วันที่
 • ใดก็ได้
 •  
  24 ชั่วโมงที่แล้ว
 •  
  3 วันที่แล้ว
 •  
  7 วันที่แล้ว
 •  
  30 วันที่แล้ว
ค้นหาโดย
 • ช่องว่างทั้งหมด
 •  
  หัวข้อเท่านั้น
บริษัท
 • บริษัทใดก็ได้
 •  
แหล่ง
 • ใดก็ได้
 •  
  กระดานงาน
 •  
  บริษัทจัดหางาน
 •  
  บริษัท
รัศมี
 • ค่าเริ่มต้น
 •  
  สถานที่ที่ชัดเจน
 •  
  5 กม.
 •  
  15 กม.
 •  
  25 กม.
 •  
  50 กม.
 •  
  100 กม.
ล้างตัวกรอง
  39 ตำแหน่งงาน - หน้า 1 จาก 3 (0.29 วินาที)
  คุณรู้หรือไม่? neuvoo มีตัวเลือกงานที่กว้างที่สุด ในไทย
  ที่นี่ที่ neuvoo เรามุ่งมั่นที่จะให้ผู้ใช้ของเรามีเนื้อหาเฉพาะที่หลากหลาย ต้องขอบคุณพนักงานที่มีพรสวรรค์ของเราผู้ซึ่งทำงานอย่างหนักตลอดเวลาเพื่อรวบรวมงานใหม่ๆ อย่างต่อเนื่องเพื่อที่เราจะสามารถเติบโตและ เป็นกลายฐานข้อมูลงานที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ! นี่เป็นเพียงแค่หนึ่งในเหตุการณ์สำคัญที่เราประสบความสำเร็จตั้งแต่เราเริ่มต้น เรายังคงมุ่งมั่นแสวงหาการปรับปรุงและนวัตกรรมในทุกสิ่งที่เราทำ
  big-c
  |
  กทม
  - 9 วันที่แล้ว
  สังกัด. ระดับจัดการสาขา. หน้าที่ความรับผิดชอบ. วางแผนและบริหารงานของฝ่ายทรัพยากรมนุษย์และธุรการสาขา คือการควบคุมอัตรากำลัง งานสรรหาและว่าจ้าง งานค่าตอบแทนและสวัสดิการ งานฝึกอบรมและ...
  Major Cineplex Group Plc.
  |
  Thailand
  - 3 วันที่แล้ว
  ขอบเขตความรับผิดชอบ. ควบคุมดูแลความสะอาด ความปลอดภัย และความเรียบร้อยให้กับอาคาร. ควบคุมเจ้าหน้าที่และพนักงานร้านค้าให้อยู่ในกฏระเบียบของศูนย์การค้า. ดูแลรักษาอุปกรณ์เครื่องมือเคร...
  บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ศูนย์เครือข่ายนักบริหาร
  |
  Pak Kret, จ.นนทบุรี
  - 10 วันที่แล้ว
  หน้าที่ความรับผิดชอบ. ออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ของหน่วยงาน. ดูแล website ของหน่วยงาน. จัดฝึกอบรม ให้ความรู้แก่พนักงานในหัวข้อต่าง ๆ ที่ดูแล. ดูแลงานเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง....
  บริษัท สรรพสินค้าตั้งฮั่วเส็ง จำกัด
  |
  กทม, กทม
  - 8 วันที่แล้ว
  หน้าที่ความรับผิดชอบ. ขายสินค้า ประเภทอุปกรณ์เย็บปักถักร้อย และอุปกรณ์งาน. ฝีมือต่างๆ. บริการดูแลลูกค้าที่มาใช้บริการ. หากมีประสบการณ์ด้านงานเย็บปักถักร้อย งานฝีมือ จะ. พิจารณาค่าป...
  บริษัท เอ.บิล.อาร์ท.อินดัสเตรียล จำกัด
  |
  ประเทศไทย
  - 16 ชั่วโมงที่ผ่านมา
  เจ้าหน้าที่บุคคล. ลักษณะของงาน. รับผิดชอบเกี่ยวกับการสรรหา คัดเลือกพนักงานเพื่อเข้าทำงานกับบริษัทฯ. งานฝึกอบรม และการประเมินผล. ดูแลเกี่ยวกับกฎระเบียบของพนักงานในบริษัทฯ. งานทะเบีย...
  Wora Bura Hua Hin Resort & Spa
  |
  Hua Hin, จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
  - 2 วันที่แล้ว
  Education. การศึกษา. Bachelor's Degree. ปริญญาตรี. Experience. ประสบการณ์การทำงาน. 1 Year (ปี). Gender. เพศ. Male Female. ชาย หญิง. Age. อายุ. Non Specific. ไม่จำกัดอายุ. Job Quali...
  บริษัท เอ.บิล.อาร์ท.อินดัสเตรียล จำกัด
  |
  ประเทศไทย
  - 3 วันที่แล้ว
  ลักษณะของงาน. รับผิดชอบเกี่ยวกับการสรรหา คัดเลือกพนักงานเพื่อเข้าทำงานกับบริษัทฯ. งานฝึกอบรม และการประเมินผล. ดูแลเกี่ยวกับกฎระเบียบของพนักงานในบริษัทฯ. งานทะเบียนประวัติพนักงาน. ง...
  บริษัท ซี.พี. แลนด์ จำกัด (มหาชน)
  |
  กทม, กทม
  - 4 วันที่แล้ว
  Education. การศึกษา. Bachelor's Degree. ปริญญาตรี. Experience. ประสบการณ์การทำงาน. 5 Year (ปี). Gender. เพศ. Male Female. ชาย หญิง. Age. อายุ. Non Specific. ไม่จำกัดอายุ. Job Quali...
  ACME CO.,LTD
  |
  กทม
  - 5 วันที่แล้ว
  หน้าที่ความรับผิดชอบ. งานฝ่ายขาย Sales Cooling Tower. คุณสมบัติ. เพศ. ชาย. อายุ(ปี). 23. 35. ระดับการศึกษา. ปริญญาตรี. ประสบการณ์(ปี). ไม่ระบุ. อื่นๆ. ไม่ระบุ. คุณสมบัติเพิ่มเติม. ...
  บจก.สุทัตตา อยู่เป็นสุข
  |
  Ban Phru, จ.สงขลา
  - 7 วันที่แล้ว
  เงินเดือน : 12000
  งานแคชเชียร์ต่าง ๆ (สรุปรายงานการรับเบี้ยประกัน,นำส่งเอกสารหน้าDCR). งานรับเบี้ยประกัน AIA และรับชำระเคาเตอร์เซอร์วิสและให้คำแนะนำลูกค้าข้อมูลเกี่ยวกับประกันชีวิตต่าง ๆ. ดูแลค่าใช...
  Grand Inncome Hotel
  |
  Tambon Nong Prue, จ.สมุทรปราการ
  - 10 วันที่แล้ว
  เงินเดือน : 30,001 - 40,000
  Education. การศึกษา. No specific. ไม่จำกัดวุฒิ. Experience. ประสบการณ์การทำงาน. 5 Year (ปี). Gender. เพศ. Male Female. ชาย หญิง. Age. อายุ. Non Specific. ไม่จำกัดอายุ. Job Qualific...
  บริษัท อีว่า เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (EVA Enterprise Co.,Ltd.)
  |
  กทม, กทม
  - 15 วันที่แล้ว
  หน้าที่ความรับผิดชอบ. ดูแลงานสรรหา ว่าจ้าง. งานเงินเดือน. งานฝึกอบรม. งานอืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย. คุณสมบัติ. เพศ. ชาย , หญิง. อายุ(ปี). ทุกช่วงอายุ. ระดับการศึกษา. ปริญญาตรี. ประสบกา...
  บริษัท พลาสติค และหีบห่อไทย จำกัด(มหาชน)
  |
  กทม
  - 14 วันที่แล้ว
  หน้าที่ความรับผิดชอบ. งานฝึกอบรม และพัฒนาบุคคลากร. KPI และการประเมินผลงาน. งานกิจกรรม และระบบคุณภาพต่างๆ ของบริษัทฯ. งาน รปภ. งานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ hr. คุณสมบัติ. เพศ. ชาย , หญ...