วันที่
 • ใดก็ได้
 •  
  24 ชั่วโมงที่แล้ว
 •  
  3 วันที่แล้ว
 •  
  7 วันที่แล้ว
 •  
  30 วันที่แล้ว
ค้นหาโดย
 • ช่องว่างทั้งหมด
 •  
  หัวข้อเท่านั้น
บริษัท
 • บริษัทใดก็ได้
 •  
แหล่ง
 • ใดก็ได้
 •  
  กระดานงาน
 •  
  บริษัทจัดหางาน
 •  
  บริษัท
รัศมี
 • ค่าเริ่มต้น
 •  
  สถานที่ที่ชัดเจน
 •  
  5 กม.
 •  
  15 กม.
 •  
  25 กม.
 •  
  50 กม.
 •  
  100 กม.
ล้างตัวกรอง
  1 046ตำแหน่งงาน - หน้า 1 จาก 5 (0.04 วินาที)
  คุณรู้หรือไม่? neuvoo มีตัวเลือกงานที่กว้างที่สุด ในไทย
  ที่นี่ที่ neuvoo เรามุ่งมั่นที่จะให้ผู้ใช้ของเรามีเนื้อหาเฉพาะที่หลากหลาย ต้องขอบคุณพนักงานที่มีพรสวรรค์ของเราผู้ซึ่งทำงานอย่างหนักตลอดเวลาเพื่อรวบรวมงานใหม่ๆ อย่างต่อเนื่องเพื่อที่เราจะสามารถเติบโตและ เป็นกลายฐานข้อมูลงานที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ! นี่เป็นเพียงแค่หนึ่งในเหตุการณ์สำคัญที่เราประสบความสำเร็จตั้งแต่เราเริ่มต้น เรายังคงมุ่งมั่นแสวงหาการปรับปรุงและนวัตกรรมในทุกสิ่งที่เราทำ
  โรงเรียนกิตติวิทย์บ้านพรุ
  |
  ประเทศไทย
  - 5 วันที่แล้ว
  คุณสมบัติผู้สมัคร.. มีความรู้ความสามารถในด้าน IT. มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ดี และสามารถแก้ไขปัญหาคอมพิวเตอร์ได้. มีความรับผิดชอบ ความอดทน ขยัน ซื่อสัตย์ ตรงต...
  บริษัท มาสเตอร์พีซ แอนด์ โคเชท์ จำกัด
  |
  ประเทศไทย
  - 1 วันที่แล้ว
  มีความรับผิดชอบ สามารถทำงานภายใต้ภาวะความกดดันได้. ชอบการเรียนรู้ ชอบความทันสมัย. มีความคิดสร้างสรรค์ ชอบพัฒนาตัวเองอยู่เสมอ. สามารถใช้โปรแกรม Psd. หรือ Ai. ได้. หากมีประสบการณ์จะ...
  South Side Sublimaiton ผลิตและจำหน่ายเสื้อพิมพ์ลาย เสื้อกีฬา
  |
  ประเทศไทย
  - 1 วันที่แล้ว
  เงินเดือน : 10,000 - 15,000
  SouthSideSublimation ผลิตและจำหน่ายเสื้อพิมพ์ลาย เสื้อกีฬาทุกชนิด. รับสมัครพนักงานดังนี้ 1. FullTime 1 ตำแหน่ง 2.คอมพิวเตอร์กราฟฟิค PartTime 1 ตำแหน่ง 3.นักศึกษาฝึกงาน กราฟฟิค 2 ตำ...
  โรงเรียนศิริพงศ์วิทยา
  |
  ประเทศไทย
  - 4 วันที่แล้ว
  คุณสมบัติผู้สมัคร.. มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ดี และสามารถแก้ไขปัญหาคอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้. มีความรับผิดชอบ ความอดทน ขยัน ซื่อสัตย์ ตรงต่อเวลา และมีความละเอี...
  บ. โชติวัฒน์อุตสาหกรรมการผลิต จำกัด
  |
  ประเทศไทย
  - 6 วันที่แล้ว
  ลักษณะงาน. ดูแลอุปกรณ์เครื่องคอมพิวเตอร ซอฟแวร์ และเครือข่าย สามารถติดตั้งและซ่อมบำรุง Software และ Hardware คอมพิวเตอร์ ได้เป็นอย่างดี. คุณสมบัติของผู้สมัครงาน. ปวส. หรือ ป. ตรี ...
  Syn Mun Kong Insurance
  |
  กทม, กทม
  - 6 วันที่แล้ว
  วุฒิการศึกษาปริญญาตรี. สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ, วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์, วิศวกรรม คอมพิวเตอร์ และสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีความขยันอดทน มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่....
  SE-EDUCATION PUBLIC COMPANY LIMITED
  |
  กทม
  - 7 ชั่วโมงที่ผ่านมา
  รายละเอียดงาน. เขียนและพัฒนาโปรแกรมเพื่อใช้ในระบบงานขายหน้าร้าน. คุณสมบัตผู้สมัคร. เพศชาย. หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขา คอมพิวเตอร์, สารสนเทศ, หรือสาขาอื่นที่...
  Christiani & Nielsen (Thai) PCL
  |
  กทม
  - 8 ชั่วโมงที่ผ่านมา
  จบการศึกษาระดับ ปวช. ปวส สาขาก่อสร้าง,โยธา,สถาปัตย์เพศชาย อายุ 23 ปีขึ้นไปมีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์,การใช้โปรแกรม, Microsoft Officeยินดีรับนักศึกษาจบใหม่แต่หากมีประสบการณ์ด้า...
  Bangkok Air Catering Co.,Ltd
  |
  จ.สมุทรปราการ
  - 5 วันที่แล้ว
  เพศชายอายุ 25. 45 ปีการศึกษา ระดับปริญญาตรีสาขาไฟฟ้า หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องมีประสบการณ์การทำงานซ่อมบำรุง 2. 5 ปีมีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Office สามารถทำงานเอกสารได้ส...
  Mitr Phol Group
  |
  กทม
  - 4 วันที่แล้ว
  หน้าที่และความรับผิดชอบ. พัฒนา จัดทำ ดูแล ปรับปรุง ระบบการเก็บข้อมูลด้านความยั่งยืนในทุกมิติให้ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน. วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อศึกษาแนวโน้มผลการดำเนินงานในมิติต่างๆ ด้...
  ROBINSON PUBLIC COMPANY LIMITED
  |
  กทม
  - 7 ชั่วโมงที่ผ่านมา
  หน้าที่รับผิดชอบหลัก. ดูแลเรื่องการเบิกจ่าย ตรวจรับสินค้า. คุณสมบัติ. เพศ ชาย หญิง อายุ 18 ปีขึ้น, ไปวุฒิ ม.3 ขึ้นไป. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้, มีความอดทน สู้งานหนักได้. สามารถทำงาน...
  CH. KARNCHANG PLC
  |
  กทม
  - 4 วันที่แล้ว
  เพศชาย. หญิง. วุฒิปริญญาตรี. โท สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า. มีประสบการณ์ 0. 5 ปี ด้านการออกแบบและติดตั้งระบบไฟฟ้า. ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรม. มีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษได้ดี. มีทัก...
  Sahamongkolfilm international co. ltd
  |
  กทม
  - 8 ชั่วโมงที่ผ่านมา
  การศึกษา ปวส ขึ้นไป สาขาบัญชี หญิง อายุ 25 ปี ขึ้นไป มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 2 ปี สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ มีความอดทน ขยัน ตั้งใจ responsibilities จัดทำบัญชี การเงิน ด้านรายรับ จัดท...
  UAC Global PCL
  |
  กทม, กทม
  - 18 ชั่วโมงที่ผ่านมา
  คุณสมบัติ. เพศชาย หญิง อายุระหว่าง 25 30 ปี ปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ, คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง ประสบการณ์ในการทำงาน 3 ปีขึ้นไป สามารถติดตั้งเครื่องคอมพิวเ...
  Pruksa Real Estate Public Company Limited
  |
  กทม
  - 2 วันที่แล้ว
  วัตถุประสงค์งาน. ควบคุมดูแลการพัฒนา Application ที่ได้รับมอบหมาย เพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัท ทั้งในแง่ของระยะเวลาของโครงการ งบประมาณโครงการ รวมไปถึง Technology ที่ใช้ในกา...
  Bangkok Flight Services
  |
  จ.สมุทรปราการ
  - 3 วันที่แล้ว
  Flight Document Agentพนักงานเอกสารเที่ยวบินลักษณะงาน. จัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับลูกเรือ ผู้โดยสาร พิธีการบิน และ Immigration รับและส่งลูกเรือแต่ละเที่ยวบินไปยัง Aircraft รวมถึ...
  Syn Mun Kong Insurance
  |
  กทม, กทม
  - 6 วันที่แล้ว
  วุฒิการศึกษาปริญญาตรี หรือ ปริญญาโท. สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ, วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์, วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง. มีประสบการณ์และทักษะในการเขียนโปรแกรม ด้วยภาษา C ...
  สโตนเฮ้นจ์ จำกัด
  |
  กทม
  - 1 วันที่แล้ว
  Details Category. Published on Friday, 22 August 2014 17 00 Hits. 8135. วุฒิ ป.ตรี ด้าน วิศวกรรม สถาปัตยกรรม อายุไม่น้อยกว่า 35 ปีขึ้นไป. มีประสบการณ์ด้านการบริหารงานก่อสร้างอาคารข...
  Donuts Co. Ltd
  |
  กทม
  - 5 วันที่แล้ว
  หน้าที่ ความรับผิดชอบ. ช่วยเหลืองานด้าน Programmer ในโปรเจคเว็บเซอร์วิสหรือแอปพลิเคชั่นของบริษัท โดยใช้ภาษาและ engine ที่หลากหลาย. งานด้าน Server, Network และงานที่เกี่ยวข้องกับ IT...
  Aconnect
  |
  กทม, กทม
  - 3 วันที่แล้ว
  Responsibilities. ควบคุมทีมงาน IT Help Desk ให้ทำงานสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้. Qualification. ปริญญาตรี สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ, เทคโนโลยีสารสนเทศ. มีประสบการณ์ด้าน IT Help Desk 5 ...
  Namyong Terminal Public Company Limited
  |
  กทม
  - 7 ชั่วโมงที่ผ่านมา
  รายละเอียดของงาน. คุณสมบัติ. เพศชาย สัญชาติไทย. อายุระหว่าง 25. 35 ปี. จบการศึกษาระดับปวส.ขึ้นไป สาขาวิชาช่างไฟฟ้า ก่อสร้าง คอมพิวเตอร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง. มีความรู้ความเข้าใจในง...
  Christiani & Nielsen (Thai) PCL
  |
  กทม
  - 8 ชั่วโมงที่ผ่านมา
  ชาย หญิง อายุ 35. 45 ปีปริญญาตรีสาขาสถาปัตยกรรมมีใบประกอบวิชาชีพระดับภาคี สามัญสถาปนิกประสบการณ์ในการออกแบบและควบคุมงานสถาปัตย์ อย่างน้อย 10 15 ปีมีความรู้เกี่ยวกับ Shop Drawing แล...
  CH. KARNCHANG PLC
  |
  กทม
  - 4 วันที่แล้ว
  เพศชาย. หญิง. วุฒิปริญญาตรี. โท สาขาวิศวกรรมเครื่องกล. มีประสบการณ์ 0. 5 ปี ด้านการติดตั้งงานระบบในงานก่อสร้าง. ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรม. มีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษได้ดี....
  Carabao Group
  |
  กทม
  - 7 ชั่วโมงที่ผ่านมา
  รายละเอียด 1. Upload Data ขึ้น Production 2. จัดการด้าน ฐานข้อมูล Deploy , Backup , Restore , แก้ปัญหา Database 3. Monitor System. ตรวจสอบการทำงานของ Job ใน System ต่างๆ ว่าทำงาน ถ...
  สโตนเฮ้นจ์ จำกัด
  |
  กทม
  - 1 วันที่แล้ว
  Details Category. Published on Friday, 22 August 2014 16 56 Hits. 9072. วุฒิการศึกษา วศบ. สาขา โยธา, ระบบไฟฟ้า มีใบประกอบวิชาชีพ (กว.). ประสบการณ์ในการควบคุมงานก่อสร้าง 2. 3 ปีขึ้น...
  Bangkok Flight Services
  |
  จ.สมุทรปราการ
  - 3 วันที่แล้ว
  ลักษณะงานจัดทำเอกสารคลังสินค้าทางอากาศ ประสานงานกับกรมศุลกากร ลูกค้าสายการบิน หน่วยงานภายนอกอื่นๆ และภายในบริษัทคุณสมบัติ. ชาย หญิง วุฒิ ปวช. ขึ้นไป (ชายผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว) อายุไ...