วันที่
 • ใดก็ได้
 •  
  24 ชั่วโมงที่แล้ว
 •  
  3 วันที่แล้ว
 •  
  7 วันที่แล้ว
 •  
  30 วันที่แล้ว
ค้นหาโดย
 • ช่องว่างทั้งหมด
 •  
  หัวข้อเท่านั้น
บริษัท
 • บริษัทใดก็ได้
 •  
แหล่ง
 • ใดก็ได้
 •  
  กระดานงาน
 •  
  บริษัทจัดหางาน
 •  
  บริษัท
รัศมี
 • ค่าเริ่มต้น
 •  
  สถานที่ที่ชัดเจน
 •  
  5 กม.
 •  
  15 กม.
 •  
  25 กม.
 •  
  50 กม.
 •  
  100 กม.
ล้างตัวกรอง
  4 888 ตำแหน่งงาน - หน้า 1 จาก 10 (3.30 วินาที)
  คุณรู้หรือไม่? neuvoo มีตัวเลือกงานที่กว้างที่สุด ในไทย
  ที่นี่ที่ neuvoo เรามุ่งมั่นที่จะให้ผู้ใช้ของเรามีเนื้อหาเฉพาะที่หลากหลาย ต้องขอบคุณพนักงานที่มีพรสวรรค์ของเราผู้ซึ่งทำงานอย่างหนักตลอดเวลาเพื่อรวบรวมงานใหม่ๆ อย่างต่อเนื่องเพื่อที่เราจะสามารถเติบโตและ เป็นกลายฐานข้อมูลงานที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ! นี่เป็นเพียงแค่หนึ่งในเหตุการณ์สำคัญที่เราประสบความสำเร็จตั้งแต่เราเริ่มต้น เรายังคงมุ่งมั่นแสวงหาการปรับปรุงและนวัตกรรมในทุกสิ่งที่เราทำ
  ออฟฟิซ คลับ(ไทย)
  |
  กทม
  - 1 วันที่แล้ว
  วุฒิปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้อง. รักการทำงานเป็นทีมและสามารถประสานงานได้ดี. มีประสบการณ์ในสาขาที่เกี่ยวข้อง 5 7 ปี. มีทักษะภาษาอังกฤษดี. มีทักษะในการคิดวิเคราะห์และการบริหารจัดการ...
  big-c
  |
  กทม
  - 10 วันที่แล้ว
  สังกัด. พนักงานสาขา. หน้าที่ความรับผิดชอบ. ควบคุมและดูแลเครื่องคอมพิวเตอร์ ระบบการสื่อสารข้อมูล ระบบคอมพิวเตอร์เครือข่าย และระบบที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ ให้เหมาะสม. ดูแลรักษาเคร...
  Syn Mun Kong Insurance
  |
  กทม, กทม
  - 4 วันที่แล้ว
  เพศชาย. หญิง. จบปริญญาตร สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์, คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง. มีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบIT ,มีความรู้ด้านระบบNetwork. สามารถเขียนโปรแกรม, ใช้Software...
  M.D.Soft Co.,Ltd
  |
  กทม, กทม
  - 12 วันที่แล้ว
  ข้อมูลตำแหน่งงาน. คุณสมบัติของผู้สมัคร. ติดต่อประสานงานตามที่ได้รับมอบหมาย ทั้งภายในเเละภายนอก. รับผิดชอบงานเอกสารด้าน Customer Service เเละอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย ทั้งภายในเเละภ...
  Bangkok Air Catering Co.,Ltd
  |
  จ.สมุทรปราการ
  - 15 วันที่แล้ว
  เพศชาย หญิง มีประสบการณ์การทำงาน 5 ปี ขึ้นไป สามารถสื่อสารและการเขียนภาษาอังกฤษได้ สามารถทำงานเป็นกะได้ มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ Work at Bangkok Air Catering...
  S&P Syndicate Public Co Ltd
  |
  กทม
  - 5 วันที่แล้ว
  คุณสมบัติผู้สมัครงาน. เพศชาย. หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป วุฒิปวช. ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา. มีทักษะในการสื่อสาร และมีใจรักงานบริการ สามารถทำงานเป็นกะได้. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี...
  Vichaivej International Hospital Group
  |
  กทม
  - 10 วันที่แล้ว
  เพศ. ชาย หญิง. คุณสมบัติ. จบวุฒิ.ม.6. ปวช. ปวส. บุคลิกดี มีความรู้สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้คล่องแคล่ว รักงานบริการ. สถานที่ปฏิบัติงาน. รพ. วิชัยเวชฯ หนองแขม...
  WORKPOINT ENTERTAINMENT
  |
  จ.ปทุมธานี
  - 9 วันที่แล้ว
  คุณสมบัติ. วฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง. มีความสามารถในการเขียนโปรแกรมได้ ภาษาใดภาษาหนึ่ง มีโลจิก และ เข้าใจอัลกอลิทึมในกา...
  Siam Makro Public Company Limited
  |
  กทม
  - 1 วันที่แล้ว
  ลักษณะงาน. กำกับดูแลเครื่องคอมพิวเตอร์ในสโตร์ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน. กำกับดูแลการทำ Gap Check ให้เป็นไปตามรอบระยะเวลาที่กำหนด รวมถึงติดตั้งการพิมพ์ Gap Check ให้กับหน่วยงานที่เกี...
  Yip In Tsoi & Co., Ltd.
  |
  กทม
  - 9 วันที่แล้ว
  Responsibilities. รับผิดชอบการรับแจ้งปัญหาต่างๆ จาก User ที่มีปัญหาเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ ให้คำปรึกษาการแก้ไขปัญหาด้านคอมพิวเตอร์เบื้องต้นทางโทรศัพท์ และแจ้งปัญหาให้กับผู้เกี่ยวข...
  Bangkok Flight Services
  |
  จ.สมุทรปราการ
  - 1 วันที่แล้ว
  ลักษณะงาน. จัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับลูกเรือ ผู้โดยสาร พิธีการบิน และ Immigration รับและส่งลูกเรือแต่ละเที่ยวบินไปยัง Aircraft รวมถึงการ Release Flight คุณสมบัติ. ปริญญาตรีทุก...
  สโตนเฮ้นจ์ จำกัด
  |
  กทม
  - 4 วันที่แล้ว
  วุฒิการศึกษา วศบ. สาขา โยธา, ระบบไฟฟ้า มีใบประกอบวิชาชีพ (กว.). ประสบการณ์ในการควบคุมงานก่อสร้าง 2. 3 ปีขึ้นไป. สามารถเคลียร์แบบ, แบบ Shop Drawing ได้เป็นอย่างดี. มีความรู้ด้านเทค...
  CH. KARNCHANG PLC
  |
  กทม
  - 14 วันที่แล้ว
  เพศชาย. หญิง. วุฒิปริญญาตรี. โท สาขาวิศวกรรมเครื่องกล. มีประสบการณ์ 0. 5 ปี ด้านการติดตั้งงานระบบในงานก่อสร้าง. ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรม. มีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษได้ดี....