วันที่
 • ใดก็ได้
 •  
  24 ชั่วโมงที่แล้ว
 •  
  3 วันที่แล้ว
 •  
  7 วันที่แล้ว
 •  
  30 วันที่แล้ว
ค้นหาโดย
 • ช่องว่างทั้งหมด
 •  
  หัวข้อเท่านั้น
บริษัท
 • บริษัทใดก็ได้
 •  
แหล่ง
 • ใดก็ได้
 •  
  กระดานงาน
 •  
  บริษัทจัดหางาน
 •  
  บริษัท
รัศมี
 • ค่าเริ่มต้น
 •  
  สถานที่ที่ชัดเจน
 •  
  5 กม.
 •  
  15 กม.
 •  
  25 กม.
 •  
  50 กม.
 •  
  100 กม.
ล้างตัวกรอง
  26 ตำแหน่งงาน - หน้า 1 จาก 2 (0.42 วินาที)
  คุณรู้หรือไม่? neuvoo มีตัวเลือกงานที่กว้างที่สุด ในไทย
  ที่นี่ที่ neuvoo เรามุ่งมั่นที่จะให้ผู้ใช้ของเรามีเนื้อหาเฉพาะที่หลากหลาย ต้องขอบคุณพนักงานที่มีพรสวรรค์ของเราผู้ซึ่งทำงานอย่างหนักตลอดเวลาเพื่อรวบรวมงานใหม่ๆ อย่างต่อเนื่องเพื่อที่เราจะสามารถเติบโตและ เป็นกลายฐานข้อมูลงานที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ! นี่เป็นเพียงแค่หนึ่งในเหตุการณ์สำคัญที่เราประสบความสำเร็จตั้งแต่เราเริ่มต้น เรายังคงมุ่งมั่นแสวงหาการปรับปรุงและนวัตกรรมในทุกสิ่งที่เราทำ
  WORKPOINT ENTERTAINMENT
  |
  จ.ปทุมธานี
  - 11 วันที่แล้ว
  คุณสมบัติ. เพศชาย. หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป. วุฒิปริญญาตรีขี้นไป สาขาบริหารงานบุคคล หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง. มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีความกระตือรือร้น. มีทักษะด้านการสื่อสารและประสานงานดี. ...
  big-c
  |
  กทม
  - 9 วันที่แล้ว
  สังกัด. ระดับจัดการสาขา. หน้าที่ความรับผิดชอบ. วางแผนและบริหารงานของฝ่ายทรัพยากรมนุษย์และธุรการสาขา คือการควบคุมอัตรากำลัง งานสรรหาและว่าจ้าง งานค่าตอบแทนและสวัสดิการ งานฝึกอบรมและ...
  บจก.บริดจสโตน เนเชอรัล รับเบอร์ (ประเทศไทย)
  |
  ประเทศไทย
  - 10 วันที่แล้ว
  เจ้าหน้าที่ทรัพยากรมนุษย์และบริหารงานทั่วไป (HR&ADM Staff). รับผิดชอบงานด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (หมุนเวียนทุกฟังก์ชั่นงาน) รวมถึงด้าน Admin ทั่วไป. ไม่จำกัดเพศ. อายุตั้งแต่ 22 ...
  บริษัท ไอริส กรุ๊ป จำกัด
  |
  กทม, กทม
  - 10 วันที่แล้ว
  หน้าที่ความรับผิดชอบ. 1.ทำการสรรหาตำแหน่งงานว่างตามใบร้องขอของแต่ละส่วนงาน 2.ดูแลเว็บไซค์ประกาศรับสมัครงาน. 3.งานประกันสังคม 4.การประเมินผลการทดลองงาน 5.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย. ค...
  บริษัท ศูนย์การค้าไดอาน่าคอมเพล็กซ์ จำกัด
  |
  ประเทศไทย
  - 3 วันที่แล้ว
  เงินเดือน : 13,000+
  ชาย หญิง อายุ 25 ปี ขึ้นไป. มีประสบการณ์ 1 ปี ขึ้นไป. ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง. มีความรู้เรื่อง KPI และ Competency. มนุษย์สัมพันธ์ดี คิดเช...
  KM CC GROUP
  |
  Nakhon Pathom, จ.นคาปฐม
  - 7 วันที่แล้ว
  หน้าที่ความรับผิดชอบ. 1. สรรหาว่าจ้างตำแหน่งงานที่บริษัทฯ ขออัตรากำลัง ผ่านช่องทางเว็บไซต์ ออกบูทรับสมัครงาน และช่องทางอื่นๆ 2. วางแผน และดำเนินการด้สานปารฝึกอบรมแก่พนักงาน 3. รับผ...
  บริษัท เจ.เจ.มอลล์ จำกัด
  |
  กทม
  - 5 วันที่แล้ว
  เงินเดือน : 16,000 - 20,000
  หน้าที่ความรับผิดชอบ. บริหารงานบุคคลทั้งระบบ เช่น สรรหาว่าจ้าง งานประกันสังคม งานด้าน Payroll ของโปรแกรม B Plus ต่าง ๆ (Payroll, Time Attendance). คุณสมบัติ. เพศ. ชาย , หญิง. อายุ(...
  บริษัท สยามพาร์ค บางกอก จำกัด
  |
  กทม, กทม
  - 3 วันที่แล้ว
  หน้าที่ความรับผิดชอบ. ตรวจสอบการบันทึกเวลาทำงาน ขาด ลา มาสาย ของพนักงาน. ดึงข้อมูลบันทึกเวลา เข้า ออก ทำงานของพนักงานจากเครื่องสแกน. ติดตามและรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับเวลาการทำง...
  เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด(มหาชน)
  |
  กทม, กทม
  - 12 วันที่แล้ว
  หน้าที่ความรับผิดชอบ. 1.สรรหา รวบรวมข้อมูล พิจารณาในเบื้องต้นเพื่อนำเสนอใบสมัครให้หัวหน้างานจากทุกช่องทางการประชาสัมพันธ์ 2.ดำเนินการคัดกรองผู้สมัครในเบื้องต้นและนำเสนอนัดหมายสัมภา...
  บริษัท มณีอุดมสุข จำกัด
  |
  กทม
  - 10 วันที่แล้ว
  เงินเดือน : 50,000 - 70,000
  หน้าที่ความรับผิดชอบ. กำหนดนโยบายในการบริหารบุคลากร. วางแผนกำลังคนทั้งระยะสั้นและระยะยาว. วางแผนการสรรหาบุคลากร. วางแผนการคัดเลือกบุคลากร. ให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับการสรรหา. อนุมัต...
  บริษัท สยามมัลติคอน จำกัด
  |
  กทม
  - 2 วันที่แล้ว
  หน้าที่ความรับผิดชอบ. เรียนรู้งานในส่วนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์. จัดทำเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้อง. ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ. อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย. คุณสมบัติ. เพศ. ชาย , หญิง. อายุ(ปี). 2...
  ยูนิไลฟ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
  |
  กทม
  - 2 วันที่แล้ว
  เงินเดือน : 30,000 - 70,000
  หน้าที่ความรับผิดชอบ. 1.กำหนดกลยุทธ์และความต้องการด้านเครื่องมือ ในการบริหารทรัพยากรบุคคล ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และนโยบายของบริษัทฯ 2.วางแผนอัตรากำลัง ดำเนินการสรรหา รวมถึงจัดก...
  บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
  |
  กทม
  - 10 วันที่แล้ว
  หน้าที่ความรับผิดชอบ. ให้คำปรึกษา แนะนำเกี่ยวกับระเบียบข้อบังคับด้านทรัพยากรบุคคล กฎหมายแรงงาน และกฎหมายที่เกี่ยวข้องแก่หน่วยงานต่างๆ ของบริษัท. ดำเนินการในงานที่เกี่ยวข้องกับกฎหมา...