วันที่
 • ใดก็ได้
 •  
  24 ชั่วโมงที่แล้ว
 •  
  3 วันที่แล้ว
 •  
  7 วันที่แล้ว
 •  
  30 วันที่แล้ว
ค้นหาโดย
 • ช่องว่างทั้งหมด
 •  
  หัวข้อเท่านั้น
บริษัท
 • บริษัทใดก็ได้
 •  
แหล่ง
 • ใดก็ได้
 •  
  กระดานงาน
 •  
  บริษัทจัดหางาน
 •  
  บริษัท
รัศมี
 • ค่าเริ่มต้น
 •  
  สถานที่ที่ชัดเจน
 •  
  5 กม.
 •  
  15 กม.
 •  
  25 กม.
 •  
  50 กม.
 •  
  100 กม.
ล้างตัวกรอง
  13ตำแหน่งงาน - หน้า 1 จาก 1 (0.25 วินาที)
  คุณรู้หรือไม่? neuvoo มีตัวเลือกงานที่กว้างที่สุด ในไทย
  ที่นี่ที่ neuvoo เรามุ่งมั่นที่จะให้ผู้ใช้ของเรามีเนื้อหาเฉพาะที่หลากหลาย ต้องขอบคุณพนักงานที่มีพรสวรรค์ของเราผู้ซึ่งทำงานอย่างหนักตลอดเวลาเพื่อรวบรวมงานใหม่ๆ อย่างต่อเนื่องเพื่อที่เราจะสามารถเติบโตและ เป็นกลายฐานข้อมูลงานที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ! นี่เป็นเพียงแค่หนึ่งในเหตุการณ์สำคัญที่เราประสบความสำเร็จตั้งแต่เราเริ่มต้น เรายังคงมุ่งมั่นแสวงหาการปรับปรุงและนวัตกรรมในทุกสิ่งที่เราทำ
  Mitr Phol Group
  |
  Tambon Khlong Nung, จ.ปทุมธานี
  - 17 วันที่แล้ว
  หน้าที่และความรับผิดชอบ. วิจัยและพัฒนา คิดค้นหาวิธีการผสมพอลิเมอร์ที่ย่อยสลายได้และของเหลือจากอุตสาหกรรมในสภาวะต่างๆ. ศึกษาการย่อยสลายของผลิตภัณฑ์ พัฒนากลไก เทคโนโลยีใหม่ เพื่อเพิ...
  บริษัท บูรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
  |
  กทม, กทม
  - 17 วันที่แล้ว
  เงินเดือน : 8,500 - 9,000
  หน้าที่ความรับผิดชอบ. เป็นหน่วยกลางที่ให้บริการการพิมพ์และสำเนาเอกสาร. ประสานงานทั่วไปกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย. เพศชายหรือหญิง. อายุ 18. 30...
  บริษัท สยามเกรนส์ จำกัด
  |
  จ.สมุทรปราการ
  - 21 วันที่แล้ว
  คุณสมบัติของผู้สมัคร. ปริญญาตรีสาขาเครื่องกลโรงงาน, ไฟฟ้า, เทคโนโลยีการเกษตร หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง. ทำงานเป็นกะได้ มีความกระตือรือร้นและตั้งใจทำงาน. ดูแล ซ่อมบำรุงเครื่องจักรใน Lin...
  บริษัท ไทยลีการเกษตร จำกัด
  |
  จ.ฉะเชิงเทรา
  - 25 วันที่แล้ว
  หน้าที่ความรับผิดชอบ. คุณสมบัติ. เพศ. ชาย , หญิง. อายุ(ปี). 23. 30. ระดับการศึกษา. ปริญญาตรี ขึ้นไป. ประสบการณ์(ปี). ไม่ระบุ. อื่นๆ. ไม่ระบุ. คุณสมบัติเพิ่มเติม. ไม่ระบุ. สวัสดิการ...
  บริษัท ไทยลีการเกษตร จำกัด
  |
  กทม
  - 25 วันที่แล้ว
  หน้าที่ความรับผิดชอบ. ให้คำปรึกษา แนะนำ แก้ไขปัญหาในการใช้คอมพิวเตอร์. ติดต่อ Supplier ในการจัดซื้ออุปกรณ์. มีความรู้ด้าน Network. มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี. คุณสมบัติ. เพศ. ชาย. ...
  บริษัท ไทยลีการเกษตร จำกัด
  |
  กทม
  - 25 วันที่แล้ว
  หน้าที่ความรับผิดชอบ. บริหารงานขายและวางแผนการตลาดผลิตภัณฑ์ข้าวสาร สำรวจตลาดเพื่อเก็บข้อมูลลูกค้า,ราคา,คู่แข่งขัน ติดต่อประสานงานกับลูกค้าและหน่วยงานที่เกี่ยวข้าง. คุณสมบัติ. เพศ. ...
  บริษัท พนาทัศน์ จำกัด
  |
  กทม, กทม
  - 25 วันที่แล้ว
  เงินเดือน : 50,000
  ไม่ระบุ. คุณสมบัติเพิ่มเติม. ควรมีความรู้ด้านภูมิสถาปนิก การเกษตร...
  บริษัท ดาวฟ้าเคมี จำกัด
  |
  กทม
  - 2 วันที่แล้ว
  ฝ่ายขาย ต่างจังหวัด ระดับ ปวส.ปริญญาตรี สาขา การเกษตร การตลาด...
  P.R. Recruitment and Business Management Co.,Ltd
  |
  กทม
  - 19 วันที่แล้ว
  เงินเดือน : 18,000
  คุณสมบัติเพิ่มเติม. ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ สาขา เศรษฐศาสตร์การเกษตร...
  บริษัท ดัชมิลล์ จำกัด
  |
  กทม, กทม
  - 23 วันที่แล้ว
  หน้าที่ความรับผิดชอบ. มีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 5. 7 ปี ทางด้านเขตกรรมหญ้า ดูแลบำรุงรักษาหญ้า การซ่อมบำรุง ซ่อมแซม เครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในสนามกอล์ฟ. มีความรู้เรื่องสายพันธุ์หญ้...
  บริษัท เอ็มทีเอส แมชีนเนอรี่ จำกัด
  |
  กทม, กทม
  - 25 วันที่แล้ว
  หน้าที่ความรับผิดชอบ. 1.แสวงหากลุ่มลูกค้าเป้าหมายจากลูกค้ากลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม,เหมืองแร่,การเกษตร ฯลฯ 2.นำเสนอการขายผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ และบริการให้กับลูกค้า 3.สำรวจความต้องการของ...
  บริษัท เอ็มไพร์ ไซแอนติฟิค จำกัด
  |
  กทม
  - 25 วันที่แล้ว
  เงินเดือน : 9,000 - 30,000
  หน้าที่ความรับผิดชอบ. 1. ติดต่อประสานงานเพื่อเสนอขายสินค้าให้กับลูกค้าในฐานข้อมูลลูกค้าของบริษัท 2. พบลูกค้าสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับลูกค้า และนำเสนอขายสินค้า 3. ออกพบลูกค้าใหม่ๆ เพื...
  บริษัท เอ็มไพร์ ไซแอนติฟิค จำกัด
  |
  กทม
  - 19 วันที่แล้ว
  เงินเดือน : 9,000 - 30,000
  หน้าที่ความรับผิดชอบ. 1. ติดต่อประสานงานเพื่อเสนอขายสินค้าให้กับลูกค้าในฐานข้อมูลลูกค้าของบริษัท 2. พบลูกค้าสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับลูกค้า และนำเสนอขายสินค้า 3. ออกพบลูกค้าใหม่ๆ เพื...