วันที่
 • ใดก็ได้
 • 24 ชั่วโมงที่แล้ว
 • 3 วันที่แล้ว
 • 7 วันที่แล้ว
 • 30 วันที่แล้ว
ค้นหาโดย
 • ช่องว่างทั้งหมด
 • หัวข้อเท่านั้น
บริษัท
 • บริษัทใดก็ได้
แหล่ง
 • ใดก็ได้
 • กระดานงาน
 • บริษัทจัดหางาน
 • บริษัท
รัศมี
 • ค่าเริ่มต้น
 • สถานที่ที่ชัดเจน
 • 5 กม.
 • 15 กม.
 • 25 กม.
 • 50 กม.
 • 100 กม.
ล้างตัวกรอง
  คุณรู้หรือไม่? neuvoo มีตัวเลือกงานที่กว้างที่สุด ในไทย
  ที่นี่ที่ neuvoo เรามุ่งมั่นที่จะให้ผู้ใช้ของเรามีเนื้อหาเฉพาะที่หลากหลาย ต้องขอบคุณพนักงานที่มีพรสวรรค์ของเราผู้ซึ่งทำงานอย่างหนักตลอดเวลาเพื่อรวบรวมงานใหม่ๆ อย่างต่อเนื่องเพื่อที่เราจะสามารถเติบโตและ เป็นกลายฐานข้อมูลงานที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ! นี่เป็นเพียงแค่หนึ่งในเหตุการณ์สำคัญที่เราประสบความสำเร็จตั้งแต่เราเริ่มต้น เรายังคงมุ่งมั่นแสวงหาการปรับปรุงและนวัตกรรมในทุกสิ่งที่เราทำ
  กทม
  Thai NGO
  กทม
  LHMH
  กทม
  Thai NGO
  กทม, กทม
  เอเอจี อินเทลลินเจนท์
  เงินเดือน : 15000-25000
  ประจำโรงงานสระบุรี, TH
  บริษัท สามัคคีผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำกัด
  Thailand
  RGF
  เงินเดือน : THB30,000 - 42,000
  กทม
  GetLinks
  เงินเดือน : 30000
  จ.สมุทรสาคร
  บริษัท โหยว ไท่ คอสเมติกส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
  กทม, กทม
  บริษัท คอมพานี บี จำกัด
  เงินเดือน : 15000
  กทม
  บริษัท มารินทร์ ถาวรชัย จำกัด
  เงินเดือน : 14,000-18,000
  กทม
  บริษัท สยามธรรมนนท์ จำกัด
  กทม
  RGF
  เงินเดือน : THB100,000 - 140,000
  กทม
  บริษัท จิน รัน นิว เอ็นเนอร์จี้ เทคโนโลยี่ จำกัด
  กทม
  GetLinks
  กทม
  GetLinks
  กทม, กทม
  Aware
  50,000-65,000 (หรือขึ้นอยู่กับทักษะและประสบการณ์)
  กทม
  Thai NGO
  กทม
  บริษัท อินฟินิท พร็อพเพอร์ตี้ เมเนจเม้นท์ แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด
  Job description1. ดูแลลูกค้า (อำนวยความสะดวก ให้ได้รับความพึงพอใจสูงสุด)2. ดูแลบุคลากรภายในหน่วยงาน (พนักงานธุรการ,ช่างประจำอาคาร,พนักงานรปภ.,พนักงานทำความสะอาด เป็นต้น)3. งานดูแลตรวจสอบการซ่อมบำรุงอาคาร และระบบสาธารณูปโภค 4. ดูแลทรัพย์สิน และเอกสารของแผนก 5. ตรวจสอบความเรียบร้อย/ความปลอดภัยภายในอาคาร เพื่อให้ผู้พักอาศัยมั่นใจในความปลอดภัย 6. งานด้านการประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆ 7. งานด้านการเงิน และการติดตามลูกหนี้ 8. จัดทำบันทึก และรายงานการประชุม 9. งานด้านอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 10. ทำงาน 6 วัน/สัปดาห์Requirementsมีประสบการณ์การใช้โปรแกรม Softbiz มีความรู้เกี่ยวกับ พรบ.อาคารชุด (จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ) หากสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี พูด-อ่าน-เขียน (จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ) มีบุคลิกภาพดี, รักงานบริการ, มนุษยสัมพันธ์ดี, ติดต่อประสานงานได้เป็นอย่างดี ซื่อสัตย์สุจริต, ตรงต่อเวลา และรับผิดชอบต่อหน้าที่ มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ และโปรแกรม MS Office ได้เป็นอย่างดีBenefits✔ Performance Bonus
  กทม
  Thai NGO
  กทม
  NK-Axis (Thailand) Co., Ltd.
  กทม
  RGF
  เงินเดือน : THB30,000 - 80,000
  กทม
  Thai NGO
  จ.ฉะเชิงเทรา
  RGF
  เงินเดือน : THB27,000 - 35,000
  จ.ชลบุรี
  RGF
  เงินเดือน : THB35,000 - 45,000
  จ.สมุทรสาคร
  บริษัท เลย์เทกซ์ (ประเทศไทย) จำกัด
  กาฬสินธุ์
  ห้างหุ้นส่วนจำกัดวานิจรุ่งเรืองกิจ
  เริ่มต้น 15,000/เดือน