วันที่
 • ใดก็ได้
 •  
  24 ชั่วโมงที่แล้ว
 •  
  3 วันที่แล้ว
 •  
  7 วันที่แล้ว
 •  
  30 วันที่แล้ว
ค้นหาโดย
 • ช่องว่างทั้งหมด
 •  
  หัวข้อเท่านั้น
บริษัท
 • บริษัทใดก็ได้
 •  
แหล่ง
 • ใดก็ได้
 •  
  กระดานงาน
 •  
  บริษัทจัดหางาน
 •  
  บริษัท
รัศมี
 • ค่าเริ่มต้น
 •  
  สถานที่ที่ชัดเจน
 •  
  5 กม.
 •  
  15 กม.
 •  
  25 กม.
 •  
  50 กม.
 •  
  100 กม.
ล้างตัวกรอง
  39ตำแหน่งงาน - หน้า 1 จาก 3 (0.09 วินาที)
  คุณรู้หรือไม่? neuvoo มีตัวเลือกงานที่กว้างที่สุด ในไทย
  ที่นี่ที่ neuvoo เรามุ่งมั่นที่จะให้ผู้ใช้ของเรามีเนื้อหาเฉพาะที่หลากหลาย ต้องขอบคุณพนักงานที่มีพรสวรรค์ของเราผู้ซึ่งทำงานอย่างหนักตลอดเวลาเพื่อรวบรวมงานใหม่ๆ อย่างต่อเนื่องเพื่อที่เราจะสามารถเติบโตและ เป็นกลายฐานข้อมูลงานที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ! นี่เป็นเพียงแค่หนึ่งในเหตุการณ์สำคัญที่เราประสบความสำเร็จตั้งแต่เราเริ่มต้น เรายังคงมุ่งมั่นแสวงหาการปรับปรุงและนวัตกรรมในทุกสิ่งที่เราทำ
  big-c
  |
  กทม
  - 46 วันที่แล้ว
  สังกัด. ระดับจัดการสาขา. หน้าที่ความรับผิดชอบ. วางแผนและบริหารงานของฝ่ายทรัพยากรมนุษย์และธุรการสาขา คือการควบคุมอัตรากำลัง งานสรรหาและว่าจ้าง งานค่าตอบแทนและสวัสดิการ งานฝึกอบรมและ...
  big-c
  |
  กทม
  - 15 วันที่แล้ว
  สังกด. ทรัพยากรมนุษย์. หน้าที่ความรับผิดชอบ. Manage the deliverable of the people strategy and plan for stores. Understand the operational needs in assisting of the people strateg...
  บริษัท ศูนย์การค้าไดอาน่าคอมเพล็กซ์ จำกัด
  |
  ประเทศไทย
  - 19 วันที่แล้ว
  ชาย. หญิง อายุ 27 ปี ขึ้นไป. วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรี สาขาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง. มีประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป ด้านบริหารทรัพยากรมนุษย์. มีความรู้เรื่อง KPI C...
  บริษัท สยามพาร์ค บางกอก จำกัด
  |
  กทม, กทม
  - 7 ชั่วโมงที่ผ่านมา
  หน้าที่ความรับผิดชอบ. วางแผนพัฒนาหลักสูตร. วางแผนการอบรมประจำปี. จัดหาหลักสูตร ติดต่อวิทยากร สถาบันอบรม. ประมวลผลวิเคราะห์การอบรม. บันทึกข้อมูลผู้เข้าอบรม. จัดทำเอกสารส่งกรมพัฒนาฝี...
  บริษัท มณีอุดมสุข จำกัด
  |
  กทม
  - 45 วันที่แล้ว
  เงินเดือน : 50,000 - 70,000
  หน้าที่ความรับผิดชอบ. กำหนดนโยบายในการบริหารบุคลากร. วางแผนกำลังคนทั้งระยะสั้นและระยะยาว. วางแผนการสรรหาบุคลากร. วางแผนการคัดเลือกบุคลากร. ให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับการสรรหา. อนุมัต...
  ธนาคาร เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
  |
  กทม
  - 4 วันที่แล้ว
  รายละเอียดงาน. ลักษณะงาน. งานประจำ. คุณสมบัติ. เพศชาย หญิง อายุตั้งแต่ 18. 35 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันที่สมัคร). ต้องมีประสบการณ์และหนังสือรับรองการทำงานจากบริษัทเอกชน ห้างหุ้นส่วน ส่...
  Bambini SV
  |
  กทม, กทม
  - 15 วันที่แล้ว
  เงินเดือน : 15,001 - 20,000
  Education. การศึกษา. Bachelor's Degree. ปริญญาตรี. Experience. ประสบการณ์การทำงาน. 1 Year (ปี). Gender. เพศ. Male Female. ชาย หญิง. Age. อายุ. Non Specific. ไม่จำกัดอายุ. Unit. จำน...
  บริษัท ผลิตภัณฑ์ฟ้าไทยอมรฟู้ด จำกัด
  |
  ประเทศไทย
  - 2 วันที่แล้ว
  บริษัทฯ ประกอบกิจการผลิตและจำหน่ายขนมปังอบกรอบ (บิสกิต) หลากหลายชนิดและรูปแบบ เปิดดำเนินการมามากกว่า 40 ปี มีความต้องการรับสมัครผู้ร่วมงานที่มีความรู้ความสามารถ เข้ามาเป็นส่วนหนึ่ง...
  บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
  |
  กทม
  - 4 วันที่แล้ว
  เงินเดือน : 20,000 - 40,000
  หน้าที่ความรับผิดชอบ. จัดทำ payroll. จัดทำรายงานวิเคราะห์ข้อมูลการจ่าย payroll และ staff costs ต่างๆ. ร่วมกับทีมงานในการปรับปรุงระบบการจ่ายเงินเดือน ระบบงานสวัสดิการ นโยบายค่าจ้าง ...
  บริษัท ยูเอชเอ็ม จำกัด
  |
  กทม, กทม
  - 57 วันที่แล้ว
  เงินเดือน : 25,000 - 35,000
  หน้าที่ความรับผิดชอบ. 1.กำหนดนโยบายการบริหารงานบุคคล และธุรการ และกำนดกลยุทธ์ในการดำเนินงาน 2.วางแนวทาง และควบคุมการสรรหาพนักงาน,การจ่ายค่าตอบแทนและสวัสดิการ ,แรงงานสัมพันธ์ และพัฒ...
  บริษัท ทรีเค โฮมเบส จำกัด
  |
  ประเทศไทย
  - 13 วันที่แล้ว
  จำนวน 1 อัตรา. เพศ. หญิง. อายุ. 22 35 ปี. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ขึ้นไปสาขา บริหารทรัพยากรมนุษย์, การจัดการ หรือสาขาที่ใกล้เคียงด้านการบริหาร. ขับรถยนต์ได้มีใบขับขี่ จะพิจารณาเป็นพ...
  โรงแรมเมอร์ลินแกรนด์
  |
  ประเทศไทย
  - 57 วันที่แล้ว
  คุณสมบัติ. เพศ หญิง อายุ 28 ขึ้นไป. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขา บัญชี หรือ สาขา ทรัพยากรมนุษย์. ใช้โปรแกรมพื้นฐานคอมพิวเตอร์ได้ดี. มีความซื่อสัตย์ และ อดทน. มีไหวพริบ แก้ไขปัญหาเ...
  บริษัท สยาม พรี-บิลท์ จำกัด
  |
  กทม
  - 40 วันที่แล้ว
  หน้าที่ความรับผิดชอบ. 1. รับผิดชอบงานในส่วนของฝ่ายบุคคล 2. จัดทำเอกสารต่างๆเกี่ยวกับงานบุคคล 3. ตรวจสอบดูแลความเรียบร้อยต่างๆของบริษัท 4. ให้ข้อมูลและคำปรึกษาแก่พนักงานภายในบริษัท ...