วันที่
 • ใดก็ได้
 • 24 ชั่วโมงที่แล้ว
 • 3 วันที่แล้ว
 • 7 วันที่แล้ว
 • 30 วันที่แล้ว
ค้นหาโดย
 • ช่องว่างทั้งหมด
 • หัวข้อเท่านั้น
บริษัท
 • บริษัทใดก็ได้
แหล่ง
 • ใดก็ได้
 • กระดานงาน
 • บริษัทจัดหางาน
 • บริษัท
รัศมี
 • ค่าเริ่มต้น
 • สถานที่ที่ชัดเจน
 • 5 กม.
 • 15 กม.
 • 25 กม.
 • 50 กม.
 • 100 กม.
ล้างตัวกรอง
  คุณรู้หรือไม่? neuvoo มีตัวเลือกงานที่กว้างที่สุด ในไทย
  ที่นี่ที่ neuvoo เรามุ่งมั่นที่จะให้ผู้ใช้ของเรามีเนื้อหาเฉพาะที่หลากหลาย ต้องขอบคุณพนักงานที่มีพรสวรรค์ของเราผู้ซึ่งทำงานอย่างหนักตลอดเวลาเพื่อรวบรวมงานใหม่ๆ อย่างต่อเนื่องเพื่อที่เราจะสามารถเติบโตและ เป็นกลายฐานข้อมูลงานที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ! นี่เป็นเพียงแค่หนึ่งในเหตุการณ์สำคัญที่เราประสบความสำเร็จตั้งแต่เราเริ่มต้น เรายังคงมุ่งมั่นแสวงหาการปรับปรุงและนวัตกรรมในทุกสิ่งที่เราทำ
  กทม, กทม
  Start
  กทม
  RGF
  เงินเดือน : THB50,000 - 80,000
  กทม
  RGF
  เงินเดือน : THB120,000 - 170,000
  กทม
  บริษัท อีปิค คอมพิวเตอร์ จำกัด
  กทม, กทม
  เจดับบลิวเทค
  เงินเดือน : 30,000-60,000
  กทม
  บริษัท เอ็ม ออโต้โมบิล จำกัด
  กทม, กทม
  Start
  Job descriptionหน้าที่และความรับผิดชอบ- ช่วยต้อนรับและดูแลลูกค้า พร้อมลงบันทึกนัดหมาย- ให้คำแนะนำและตอบข้อซักถามเกี่ยวกับบริการในคลินิกและทางโทรศัพท์แก่ลูกค้าได้ - มีความรู้ ความเข้าใจในวิธีการรักษา ผลของการรักษาและผลข้างเคียง สามารถแนะนำให้คำปรึกษาเบื้องต้นที่ถูกต้องแก่ลูกค้าได้ - พัฒนาและรักษาคุณภาพสูงสุดการให้บริการภายในคลินิก เป็นภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร - โทรศัพท์ติดตามอาการและแจ้งโปรโมชั่นเบื้องต้นแก่ลูกค้า มีการดูแลลูกค้าทั้งก่อนและหลังใช้บริการต่อเนื่อง - ดูแล Website และช่องทางการสื่อสารออนไลน์อื่นๆของคลินิก เช่น Social Network - สร้างความพึงพอใจต่อลูกค้าและติดตามผล - ดำเนินนโยบายตามวัตถุประสงค์รับผิดชอบอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย คุณสมบัติ • เพศหญิงหรือชาย อายุตั้งแต่ 21 -35 ปี บุคลิกภาพดี • วุฒิขั้นต่ำปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา หากเป็นนักศึกษาจบใหม่เกรดเฉลี่ย 2.75 ขึ้นไป • มีความซื่อสัตย์ กระตือรือร้นเรียนรู้สิ่งใหม่ อดทน ซื่อสัตย์ ขยัน และมีไหวพริบดี • มีทักษะภาษาอังกฤษระดับอ่านเขียนได้บ้าง (หากได้ภาษาที่สาม จะพิจารณาเป็นพิเศษ) • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์การขายมาก่อน แต่หากมีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ • รายได้รวมเริ่มต้นที่ 20,000 บาท ขึ้นไป ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ • มีความกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่อยู่เสมอ มีความรู้ Social Media, Facebook Ad สามารถดูแลการตอบคำถามบน Facebookและสื่อออนไลน์
  กทม
  Start
  โรงพยาบาลผู้สูงอายุกล้วยน้ำไท, TH
  โรงพยาบาลผู้สูงอายุกล้วยน้ำไท2
  กทม
  Workventure Technologies
  เงินเดือน : ฿15,000 - 30,000
  จ.แพร่
  บริษัท โตโยต้าแพร่หล่อตระกูล ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด
  Thailand
  RGF
  เงินเดือน : JPY250,000 - 370,000
  กทม
  บริษัท อีซูซุแสงฟ้า จำกัด
  กทม
  บริษัท โตโยต้ากรุงเทพยนต์ ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด
  จ.นครราชสีมา
  บริษัท ซอตัน ลีกัล เซอร์วิส จำกัด
  กทม, กทม
  Start
  Job descriptionหน้าที่และความรับผิดชอบ1. บริการและให้คำแนะนำลูกค้าที่นำรถเข้าซ่อมตัวถังและสี2. ประเมินราคาค่าความเสียหายของรถยนต์ 3. ติดต่อประสานงาน บริษัทประกันภัย/ ลูกค้า 4. หน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย คุณสมบัติ 1. เพศชาย/หญิง อายุ 25-35 ปี 2. วุฒิการศึกษา ปวส. ขึ้นไป สาขาช่างยนต์ หรือที่เกี่ยวข้อง 3. สามารถขับรถยนต์ได้ พร้อมมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ 4. รักงานบริการ 5. มีทักษะด้านการพูดที่ดี 6. มีความเข้าใจและสามารถจัดทำเอกสารได้ดี ใช้โปรแกรม MS OFFICE ได้ดี 7. มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  กทม
  บริษัท บลูเวลแพลน จำกัด
  จ.นคาปฐม
  บริษัท ท็อปทรี ออโต้ จำกัด
  จ.นคาปฐม
  บริษัท ไฮเท็ค ลิงค์ จำกัด
  กทม, กทม
  บริษัท เมกา ออโตโมบิล ติวานนท์ จำกัด
  จ.สงขลา
  บริษัท ท้อปโกลฟ เมดิคอล(ไทยแลนด์) จำกัด
  กทม
  OCSC
  จ.สมุทรปราการ
  บริษัท บายพาส ชลบุรี ฮอนด้า ออโตโมบิล จำกัด
  กทม
  บริษัท เอ็ม ออโต้โมบิล จำกัด
  กทม
  บริษัท เอ็ม ออโต้โมบิล จำกัด
  กทม
  Syn Mun Kong Insurance