วันที่
 • ใดก็ได้
 • 24 ชั่วโมงที่แล้ว
 • 3 วันที่แล้ว
 • 7 วันที่แล้ว
 • 30 วันที่แล้ว
ค้นหาโดย
 • ช่องว่างทั้งหมด
 • หัวข้อเท่านั้น
บริษัท
 • บริษัทใดก็ได้
แหล่ง
 • ใดก็ได้
 • กระดานงาน
 • บริษัทจัดหางาน
 • บริษัท
รัศมี
 • ค่าเริ่มต้น
 • สถานที่ที่ชัดเจน
 • 5 กม.
 • 15 กม.
 • 25 กม.
 • 50 กม.
 • 100 กม.
ล้างตัวกรอง
  คุณรู้หรือไม่? neuvoo มีตัวเลือกงานที่กว้างที่สุด ในไทย
  ที่นี่ที่ neuvoo เรามุ่งมั่นที่จะให้ผู้ใช้ของเรามีเนื้อหาเฉพาะที่หลากหลาย ต้องขอบคุณพนักงานที่มีพรสวรรค์ของเราผู้ซึ่งทำงานอย่างหนักตลอดเวลาเพื่อรวบรวมงานใหม่ๆ อย่างต่อเนื่องเพื่อที่เราจะสามารถเติบโตและ เป็นกลายฐานข้อมูลงานที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ! นี่เป็นเพียงแค่หนึ่งในเหตุการณ์สำคัญที่เราประสบความสำเร็จตั้งแต่เราเริ่มต้น เรายังคงมุ่งมั่นแสวงหาการปรับปรุงและนวัตกรรมในทุกสิ่งที่เราทำ
  กทม, กทม
  Start
  Job descriptionความรับผิดชอบ1. จัดทำแผนการขายในประเทศประจำปี 2. รับคำสัั่งซื้อจากลูกค้า ตามช่องทางที่กำหนด ได้แก่ โดยทางตรง ทางโทรศัพท์ ทางแฟ๊ กซ์ หรือทาง e-mail 3. ตรวจเช็คสต๊อกสินค้าทุกครั้งก่อนที่จะแจ้งยืนยันการส่งสินค้าให้ลูกค้าทราบ 4. ตรวจเช็คสต๊อกสินค้าก่อนทุกครั้งที่จะสั่งจองผลิตภัณฑ์ยางยืด หรือ จัดทำบันทึกคำสั่งซื้อลูกค้า 5. จัดทำเอกสารการขอรหัสลูกค้ารายใหม่ การขอวงเงินเครดิต ใบรับคืนสินค้า 6. จัดทำเอกสารและให้ข้อมูลของลูกค้า 7. ออกเยี่ยมลูกค้า / หาลูกค้ารายรายใหม่ ๆ เพื่อเสนอขายสินค้า คุณสมบัติ การศึกษา : ปวช. ปวส. ปริญญาตรี สาขา การตลาด หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง ประสบการณ์ : ถ้ามีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ด้านทักษะ - การสื่อสารและเจรจาต่อรอง , มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
  จ.นนทบุรี
  บริษัท เอส.เอส.เอส. ออโตโมทีฟ อินดัสตรี จำกัด
  จ.สมุทรสาคร
  บริษัท โกรเวล แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
  กทม
  บริษัท ทรี-อาร์ดี จำกัด
  กทม
  Bizpro
  กทม
  บริษัท ทรี-อาร์ดี จำกัด
  กทม
  บริษัท ทรี-อาร์ดี จำกัด
  กทม
  บริษัท ทรี-อาร์ดี จำกัด
  กทม
  บริษัท ทีวี ไดเร็ค จำกัด (มหาชน)
  กทม
  P.R. Recruitment and Business Management Co., Ltd.
  กทม
  Chubb Samaggi Insurance Public Company Limited.
  กทม
  Com7 Public Company Limited
  กทม
  TMB Banco Public Company Limited
  กทม
  บริษัท จัดหางาน ลีดดิ้งพาวเวอร์ จำกัด
  กทม, กทม
  Start
  กทม, กทม
  Start
  Job descriptionหน้าที่และความรับผิดชอบดูแล จัดทำตารางกิจกรรม Event Salesดูแลการเบิกงบประมาณ Event Sales ของทีม ติดตาม ประสานงานทีมต่างๆ เช่น ทีมการตลาด ทีมวิชาการ ฯลฯ คุณสมบัติ เพศ ชาย / หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี ประสบการณ์งานขาย 1-2 ปี สามารถใช้โปรแกรม Excel ได้ดี สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้ หากสื่อสารภาษาอังกฤษได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  กทม
  GetLinks
  Tambon Chiang Dao, จ.เชียงใหม่
  Start
  Job descriptionหน้าที่ความรับผิดชอบ:1) ให้คำปรึกษา หลักสูตรการเรียนการสอนแก่นักเรียนที่สนใจ 2) บริหารงานและดูแลความเรียบร้อย ในสำนักงาน 3) ให้บริการตามมาตรฐานการให้บริการที่กำหนด 4) จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ ข่าวสาร และกิจกรรมต่าง ๆ ที่บริษัทจัดขึ้น 5) งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย คุณสมบัติ: • อายุ 22 ปีขึ้นไป • สามารถทำงานเสาร์ อาทิตย์หรือทำงานเป็นกะได้ • วุฒิปวส ,ปริญญาตรี ทุกสาขา • หากมีประสบการณ์การทำงานด้านการตลาด งานขาย จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  กทม, กทม
  บริษัท ไทย อินโนเวชั่น บิซ แอนด์ เดเวลลอปเมนท์ จำกัด
  เงินเดือน : 10000-20000
  กทม, กทม
  Start
  Job descriptionลักษณะงาน:• ติดต่อประสานงานลูกค้าเพื่อนำเสนอสินค้าและบริการกล้องวงจรปิด • จัดทำรายงานแผนการขายและเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้ในการวิเคราะห์การขาย • ติดต่อประสานงานและส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย • สร้างความสัมพันธ์ที่ดีแก่ลูกค้า คุณสมบัติ: • ชาย/หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป • สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี ทุกสาขา • บุคลิกดี มีมนุษยสัมพันธ์ดี ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน • มีประสบการณ์งานขาย กล้องวงจรปิด จะพิจารณาเป็นพิเศษ • มีรถยนต์ส่วนตัว
  กทม, กทม
  Start
  Job descriptionหน้าที่และความรับผิดชอบ• ติดต่อประสานงานลูกค้าเพื่อนำเสนอสินค้าและบริการ ระบบ แขนกั้นรถยนต์• จัดทำรายงานแผนการขายและเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้ในการวิเคราะห์การขาย • ติดต่อประสานงานและส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย • สร้างความสัมพันธ์ที่ดีแก่ลูกค้า คุณสมบัติ • เพศหญิง/ชาย อายุ 22 ปีขึ้นไป • สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี ทุกสาขา • บุคลิกดี มีมนุษยสัมพันธ์ดี ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน • มีประสบการณ์งานขาย ระบบ แขนกั้นรถยนต์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ **มีรถยนต์ส่วนตัว**
  กทม, กทม
  Start
  Job descriptionหน้าที่และความรับผิดชอบ• ติดต่อประสานงานลูกค้าเพื่อนำเสนอสินค้าและบริการ ระบบ Access control • จัดทำรายงานแผนการขายและเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้ในการวิเคราะห์การขาย • ติดต่อประสานงานและส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย • สร้างความสัมพันธ์ที่ดีแก่ลูกค้า คุณสมบัติ • เพศหญิง/ชาย อายุ 22 ปีขึ้นไป • สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี ทุกสาขา • บุคลิกดี มีมนุษยสัมพันธ์ดี ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน • มีประสบการณ์งานขาย ระบบ Access control จะพิจารณาเป็นพิเศษ **มีรถยนต์ส่วนตัว**
  กทม, กทม
  Start
  Job descriptionความรับผิดชอบ• ติดต่อประสานงานลูกค้าเพื่อนำเสนอสินค้าและบริการ ระบบ Access control • จัดทำรายงานแผนการขายและเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้ในการวิเคราะห์การขาย • ติดต่อประสานงานและส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย • สร้างความสัมพันธ์ที่ดีแก่ลูกค้า คุณสมบัติ • เพศหญิง/ชาย อายุ 23 ปีขึ้นไป • สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี ทุกสาขา • บุคลิกดี มีมนุษยสัมพันธ์ดี ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน • มีประสบการณ์งานขาย ระบบ Access control 1 ปีขึ้นไป **มีรถยนต์ส่วนตัว**
  กทม, กทม
  Start
  Job descriptionความรับผิดชอบ• ติดต่อประสานงานลูกค้าเพื่อนำเสนอสินค้าและบริการ ระบบ อุปกรณ์กันขโมย• จัดทำรายงานแผนการขายและเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้ในการวิเคราะห์การขาย • ติดต่อประสานงานและส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย • สร้างความสัมพันธ์ที่ดีแก่ลูกค้า คุณสมบัติ • เพศหญิง/ชาย อายุ 23 ปีขึ้นไป • สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี ทุกสาขา • บุคลิกดี มีมนุษยสัมพันธ์ดี ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน • มีประสบการณ์งานขาย ระบบ อุปกรณ์กันขโมย 1 ปีขึ้นไป **มีรถยนต์ส่วนตัว**
  กทม, กทม
  เจดับบลิวเทค
  เงินเดือน : 30,000-60,000
  กทม
  Start
  Job descriptionข้อกำหนด- ชาย/หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป- วุฒิปวส.ขึ้นไป ไม่จำกัดสาขา - มีประสบการณ์งานขาย 2 ปีขึ้นไป หากมีประสบการณ์ ด้านการขายห้องพัก, ห้องจัดเลี้ยง,จัดสัมมนาจะพิจารณา เป็นพิเศษ - ใช้ MS OFFICE , INTERNET ได้ดี - มียานพาหนะเป็นของตัวเอง รายละเอียดงาน ติดต่อประสานงานลูกค้าเพื่อนำเสนอโรงแรม - จัดทำรายงานแผนการขายและเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้ในการวิเคราะห์การขาย - ติดต่อประสานงานและส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อให้บรรลุ เป้าหมาย - สร้างความสัมพันธ์ที่ดีแก่ลูกค้า - บริการให้ข้อมูลคำปรึกษาและแก้ไขปัญหาแก่ลูกค้า - รักษาฐานลูกค้าเก่าและขยายฐานลูกค้าใหม่