วันที่
 • ใดก็ได้
 •  
  24 ชั่วโมงที่แล้ว
 •  
  3 วันที่แล้ว
 •  
  7 วันที่แล้ว
 •  
  30 วันที่แล้ว
ค้นหาโดย
 • ช่องว่างทั้งหมด
 •  
  หัวข้อเท่านั้น
บริษัท
 • บริษัทใดก็ได้
 •  
แหล่ง
 • ใดก็ได้
 •  
  กระดานงาน
 •  
  บริษัทจัดหางาน
 •  
  บริษัท
รัศมี
 • ค่าเริ่มต้น
 •  
  สถานที่ที่ชัดเจน
 •  
  5 กม.
 •  
  15 กม.
 •  
  25 กม.
 •  
  50 กม.
 •  
  100 กม.
ล้างตัวกรอง
  52ตำแหน่งงาน - หน้า 1 จาก 4 (0.69 วินาที)
  คุณรู้หรือไม่? neuvoo มีตัวเลือกงานที่กว้างที่สุด ในไทย
  ที่นี่ที่ neuvoo เรามุ่งมั่นที่จะให้ผู้ใช้ของเรามีเนื้อหาเฉพาะที่หลากหลาย ต้องขอบคุณพนักงานที่มีพรสวรรค์ของเราผู้ซึ่งทำงานอย่างหนักตลอดเวลาเพื่อรวบรวมงานใหม่ๆ อย่างต่อเนื่องเพื่อที่เราจะสามารถเติบโตและ เป็นกลายฐานข้อมูลงานที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ! นี่เป็นเพียงแค่หนึ่งในเหตุการณ์สำคัญที่เราประสบความสำเร็จตั้งแต่เราเริ่มต้น เรายังคงมุ่งมั่นแสวงหาการปรับปรุงและนวัตกรรมในทุกสิ่งที่เราทำ
  big-c
  |
  กทม
  - 22 วันที่แล้ว
  สังกัด. ระดับจัดการสาขา. หน้าที่ความรับผิดชอบ. วางแผนและบริหารงานของฝ่ายทรัพยากรมนุษย์และธุรการสาขา คือการควบคุมอัตรากำลัง งานสรรหาและว่าจ้าง งานค่าตอบแทนและสวัสดิการ งานฝึกอบรมและ...
  บจก.บริดจสโตน เนเชอรัล รับเบอร์ (ประเทศไทย)
  |
  ประเทศไทย
  - 18 วันที่แล้ว
  เจ้าหน้าที่ทรัพยากรมนุษย์และบริหารงานทั่วไป (HR&ADM Staff). รับผิดชอบงานด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (หมุนเวียนทุกฟังก์ชั่นงาน) รวมถึงด้าน Admin ทั่วไป. ไม่จำกัดเพศ. อายุตั้งแต่ 22 ...
  KM CC GROUP
  |
  Nakhon Pathom, จ.นคาปฐม
  - 18 วันที่แล้ว
  หน้าที่ความรับผิดชอบ. 1. สรรหาว่าจ้างตำแหน่งงานที่บริษัทฯ ขออัตรากำลัง ผ่านช่องทางเว็บไซต์ ออกบูทรับสมัครงาน และช่องทางอื่นๆ 2. วางแผน และดำเนินการด้สานปารฝึกอบรมแก่พนักงาน 3. รับผ...
  บริษัท เจ เอส แอล โกลบอล มีเดีย จำกัด
  |
  กทม
  - 24 วันที่แล้ว
  หน้าที่ความรับผิดชอบ. 1. รับผิดชอบในการจ่ายค่าจ้างผลตอบแทนต่าง ๆ รวมถึงสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ที่เกี่ยวข้อง. 2. รับผิดชอบทำเอกสารส่งหน่วยงานราชการตามที่กฎหมายกำหนด เช่น ภงด.90. 9...
  บริษัท ฑีฆาก่อสร้าง จำกัด
  |
  Tambon Bang Sri Muang, จ.นนทบุรี
  - 1 วันที่แล้ว
  เงินเดือน : 15,000 - 17,000
  หน้าที่ความรับผิดชอบ. 1.ดำเนินการสรรหาบุคลากรจากแหล่งภายในและภายนอก เพื่อให้ได้บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถตามความต้องการขององค์กรตามกระบวนการสรรหาของบริษัทฯและประมาณการ อัตรากำลั...
  บริษัท ผลิตภัณฑ์ฟ้าไทยอมรฟู้ด จำกัด
  |
  ประเทศไทย
  - 2 วันที่แล้ว
  บริษัทฯ ประกอบกิจการผลิตและจำหน่ายขนมปังอบกรอบ (บิสกิต) หลากหลายชนิดและรูปแบบ เปิดดำเนินการมามากกว่า 40 ปี มีความต้องการรับสมัครผู้ร่วมงานที่มีความรู้ความสามารถ เข้ามาเป็นส่วนหนึ่ง...
  Manpower Thailand
  |
  จ.สุราษฎร์ธานี
  - 19 วันที่แล้ว
  หน้าที่ความรับผิดชอบ. ดูแลด้านสวัสดิการพนักงาน ในลักษณะงานด้านแรงงานสัมพันธ์. คีย์ข้อมูลพนักงานเข้าระบบ. จัดทำเงินเดือนพนักงาน. ประเมินผลการทำงานของพนักงาน. คุณสมบัติ. เพศ. ชาย , ห...
  โรงเรียนสาธิตพัฒนา
  |
  กทม, กทม
  - 25 วันที่แล้ว
  หน้าที่ความรับผิดชอบ. จัดทำสถิติการปฎิบัติงานครู บุคลากรทางการศึกษา และเจ้าหน้าที่. งานด้านสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล. งานประกันสังคม. เครื่องแบบพนักงาน ฯลฯ. ประสานงานการฝึกอบรม และจั...
  โรงแรมเมอร์ลินแกรนด์
  |
  ประเทศไทย
  - 1 วันที่แล้ว
  คุณสมบัติ. เพศ หญิง อายุ 28 ขึ้นไป. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขา บัญชี หรือ สาขา ทรัพยากรมนุษย์. ใช้โปรแกรมพื้นฐานคอมพิวเตอร์ได้ดี. มีความซื่อสัตย์ และ อดทน. มีไหวพริบ แก้ไขปัญหาเ...
  บริษัท สยามพาร์ค บางกอก จำกัด
  |
  กทม, กทม
  - 12 ชั่วโมงที่ผ่านมา
  หน้าที่ความรับผิดชอบ. วางแผนพัฒนาหลักสูตร. วางแผนการอบรมประจำปี. จัดหาหลักสูตร ติดต่อวิทยากร สถาบันอบรม. ประมวลผลวิเคราะห์การอบรม. บันทึกข้อมูลผู้เข้าอบรม. จัดทำเอกสารส่งกรมพัฒนาฝี...
  บริษัท สยามมัลติคอน จำกัด
  |
  กทม
  - 8 วันที่แล้ว
  หน้าที่ความรับผิดชอบ. เรียนรู้งานในส่วนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์. จัดทำเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้อง. ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ. อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย. คุณสมบัติ. เพศ. ชาย , หญิง. อายุ(ปี). 2...
  บริษัท มณีอุดมสุข จำกัด
  |
  กทม
  - 23 วันที่แล้ว
  เงินเดือน : 50,000 - 70,000
  หน้าที่ความรับผิดชอบ. กำหนดนโยบายในการบริหารบุคลากร. วางแผนกำลังคนทั้งระยะสั้นและระยะยาว. วางแผนการสรรหาบุคลากร. วางแผนการคัดเลือกบุคลากร. ให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับการสรรหา. อนุมัต...
  เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด(มหาชน)
  |
  กทม, กทม
  - 2 วันที่แล้ว
  หน้าที่ความรับผิดชอบ. จัดทำและรวบรวมข้อมูลสถิติการบันทึกเวลาการทำงานของพนักงาน (Time Attendance). จัดทำและสรุปข้อมูลการทำงานล่วงเวลา,เบี้ยขยัน,สถิติการลางานของพนักงานเพื่อจัดทำเงิน...