วันที่
 • ใดก็ได้
 •  
  24 ชั่วโมงที่แล้ว
 •  
  3 วันที่แล้ว
 •  
  7 วันที่แล้ว
 •  
  30 วันที่แล้ว
ค้นหาโดย
 • ช่องว่างทั้งหมด
 •  
  หัวข้อเท่านั้น
บริษัท
 • บริษัทใดก็ได้
 •  
แหล่ง
 • ใดก็ได้
 •  
  กระดานงาน
 •  
  บริษัทจัดหางาน
 •  
  บริษัท
รัศมี
 • ค่าเริ่มต้น
 •  
  สถานที่ที่ชัดเจน
 •  
  5 กม.
 •  
  15 กม.
 •  
  25 กม.
 •  
  50 กม.
 •  
  100 กม.
ล้างตัวกรอง
  1 376 ตำแหน่งงาน - หน้า 1 จาก 8 (0.36 วินาที)
  คุณรู้หรือไม่? neuvoo มีตัวเลือกงานที่กว้างที่สุด ในไทย
  ที่นี่ที่ neuvoo เรามุ่งมั่นที่จะให้ผู้ใช้ของเรามีเนื้อหาเฉพาะที่หลากหลาย ต้องขอบคุณพนักงานที่มีพรสวรรค์ของเราผู้ซึ่งทำงานอย่างหนักตลอดเวลาเพื่อรวบรวมงานใหม่ๆ อย่างต่อเนื่องเพื่อที่เราจะสามารถเติบโตและ เป็นกลายฐานข้อมูลงานที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ! นี่เป็นเพียงแค่หนึ่งในเหตุการณ์สำคัญที่เราประสบความสำเร็จตั้งแต่เราเริ่มต้น เรายังคงมุ่งมั่นแสวงหาการปรับปรุงและนวัตกรรมในทุกสิ่งที่เราทำ
  S&P Syndicate Public Co Ltd
  |
  กทม
  - 5 วันที่แล้ว
  คุณสมบัติผู้สมัครงาน. เพศชาย. หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป วุฒิปวช. ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา. มีทักษะในการสื่อสาร และมีใจรักงานบริการ สามารถทำงานเป็นกะได้. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี...
  big-c
  |
  กทม
  - 9 วันที่แล้ว
  สังกัด. ระดับพนักงานสาขา. หน้าที่ความรับผิดชอบ. รับชำระสินค้าและบริการลูกค้าด้วยความรวดเร็วและถูกต้อง. ให้บริการด้าน การรับคืนสินค้า ออกใบกำกับภาษี รับฝากของ. รับผิดชอบงานขายสินค้า...
  Siam Kubota Corporation
  |
  จ.ปทุมธานี
  - 12 วันที่แล้ว
  หน้าที่รับผิดชอบ. ลักษณะงาน. 1. ให้บริการลูกค้าและผู้แทนจำหน่าย ในพื้นที่ด้านธุรกรรมสินเชื่อ ประกอบด้วยการจัดทำสัญญาเช่าซื้อ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับโปรแกรมสินเชื่อ จัดทำเอกสารต่างๆ รวมถ...
  BaNANA
  |
  กทม
  - 5 วันที่แล้ว
  รายละเอียดงานและหน้าที่ 1.รับงานเคลมสินค้า2.บริการและดูแลลูกค้าที่มาติดต่อ (ในด้านเทคนิคการใช้งาน ผลิตภัณฑ์ ให้บริการหลังการขายกับลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการ เช่น ให้คำแนะนำเทคนิคในกา...
  TMB Banco Public Company Limited
  |
  กทม
  - 7 วันที่แล้ว
  ที่ TMB คุณสามารถสร้างความแตกต่างได้. TMB มุ่งมั่นที่จะสร้างความแตกต่างให้กับธุรกิจธนาคารในประเทศไทย ด้วยการให้พนักงานได้ใช้พลังในการทำสิ่งที่ท้าทายตนเอง โดยการตั้งคำถามถึงการทำงาน...
  ROBINSON PUBLIC COMPANY LIMITED
  |
  กทม
  - 10 วันที่แล้ว
  หน้าท่รับผิดชอบหลัก. บริการลูกค้า รับแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ. คุณสมบัติ. เพศหญิง อายุ 18 ปีขึ้นไป, บุคลิกภาพดี. วุฒิ ปวส. ปริญญาตรีขึ้นไปทุกสาขา. ชอบงานบริการ, พบปะลูกค้า. สา...
  Siam Makro Public Company Limited
  |
  กทม
  - 4 วันที่แล้ว
  ลักษณะงาน. ควบคุมและจัดการบริหารการสั่งซื้อสินค้าให้มีเพียงพอต่อการบริการ. รักษามาตรฐานการจัดเรียงและการจัดเก็บสินค้า. บริการจัดการ Stock สินค้าให้เพียงพอ. ให้ความสำคัญกับการบริการ...
  Pruksa Real Estate Public Company Limited
  |
  กทม
  - 7 วันที่แล้ว
  วัตถุประสงค์งาน. วางแผนและควบคุมงานศูนย์บริการลูกค้าเพื่อให้เกิดความเพียงพอในการให้บริการลูกค้า รวมทั้งรับผิดชอบงานควบคุมติดตามให้มีการแจ้งเรื่องร้องเรียนของลูกค้าต่อหน่วยงานที่เกี...
  บุญถาวร
  |
  กทม, กทม
  - 5 วันที่แล้ว
  Job Descriptions and Responsibilities. เพศชาย. หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี. วุฒิการศึกษา ปวส.ขึ้นไป ทุกสาขา. รักงานขาย และการบริการ บุคลิกดี มีไหวพริบ. มีประสบการณ์ขาย และสื่อสารภาษาอัง...
  King Power Official
  |
  จ.ภูเก็ต
  - 3 วันที่แล้ว
  หน้าที่และความรับผิดชอบ ดำเนินการให้บริการทางเภสัชกรรม ให้คำแนะนำ คัดเลือกผลิภัณฑ์ และส่งมอบยาให้กับลูกค้า รวมถึงดูแลรักษาเภสัชภัณฑ์ให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์พร้อมให้บริการลูกค้าตลอดเวลา...
  Ocean Life Insurance
  |
  กทม
  - 2 วันที่แล้ว
  1 04 2560 หน้าที่ความรับผิดชอบ. จัดทำแผนการตลาดเพื่อให้บรรลุเป้าหมายเบี้ยประกันในแต่ละปี. จัดทำแผนการตลาดและร่วมจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย. สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าเพื่อรักษาฐานล...
  บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด
  |
  กทม
  - 2 วันที่แล้ว
  คุณสมบัติ. เพศ ชาย หญิง. อายุไม่เกิน 22 28 ปี. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา. สามารถใช้ MS.OFFICE ได้เป็นอย่างดี. มีประสบการณ์ในงานธุรการหรือบริการลูกค้าจะพิจารณาเป็นพิเศษ. มี...
  BETAGRO PUBLIC COMPANY LIMITED
  |
  กทม
  - 10 วันที่แล้ว
  คุณสมบัติ. วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขาสัตวแพทย์ สัตวบาล วิทยาศาสตร์ เทคนิคการสัตวแพทย์. ประสบการณ์ทำงานธุรกิจท่ีเกี่ยวข้องทางด้านปศุสัตว์ การผลิตอาหาร. มีความรู้งานขายด้านห้อง...