วันที่
 • ใดก็ได้
 •  
  24 ชั่วโมงที่แล้ว
 •  
  3 วันที่แล้ว
 •  
  7 วันที่แล้ว
 •  
  30 วันที่แล้ว
ค้นหาโดย
 • ช่องว่างทั้งหมด
 •  
  หัวข้อเท่านั้น
บริษัท
 • บริษัทใดก็ได้
 •  
แหล่ง
 • ใดก็ได้
 •  
  กระดานงาน
 •  
  บริษัทจัดหางาน
 •  
  บริษัท
รัศมี
 • ค่าเริ่มต้น
 •  
  สถานที่ที่ชัดเจน
 •  
  5 กม.
 •  
  15 กม.
 •  
  25 กม.
 •  
  50 กม.
 •  
  100 กม.
ล้างตัวกรอง
  39 ตำแหน่งงาน - หน้า 1 จาก 3 (0.33 วินาที)
  คุณรู้หรือไม่? neuvoo มีตัวเลือกงานที่กว้างที่สุด ในไทย
  ที่นี่ที่ neuvoo เรามุ่งมั่นที่จะให้ผู้ใช้ของเรามีเนื้อหาเฉพาะที่หลากหลาย ต้องขอบคุณพนักงานที่มีพรสวรรค์ของเราผู้ซึ่งทำงานอย่างหนักตลอดเวลาเพื่อรวบรวมงานใหม่ๆ อย่างต่อเนื่องเพื่อที่เราจะสามารถเติบโตและ เป็นกลายฐานข้อมูลงานที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ! นี่เป็นเพียงแค่หนึ่งในเหตุการณ์สำคัญที่เราประสบความสำเร็จตั้งแต่เราเริ่มต้น เรายังคงมุ่งมั่นแสวงหาการปรับปรุงและนวัตกรรมในทุกสิ่งที่เราทำ
  Wongnai
  |
  กทม
  - 12 วันที่แล้ว
  ในแต่ละเดือนมีผู้ใช้ในประเทศไทยเข้ามาใช้เว็บไซต์ Wongnai.com และแอพ Wongnai เพื่อค้นหาร้านอาหาร ดูรูป อ่านรีวิวและ Content ต่างๆ เป็นจำนวนมากกว่า 7 8 ล้านคน. Wongnai เชื่อว่าเทคโนโ...
  big-c
  |
  กทม
  - 10 วันที่แล้ว
  สังกัด. ระดับพนักงานสาขา. หน้าที่ความรับผิดชอบ. พนักงานแคชเชียร์ พนักงานบริการลูกค้า. รับผิดชอบงานแคชเชียร์และงานบริการลูกค้าตามที่ได้รับมอบหมายด้วยความถูกต้องรวดเร็วและบริการที่ปร...
  Toast Company
  |
  กทม
  - 15 วันที่แล้ว
  เงินเดือน : 20,000 - 25,000
  หน้าที่ความรับผิดชอบ. 1. รับผิดชอบในเรื่องการให้บริการด้านอาหารและเครื่องดื่ม ปรับปรุงวิธีการปฏิบัติและอุปกรณ์เครื่องใช้ โดยเสนอแนะนำแก่ผู้บังคับบัญชาภายในแผนก 2. ควบคุมโดยตรง เพื่...
  บริษัท มิลเลนเนียม ออโต้ ลาดพร้าว จำกัด
  |
  กทม, กทม
  - 1 วันที่แล้ว
  เงินเดือน : 18,000 - 25,000
  หน้าที่ความรับผิดชอบ. ให้บริการต้อนรับลูกค้าและผู้มาติดต่อสอบถามที่หน้าเค้าเตอร์แนะนำโปรโมชั่นการเช่ารถ. จัดทำรายงานการปล่อยรถเช่าให้ลูกค้าประจำวัน. จัดทำเอกสารการเช่ารถ และเอกสารร...
  บริษัท ปุริ จำกัด
  |
  กทม, กทม
  - 10 วันที่แล้ว
  เงินเดือน : 15,001 - 20,000
  Education. การศึกษา. Higher Vocational Certificate. ปวส. Experience. ประสบการณ์การทำงาน. 1 Year (ปี). Gender. เพศ. Male Female. ชาย หญิง. Age. อายุ. Not over 35 years old. อายุไม่เ...
  บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด
  |
  จ.นนทบุรี
  - 9 วันที่แล้ว
  เงินเดือน : 10,001 - 15,000
  Education. การศึกษา. No specific. ไม่จำกัดวุฒิ. Experience. ประสบการณ์การทำงาน. 0 Year (ปี). Gender. เพศ. Male Female. ชาย หญิง. Age. อายุ. Non Specific. ไม่จำกัดอายุ. Job Qualific...
  บริษัท บัดดี้ กรุ๊ป จำกัด
  |
  กทม, กทม
  - 2 วันที่แล้ว
  หน้าที่ความรับผิดชอบ. 1. การจัดเตรียมอาหาร 2. การจัดเก็บอาหารและวัตถุดิบ 3. การคิดค่าอาหารและบริการ 4. การจัดการเรื่องการเงินและบัญชี 5. การบริหารจัดการเรื่องบัตรเครดิตต่างๆ 6. ควา...
  ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดย บริษัท เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจเม้นท์ แอนดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด
  |
  กทม, กทม
  - 3 วันที่แล้ว
  เงินเดือน : 20,001 - 25,000
  Education. การศึกษา. High School Education. มัธยมศึกษาตอนปลาย. Experience. ประสบการณ์การทำงาน. 2 Year (ปี). Gender. เพศ. Male Female. ชาย หญิง. Age. อายุ. Not over 40 years old. อา...
  บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ศูนย์เครือข่ายนักบริหาร
  |
  Pak Kret, จ.นนทบุรี
  - 13 วันที่แล้ว
  หน้าที่ความรับผิดชอบ. ต้อนรับ ให้บริการ ดูแลลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการภายในร้าน. ให้บริการด้านอาหารและเครื่องดื่ม. ดูแลความเรียบร้อยต่าง ๆ ภายในร้าน. งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย. ค...
  ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดย บริษัท เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจเม้นท์ แอนดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด
  |
  กทม, กทม
  - 2 วันที่แล้ว
  Education. การศึกษา. Secondary Education. มัธยมศึกษาตอนต้น. Experience. ประสบการณ์การทำงาน. 2 Year (ปี). Gender. เพศ. Male Female. ชาย หญิง. Age. อายุ. Not over 40 years old. อายุไ...
  บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ศูนย์เครือข่ายนักบริหาร
  |
  Pak Kret, จ.นนทบุรี
  - 13 วันที่แล้ว
  หน้าที่ความรับผิดชอบ. ให้บริการด้านอาหารและเครื่องดื่ม. ต้อนรับ ให้บริการ ดูแลลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการ. งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย. คุณสมบัติ. เพศ. ชาย , หญิง. อายุ(ปี). 22. 35....
  ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดย บริษัท เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจเม้นท์ แอนดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด
  |
  กทม, กทม
  - 22 ชั่วโมงที่ผ่านมา
  เงินเดือน : 10,001 - 15,000
  Education. การศึกษา. Secondary Education. มัธยมศึกษาตอนต้น. Experience. ประสบการณ์การทำงาน. 0 Year (ปี). Gender. เพศ. Male Female. ชาย หญิง. Age. อายุ. Not over 40 years old. อายุไ...
  ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดย บริษัท เอ็น.ซี.ซี.แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด
  |
  กทม, กทม
  - 6 วันที่แล้ว
  เงินเดือน : 10,000 - 15,000
  หน้าที่ความรับผิดชอบ. จัดเตรียมสถานที่ และอุปกรณ์ต่าง ๆ สำหรับงานจัดเลี้ยง ห้องอาหาร. ให้บริการด้านอาหาร และเครื่องดื่มภายในงานจัดเลี้ยง ห้องอาหาร. ดูแลความสะอาดเรียบร้อยภายในบริเว...