วันที่
 • ใดก็ได้
 •  
  24 ชั่วโมงที่แล้ว
 •  
  3 วันที่แล้ว
 •  
  7 วันที่แล้ว
 •  
  30 วันที่แล้ว
ค้นหาโดย
 • ช่องว่างทั้งหมด
 •  
  หัวข้อเท่านั้น
บริษัท
 • บริษัทใดก็ได้
 •  
แหล่ง
 • ใดก็ได้
 •  
  กระดานงาน
 •  
  บริษัทจัดหางาน
 •  
  บริษัท
รัศมี
 • ค่าเริ่มต้น
 •  
  สถานที่ที่ชัดเจน
 •  
  5 กม.
 •  
  15 กม.
 •  
  25 กม.
 •  
  50 กม.
 •  
  100 กม.
ล้างตัวกรอง
  946ตำแหน่งงาน - หน้า 1 จาก 5 (0.14 วินาที)
  คุณรู้หรือไม่? neuvoo มีตัวเลือกงานที่กว้างที่สุด ในไทย
  ที่นี่ที่ neuvoo เรามุ่งมั่นที่จะให้ผู้ใช้ของเรามีเนื้อหาเฉพาะที่หลากหลาย ต้องขอบคุณพนักงานที่มีพรสวรรค์ของเราผู้ซึ่งทำงานอย่างหนักตลอดเวลาเพื่อรวบรวมงานใหม่ๆ อย่างต่อเนื่องเพื่อที่เราจะสามารถเติบโตและ เป็นกลายฐานข้อมูลงานที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ! นี่เป็นเพียงแค่หนึ่งในเหตุการณ์สำคัญที่เราประสบความสำเร็จตั้งแต่เราเริ่มต้น เรายังคงมุ่งมั่นแสวงหาการปรับปรุงและนวัตกรรมในทุกสิ่งที่เราทำ
  โรงเรียนกิตติวิทย์บ้านพรุ
  |
  ประเทศไทย
  - 1 วันที่แล้ว
  คุณสมบัติผู้สมัคร.. มีความรู้ความสามารถในด้าน IT. มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ดี และสามารถแก้ไขปัญหาคอมพิวเตอร์ได้. มีความรับผิดชอบ ความอดทน ขยัน ซื่อสัตย์ ตรงต...
  เงินเดือน : 400/วัน
  บริษัท เอบีซี การาจ จำกัด (อู่ซ่อมรถยนต์)
  |
  ประเทศไทย
  - 1 วันที่แล้ว
  ประกาศ. บริษัท เอบีซี การาจ จำกัด(หาดใหญ่). เปิดรับสมัครพนักงาน. 1 ตำแหน่ง. คุณสมบัติ. ️เพศ หญิง. ️อายุไม่เกิน 30 ปี. ️วุฒิการศึกษาระดับ ปวส. ปริญาตรี. ️สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้. ️ม...
  บริษัทซุปเปอร์รังนก (ประเทศไทย) จำกัด
  |
  ประเทศไทย
  - 2 วันที่แล้ว
  คณะและสาขาที่เปดรับ การตลาด,คอมพิวเตอร์,สารสนเทศ ,การจัดการ,บริหาร,บัญชี. รบกวนเข้ามากรอกใบสมัครฝึกงานได้ที่ บริษัทซุปเปอร์รังนก(ประเทศไทย)จำกัด ถ.พรุค้างคาว ตำบลบ้านพรุ อ.หาดใหญ่...
  คอมพิวเตอร์ แอ็ดว้านซ์ เซอร์วิส
  |
  ประเทศไทย
  - 5 วันที่แล้ว
  ลักษณะงาน. ทางร้านเป็นตัวแทนของศูนย์บริการ พื้นที่ภาคใต้ จะให้บริการติดตั้ง บำรุงรักษา อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ Network ให้กับหน่วยงาน ราชการ ,สถาบันการเงิน ,PEA,และอีกหลายหน่วยง...
  บ. โชติวัฒน์อุตสาหกรรมการผลิต จำกัด
  |
  ประเทศไทย
  - 2 วันที่แล้ว
  ลักษณะงาน. มีความรู้เรื่องคอมพิวเตอร์ ดานดูแลอุปกรณ์เครื่องคอมพิวเตอร์ ซอฟแวร์ และเครือข่าย สามารถติดตั้งและซ่อมบำรุง Software และ Hardware คอมพิวเตอร์. ได้เป็นอย่างดี. คุณสมบัติข...
  Syn Mun Kong Insurance
  |
  กทม, กทม
  - 1 วันที่แล้ว
  วุฒิการศึกษาปริญญาตรี. สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ, วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์, วิศวกรรม คอมพิวเตอร์ และสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีความขยันอดทน มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่....
  Bangkok Air Catering Co.,Ltd
  |
  จ.สมุทรปราการ
  - 6 ชั่วโมงที่ผ่านมา
  เพศชายอายุ 25. 45 ปีการศึกษา ระดับปริญญาตรีสาขาไฟฟ้า หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องมีประสบการณ์การทำงานซ่อมบำรุง 2. 5 ปีมีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Office สามารถทำงานเอกสารได้ส...
  Christiani & Nielsen (Thai) PCL
  |
  กทม
  - 2 วันที่แล้ว
  จบการศึกษาระดับ ปวช. ปวส สาขาก่อสร้าง,โยธา,สถาปัตย์เพศชาย อายุ 23 ปีขึ้นไปมีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์,การใช้โปรแกรม, Microsoft Officeยินดีรับนักศึกษาจบใหม่แต่หากมีประสบการณ์ด้า...
  ROBINSON PUBLIC COMPANY LIMITED
  |
  กทม
  - 2 วันที่แล้ว
  หน้าที่รับผิดชอบหลัก. ดูแลเรื่องการเบิกจ่าย ตรวจรับสินค้า. คุณสมบัติ. เพศ ชาย หญิง อายุ 18 ปีขึ้น, ไปวุฒิ ม.3 ขึ้นไป. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้, มีความอดทน สู้งานหนักได้. สามารถทำงาน...
  CH. KARNCHANG PLC
  |
  กทม
  - 6 วันที่แล้ว
  เพศชาย. หญิง. วุฒิปริญญาตรี. โท สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า. มีประสบการณ์ 0. 5 ปี ด้านการออกแบบและติดตั้งระบบไฟฟ้า. ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรม. มีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษได้ดี. มีทัก...
  Sahamongkolfilm international co. ltd
  |
  กทม
  - 2 วันที่แล้ว
  การศึกษา ปวส ขึ้นไป สาขาบัญชี หญิง อายุ 25 ปี ขึ้นไป มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 2 ปี สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ มีความอดทน ขยัน ตั้งใจ responsibilities จัดทำบัญชี การเงิน ด้านรายรับ จัดท...
  UAC Global PCL
  |
  กทม, กทม
  - 2 วันที่แล้ว
  คุณสมบัติ. เพศชาย หญิง อายุระหว่าง 25 30 ปี ปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ, คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง ประสบการณ์ในการทำงาน 3 ปีขึ้นไป สามารถติดตั้งเครื่องคอมพิวเ...
  Pruksa Real Estate Public Company Limited
  |
  กทม
  - 4 วันที่แล้ว
  วัตถุประสงค์งาน. ควบคุมดูแลการพัฒนา Application ที่ได้รับมอบหมาย เพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัท ทั้งในแง่ของระยะเวลาของโครงการ งบประมาณโครงการ รวมไปถึง Technology ที่ใช้ในกา...
  Syn Mun Kong Insurance
  |
  กทม, กทม
  - 1 วันที่แล้ว
  วุฒิการศึกษาปริญญาตรี หรือ ปริญญาโท. สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ, วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์, วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง. มีประสบการณ์และทักษะในการเขียนโปรแกรม ด้วยภาษา C ...
  สโตนเฮ้นจ์ จำกัด
  |
  กทม
  - 3 วันที่แล้ว
  Details Category. Published on Friday, 22 August 2014 17 00 Hits. 8135. วุฒิ ป.ตรี ด้าน วิศวกรรม สถาปัตยกรรม อายุไม่น้อยกว่า 35 ปีขึ้นไป. มีประสบการณ์ด้านการบริหารงานก่อสร้างอาคารข...
  Donuts Co. Ltd
  |
  กทม
  - 7 ชั่วโมงที่ผ่านมา
  หน้าที่ ความรับผิดชอบ. ช่วยเหลืองานด้าน Programmer ในโปรเจคเว็บเซอร์วิสหรือแอปพลิเคชั่นของบริษัท โดยใช้ภาษาและ engine ที่หลากหลาย. งานด้าน Server, Network และงานที่เกี่ยวข้องกับ IT...
  Thai Solar Energy PCL
  |
  กทม
  - 4 ชั่วโมงที่ผ่านมา
  สถานที่ทำงาน. ประจำโรงไฟฟ้าชีวมวล (Biomass) จังหวัดสุราษฏร์ธานี, จังหวัดนครศรีธรรมราช รายละเอียดของงาน. ดูแล แก้ไข อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ดูแล แก้ไข อุปกรณ์เครือข่าย ดูแล แก้ไข โปรแกรม...
  Namyong Terminal Public Company Limited
  |
  กทม
  - 2 วันที่แล้ว
  รายละเอียดของงาน. คุณสมบัติ. เพศชาย สัญชาติไทย. อายุระหว่าง 25. 35 ปี. จบการศึกษาระดับปวส.ขึ้นไป สาขาวิชาช่างไฟฟ้า ก่อสร้าง คอมพิวเตอร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง. มีความรู้ความเข้าใจในง...
  Christiani & Nielsen (Thai) PCL
  |
  กทม
  - 2 วันที่แล้ว
  ชาย หญิง อายุ 35. 45 ปีปริญญาตรีสาขาสถาปัตยกรรมมีใบประกอบวิชาชีพระดับภาคี สามัญสถาปนิกประสบการณ์ในการออกแบบและควบคุมงานสถาปัตย์ อย่างน้อย 10 15 ปีมีความรู้เกี่ยวกับ Shop Drawing แล...
  CH. KARNCHANG PLC
  |
  กทม
  - 6 วันที่แล้ว
  เพศชาย. หญิง. วุฒิปริญญาตรี. โท สาขาวิศวกรรมเครื่องกล. มีประสบการณ์ 0. 5 ปี ด้านการติดตั้งงานระบบในงานก่อสร้าง. ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรม. มีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษได้ดี....
  บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด
  |
  กทม
  - 2 วันที่แล้ว
  คุณสมบัติ. เพศ ชาย หญิง. อายุ 25 30 ปี. มีประสบการณ์งานขายอสังหาริมทรัพย์อย่างน้อย 1 ปี. บุคลิกดี มีใจรักงานบริการ รักงานขาย. มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ในระดับดี. มีทักษะการสื่อสารภา...
  สโตนเฮ้นจ์ จำกัด
  |
  กทม
  - 3 วันที่แล้ว
  Details Category. Published on Friday, 22 August 2014 16 56 Hits. 9072. วุฒิการศึกษา วศบ. สาขา โยธา, ระบบไฟฟ้า มีใบประกอบวิชาชีพ (กว.). ประสบการณ์ในการควบคุมงานก่อสร้าง 2. 3 ปีขึ้น...
  ROBINSON PUBLIC COMPANY LIMITED
  |
  กทม
  - 2 วันที่แล้ว
  หน้าที่รับผิดชอบหลัก. ออกแบบสร้างสรรค์ โฆษณา สื่อสิ่งพิมพ์และ PRODUCTION รูปแบบใหม่ๆ. คุณสมบัติ. ปริญญาตรี ปริญญาโท นิเทศศาสตร์, นิเทศศิลป์, ประยุกต์ศิลป์ หรือใกล้เคียง. มีความคิดส...
  THAIPOLYCONS
  |
  กทม
  - 6 วันที่แล้ว
  รายละเอียดงาน. ควบคุม ดูแลการบริหารโครงการ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและได้มาตรฐานทางวิชาชีพ เพื่อให้แน่ใจว่าโครงการที่ได้รับมอบหมายสามารถแล้วเสร็จได้อย่างมีคุณภาพ สอดคล้องตามงบปร...
  Syn Mun Kong Insurance
  |
  จ.นครสวรรค์
  - 1 วันที่แล้ว
  เพศชาย. หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาการเงิน การธนาคาร การบัญชี หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี. มีความซื่อสัตย์ อดทน มีไหวพริบ คล่องตัว...
  Berli Jucker Public Company Limited
  |
  กทม, กทม
  - 6 วันที่แล้ว
  Key Responsibilities. ให้คำแนะนำการใช้งาน และแก้ปัญหาระบบโปรแกรมประยุกต์แก่ผู้ใช้งาน. รับแจ้งความต้องการของผู้ใช้งานและวิเคราะห์ พร้อมประสานงานกับทีมงานเพื่อดำเนินการ. ทำสรุปรายงาน...