วันที่
 • ใดก็ได้
 • 24 ชั่วโมงที่แล้ว
 • 3 วันที่แล้ว
 • 7 วันที่แล้ว
 • 30 วันที่แล้ว
ค้นหาโดย
 • ช่องว่างทั้งหมด
 • หัวข้อเท่านั้น
บริษัท
 • บริษัทใดก็ได้
แหล่ง
 • ใดก็ได้
 • กระดานงาน
 • บริษัทจัดหางาน
 • บริษัท
รัศมี
 • ค่าเริ่มต้น
 • สถานที่ที่ชัดเจน
 • 5 กม.
 • 15 กม.
 • 25 กม.
 • 50 กม.
 • 100 กม.
ล้างตัวกรอง
  คุณรู้หรือไม่? neuvoo มีตัวเลือกงานที่กว้างที่สุด ในไทย
  ที่นี่ที่ neuvoo เรามุ่งมั่นที่จะให้ผู้ใช้ของเรามีเนื้อหาเฉพาะที่หลากหลาย ต้องขอบคุณพนักงานที่มีพรสวรรค์ของเราผู้ซึ่งทำงานอย่างหนักตลอดเวลาเพื่อรวบรวมงานใหม่ๆ อย่างต่อเนื่องเพื่อที่เราจะสามารถเติบโตและ เป็นกลายฐานข้อมูลงานที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ! นี่เป็นเพียงแค่หนึ่งในเหตุการณ์สำคัญที่เราประสบความสำเร็จตั้งแต่เราเริ่มต้น เรายังคงมุ่งมั่นแสวงหาการปรับปรุงและนวัตกรรมในทุกสิ่งที่เราทำ
  กทม
  Com7 Public Company Limited
  กทม
  บริษัท ทรี-อาร์ดี จำกัด
  กทม
  Start
  Job descriptionหน้าที่และความรับผิดชอบ• แนะนำ/ขายเครื่องอุปกรณ์การพิมพ์ 3 มิติ (3D Printing)• หาช่องทางขยายกลุ่มลูกค้าใหม่และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าเดิม • ปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่บริษัทกำหนด • รายงานผลและผลตอบรับจากลูกค้าต่อผู้บังคับบัญชา คุณสมบัติ • ปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา • เพศชาย / หญิง อายุ 23 - 30 ปี • มีประสบการณ์งานขาย 1 - 5 ปี • ขยัน / กระตือรือร้น / มีความรับผิดชอบ / สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี • สื่อสารภาษาอังกฤษได้และใช้ MS.Office ได้เป็นอย่างดี • สามารถขับรถยนต์ได้และมีใบอนุญาตขับขี่ • มีรถยนต์ส่วนตัว • หากมีประสบการณ์งานขายในธุรกิจวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์, ออกแบบบรรจุภัณฑ์, หรือพลาสติก จะพิจารณาเป็นพิเศษ*** สวัสดิการ: • โบนัสประจำปี, เบี้ยขยันและรางวัลต่างๆ • ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน/ผู้ป่วยนอกปีละ 10 ครั้ง • ประกันภัยกลุ่ม • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ • ประกันสังคม • ท่องเที่ยว, งานสังสรรค์ประจำปี • อบรมทั้งในและนอกบริษัท • เงินสนับสนุนทักษะภาษาอังกฤษ • ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี,โท • ตรวจสุขภาพประจำปี • ชุดฟอร์มพนักงาน สวัสดิการเพิ่มเติมสำหรับ Sales 1. คอมมิชชั่น 2. ค่าประกันภัยรถยนต์ 3. ค่าน้ำมัน + ค่าเสื่อม 4. ค่าโทรศัพท์มือถือ 5. ค่าเบี้ยเลี้ยงกรณีออกต่างจังหวัด ทำงาน : จันทร์ - ศุกร์ (08.00-17.30 น.)
  กทม, กทม
  Start
  Job descriptionลักษณะงาน:• ติดต่อประสานงานลูกค้าเพื่อนำเสนอสินค้าและบริการกล้องวงจรปิด • จัดทำรายงานแผนการขายและเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้ในการวิเคราะห์การขาย • ติดต่อประสานงานและส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย • สร้างความสัมพันธ์ที่ดีแก่ลูกค้า คุณสมบัติ: • ชาย/หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป • สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี ทุกสาขา • บุคลิกดี มีมนุษยสัมพันธ์ดี ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน • มีประสบการณ์งานขาย กล้องวงจรปิด จะพิจารณาเป็นพิเศษ • มีรถยนต์ส่วนตัว
  กทม, กทม
  Start
  Job descriptionหน้าที่และความรับผิดชอบดูแล จัดทำตารางกิจกรรม Event Salesดูแลการเบิกงบประมาณ Event Sales ของทีม ติดตาม ประสานงานทีมต่างๆ เช่น ทีมการตลาด ทีมวิชาการ ฯลฯ คุณสมบัติ เพศ ชาย / หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี ประสบการณ์งานขาย 1-2 ปี สามารถใช้โปรแกรม Excel ได้ดี สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้ หากสื่อสารภาษาอังกฤษได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  กทม, กทม
  Start
  กทม
  Start
  Job descriptionข้อกำหนด- ชาย/หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป- วุฒิปวส.ขึ้นไป ไม่จำกัดสาขา - มีประสบการณ์งานขาย 2 ปีขึ้นไป หากมีประสบการณ์ ด้านการขายห้องพัก, ห้องจัดเลี้ยง,จัดสัมมนาจะพิจารณา เป็นพิเศษ - ใช้ MS OFFICE , INTERNET ได้ดี - มียานพาหนะเป็นของตัวเอง รายละเอียดงาน ติดต่อประสานงานลูกค้าเพื่อนำเสนอโรงแรม - จัดทำรายงานแผนการขายและเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้ในการวิเคราะห์การขาย - ติดต่อประสานงานและส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อให้บรรลุ เป้าหมาย - สร้างความสัมพันธ์ที่ดีแก่ลูกค้า - บริการให้ข้อมูลคำปรึกษาและแก้ไขปัญหาแก่ลูกค้า - รักษาฐานลูกค้าเก่าและขยายฐานลูกค้าใหม่
  กทม, กทม
  บริษัท ทรู ทัช จำกัด
  Job descriptionรับ Mobile Postpay promotion และ Billingหน้าที่ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับ package / promotion และค่าบริการรายเดือน ของกลุ่มทรูRequirements-สามารถทำงานเป็นกะ 24 ชั่วโมงได้ (ทำงาน 8 ชั่วโมง/วัน) วันหยุดไม่ตรงกับวันเสาร์-อาทิตย์-สามารถใช้คอมพิวเตอร์พิมพ์ดีดภาษาไทย-อังกฤษได้ -มีการอบรมให้ก่อนค่ะ (ไม่ใช่งานขาย)Benefits✔ Travelling expenses✔ Performance Bonus✔ Private Health Insurance✔ Life InsuranceOther benefits✔ ประกันสังคม สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม มีเวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น ประกันชีวิต ประกันสุขภาพ ค่าทำงานล่วงเวลา ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ตามข้อตกลงของบริษัท ค่าตอบแทนพิเศษ สวัสดิการเป็นไปตามนโยบายของบริษัท รายละเอียดจะแจ้งให้ทราบ เมื่อมาสัมภาษณ์งานที่บริษัท หรือกรณีผ่านการสัมภาษณ์แล้ว
  จ.สมุทรสาคร
  บริษัท เมลท์ (ประเทศไทย) จำกัด
  กทม, กทม
  บริษัท อาร์เอ็มเอส ควอลิตี้ จำกัด
  กทม
  บริษัท ทรี-อาร์ดี จำกัด
  กทม
  บริษัท ทรี-อาร์ดี จำกัด
  กทม, กทม
  Happy stock Co., Ltd
  เงินเดือน : 16000
  กทม, กทม
  บริษัท ทรู ทัช จำกัด
  รายได้ 14,000 -15,400 (ยังไม่รวม OT + Incentive + Skill Bank)
  กทม, กทม
  บริษัท ไทย อินโนเวชั่น บิซ แอนด์ เดเวลลอปเมนท์ จำกัด
  เงินเดือน : 10000-20000
  จ.ชลบุรี
  บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)
  กทม
  Progress HR Co., Ltd.
  กทม
  บริษัท จัดหางาน ลีดดิ้งพาวเวอร์ จำกัด
  กทม
  บริษัท จัดหางาน ลีดดิ้งพาวเวอร์ จำกัด
  กทม
  บริษัท จัดหางาน ลีดดิ้งพาวเวอร์ จำกัด
  กทม
  360 Quality Management Co., Ltd.
  กทม
  บริษัท จักรวัฒน์นวการ จำกัด
  กทม, กทม
  บริษัท เทเลไดเร็ค เทเลคอมเมิร์ซ (ประเทศไทย) จำกัด
  Job descriptionไม่ใช่งานขาย !!!เวลาทำงานอื่น : -ทำงานเป็นกะหมุนเวียน- (ไม่สามารถเลือกกะเองได้) • เวลาทำงาน 07.00-16.00 น. / 14.00-23.00 น. ลักษณะงาน : Call center (Inbound) • รับสาย​ให้ข้อมูล และดำเนินการแก้ไขปัญหา จากการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ จากแอพพลิเคชั่น • ทำงาน 5 วัน/สัปดาห์ (หยุด 2 วัน) *ไม่ตรงเสาร์-อาทิตย์* • เวลาทำงาน 07.00-16.00 น. / 14.00-23.00 น. • ทำงานเป็นกะหมุนเวียน (ไม่สามารถเลือกกะได้) • มีการเทรนงานสอนงานให้ (คิดเป็นเงินเดือนให้ตั้งแต่วันเเรก)Requirementsระดับการศึกษา : ม.6 - ปริญญาตรี ประสบการณ์(ปี) : 1 ปีขึ้นไป • วุฒิ ม.6, ปวช, ปวส ขึ้นไป • สามารถทำงานเป็นกะได้ • น้ำเสียไพเราะ รักงานบริการ มีไหวพริบในการตอบ • ใช้คอมพิวเตอร์ได้ / พิมพํดีดได้คล่อง • มีประสบการณ์ด้าน Call Center รับสาย อย่างน้อย 6เดือนขึ้นไป • หรือมีประสบการณ์ด้านรับสาย แก้ไขปัญหา​ ผ่านทางโทรศัพท์​มาก่อนBenefits✔ Performance Bonus✔ Life InsuranceOther benefits✔ ประกันสังคม ประกันชีวิต ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน ค่าตอบแทนพิเศษ
  กทม
  Start
  Job descriptionหน้าที่และความรับผิดชอบ• ขายเครื่องอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับโรงงานอุตสาหกรรม (สำหรับพิมพ์ วันเดือนปีผลิต/หมดอายุ ล็อตนัมเบอร์, ข้อความ, รูปภาพ, โลโก้ หรือบาร์โค้ด) • หาช่องทางขยายกลุ่มลูกค้าใหม่และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าเดิม • ปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่บริษัทกำหนด • รายงานผลและผลตอบรับจากลูกค้าต่อผู้บังคับบัญชา คุณสมบัติ • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์/บริหารธุรกิจ/การจัดการ/การตลาด • เพศชาย / หญิง อายุ 23 - 30 ปี • มีประสบการณ์งานขาย 0 - 10 ปี (ยินดีต้อนรับนักศึกษาจบใหม่) • ขยัน / กระตือรือร้น / มีความรับผิดชอบ / สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี • สื่อสารภาษาอังกฤษได้และใช้ MS.Office ได้เป็นอย่างดี • สามารถขับรถยนต์ได้และมีใบอนุญาตขับขี่ • มีรถยนต์ส่วนตัว สวัสดิการ: • โบนัสประจำปีและรางวัลต่างๆ • ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน/ผู้ป่วยนอกปีละ 10 ครั้ง • ประกันภัยกลุ่ม • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ • ประกันสังคม • ท่องเที่ยว, งานสังสรรค์ประจำปี • อบรมทั้งในและนอกบริษัท • เงินสนับสนุนทักษะภาษาอังกฤษ สวัสดิการเพิ่มเติมสำหรับ Sales: • คอมมิชชั่น • ค่าประกันภัยรถยนต์ • ค่าน้ำมัน + ค่าเสื่อม • ค่าโทรศัพท์มือถือ • ค่าเบี้ยเลี้ยงกรณีออกต่างจังหวัด
  กทม
  บริษัท ซายน์เมเนจ เน็ตเวิร์ก เซอร์วิส จำกัด
  จ.ชลบุรี
  Start
  Job descriptionหน้าที่และความรับผิดชอบ- แนะนำและเสนอขายสินค้าให้กับลูกค้าเดิมและหาลูกค้าใหม่- ให้คำปรึกษาลูกค้า และให้บริการให้หลังการขาย - จัดทำรายงานการขายประจำวัน สัปดาห์ เดือน - งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย คุณสมบัติ - เพศชาย/หญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป (ไม่มีภาระทางทหาร) - วุฒิปวส หรือปริญญาตรีขึ้นไปทุกสาขา - มีรถยนต์และใบขับขี่ สามารถเดินทางต่างจังหวัดได้ - บุคลิกและมนุษยสัมพันธ์ดี รักงานขาย สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี - หากเป็นคนพื้นที่ภาคตะวันออกจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ - มีบุคคลค้ำประกัน