วันที่
 • ใดก็ได้
 • 24 ชั่วโมงที่แล้ว
 • 3 วันที่แล้ว
 • 7 วันที่แล้ว
 • 30 วันที่แล้ว
ค้นหาโดย
 • ช่องว่างทั้งหมด
 • หัวข้อเท่านั้น
บริษัท
 • บริษัทใดก็ได้
แหล่ง
 • ใดก็ได้
 • กระดานงาน
 • บริษัทจัดหางาน
 • บริษัท
รัศมี
 • ค่าเริ่มต้น
 • สถานที่ที่ชัดเจน
 • 5 กม.
 • 15 กม.
 • 25 กม.
 • 50 กม.
 • 100 กม.
ล้างตัวกรอง
  คุณรู้หรือไม่? neuvoo มีตัวเลือกงานที่กว้างที่สุด ในไทย
  ที่นี่ที่ neuvoo เรามุ่งมั่นที่จะให้ผู้ใช้ของเรามีเนื้อหาเฉพาะที่หลากหลาย ต้องขอบคุณพนักงานที่มีพรสวรรค์ของเราผู้ซึ่งทำงานอย่างหนักตลอดเวลาเพื่อรวบรวมงานใหม่ๆ อย่างต่อเนื่องเพื่อที่เราจะสามารถเติบโตและ เป็นกลายฐานข้อมูลงานที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ! นี่เป็นเพียงแค่หนึ่งในเหตุการณ์สำคัญที่เราประสบความสำเร็จตั้งแต่เราเริ่มต้น เรายังคงมุ่งมั่นแสวงหาการปรับปรุงและนวัตกรรมในทุกสิ่งที่เราทำ
  กทม
  Egco Group
  กทม
  บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด
  กทม
  Vichaivej International Hospital Group
  กทม, กทม
  UAC Global PCL
  จ.สมุทรสาคร
  TN Group
  กทม
  Siam Makro Public Company Limited
  กทม, กทม
  Start
  Job descriptionคุณสมบัติ1.มีความรู้ด้านบัญชีเบื้องต้น2.เป็นคนตรงต่อเวลา 3.มีความซื่อสัตย์ในการทำงาน 4.มีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย หน้าที่ 1.งานด้านการจ่าย 2.การลงบันทึกค่าใช้จ่ายประจำวัน 3.สรุปยอดภาษีประจำวัน 4.งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
  กทม, กทม
  Start
  กทม
  Minder Pathana Suksa School
  กทม
  SCG มีนบุรีโฮมมาร์ท
  กทม, กทม
  Start
  Job descriptionคุณสมบัติ- เพศชาย-หญิง อายุระหว่าง 32-45 ปี- จบการศึกษาด้านสาขาการเงินและการบัญชี - ประสบการณ์ด้สนการเงินการบัญชีอย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป - สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี - มีภาวะความเป็นผู้นำ สวัสดิการ - เซอวิสชาร์จ - อาหาร - ประกันสังคม - ประกันชีวิตกลุ่ม - ยูนิฟอร์ม - โบนัส - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  จ.เชียงใหม่
  บริษัท สะดวกดี 19 จำกัด สำนักงานใหญ่
  เงินเดือน : 16,000
  กทม
  บริษัท ปรีดา เรียล เอสเตส จำกัด
  กทม
  Start
  จ.สมุทรสาคร
  บริษัท เคที โพรเทค จำกัด
  กทม
  Start
  Job descriptionหน้าที่และความรับผิดชอบ- จัดทำงบประมาณค่าใช้จ่ายและแผนการใช้งบขององค์กรประจำปี- วิเคราะห์และรายงานผลการใช้จ่าย งบประมาณ ประจำเดือน - จัดทำรายงานการใช้งบประมาณ ตรวจสอบความถูกต้องของการใช้งบและปรับปรุงรายงานงบประมาณให้ถูกต้อง - จัดทำรายงาน เปรียบเทียบ Actual กับ Budget - วิเคราะห์ความเหมาะสมของการอนุมัติ เพิ่ม-ลด งบประมาณ เพื่อนำเสนอผู้มีอำนาจอนุมัติต่อไป - ติดตามการใช้งบประมาณของแต่ละหน่วยงาน / โครงการ คุณสมบัติ - เพศ : หญิง - อายุ : 25-30 ปี - วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี การบัญชี,เศรษฐศาสตร์ - ประสบการณ์ : มีประสบการณ์งานด้านบัญชีและการเงิน 2 ปีขึ้นไป - สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี (Excel,Word,vlookupand,Powerpoint)
  กทม
  บริษัท คลิก เทเลคอม จำกัด
  กทม
  บริษัท จูจู โปรดักส์ จำกัด
  Tambon Phang La, จ.สงขลา
  บริษัท บอดี้ แฟชั่น (ประเทศไทย) จำกัด
  กทม
  บริษัท ยูไนเต็ดฟลูอิดคอมโพเนนท์ จำกัด
  กทม
  บริษัท ไพรม์ พร็อพเพอร์ตี้ กรุ๊ป จำกัด
  กทม
  บริษัท พี เค ออโต้โมบิล จำกัด
  กทม
  RGF
  เงินเดือน : THB50,000 - 100,000
  จ.สมุทรสาคร
  บริษัท เพชรเกษมเวชกิจ จำกัด ( โรงพยาบาลมหาชัย 2 )
  จ.นคาปฐม
  บริษัท เนชั่นแมน(ไทยแลนด์) จำกัด
  จ.ชลบุรี
  บริษัท เคเคดี ไรซ์ เทรดดิ้ง จำกัด