วันที่
 • ใดก็ได้
 •  
  24 ชั่วโมงที่แล้ว
 •  
  3 วันที่แล้ว
 •  
  7 วันที่แล้ว
 •  
  30 วันที่แล้ว
ค้นหาโดย
 • ช่องว่างทั้งหมด
 •  
  หัวข้อเท่านั้น
บริษัท
 • บริษัทใดก็ได้
 •  
แหล่ง
 • ใดก็ได้
 •  
  กระดานงาน
 •  
  บริษัทจัดหางาน
 •  
  บริษัท
รัศมี
 • ค่าเริ่มต้น
 •  
  สถานที่ที่ชัดเจน
 •  
  5 กม.
 •  
  15 กม.
 •  
  25 กม.
 •  
  50 กม.
 •  
  100 กม.
ล้างตัวกรอง
  1 776ตำแหน่งงาน - หน้า 1 จาก 8 (0.16 วินาที)
  คุณรู้หรือไม่? neuvoo มีตัวเลือกงานที่กว้างที่สุด ในไทย
  ที่นี่ที่ neuvoo เรามุ่งมั่นที่จะให้ผู้ใช้ของเรามีเนื้อหาเฉพาะที่หลากหลาย ต้องขอบคุณพนักงานที่มีพรสวรรค์ของเราผู้ซึ่งทำงานอย่างหนักตลอดเวลาเพื่อรวบรวมงานใหม่ๆ อย่างต่อเนื่องเพื่อที่เราจะสามารถเติบโตและ เป็นกลายฐานข้อมูลงานที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ! นี่เป็นเพียงแค่หนึ่งในเหตุการณ์สำคัญที่เราประสบความสำเร็จตั้งแต่เราเริ่มต้น เรายังคงมุ่งมั่นแสวงหาการปรับปรุงและนวัตกรรมในทุกสิ่งที่เราทำ
  S&P Syndicate Public Co Ltd
  |
  กทม
  - 16 วันที่แล้ว
  คุณสมบัติผู้สมัครงาน. เพศชาย. หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป วุฒิปวช. ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา. มีทักษะในการสื่อสาร และมีใจรักงานบริการ สามารถทำงานเป็นกะได้. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี...
  big-c
  |
  กทม
  - 22 วันที่แล้ว
  สังกัด. ระดับพนักงานสาขา. หน้าที่ความรับผิดชอบ. รับชำระสินค้าและบริการลูกค้าด้วยความรวดเร็วและถูกต้อง. ให้บริการด้าน การรับคืนสินค้า ออกใบกำกับภาษี รับฝากของ. รับผิดชอบงานขายสินค้า...
  Siam Kubota Corporation
  |
  จ.ปทุมธานี
  - 22 วันที่แล้ว
  หน้าที่รับผิดชอบ. ให้บริการลูกค้าและผู้แทนจำหน่าย ในพื้นที่ด้านธุรกรรมสินเชื่อ ประกอบด้วยการจัดทำสัญญาเช่าซื้อ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับโปรแกรมสินเชื่อ จัดทำเอกสารต่างๆ รวมถึงงานด้านทะเบี...
  Siam Makro Public Company Limited
  |
  กทม
  - 14 วันที่แล้ว
  หน้าที่ความรับผิดชอบ. รับผิดชอบการวางแผน, การจัดการ, และการควบคุมกิจกรรมทั้งหลายที่เกี่ยวข้องกับงานแคชเชียร์. รักษามาตรฐานการให้บริการลูกค้าให้อยู่ในระดับสูงตลอดเวลา. ดูแลป้องกันกา...
  BaNANA
  |
  กทม
  - 12 วันที่แล้ว
  รายละเอียดงานและหน้าที่ 1.รับงานเคลมสินค้า2.บริการและดูแลลูกค้าที่มาติดต่อ (ในด้านเทคนิคการใช้งาน ผลิตภัณฑ์ ให้บริการหลังการขายกับลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการ เช่น ให้คำแนะนำเทคนิคในกา...
  TMB Banco Public Company Limited
  |
  กทม
  - 21 วันที่แล้ว
  ที่ TMB คุณสามารถสร้างความแตกต่างได้. TMB มุ่งมั่นที่จะสร้างความแตกต่างให้กับธุรกิจธนาคารในประเทศไทย ด้วยการให้พนักงานได้ใช้พลังในการทำสิ่งที่ท้าทายตนเอง โดยการตั้งคำถามถึงการทำงาน...
  ROBINSON PUBLIC COMPANY LIMITED
  |
  กทม
  - 25 วันที่แล้ว
  หน้าท่รับผิดชอบหลัก. บริการลูกค้า รับแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ. คุณสมบัติ. เพศหญิง อายุ 18 ปีขึ้นไป, บุคลิกภาพดี. วุฒิ ปวส. ปริญญาตรีขึ้นไปทุกสาขา. ชอบงานบริการ, พบปะลูกค้า. สา...
  Pruksa Real Estate Public Company Limited
  |
  กทม
  - 8 วันที่แล้ว
  วัตถุประสงค์งาน. วางแผนการปฏิบัติงานบริหารลูกค้าก่อนการโอนให้สามารถรับผิดชอบงานได้ครอบคลุมโครงการที่ได้รับมอบหมาย รวมทั้งควบคุมและร่วมในการติดต่อประสานงานและสร้างความสัมพันธ์กับลูก...
  บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)
  |
  กทม
  - 9 วันที่แล้ว
  หน้าที่รับผิดชอบ. ให้บริการลูกค้า ก่อนและหลังการขายผ่านระบบ Call Center. แนะนำและให้บริการลูกค้าเมื่อต้องการซื้อสินค้าของ GMM ผ่าน Call Center. แจ้งข้อมูล ข่าวสารให้กับลูกค้า และเพ...
  บุญถาวร
  |
  กทม, กทม
  - 17 วันที่แล้ว
  Job Descriptions and Responsibilities. เพศชาย. หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี. วุฒิการศึกษา ปวส.ขึ้นไป ทุกสาขา. รักงานขาย และการบริการ บุคลิกดี มีไหวพริบ. มีประสบการณ์ขาย และสื่อสารภาษาอัง...
  MBK Public Company Limited
  |
  กทม, กทม
  - 4 ชั่วโมงที่ผ่านมา
  Salary Range. Key Accountabilities. รับผิดชอบในด้านงานขายโครงการและบริการลูกค้าเพื่อให้สำเร็จลุล่วงตามเป้าหมายที่บริษัทกำหนด. ต้อนรับลูกค้าและให้ข้อมูลกับลูกค้าที่เข้ามาเยี่ยมชมโคร...
  Ocean Life Insurance
  |
  กทม
  - 5 วันที่แล้ว
  1 04 2560 หน้าที่ความรับผิดชอบ. จัดทำแผนการตลาดเพื่อให้บรรลุเป้าหมายเบี้ยประกันในแต่ละปี. จัดทำแผนการตลาดและร่วมจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย. สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าเพื่อรักษาฐานล...
  King Power Official
  |
  จ.ภูเก็ต
  - 11 วันที่แล้ว
  หน้าที่และความรับผิดชอบ ดำเนินการให้บริการทางเภสัชกรรม ให้คำแนะนำ คัดเลือกผลิภัณฑ์ และส่งมอบยาให้กับลูกค้า รวมถึงดูแลรักษาเภสัชภัณฑ์ให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์พร้อมให้บริการลูกค้าตลอดเวลา...