วันที่
 • ใดก็ได้
 •  
  24 ชั่วโมงที่แล้ว
 •  
  3 วันที่แล้ว
 •  
  7 วันที่แล้ว
 •  
  30 วันที่แล้ว
ค้นหาโดย
 • ช่องว่างทั้งหมด
 •  
  หัวข้อเท่านั้น
บริษัท
 • บริษัทใดก็ได้
 •  
แหล่ง
 • ใดก็ได้
 •  
  กระดานงาน
 •  
  บริษัทจัดหางาน
 •  
  บริษัท
รัศมี
 • ค่าเริ่มต้น
 •  
  สถานที่ที่ชัดเจน
 •  
  5 กม.
 •  
  15 กม.
 •  
  25 กม.
 •  
  50 กม.
 •  
  100 กม.
ล้างตัวกรอง
  130ตำแหน่งงาน - หน้า 1 จาก 10 (0.29 วินาที)
  คุณรู้หรือไม่? neuvoo มีตัวเลือกงานที่กว้างที่สุด ในไทย
  ที่นี่ที่ neuvoo เรามุ่งมั่นที่จะให้ผู้ใช้ของเรามีเนื้อหาเฉพาะที่หลากหลาย ต้องขอบคุณพนักงานที่มีพรสวรรค์ของเราผู้ซึ่งทำงานอย่างหนักตลอดเวลาเพื่อรวบรวมงานใหม่ๆ อย่างต่อเนื่องเพื่อที่เราจะสามารถเติบโตและ เป็นกลายฐานข้อมูลงานที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ! นี่เป็นเพียงแค่หนึ่งในเหตุการณ์สำคัญที่เราประสบความสำเร็จตั้งแต่เราเริ่มต้น เรายังคงมุ่งมั่นแสวงหาการปรับปรุงและนวัตกรรมในทุกสิ่งที่เราทำ
  MK Restaurant Group Plc.
  |
  กทม
  - 47 วันที่แล้ว
  เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ (ประจำโรงงานบางนา ตราดกม.21). ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ คุณสมบัติ 1. เพศชาย หญิง อายุตั้งแต่ 25. 35 ปี 2. จบการศึกษาปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ห...
  WORKPOINT ENTERTAINMENT
  |
  จ.ปทุมธานี
  - 43 วันที่แล้ว
  คุณสมบัติ. เพศชาย อายุ 27 ปีขึ้นไป. วุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง. มีมนุษย์สัมพันธ์และสามารถติดต่อประสานงานกับผู้อื่นได้ดี. มีประสบการณ์...
  Amarin Printing & Publishing Public Company Limited.
  |
  กทม
  - 58 วันที่แล้ว
  รายละเอียดงาน. จัดทำรายงานและจัดเก็บเอกสารที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด. ฝึกอบรมและประชาสัมพันธ์ให้ความรู้กับพนักงานในบริษัท เรื่องความปลอดภัยด้านต่างๆ. งาน...
  CH. KARNCHANG PLC
  |
  กทม
  - 29 วันที่แล้ว
  เพศชาย. วุฒิปวส. หรือปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย. มีประสบการณ์ด้านงานความปลอดภัยในงานก่อสร้างไม่น้อยกว่า 2 ปีขึ้นไป สำหรับตำแหน่งระดับผู้จัดการต้อง. มีประสบการณ์ไม่น้อ...
  Bangkok Industrial Gas Co., Ltd
  |
  กทม
  - 43 วันที่แล้ว
  Job Descriptions ปฏิบัติงาน ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมในสถานประกอบการณ์ เป็นวิทยากร อบรมความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม จัดทำรายงาน รวบรวม ทบทวนและวิเคราะห์สถิ...
  Siam Makro Public Company Limited
  |
  กทม
  - 8 วันที่แล้ว
  หน้าที่ความรับผิดชอบ. บริหารจัดการระบบให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และบรรลุยอดขายตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ในแต่ละแผนก. ควบคุมคุณภาพอาหารให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดไว้. ควบคุมการทำงานให้...
  PTT Global Chemical Public Company Limited
  |
  จ.ระยอง
  - 9 วันที่แล้ว
  Summary. ควบคุม ดูแลตรวจสอบ และติดตามประสิทธิภาพของกระบวนการผลิต พร้อมทั้งให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการปรับปรุงกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพ สามารถเดินเครื่องได้ตามเป้าหมายที่กำหนด และมี...
  สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์
  |
  กทม
  - 24 วันที่แล้ว
  Job Responsibilities. บริหารจัดการระบบสารสนเทศเพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของสำนักงาน และความต้องการของผู้ใช้งานทั้งภายในและภายนอกสำนักงานโดยคำนึงถึงการบริหารด้านเทคนิค ด้านงบประม...
  Wongnai
  |
  กทม
  - 30 วันที่แล้ว
  Responsibilities ค้นหา วิจัยและพัฒนาโซลูชั่นสำหรับยกระดับระบบ Wongnai ให้มีเสถียรภาพ และช่วยให้ทีม Development สามารถ deliver software ได้อย่างรวดเร็ว มีความปลอดภัย. ช่วยเหลือทีมใน...
  Major Cineplex Group Plc.
  |
  Thailand
  - 4 วันที่แล้ว
  ขอบเขตความรับผิดชอบ. ควบคุมดูแลความสะอาด ความปลอดภัย และความเรียบร้อยให้กับอาคาร. ควบคุมเจ้าหน้าที่และพนักงานร้านค้าให้อยู่ในกฏระเบียบของศูนย์การค้า. ดูแลรักษาอุปกรณ์เครื่องมือเคร...
  Pruksa Real Estate Public Company Limited
  |
  กทม
  - 34 วันที่แล้ว
  วัตถุประสงค์งาน. รับผิดชอบในการปฏิบัติงานก่อสร้าง ควบคุมการปฏิบัติงานของผู้รับเหมาในการก่อสร้าง ร่วมในการวางแผนในภาพรวมของโครงการและนำมาจัดทำเป็นขั้นตอนในรายละเอียดแผนงานที่ตนเองรั...
  บริษัท คอมพรินท์ ซัพพลาย จำกัด
  |
  กทม
  - 2 วันที่แล้ว
  เงินเดือน : 17,000 - 25,000
  หน้าที่ความรับผิดชอบ. ดำเนินการด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยตามกฎหมาย และระบบISO9001, ISO14001 และGMP ให้สำเร็จลุล่วง. จัดทำเอกสารด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง และติดต...
  บริษัท เอ.พี.เค.เฟอร์นิชิ่งพาราวู้ด
  |
  ประเทศไทย
  - 44 วันที่แล้ว
  คุณสมบัติ. 1. เพศชาย. 2. วุฒิ ปวส. ขึ้นไป. 3. มีความขยัน อดทน ตั้งใจทำงานและสามารถขับรถยนต์ได้พร้อมมีใบขับขี่. 4.สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้และมีประสบการณ์ในการทำงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ....