วันที่
 • ใดก็ได้
 • 24 ชั่วโมงที่แล้ว
 • 3 วันที่แล้ว
 • 7 วันที่แล้ว
 • 30 วันที่แล้ว
ค้นหาโดย
 • ช่องว่างทั้งหมด
 • หัวข้อเท่านั้น
บริษัท
 • บริษัทใดก็ได้
แหล่ง
 • ใดก็ได้
 • กระดานงาน
 • บริษัทจัดหางาน
 • บริษัท
รัศมี
 • ค่าเริ่มต้น
 • สถานที่ที่ชัดเจน
 • 5 กม.
 • 15 กม.
 • 25 กม.
 • 50 กม.
 • 100 กม.
ล้างตัวกรอง
  คุณรู้หรือไม่? neuvoo มีตัวเลือกงานที่กว้างที่สุด ในไทย
  ที่นี่ที่ neuvoo เรามุ่งมั่นที่จะให้ผู้ใช้ของเรามีเนื้อหาเฉพาะที่หลากหลาย ต้องขอบคุณพนักงานที่มีพรสวรรค์ของเราผู้ซึ่งทำงานอย่างหนักตลอดเวลาเพื่อรวบรวมงานใหม่ๆ อย่างต่อเนื่องเพื่อที่เราจะสามารถเติบโตและ เป็นกลายฐานข้อมูลงานที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ! นี่เป็นเพียงแค่หนึ่งในเหตุการณ์สำคัญที่เราประสบความสำเร็จตั้งแต่เราเริ่มต้น เรายังคงมุ่งมั่นแสวงหาการปรับปรุงและนวัตกรรมในทุกสิ่งที่เราทำ
  จ.ฉะเชิงเทรา
  Start
  Job descriptionหน้าที่และความรับผิดชอบ- ติดตั้ง ดูแลรักษาและซ่อมบำรุง Hardware/Software- ดูแลการใช้คอมพิวเตอร์ของบริษัทฯ - ดูแลรักษา LAN และ Internet ให้สามารถใช้งานได้ตลอด - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย คุณสมบัติ - เพศชาย - อายุไม่ต่ำกว่า 25 ปี - ปวส. สาขาคอมพิวเตอร์ - มีประสบการณ์ในสายงานอย่างน้อย 2 ปี - มีความรู้ด้านระบบ CD Organizer จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  กทม, กทม
  วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคนิคบริหารธุรกิจกรุงเทพ
  จ.ปทุมธานี
  สยามซานต้า กรุ๊ป จำกัด
  เงินเดือน : 15,000
  จ.นนทบุรี
  วรนิทัศน์
  กทม
  บริษัท เอ.ซี.เอ็นจิเนียริ่ง เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย จำกัด
  กทม
  บริษัท พัฒนาคุณภาพวิชาการ(พว.) จำกัด
  จ.เชียงใหม่
  เชียงใหม่สยามประเทศ 1978
  จ.ศรีสะเกษ
  ห้างหุ้นส่วนจำกัด สหสยามฟาร์ม
  เงินเดือน : 15,000
  กทม
  TeachingThailand
  At least 200 Baht/hour
  กทม
  Thai NGO
  จ.สงขลา
  บริษัท กู้ดสปีด คอมพิวเตอร์ จำกัด
  กทม
  บริษัท ยิบอินซอย จำกัด
  กทม
  OCSC
  กทม
  บริษัท เจ.ไอ.บี.คอมพิวเตอร์ กรุ๊ป จำกัด
  จ. น่าน
  บริษัท กู้ดสปีด คอมพิวเตอร์ จำกัด
  กทม
  Syn Mun Kong Insurance
  กทม, กทม
  Berli Jucker Public Company Limited
  TH
  ThaiBev Group
  กทม
  Advanced Information Technology PLC
  กทม
  Syn Mun Kong Insurance
  จ.สมุทรปราการ
  Bangkok Air Catering Co.,Ltd
  กทม
  ROBINSON PUBLIC COMPANY LIMITED
  กทม
  Advanced Information Technology PLC
  กทม
  Syn Mun Kong Insurance
  กทม, กทม
  UAC Global PCL
  กทม
  Donuts Co. Ltd