วันที่
 • ใดก็ได้
 • 24 ชั่วโมงที่แล้ว
 • 3 วันที่แล้ว
 • 7 วันที่แล้ว
 • 30 วันที่แล้ว
ค้นหาโดย
 • ช่องว่างทั้งหมด
 • หัวข้อเท่านั้น
บริษัท
 • บริษัทใดก็ได้
แหล่ง
 • ใดก็ได้
 • กระดานงาน
 • บริษัทจัดหางาน
 • บริษัท
รัศมี
 • ค่าเริ่มต้น
 • สถานที่ที่ชัดเจน
 • 5 กม.
 • 15 กม.
 • 25 กม.
 • 50 กม.
 • 100 กม.
ล้างตัวกรอง
  คุณรู้หรือไม่? neuvoo มีตัวเลือกงานที่กว้างที่สุด ในไทย
  ที่นี่ที่ neuvoo เรามุ่งมั่นที่จะให้ผู้ใช้ของเรามีเนื้อหาเฉพาะที่หลากหลาย ต้องขอบคุณพนักงานที่มีพรสวรรค์ของเราผู้ซึ่งทำงานอย่างหนักตลอดเวลาเพื่อรวบรวมงานใหม่ๆ อย่างต่อเนื่องเพื่อที่เราจะสามารถเติบโตและ เป็นกลายฐานข้อมูลงานที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ! นี่เป็นเพียงแค่หนึ่งในเหตุการณ์สำคัญที่เราประสบความสำเร็จตั้งแต่เราเริ่มต้น เรายังคงมุ่งมั่นแสวงหาการปรับปรุงและนวัตกรรมในทุกสิ่งที่เราทำ
  กทม, กทม
  บริษัท ธนาวัธน์อุตสาหกรรม จำกัด
  Job descriptionเวลาทำงาน : 08:00 - 18:00- งานสำนักงาน คีย์ข้อมูล ประสานงานทุกฝ่าย - ทำใบเบิกบิล เพื่อให้ฝ่ายขายไปเก็บเช็ค ประจำวัน ตามทริปเซลล์ - ทำรายงานส่งเอกสารเบิกบิล ตามที่ฝ่ายขายไปเก็บมา ประจำวัน - ติดตาม และเลขคุมเอกสารจัดรายการ เพื่อนำส่งให้ฝ่ายบัญชี - เช็คยอดเงิน และปิดยอดเงินโอน นำส่งเอกสารให้ฝ่ายการเงิน - จัดเก็บเอกสาร ใบเบิกเข้าแฟ้มได้อย่างถูกต้อง - จัดทำเอกสารที่ข้องเกี่ยวRequirementsระดับการศึกษา : ปวช. ขึ้นไป อื่นๆ : ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่,ยินดีรับผู้ไม่มีประสบการณ์ ประสบการณ์(ปี) : 1 ปีขึ้นไป มีคนคำ้ประกันBenefits✔ Travelling expenses✔ Company telephone✔ Performance BonusOther benefits✔ ประกันสังคม - ประกันสังคม - เบี้ยขยัน - ค่าล่วงเวลา - ค่าพาหนะ - ค่าโทรศัพท์ - เงินช่วยเหลืองานต่าง ๆ เช่น- งานศพ ,งานแต่งงาน และอื่น ๆ - เงินเบิกล่วงหน้า - ปรับเงินเดือน
  จ.สงขลา
  บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)
  กทม
  Thai NGO