วันที่
 • ใดก็ได้
 •  
  24 ชั่วโมงที่แล้ว
 •  
  3 วันที่แล้ว
 •  
  7 วันที่แล้ว
 •  
  30 วันที่แล้ว
ค้นหาโดย
 • ช่องว่างทั้งหมด
 •  
  หัวข้อเท่านั้น
บริษัท
 • บริษัทใดก็ได้
 •  
แหล่ง
 • ใดก็ได้
 •  
  กระดานงาน
 •  
  บริษัทจัดหางาน
 •  
  บริษัท
รัศมี
 • ค่าเริ่มต้น
 •  
  สถานที่ที่ชัดเจน
 •  
  5 กม.
 •  
  15 กม.
 •  
  25 กม.
 •  
  50 กม.
 •  
  100 กม.
ล้างตัวกรอง
  78ตำแหน่งงาน - หน้า 1 จาก 3 (0.07 วินาที)
  คุณรู้หรือไม่? neuvoo มีตัวเลือกงานที่กว้างที่สุด ในไทย
  ที่นี่ที่ neuvoo เรามุ่งมั่นที่จะให้ผู้ใช้ของเรามีเนื้อหาเฉพาะที่หลากหลาย ต้องขอบคุณพนักงานที่มีพรสวรรค์ของเราผู้ซึ่งทำงานอย่างหนักตลอดเวลาเพื่อรวบรวมงานใหม่ๆ อย่างต่อเนื่องเพื่อที่เราจะสามารถเติบโตและ เป็นกลายฐานข้อมูลงานที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ! นี่เป็นเพียงแค่หนึ่งในเหตุการณ์สำคัญที่เราประสบความสำเร็จตั้งแต่เราเริ่มต้น เรายังคงมุ่งมั่นแสวงหาการปรับปรุงและนวัตกรรมในทุกสิ่งที่เราทำ
  บจก.ศิริกูลแลนด์แอนด์เฮาส์
  |
  ประเทศไทย
  - 2 วันที่แล้ว
  ทำงานไซส์งาน คอนโด. ชาย หญิง อายุ 17. 45 ปี. มีประสบการณ์ในงานก่อสร้าง. มีฝีมือดี ทำงานปราณีต เป็นระเบียบ. ขยัน ตั้งใจทำงาน. ซื่อสัตย์. อัธยาศัยเรียบร้อย. ประเภทของงาน. งานรายวัน. ...
  CH. KARNCHANG PLC
  |
  กทม
  - 6 วันที่แล้ว
  เพศชาย. วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า หรือปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจก่อสร้างหรือวิศวกรรมโครงสร้าง. มีประสบการณ์ในงานก่อสร้างและงานไฟฟ้าไม่น้อยกว่า 7 ปีขึ้นไป. ได้รับใบอนุญาตประกอบ...
  CH. KARNCHANG PLC
  |
  กทม
  - 6 วันที่แล้ว
  วุฒิปวช. ปวส. สาขาช่างก่อสร้าง หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง. มีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 3 ปีขึ้นไป ในด้านการทดสอบคุณภาพของวัสดุที่ใช้ในงานก่อสร้าง. มีทักษะการใช้ Computer โปรแกรมพื้นฐานไ...
  CH. KARNCHANG PLC
  |
  กทม
  - 6 วันที่แล้ว
  เพศชาย หญิง. วุฒิปวส. สาขาโยธา ช่างก่อสร้าง เทคนิคการก่อสร้าง ช่างไฟฟ้า เครื่องกล หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง. มีประสบการณ์ด้านถอดแบบประมาณราคาในงานก่อสร้าง. งานระบบเครื่องกล. งานระบ...
  CH. KARNCHANG PLC
  |
  กทม
  - 6 วันที่แล้ว
  เพศชาย. หญิง. ปริญญาตรี ทุกสาขา. มีประสบการณ์ 1. 5 ปี ด้านงานจัดซื้อ ในธุรกิจก่อสร้าง. มีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษพอใช้. มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์โปรแกรม MS Office, Internet, E Mail ได้...
  CH. KARNCHANG PLC
  |
  กทม
  - 6 วันที่แล้ว
  เพศชาย. หญิง. วุฒิปริญญาตรี. โท สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง. มีประสบการณ์ 0. 5 ปี ด้านการออกแบบหรืองานด้านสถาปัตย์ในงานก่อสร้าง. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปัตยก...
  CH. KARNCHANG PLC
  |
  กทม
  - 6 วันที่แล้ว
  วุฒิปริญญาตรี. โท สาขาวิศวกรรมโยธา. วิศวกรรมโครงสร้าง. เครื่องกล. มีประสบการณ์ในการทำงานโครงการก่อสร้างขนาดกลางขึ้นไป ไม่น้อยกว่า 5 ปี. เคยทำงานด้านบริหารสัญญา หรือควบคุมงบประมาณ. ...
  CH. KARNCHANG PLC
  |
  กทม
  - 6 วันที่แล้ว
  เพศชาย. หญิง. วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา หรือปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจก่อสร้างหรือวิศวกรรมโครงสร้าง หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง. มีประสบการณ์ 0. 5 ปี ในงานก่อสร้างและงานโยธา. ได้...
  CH. KARNCHANG PLC
  |
  กทม
  - 6 วันที่แล้ว
  เพศชาย. วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา หรือปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจก่อสร้างหรือวิศวกรรมโครงสร้าง. มีประสบการณ์ในงานก่อสร้างและงานโยธาไม่น้อยกว่า 7 ปีขึ้นไป. ได้รับใบอนุญาตประกอบวิ...
  CH. KARNCHANG PLC
  |
  กทม
  - 6 วันที่แล้ว
  เพศชาย. วุฒิปวช. ปวส. สาขาช่างช่างสำรวจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง. มีประสบการณ์ด้านการสำรวจ 0 5 ปีขึ้นไป. มีความรู้ด้านงานสำรวจ. คำนวณค่าพิกัดและงานระดับได้. มีความเข้าใจในแบบแปลนต...
  บริษัท เอ็มเคเอ็น แอนด์ นาคิน ซีวิล จำกัด
  |
  ประเทศไทย
  - 8 ชั่วโมงที่ผ่านมา
  รับสมัครคนงานหน้าร้าน. ขยัน อดทน ซื่อสัตย์. ตรงต่อเวลา ไม่สายไม่ขาด. สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี. สามารถทำงานที่ได้รับมอบหมายเสร็จภายในเวลาที่กำหนด. ทำงานด้านงานก่อสร้างได้. มีค...
  หจก.คงมั่นการช่าง
  |
  Tha Sala, จ.นครศรีธรรมราช
  - 1 วันที่แล้ว
  คุณสมบัติ. 1.มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปีขึ้น หากมีใบประกอบวิชาชีพจะพิจารณาเป็นพิเศษ. 2.มีความขยัน กระตือรือร้น สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี. 3. หากมีภูมิลำเนาในพื้นที่ อ.ท่าศาลา ...
  Pruksa Real Estate Public Company Limited
  |
  กทม
  - 3 วันที่แล้ว
  วัตถุประสงค์งาน. รับผิดชอบในการปฏิบัติงานก่อสร้าง ควบคุมการปฏิบัติงานของผู้รับเหมาในการก่อสร้าง ร่วมในการวางแผนในภาพรวมของโครงการและนำมาจัดทำเป็นขั้นตอนในรายละเอียดแผนงานที่ตนเองรั...
  บริษัท เบสท์ เพอฟอร์แมนซ์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
  |
  ประเทศไทย
  - 20 ชั่วโมงที่ผ่านมา
  Draftsman 1 อัตรา ด่วน. คุณสมบัติ. 1.เพศ ชาย หญิง. 2.อายุ 22 ปีขึ้นไป. 3.จบ ปวส.ขึ้นไป สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ, วิศวกรรมโยธา หรือก่อสร้าง หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง. 4.สามารถใช้โปรแกรม A...
  Sphere Agency
  |
  กทม
  - 6 วันที่แล้ว
  p. strong About The Role. strong. p. p. br. p. p You are always thinking of ideas, finding inspiration in everything that you see, read or hear. In addition to an interest in 3D, y...
  บริษัทเซพพลิน จำกัด
  |
  ประเทศไทย
  - 2 วันที่แล้ว
  รายละเอียดงาน. ออกแบบ. เขียนแบบก่อสร้าง. คำนวณโครงสร้างการก่อสร้าง วางผัง. สามารถใช้โปรแกรม 3D sketch up. Photoshop. Autocad. ประเมินราคา, จัดทำ BOQ. ควบคุมงานหน้างาน ให้เป็นไปตามท...
  CH. KARNCHANG PLC
  |
  กทม
  - 6 วันที่แล้ว
  เพศชาย. วุฒิปวส. หรือปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย. มีประสบการณ์ด้านงานความปลอดภัยในงานก่อสร้างไม่น้อยกว่า 2 ปีขึ้นไป สำหรับตำแหน่งระดับผู้จัดการต้อง. มีประสบการณ์ไม่น้อ...
  บจก.พี.พี.เอฟ คอนสตรัคชั่น
  |
  ประเทศไทย
  - 5 วันที่แล้ว
  สายงานก่อสร้าง โยธา สำรวจ. วุฒิ ปวส. ป.ตรี. ลักษณะงาน ความรับผิดชอบ. ดูแลสั่งงานลูกน้องหน้างาน ดูแลวัสดุเครื่องมือและอุปกรณ์หน้างาน วางแผนการทำงาน ดูแลไซด์งานต่างๆ. ต้องการคนมีประส...
  โครงการบ้าน ว.แลนด์เฮาส์
  |
  จ.ตรัง
  - 6 วันที่แล้ว
  รับสมัคร จำนวน 1 อัตรา. คุณสมบัติ 1. เพศชาย หญิง อายุไม่เกิน 40 ปี 2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา. 3. มีใบประกอบวิชาชีพ ( กว. ). 4. สามารถใช้โปรแกรม Micros...
  หจก. รพีก่อสร้าง
  |
  จ.ภูเก็ต
  - 3 วันที่แล้ว
  คุณสมบัติ. โฟร์แมน. ภูเก็ต. 1. จบการศึกษาวุฒิ ปวส. อนุปริญญา สาขาก่อสร้าง, โยธา, ช่างสำรวจ, สถาปัตย์. 2. มีอายุ ไม่เกิน 35 ปี. 3. มีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 2 ปี. 4. ส...
  Pruksa Real Estate Public Company Limited
  |
  กทม
  - 4 วันที่แล้ว
  วัตถุประสงค์งาน. ประสานงานและบริหารจัดการงานออกแบบโครงการให้แก่ SBU ที่สังกัด ทั้งด้านวิศวกรรม และสถาปัตยกรรม โดยดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานออกแบบควบคุมการปฎิบัติงานออกแบบให...
  Pruksa Real Estate Public Company Limited
  |
  กทม
  - 4 วันที่แล้ว
  วัตถุประสงค์งาน. รับผิดชอบในการวางแผนงานซ่อมแซมปรับปรุงบ้าน หรือ Town House และสภาพแวดล้อมของโครงการ ที่มีการร้องเรียนจากลูกค้าและที่เกิดความเสียหายเพื่อให้โครงการมีคุณภาพลูกค้าเกิ...
  Pruksa Real Estate Public Company Limited
  |
  กทม
  - 4 วันที่แล้ว
  วัตถุประสงค์งาน. รับผิดชอบในการปฏิบัติงานก่อสร้าง ควบคุมการปฏิบัติงานของผู้รับเหมาในการก่อสร้าง ร่วมในการวางแผนในภาพรวมของโครงการและนำมาจัดทำเป็นขั้นตอนในรายละเอียดแผนงานที่ตนเองรั...
  THIS IS! Digital Media Group GmbH
  |
  กทม
  - 6 วันที่แล้ว
  We are hiring Full Stack WebdeveloperAs a Full stack Webdeveloper you will be responsible for the front end design implementation and user experience as well as the backend process...
  The Siam Cement Public Company Limited
  |
  กรุงเทพและปริมณฑล, TH
  - 4 ชั่วโมงที่ผ่านมา
  Domicile Company. BU. บริษัท เอสซีจี ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัดRequisition ID. 858Employment Type. พนักงานประจำJob Function. คลังสินค้า เนื้องานโดยย่อ หน้าที่ความรับผิดชอบ วางแผนงานขอ...
  หจก. รพีก่อสร้าง
  |
  ประเทศไทย
  - 3 วันที่แล้ว
  คุณสมบัติ. Office engineer. 1. มีใบประกอบวิชาชีพวิศซกรรมโยธา. 2. มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี. 3. อายุไม่เกิน 35 ปี. 4. สามารถถอดแบบ ประมาณราคาได้. 5. ใช้งานโปรแกรม Sketch Up , micro...