วันที่
 • ใดก็ได้
 • 24 ชั่วโมงที่แล้ว
 • 3 วันที่แล้ว
 • 7 วันที่แล้ว
 • 30 วันที่แล้ว
ค้นหาโดย
 • ช่องว่างทั้งหมด
 • หัวข้อเท่านั้น
บริษัท
 • บริษัทใดก็ได้
แหล่ง
 • ใดก็ได้
 • กระดานงาน
 • บริษัทจัดหางาน
 • บริษัท
รัศมี
 • ค่าเริ่มต้น
 • สถานที่ที่ชัดเจน
 • 5 กม.
 • 15 กม.
 • 25 กม.
 • 50 กม.
 • 100 กม.
ล้างตัวกรอง
  คุณรู้หรือไม่? neuvoo มีตัวเลือกงานที่กว้างที่สุด ในไทย
  ที่นี่ที่ neuvoo เรามุ่งมั่นที่จะให้ผู้ใช้ของเรามีเนื้อหาเฉพาะที่หลากหลาย ต้องขอบคุณพนักงานที่มีพรสวรรค์ของเราผู้ซึ่งทำงานอย่างหนักตลอดเวลาเพื่อรวบรวมงานใหม่ๆ อย่างต่อเนื่องเพื่อที่เราจะสามารถเติบโตและ เป็นกลายฐานข้อมูลงานที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ! นี่เป็นเพียงแค่หนึ่งในเหตุการณ์สำคัญที่เราประสบความสำเร็จตั้งแต่เราเริ่มต้น เรายังคงมุ่งมั่นแสวงหาการปรับปรุงและนวัตกรรมในทุกสิ่งที่เราทำ
  กทม
  MBK Public Company Limited
  จ.สมุทรปราการ
  Start
  Job descriptionหน้าที่และความรับผิดชอบ- ปฏิบัติหน้าที่ให้บริการภาคพื้น โดยทำหน้าที่ตรวจรับบัตรโดยสาร (CHECK-IN) และดูแลผู้โดยสารขาเข้า – ขาออก - ให้บริการโดยทำหน้าที่ต้อนรับ และอำนวยความสะดวกให้ผู้โดยสาร เที่ยวบินภายในประเทศ ให้กับสายการบิน คุณสมบัติ 1. สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 25 ปี 2. เพศชาย ผ่านหรือได้รับยกเว้นการเกณฑ์ทหาร ความสูงไม่น้อยกว่า 160 เซนติเมตร 3. เพศหญิง ความสูงไม่น้อยกว่า 155 เซนติเมตร 4. สามารถปฏิบัติงานเป็นผลัดได้ 5. มีทักษะในการสือสาร มีบุคคลิกภาพ และมนุษย์สัมพันธ์ดี 6. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี และมีคะแนน TOElC อย่างต่ำ 500 คะแนน ขึ้นไป (ผลคะแนนต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี) 7. ไม่มีประวัติอาชญากรรม
  กทม, กทม
  Start
  Job descriptionหน้าที่และความรับผิดชอบ• ต้อนรับและอำนวยความสะดวกแก่ลูกค้าที่เข้ามาติดต่อ• ให้คำแนะนำแก่ลูกค้าเกี่ยวกับรถจักรยานยนต์ DUCATI เบื้องต้น คุณสมบัติ • วุฒิปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ, มนุษยศาสตร์ (เอกภาษาอังกฤษ), นิเทศศาสตร์ (เอกประชาสัมพันธ์) หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง • เพศ หญิง อายุระหว่าง 25-35 ปี • ประสบการณ์ 1 - 2 ปี ในงานประชาสัมพันธ์ หรือ ต้อนรับลูกค้า • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ (พิจารณาเป็นพิเศษ)
  กทม
  Start
  Job descriptionความรับผิดชอบ1. ให้บริการแนะนำลูกค้าเกี่ยวกับสถานที่ การบริการ เพื่อสร้างความประทับใจและความสนใจเข้ารับบริการ2. ทำรายงานประวัติการรักษาของลูกค้าโดยละเอียด 3. ทำรายงาน Daily Report 4. คิดโปรโมชั่นหรือคอร์สบริการใหม่ๆ 5. ตรวจสอบข้อมูลการให้บริการ โปรโมชั่น และราคาบริการของคลินิกอื่นๆ 6. ประสานงานกับทีมพยาบาลและแพทย์ในการให้ข้อมูลลูกค้าที่ต้องการเข้ารับบริการ 7. ติดตามให้บริการหลังการขาย 8. แจ้งลูกค้าเดิมและลูกค้าใหม่เรื่องบริการหรือโปรโมชั่นใหม่ 9. รับผิดชอบงานที่เกี่ยวข้องอื่นๆตามที่ผู้บริหารหรือผู้จัดการคลินิกกำหนด คุณสมบัติ • เพศหญิงและชาย อายุ 22 - 32 ปี • มีประสบการณ์ทำงานในสาขาการบริการลูกค้าตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป • มนุษยสัมพันธ์ดี รักการให้บริการ • บุคลิกภาพดี • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี • สามารถพูดภาษาอังกฤษได้ดี และหากพูดภาษาอื่นๆได้เพิ่มเติมเช่น ภาษาญี่ปุ่น จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ • ยิ้มแย้มแจ่มใส มีความกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้งาน • มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา • สามารถทำงานเป็นกะได้ เริ่มทำงานกะแรก 8.00 น. เลิกงานกะสุดท้ายประมาณ 20.00 น. โดยทำงานไม่เกินวันละ 8 ชั่วโมง • ทำงานวันเสาร์และวันอาทิตย์ได้
  กทม
  ROBINSON PUBLIC COMPANY LIMITED
  Job descriptionหน้าที่และความรับผิดชอบ• รับสายลูกค้าเพื่อประสานงานและให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการแก่ลูกค้า • ประสานงานกับฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อให้บริการแก่ลูกค้าอย่างทันท่วงทีและมีประสิทธิภาพ • โทรสอบถามความพึงพอใจกับลูกค้าเกี่ยวกับสินค้าและบริการของบริษัท คุณสมบัติ • สัญชาติไทย • มีใจรักงานบริการและสามารถทำงานเป็นกะได้ • วุฒิการศึกษาปวส.ขึ้นไป ทุกสาขา • มีประสบการณ์การทำงานมาไม่น้อยกว่า 1 ปี และหากมีประสบการณ์ด้าน Call Center จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ • มีทักษะ ปฎิภาณไหวพริบในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี • สามารถปฎิบัติงานภายใต้ภาวะความกดดันและควบคุมอารมณ์ได้เป็นอย่างดี • มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา มีทัศนคติและมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อการทำงาน ผู้ร่วมงาน และผู้บังคับบัญชา • สามารถปรับตัวให้เข้ากับบุคคล สถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในที่ทำงาน และสามารถปฎิบัติงานเป็นทีมได้ • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ (ได้ค่าภาษาอังกฤษ + 3,500) • สามารถเริ่มงานได้ทันทีจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ ***Attractive remuneration and employee benefits*** สวัสดิการและสิทธิประโยชน์: • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน • ประกันชีวิต • ประกันสุขภาพ • โบนัส • งานสังสรรค์ประจำปี และการท่องเที่ยวประจำปีของบริษัท • การฝึกอบรมพนักงาน • วันลาพักร้อน • เงินช่วยเหลือในโอกาสพิเศษต่างๆ เช่น คลอดบุตร หรือสมรส เป็นต้น • บริเวณที่นั่งพักผ่อน ละห้องนั่งเล่น • บรรยากาศการทำงานอย่างอบอุ่น และเป็นกันเอง สวัสดิการพิเศษ: เงินเดือนประจำ + ค่ากะ + ค่าภาษา + ค่าเบี้ยขยัน (บรรยากาศการทำงานเป็นกันเองมีความก้าวหน้าทางอาชีพรออยู่) สมัครด้วยตนเองได้ทุกวันจันทร์ - วันศุกร์ เวลาทำการ : 09:00 - 16:00
  กทม
  RGF
  เงินเดือน : THB70,000 - 120,000
  กทม
  Start
  Job descriptionMadame Tussauds Bangkok / SEA LIFE Bangkok Ocean WorldGeneral • Has excellent knowledge of the attraction and high level understanding of all products sell in order to answer guests’ questions in detail • Ensure the delivery of excellent customer services at all times • Provide assistance to guests with special requirements, i.e., disable guests, those not feeling well, lost property, etc • Responsible for end of day cashing up tills under supervision of Assistant Manager - Guest Experience / Operations Manager in all respective areas such as box office, photography selling counters, retail and souvenir shop Admission • Thorough understanding of all ticket types and actively promote admission • Enthusiastically raises guests awareness of current promotions Photography • To encourage guests to have their photograph taken in all photography points in a charming and persuasive manner. • To take a well composed, focused and saleable photograph within a fast moving environment • To develop photographs by using the digital imaging equipment • To actively sell photographs to guests to meet budgeted level Retail and Souvenir Shop • Highlighting benefits of products to guests in order to increase sales • Stock up shelves and maintain displays under the supervision of Assistant Manager – Guest Experience / Operations Manager • Provide assistances for stock taking as and when necessary • Keep display shelves and all visible areas clean, tidy and easily accessible at all times Special skills for SEA LIFE Interpretive function: • To be a guide in aquarium to suggest product of company i.e. fish, aquatic exhibition etc. • To take care Education group and service customer at all activity area Qualifications • Male/Female, Thai nationality, age between 22 - 26 years old • Bachelor's degree in any field • Good command of spoken Thai and English • Able to work on shift schedule • Good personality, service-oriented mind • Good attitude and good team work • New graduates are welcome.
  กทม
  Start
  Job descriptionหน้าที่และความรับผิดชอบ1. กลั่นกรอง และรวบรวมข้อมูลของลูกค้าที่จำเป็น เพื่อสนับสนุนทีม RM ในการนำเสนอบริการทางการเงิน และการวางแผนบริหารการเงินให้แก่ลูกค้ากลุ่มบุคคลสินทรัพย์สูง2. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อปฏิบัติธุรกรรม หรือสอบถามข้อมูลทางการเงินให้แก่ลูกค้า และทำหน้าที่ให้คำแนะนำเบื้องต้นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของธนาคาร การลงทุน หรือประสานงานอื่นๆ ให้ลูกค้าแทนทีมที่รับผิดชอบได้ คุณสมบัติ 1. ปริญญาตรี สาขา บริหาร การจัดการธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง 2. อายุไม่เกิน 28 ปี 3. มี Single License 4. ประสบการณ์ 0-3 ปี เกี่ยวกับการให้บริการทางการเงิน และผลิตภัณฑ์ธนาคาร 5. ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
  กทม
  บริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน)
  กทม, กทม
  บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
  Job description1.รับเรื่องงานซ่อมบำรุง Call Center2.ประสานงานกับศูนย์บริการต่าง ๆ เพื่อนัดหนาย และติดตามงานซ่อมให้เป็นไปตามกำหนดระยะเวลา3.ประสานงานจัดการส่วนรถทดแทน เพื่อจัดหารถทดแทนในกรณีที่รถซ่อมเสร็จไม่ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด 4.เจรจา ประสานงานกับลูกค้าในกรณีรถซ่อมเสร็จไม่ตรงตามระยะเวลา ให้ความช่วยเหลือลูกค้า ในกรณีที่มีเหตุฉุกเฉิน อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายRequirementsระดับการศึกษา : ปวส. - ปริญญาตรี ประสบการณ์(ปี) : 3 - 5Benefits✔ Performance Bonus✔ Life InsuranceOther benefits✔ สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน ประกันชีวิต ประกันสุขภาพ เงินโบนัสตามผลงาน ประกันสังคม
  กทม
  Com7 Public Company Limited
  กทม, กทม
  Start
  Job descriptionหน้าที่และความรับผิดชอบ1. จ่ายตั๋วให้กับผู้รับเหมาและลูกค้ารับของ2. จัดทำบัญชี รับ-จ่าย น้ำมันเครื่องพร้อมตรวจสอบเอกสาร 3. นับ Stock สินค้าคงคลังทุกเดือน 4. บริการจัดส่งให้ตรงวัน-เวลาที่ลูกค้าต้องการ 5. จัดทำรายงานปิด Batch เป็นต้น คุณสมบัติ • เพศชาย อายุไม่เกิน 35 ปี • ระดับการศึกษา ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง • ประสบการณ์ด้านคลังน้ำมันหล่อลื่น 1-3 ปี (ถ้ามี) • สามารถขับรถยนต์ได้ • มีความรู้ทางด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เช่น Excel , Word
  จ.ปทุมธานี
  ร้าน สวัสดี
  รายเดือน 12,000-15,000 บาท/รายวัน 390-450 บาทต่อวัน
  จ.ระยอง
  Start
  Job descriptionหน้าที่และความรับผิดชอบ1. เสนอขายคอนโด และรายละเอียดโครงการ2. ให้ข้อมูล-คำแนะนำ และประสานงานเอกสารนิติกรรมสินเชื่อ กับธนาคารและลูกค้า 3. ประสานงานกับธนาคารและกรมที่ดินในการโอนกรรมสิทธิ์ 4. จัดทำรายงานสรุปผลลูกค้าเข้าชมโครงการ และยอดขายในแต่ละเดือน 5. ให้การดูแลและบริการหลังการขายแก่ลูกค้า ด้วยจิตบริการ 6. คิดแผนการตลาดเร่งยอดขาย ประชุมงานแต่ละอาทิตย์เพื่อเร่งการโอน 7. ประสานงานกับฝ่ายผู้รับเหมาและช่าง ในการแก้ไขห้องลูกค้า 8. งานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง คุณสมบัติ - เพศหญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป บุคลิคดี มีใจรักงานบริการ การจัดการ และงานขาย กระฉับกระเฉง - จบปริญญาตรีขึ้นไป เกี่ยวกับด้านการจัดการ หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง - มีทักษะการสื่อสารและเจรจาที่ดี มีความละเอียดรอบคอบ มีทัศนคติที่ดี ขยัน อดทนต่องาน - สามารถใช้คอมพิวเตอร์ และเครื่องใช้สำนักงานได้ดี สามารถใช้อินเตอร์เน็ตได้ - มีประสบการณ์การขายอสังหาริมทรัพย์มาก่อนจะพิจารณาเป็นพิเศษ - สามารถปฏิบัติงานภายใต้แรงกดดันและมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ - สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้บ้าง - อาศัยอยู่บริเวณปลวกแดง-บ่อวิน หรือบริเวณใกล้เคียง - มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อเพื่อนร่วมงาน
  กทม
  บริษัท ดิจิตอล โฟกัส จำกัด
  Job description- วางแผนและประสานงานก่อน และหลังการขายในงานโครงการของลูกค้า- ประสานงานกับผู้รับเหมา หรือบุคคลภายนอกในเรื่องการติดตั้ง หรือการบริการในโครงการของลูกค้า- วางแผน และควบคุมงานบริการหลังการขาย และการซ่อมบำรุงสินค้า และบริการของบริษัท - วางแผนและควบคุมการติดตั้งและงานบริการในงานโครงการของลูกค้า ให้เป็นไปตามสัญญา มีคุณภาพงานให้เป็นไปตามมาตรฐานของบริษัท และทางวิศวกรรมตามกำหนดระยะเวลาที่กำหนด - ตรวจสอบงวดงาน (Payment)ก่อนส่งให้ผู้บริหารอนุมัติ - สรุปการวางบิล บริหารต้นทุนโครงการให้เป็นไปตาม งบประมาณที่กำหนด - ควบคุม และตรวจสอบการดำเนินงานและติดตามความคืบหน้าระหว่างการติดตั้ง หรือการบริการจนแล้วเสร็จอย่างมีคุณภาพพร้อมส่งมอบให้กับลูกค้า - ดูแลและพัฒนาทีมงานให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ - บริหารจัดการนโยบายที่ได้รับและส่งต่อไปยังผู้ใต้บังคับบัญชาได้อย่างมีประสิทธิภาพ - ประเมินราคาและจัดทำ BOQRequirementsวุฒิการศึกษาปริญญาตรี-ปริญญาโทวิศวกรรมศาสตร์ สาขาโยธา สาขาก่อสร้าง มีประสบการณ์ด้านการบริหารโครงการก่อสร้าง หรืออสังหาริมทรัพย์อย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป มีภาวะความเป็นผู้นำ และสามารถทำงานเป็นทีมได้ สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบอนุญาตขับขี่ สามารถทำงานภายใต้ใต้แรงกดกันได้เป็นอย่างดี สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี สามารถเริ่มงานได้ทันทีจะพิจารณาเป็นพิเศษBenefits✔ Performance Bonus✔ Private Health Insurance✔ Life InsuranceOther benefits✔ ประกันสังคม ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน ประกันชีวิต เงินโบนัสตามผลงาน ประกันสุขภาพ ค่ายานพาหนะ ทุนการศึกษา ค่าตอบแทนพิเศษ ค่าทำงานล่วงเวลา ตามข้อตกลงของบริษัท
  จ.อุบลราชธานี
  ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุบลไอเฟค
  กทม
  บริษัท ร็อคส์ พีซี จำกัด
  กทม, กทม
  สตาร์ท (ประเทศไทย) จํากัด
  Job descriptionไม่ใช่งานขาย !!!เวลาทำงานอื่น : - เวลาทำงาน 09.00-18.00 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ - วันหยุด ลักษณะงาน : บริการลูกค้า / ผู้ช่วยฝ่ายขาย • ช่วยทีมขาย • โทรหาลูกค้าใหม่รายวันจัดทำโดยทีมขาย • การโทรเป็นภาษาไทยเท่านั้น • โทรหาลูกค้าและแจ้งเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของ บริษัท • ไม่จำเป็นต้องขายเพียงเตรียมการประชุมระหว่างลูกค้าและทีมขาย • ทำงาน 5 วัน/สัปดาห์ (หยุด 2 วัน) *ตรงเสาร์-อาทิตย์* • เวลาทำงาน 09.00-18.00 น. • มีการเทรนงานสอนงานให้ (คิดเป็นเงินเดือนให้ตั้งแต่วันเเรก) • โบนัสสำหรับการจัดประชุมทุกครั้ง 400 บาทRequirementsระดับการศึกษา : ม.6 - ปริญญาตรี ประสบการณ์(ปี) : 1 ปีขึ้นไป ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ • วุฒิ ม.6, ปวช, ปวส ขึ้นไป • ไม่อายที่จะพูดทางโทรศัพท์ • สามารถพูดภาษาอังกฤษได้ดีภายในสำนักงานกับเพื่อนร่วมงานชาวต่างชาติ • ใช้คอมพิวเตอร์ได้ / พิมพํดีดได้คล่อง • มีประสบการณ์ด้าน Call Center • หรือมีประสบการณ์ด้านรับสาย แก้ไขปัญหา​ ผ่านทางโทรศัพท์​มาก่อน • หรือบุคลิกภาพที่ใช้งานมากBenefits✔ Sales bonus✔ Courses and EducationOther benefits✔ ประกันสังคม สัญญาจ้าง
  กทม
  บริษัท เอ็กเซคคิวทีฟ มาร์เก็ตติ้ง เซอร์วิส จำกัด
  Job descriptionรับออเดอร์ทางโทรศัพท์จัดทำใบเสนอราคา ออกบิล ออกใบสั่งซื้อ เพื่อกระจายสินค้าให้ผู้แทนดูแลการทำงานของ customer serviceRequirementsวุฒิปริญญาตรี มีประสบการณ์ในบริษัทยาอย่างน้อย 1-3 ปีBenefits✔ Performance BonusOther benefits✔ เบี้ยขยัน,ประกันสังคม
  จ.พระนครศรีอยุธยา
  บริษัท บุษบา กรุ๊ป จำกัด
  จ.นนทบุรี
  บริษัท เดอะ บริดจ์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
  เงินเดือน : 18,000 บาท
  สมุทรสงคราม
  บริษัท เอส เอฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
  กทม
  Pruksa Real Estate Public Company Limited
  กทม
  Start
  Job descriptionหน้าที่และความรับผิดชอบ• บริการตอบข้อซักถามและให้คำแนะนำเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของทางธนาคาร • รับแจ้ง และดำเนินการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นของลูกค้าที่เกิดจากการใช้บริการต่างๆ ของธนาคาร พร้อมประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คุณสมบัติ • การศึกษาระดับปริญญาตรี • อายุไม่เกิน 28 ปี • ถ้ามีประสบการณ์ในด้าน Call Center จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ • สามารถทำงานเป็นกะได้ • ผู้สมัครชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว อัตราที่เปิดรับ: 30 อัตรา
  กทม
  Siam Makro Public Company Limited