วันที่
 • ใดก็ได้
 •  
  24 ชั่วโมงที่แล้ว
 •  
  3 วันที่แล้ว
 •  
  7 วันที่แล้ว
 •  
  30 วันที่แล้ว
ค้นหาโดย
 • ช่องว่างทั้งหมด
 •  
  หัวข้อเท่านั้น
บริษัท
 • บริษัทใดก็ได้
 •  
แหล่ง
 • ใดก็ได้
 •  
  กระดานงาน
 •  
  บริษัทจัดหางาน
 •  
  บริษัท
รัศมี
 • ค่าเริ่มต้น
 •  
  สถานที่ที่ชัดเจน
 •  
  5 กม.
 •  
  15 กม.
 •  
  25 กม.
 •  
  50 กม.
 •  
  100 กม.
ล้างตัวกรอง
  26ตำแหน่งงาน - หน้า 1 จาก 2 (0.16 วินาที)
  คุณรู้หรือไม่? neuvoo มีตัวเลือกงานที่กว้างที่สุด ในไทย
  ที่นี่ที่ neuvoo เรามุ่งมั่นที่จะให้ผู้ใช้ของเรามีเนื้อหาเฉพาะที่หลากหลาย ต้องขอบคุณพนักงานที่มีพรสวรรค์ของเราผู้ซึ่งทำงานอย่างหนักตลอดเวลาเพื่อรวบรวมงานใหม่ๆ อย่างต่อเนื่องเพื่อที่เราจะสามารถเติบโตและ เป็นกลายฐานข้อมูลงานที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ! นี่เป็นเพียงแค่หนึ่งในเหตุการณ์สำคัญที่เราประสบความสำเร็จตั้งแต่เราเริ่มต้น เรายังคงมุ่งมั่นแสวงหาการปรับปรุงและนวัตกรรมในทุกสิ่งที่เราทำ
  Wongnai
  |
  กทม
  - 57 วันที่แล้ว
  ในแต่ละเดือนมีผู้ใช้ในประเทศไทยเข้ามาใช้เว็บไซต์ Wongnai.com และแอพ Wongnai เพื่อค้นหาร้านอาหาร ดูรูป อ่านรีวิวและ Content ต่างๆ เป็นจำนวนมากกว่า 7 8 ล้านคน. Wongnai เชื่อว่าเทคโนโ...
  big-c
  |
  กทม
  - 49 วันที่แล้ว
  สังกัด. ระดับพนักงานสาขา. หน้าที่ความรับผิดชอบ. พนักงานแคชเชียร์ พนักงานบริการลูกค้า. รับผิดชอบงานแคชเชียร์และงานบริการลูกค้าตามที่ได้รับมอบหมายด้วยความถูกต้องรวดเร็วและบริการที่ปร...
  บริษัท บัดดี้ กรุ๊ป จำกัด
  |
  กทม, กทม
  - 75 วันที่แล้ว
  หน้าที่ความรับผิดชอบ. 1. การจัดเตรียมอาหาร 2. การจัดเก็บอาหารและวัตถุดิบ 3. การคิดค่าอาหารและบริการ 4. การจัดการเรื่องการเงินและบัญชี 5. การบริหารจัดการเรื่องบัตรเครดิตต่างๆ 6. ควา...
  บริษัท ปุริ จำกัด
  |
  กทม, กทม
  - 33 วันที่แล้ว
  เงินเดือน : 15,001 - 20,000
  Education. การศึกษา. Higher Vocational Certificate. ปวส. Experience. ประสบการณ์การทำงาน. 1 Year (ปี). Gender. เพศ. Male Female. ชาย หญิง. Age. อายุ. Not over 35 years old. อายุไม่เ...
  บริษัททรูคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชน
  |
  อำเภอหาดใหญ่, จ.สงขลา
  - 49 วันที่แล้ว
  เงินเดือน : 11000 + 20%
  ตำแหน่ง Staff True Coffee. ประจำ True Coffee Central Festival Hadyai. คุณสมบัติ. 1. เพศชาย หรือ หญิง อายุไม่เกิน 28 ปี. 2. วุฒิ ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขาวิชา. 3. บุคลิกภาพหน้าตาดี พูด...
  สำนักงานบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ
  |
  กทม
  - 4 วันที่แล้ว
  รายละเอียดงาน. ลักษณะงาน. งานประจำ. คุณสมบัติ. คณะผู้บริหารกระทรวงแรงงาน ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมแรงงานไทย ซึ่งทำงานกับนายจ้างในเมืองมาเก๊า ซึ่งได้มีนายจ้างประกอบธุรกิจด้านโรงแรม รีส...
  บริษัท คามุ ที
  |
  กทม, กทม
  - 59 วันที่แล้ว
  เงินเดือน : 10,000 - 12,000
  หน้าที่ความรับผิดชอบ. 1.ชงเครื่องดิ่มและเตรียมวัตถุดิบในการจัดทำเมนูต่าง ๆ 2.ดูแลทำความสะอาดร้านให้มีความสะอาดอยู่เสมอ 3.แนะนำเมนูต่าง ๆ หรือโปรโมชั่นแก้ลูกค้าพร้อมอัพเซลล์ 4.บริกา...
  ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดย บริษัท เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจเม้นท์ แอนดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด
  |
  กทม, กทม
  - 33 วันที่แล้ว
  เงินเดือน : 10,001 - 15,000
  Education. การศึกษา. Secondary Education. มัธยมศึกษาตอนต้น. Experience. ประสบการณ์การทำงาน. 0 Year (ปี). Gender. เพศ. Male Female. ชาย หญิง. Age. อายุ. Not over 35 years old. อายุไ...
  ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดย บริษัท เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจเม้นท์ แอนดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด
  |
  กทม, กทม
  - 33 วันที่แล้ว
  เงินเดือน : 20,001 - 25,000
  Education. การศึกษา. High School Education. มัธยมศึกษาตอนปลาย. Experience. ประสบการณ์การทำงาน. 2 Year (ปี). Gender. เพศ. Male Female. ชาย หญิง. Age. อายุ. Not over 40 years old. อา...
  บริษัท โกลเด้น โดนัท (ประเทศไทย) จำกัด
  |
  กทม
  - 57 วันที่แล้ว
  หน้าที่ความรับผิดชอบ. บริหารจัดการการปฏิบัติงานของพนักงานฝ่ายปฏิบัติการทุกคน. จัดทำการฝึกอบรมพนักงานและแบบประเมิณผลให้กับทุกสาขา. ควบคุมการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามขั้นตอนและนโยบายของ...
  บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน)
  |
  กทม
  - 9 วันที่แล้ว
  เงินเดือน : 10,000 - 12,000
  หน้าที่ความรับผิดชอบ. ปรุงอาหารตามมาตรฐานที่กำหนด ดูแลความสะอาดพื้นที่ครัว. ให้บริการรับออเดอร์ เสิร์ฟอาหาร ดูแลความสะอาดพื้นที่ขาย. ดูแลความสะอาดของภาชนะ และความสะอาดภายในครัว. ผู...
  ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดย บริษัท เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจเม้นท์ แอนดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด
  |
  กทม, กทม
  - 17 วันที่แล้ว
  Education. การศึกษา. Secondary Education. มัธยมศึกษาตอนต้น. Experience. ประสบการณ์การทำงาน. 2 Year (ปี). Gender. เพศ. Male Female. ชาย หญิง. Age. อายุ. Not over 40 years old. อายุไ...
  บริษัท ไลทส์ ออน เว็นเจอร์ จำกัด
  |
  กทม
  - 29 วันที่แล้ว
  เงินเดือน : 10,000 - 12,000
  หน้าที่ความรับผิดชอบ. 1.ชงเครื่องดื่มและเตรียมวัตถุดิบในการจัดทำเมนูต่าง ๆ 2.ดูแลทำความสะอาดร้านให้มีความสะอาดอยู่เสมอ. 3.แนะนำเมนูต่าง ๆ หรือโปรโมชั่นแก่ลุกค้าพร้อมอัพเซลล์ 4.บริก...