัด
  จ.นนทบุรี
  บริษัท เอ็นริช ลีฟวิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด
  เงินเดือน : 15,000-25,000
  จ.ชลบุรี
  บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)
  กทม
  บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)
  จ.นคาปฐม
  บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)
  กทม
  บริษัท ที พี ดี กรุงเทพ ฯ (1987) จำกัด
  กทม, กทม
  บริษัท ซีฟู้ด เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด
  เงินเดือน : 11,000-13,000
  จ.สมุทรสาคร
  บริษัท เลย์เทกซ์ (ประเทศไทย) จำกัด
  กทม
  Thai NGO
  กทม
  บริษัท อีซูซุชัยเจริญกิจมอเตอร์ส จำกัด
  กทม
  บริษัท กีโต้(ประเทศไทย) จำกัด
  กทม
  บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)