วันที่
 • ใดก็ได้
 •  
  24 ชั่วโมงที่แล้ว
 •  
  3 วันที่แล้ว
 •  
  7 วันที่แล้ว
 •  
  30 วันที่แล้ว
ค้นหาโดย
 • ช่องว่างทั้งหมด
 •  
  หัวข้อเท่านั้น
บริษัท
 • บริษัทใดก็ได้
 •  
แหล่ง
 • ใดก็ได้
 •  
  กระดานงาน
 •  
  บริษัทจัดหางาน
 •  
  บริษัท
รัศมี
 • ค่าเริ่มต้น
 •  
  สถานที่ที่ชัดเจน
 •  
  5 กม.
 •  
  15 กม.
 •  
  25 กม.
 •  
  50 กม.
 •  
  100 กม.
ล้างตัวกรอง
  1 045ตำแหน่งงาน - หน้า 1 จาก 10 (0.08 วินาที)
  คุณรู้หรือไม่? neuvoo มีตัวเลือกงานที่กว้างที่สุด ในไทย
  ที่นี่ที่ neuvoo เรามุ่งมั่นที่จะให้ผู้ใช้ของเรามีเนื้อหาเฉพาะที่หลากหลาย ต้องขอบคุณพนักงานที่มีพรสวรรค์ของเราผู้ซึ่งทำงานอย่างหนักตลอดเวลาเพื่อรวบรวมงานใหม่ๆ อย่างต่อเนื่องเพื่อที่เราจะสามารถเติบโตและ เป็นกลายฐานข้อมูลงานที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ! นี่เป็นเพียงแค่หนึ่งในเหตุการณ์สำคัญที่เราประสบความสำเร็จตั้งแต่เราเริ่มต้น เรายังคงมุ่งมั่นแสวงหาการปรับปรุงและนวัตกรรมในทุกสิ่งที่เราทำ
  Lalin Property Public Company Limited
  |
  กทม
  - 5 วันที่แล้ว
  คุณสมบัติ. เพศชาย อายุ 38. 48 ปี. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี. ปริญญาโท สาขา วิศวกรรมโยธา หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง. ลักษณะงาน. มีประสบการณ์ด้านการบริหารและควบคุมงานก่อสร้าง 10 ปีขึ้นไป และ...
  Christiani & Nielsen (Thai) PCL
  |
  กทม
  - 38 วันที่แล้ว
  เพศชาย หญิง อายุ 20 40 ปี (รับนักศึกษาจบใหม่ และผู้มีประสบการณ์) วุฒิ ปวช. ป.ตรี สาขาก่อสร้าง , โยธา , สถาปัตยกรรม หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง ประสบการณ์เขียนแบบโครงสร้าง, สถาปัตย์ 4...
  CH. KARNCHANG PLC
  |
  กทม
  - 13 วันที่แล้ว
  เพศชาย. วุฒิปวส. สาขาช่างก่อสร้าง ,เทคนิคงานสถาปัตย์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง. มีประสบการณ์ด้านการควบคุมงานก่อสร้าง หรืองานสถาปัตย์ ไม่น้อยกว่า 5 ปีขึ้นไป. มีความรู้ด้านงานโครงสร้...
  Pruksa Real Estate Public Company Limited
  |
  กทม
  - 34 วันที่แล้ว
  วัตถุประสงค์งาน. รับผิดชอบในการปฏิบัติงานก่อสร้าง ควบคุมการปฏิบัติงานของผู้รับเหมาในการก่อสร้าง ร่วมในการวางแผนในภาพรวมของโครงการและนำมาจัดทำเป็นขั้นตอนในรายละเอียดแผนงานที่ตนเองรั...
  สโตนเฮ้นจ์ จำกัด
  |
  กทม
  - 5 วันที่แล้ว
  Details Category. Published on Friday, 22 August 2014 17 00 Hits. 6594. วุฒิ ป.ตรี ด้าน วิศวกรรม สถาปัตยกรรม อายุไม่น้อยกว่า 35 ปีขึ้นไป. มีประสบการณ์ด้านการบริหารงานก่อสร้างอาคารข...
  MBK Public Company Limited
  |
  กทม, กทม
  - 55 วันที่แล้ว
  Salary Range. THB. Key Accountabilities. วางแผนการก่อสร้าง, จัดสรรงานให้กับทีมงานและผู้รับเหมา. ควบคุมการก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด. ตรวจสอบ และรายงานความก้าวหน้าของงานตามแผนก...
  Scan Inter
  |
  โรงงานไทรน้อย
  - 3 วันที่แล้ว
  คุณสมบัติ. จบปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรโยธา (มีใบ กว.). ใช้งานโปรแกรม Auto Cad ได้. รายละเอียดงาน. ควบคุมงานก่อสร้างตามไซด์งาน. วางแผนงานก่อสร้าง. ถอดปริมาณวัสดุ. อื่นๆ ตามที่ได้ร...
  THAIPOLYCONS
  |
  กทม
  - 34 วันที่แล้ว
  รายละเอียดงาน. ควบคุม ดูแล และตรวจสอบการดำเนินงานก่อสร้าง พร้อมทั้งควมคุมงานก่อสร้างของพนักงานรายวันในส่วนที่ตนได้รับมอบหมาย ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและได้มาตรฐานทางวิชาชีพ คุณส...
  บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด
  |
  กทม
  - 24 วันที่แล้ว
  คุณสมบัติ. เพศชาย อายุ 25 35 ปี. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า, วิศวกรรมเครื่องกล. มีประสบการณ์ด้านงานก่อสร้าง 2 ปีขึ้นไป. มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์. มีทักษะการติดต่อปร...
  AREEYA PROPERTY PLC
  |
  Pattaya City, จ.ชลบุรี
  - 31 วันที่แล้ว
  คุณสมบัติผู้สมัคร. คุณสมบัติผู้สมัคร. เพศชาย หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป. จบการศึกษา ป.ตรี ขึ้นไป สาขา วิศวกรรมโยธา มีประสบการณ์ในการบริหารงานก่อสร้าง 5 ปีขึ้นไป ด้านงานรับเหมาก่อสร้าง...
  Origin Property Public Company Limited
  |
  Tambon Bang Kaeo, จ.สมุทรปราการ
  - 34 วันที่แล้ว
  วัตถุประสงค์งาน. วางแผนและกำกับดูแลการปฏิบัติงานก่อสร้างให้สำเร็จและสอดคล้องกับเวลา. หน้าที่ความรับผิดชอบ. วางแผนและกำกับดูแลการปฏิบัติงานก่อสร้างให้เกิดความสอดคล้องด้านเวลา. วางแผ...
  Namyong Terminal Public Company Limited
  |
  กทม
  - 9 วันที่แล้ว
  รายละเอียดของงาน. คุณสมบัติ. เพศชาย สัญชาติไทย. อายุระหว่าง 25. 35 ปี. จบการศึกษาระดับปวส.ขึ้นไป สาขาวิชาช่างไฟฟ้า ก่อสร้าง คอมพิวเตอร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง. มีความรู้ความเข้าใจใน...
  Jones Lang LaSalle, IP, Inc.
  |
  Thailand
  - 49 วันที่แล้ว
  Job Description. 1.ประสานงานด้านระบบคุณภาพ ความมั่นคงปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมให้เป็นไปตามมาตรฐานของศูนย์ฯ 2.ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของบุคคลภายนอก ผู้รับเหมาตกแต่ง ผู้รับเห...