วันที่
 • ใดก็ได้
 • 24 ชั่วโมงที่แล้ว
 • 3 วันที่แล้ว
 • 7 วันที่แล้ว
 • 30 วันที่แล้ว
ค้นหาโดย
 • ช่องว่างทั้งหมด
 • หัวข้อเท่านั้น
บริษัท
 • บริษัทใดก็ได้
แหล่ง
 • ใดก็ได้
 • กระดานงาน
 • บริษัทจัดหางาน
 • บริษัท
รัศมี
 • ค่าเริ่มต้น
 • สถานที่ที่ชัดเจน
 • 5 กม.
 • 15 กม.
 • 25 กม.
 • 50 กม.
 • 100 กม.
ล้างตัวกรอง
  คุณรู้หรือไม่? neuvoo มีตัวเลือกงานที่กว้างที่สุด ในไทย
  ที่นี่ที่ neuvoo เรามุ่งมั่นที่จะให้ผู้ใช้ของเรามีเนื้อหาเฉพาะที่หลากหลาย ต้องขอบคุณพนักงานที่มีพรสวรรค์ของเราผู้ซึ่งทำงานอย่างหนักตลอดเวลาเพื่อรวบรวมงานใหม่ๆ อย่างต่อเนื่องเพื่อที่เราจะสามารถเติบโตและ เป็นกลายฐานข้อมูลงานที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ! นี่เป็นเพียงแค่หนึ่งในเหตุการณ์สำคัญที่เราประสบความสำเร็จตั้งแต่เราเริ่มต้น เรายังคงมุ่งมั่นแสวงหาการปรับปรุงและนวัตกรรมในทุกสิ่งที่เราทำ
  กทม, กทม
  Start
  Job descriptionหน้าที่และความรับผิดชอบ- ควบคุมการผลิตตั้งแต่ตีแบบงานจนกระทั่งการจัดส่งสินค้า- สามารถอ่านแบบชิ้นงานในการผลิตได้ - ช่วยควบคุมงานเชื่อมสินค้าตามแผนงานของบริษัท - ช่วยดูแลไลน์การพ่นสี - ดูแลการจัดส่งสินค้าให้ตรงตามแผนงาน คุณสมบัติ 1. เพศ ชาย 2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี 3. อ่านแบบการผลิตได้ 4. สามารถทำงานนอกสถานที่ได้ 5. มีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมระบบจัดเก็บสินค้า (Stroage System)
  กทม
  Dayou Winia (Thailand) Co., Ltd.
  จ.ชลบุรี
  JS Technical Services Ltd
  จ.ชลบุรี
  Start
  Job descriptionหน้าที่และความรับผิดชอบรับผิดชอบในการกลั่นน้ำมันปิโตรเลียมและผลิตผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี เพื่อให้การผลิตเป็นไปตามแผน ได้มาตรฐานและตรงกับความต้องการของลูกค้า โดยร่วมวางแผนการปฏิบัติงานและกำกับดูแลอุปกรณ์การกลั่น/การผลิตให้อยู่ในสภาพที่ดี รวมถึง ซ่อมแซมอุปกรณ์พื้นฐานเท่าที่จำเป็น (minor maintenance) เพื่อให้อุปกรณ์ใช้งานได้และไม่เกิดผลกระทบต่อกระบวนการผลิตคุณสมบัติ วุฒิการศึกษาที่ต้องการ: • ปวส.ขึ้นไป สาขาปิโตรเทคโนโลยี ปิโตรเคมี ไฟฟ้า อิเล็กโทรนิค เครื่องมือวัด วัดคุม แม็คคาทรอนิกส์ เครื่องกล เครื่องยนต์ ประสบการณ์ทำงาน: • หากมีประสบการณ์การทำงานในโรงงาน หรือ โรงงานปิโตรเคมี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ รายได้ขั้นต่ำต่อเดือน (บาท): 23,000 หากมีประสบการณ์สามารถต่อรองได้ All Positions Required เกรดเฉลี่ยตั้งแต่ 2.75 ขึ้นไป
  จ.ชลบุรี
  Start
  Job descriptionหน้าที่และความรับผิดชอบ- จัดหาวัตถุดิบให้กับฝ่ายผลิตและติดตามแผนประจำวันของฝ่ายผลิต - ควบคุมคุณภาพของไลน์การผลิตตามแบบที่วางไว้และข้อกำหนดของลูกค้า - ตั้งค่าเครื่องจักรประจำวันเพื่อให้การผลิตดำเนินไปได้อย่างราบรื่น - บำรุงรักษาและตรวจเครื่องจักรตามคู่มือปฏิบัติการ และควบคุมการตรวจสอบและเปลี่ยนเครื่องจักร - บันทึกข้อมูลของชิ้นส่วนที่ไม่ได้มาตรฐาน (NG parts) เพื่อการแก้ไขและพัฒนาจากสาเหตุของปัญหา ติดตาม การแก้ไขปัญหาและป้องกันปัญหาชิ้นส่วนไม่ได้มาตรฐานไม่ให้เกิดซ้ำ - สำรวจสิ่งแวดล้อมในการทำงาน, ความสะอาดของพื้นที่ปฏิบัติงาน และความปลอดภัยในการทำงานของพนักงานปฏิบัติการ - จัดการระบบควบคุมประสิทธิภาพ, สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในการทำงาน คุณสมบัติ - เพศชาย อายุระหว่าง 25-30 ปี - วุฒิการศึกษาระดับปวส. สาขาเครื่องกล, เทคโนโลยี, อุตสาหการหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง - มีประสบการณ์ในฝ่ายผลิต/ซ่อมบำรุง 2 ปีขึ้นไป (หากมีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมรถยนต์จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
  จ.ฉะเชิงเทรา
  Start
  จ.ฉะเชิงเทรา
  Start
  Bang Phli Noi, จ.สมุทรปราการ
  Start
  Job descriptionหน้าที่และความรับผิดชอบ- ผลิตแป้งเป็นน้ำตาลและให้สอดคล้องแผนที่ได้ตั้งไว้ - ผลิตกลูตามิกและควบคุมให้ได้ตามค่าที่ตั้งไว้ - ลดการสูญเสียกระบวนการผลิตน้ำตาลกลูโคสและกลูตามิกให้ได้ตามเป้าหมาย - ควบคุมการใช้วัตถุดิบต่างๆในกระบวนการผลิต คุณสมบัติ 1. เพศชาย , สัญชาติ ไทย , อายุไม่เกิน 25 ปี 2. มีประสบการณ์การผลิตในโรงงาน 3. สามารถทำงานเป็นกะได้ 4. อ่านเขียนภาษาอังกฤษได้บาง
  Tambon Salaya, จ.นคาปฐม
  Start
  Job descriptionหน้าที่และความรับผิดชอบ- ดูแลแก้ไข ซ่อมบำรุง เครื่องจักรในไลน์ผลิต (โรงอาหาร)- สามารถปรับปรุงเครื่องจักรในกระบวนการผลิตให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล - บริหารจัดการระบบการผลิต คุณสมบัติ - ช่วงอายุระหว่าง 24 - 30 ปีขึ้นไป - ปริญญาตรีวิศวกรรมสาขา ไฟฟ้า , เครื่องกล , เทคโนโลยีการผลิต , อุตสาหกรรม หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง - มีประสบการณ์ด้านการทำงานอย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป (เคยผ่านงานด้านโรงงานอาหารจะพิจารณาเป็นพิเศษ)
  กทม
  RGF
  เงินเดือน : THB40,000 - 45,000
  จ.สมุทรสาคร
  บริษัท โหยว ไท่ คอสเมติกส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
  กทม, กทม
  บริษัท เฮอร์มิเทจ เวิลด์ จำกัด
  Job description- เตรียมวัตถุดิบ และทำขนมเบเกอรี่ตามขั้นตอนของทางร้าร- ตรวจเช็ควัตถุดิบให้เพียงพอต่อการใช้งาน และสั่งซื้อตามสมควรฃ- ทำหน้าที่ทำความสะอาดรวมถึงการทำความสะอาดทั่วไปของอุปกรณ์และพื้นที่การผลิต - ดำเนินการให้แน่ใจว่า สินค้าขนมอบมีความสดใหม่และมีคุณภาพที่ดี ดูแลผลิตภัณฑ์ที่มีวันหมดอายุระบุไว้ และดูแลการหมุนเวียนของสินค้า - ดูแลประสานงานกับฝ่ายที่เกี่ยวข้องRequirementsระดับการศึกษา : ม.6 - ปริญญาตรี ประสบการณ์(ปี) : 2 - 5 ปีขึ้นไปBenefits✔ Travelling expenses✔ Performance Bonus✔ Private Health InsuranceOther benefits✔ ประกันสังคม ตามข้อตกลงของบริษัท เงินโบนัสตามผลงาน ค่าตอบแทนพิเศษ มีเวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น ค่ายานพาหนะ ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ประกันสุขภาพ
  กทม
  Prospect International Co., Ltd.
  จ.สมุทรปราการ
  Start
  Job descriptionหน้าที่และความรับผิดชอบ• เตรียมตัวอย่างทดสอบ และประสานงานกับศูนย์ทดสอบในการส่งตัวอย่างเพื่อให้ศูนย์ดำเนินการทดสอบ• ประสานงานการทดลองตัวอย่างในกระบวนการผลิตร่วมกับฝ่ายที่เกี่ยวข้อง • นำผลการทดสอบที่ได้มาสรุปเป็นเอกสาร Sample Evaluation เพื่อขออนุมัติตัวอย่าง • แจ้งผลสรุปการทดสอบให้กับผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายรับทราบ คุณสมบัติ • อายุ 25-30 ปี • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขา Material Science, Physics หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง • ประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 2 ปี ในงาน Sourcing, การทดลองตัวอย่างในไลน์การผลิต • มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษโดยเฉพาะการโต้ตอบทางอิเมล์ • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี (MS-Office; Word, Excel, PowerPoint)
  จ.ชลบุรี
  RGF
  เงินเดือน : THB15,000 - 25,000
  กทม, กทม
  บริษัท ธนาภัณฑ์ค้าไม้ จำกัด
  เงินเดือน : 18,000
  จ.ชลบุรี
  RGF
  เงินเดือน : THB15,000 - 25,000
  กทม
  OCSC
  กทม, กทม
  Start
  Job descriptionWorking Location: ธนาคารกสิกรไทย สำนักงานใหญ่พหลโยธิน Job Description: - จัดทำ Transactional Customer Insights เกี่ยวกับประสบการณ์การใช้ธุรกรรมธนาคารของกลุ่มลูกค้าธุรกิจผ่านการใช้บริการผลิตภัณฑ์ในช่องทางต่างๆของธนาคารที่มีผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการ - จัดทำ Transactional Customer Insights จากลูกค้าบนช่องทาง Voice (Phone) และ Non-Voice (Email, Web Chat, Social Media) ต่างๆเพื่อปรับปรุงคุณภาพการบริการ - ประสานงานกับฝ่ายงาน/ส่วนงานทั้งภายในและภายนอกที่เกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงกระบวนการทำงานและยกระดับคุณภาพการบริการ คุณสมบัติ - วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี/โท Engineering, MBA - มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี + มีประสบการณ์การกำหนดกลยุทธ์ การวางแผน การจัดการการบริหารประสบการณ์ความพึงพอใจของลูกค้า การพัฒนากระบวนการให้บริการ + มีประสบการณ์การจัดทำการวิเคราะห์ข้อมูล การจัดทำ/นำเสนอข้อมูล (Presentation) - มีความรู้ด้าน Credit และผลิตภัณฑ์ของธนาคาร
  จ.ฉะเชิงเทรา
  RGF
  เงินเดือน : THB22,000 - 25,000
  กทม
  OCSC
  จ.ภูเก็ต
  บริษัท ไทย จีซีไอ เรซิท็อป จำกัด
  จ.ชลบุรี
  RGF
  เงินเดือน : THB18,000 - 21,000
  กทม
  GetLinks
  กทม
  Start
  Job descriptionหน้าที่และความรับผิดชอบ- ร่วมแผนงาน รวมทั้งเป้าหมายในการผลิตร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง- วางแผน ควบคุม ดูแลกระบวนการผลิตตามเป้าหมายที่วางไว้รวมถึงการประกันคุณภาพสินค้าตามมาตรฐานที่กำหนด - ประสานงานกับหน่วยงานอื่น เช่น วางแผน การขาย จัดซื้อ ให้การดำเนินงานไปในแนวทางเดียวกันและเป็นไปตามแผน - บริหารอัตรากำลังคนให้เกิดประโยชน์สูงสุด - ปรับปรุงหาแนวทางป้องกัน และพัฒนาการทำงานรวมทั้งประสานงานกับแผนกที่เกี่ยวข้อง - วางแผนขั้นตอนการทำงานและการบริหารพื้นที่โรงงานให้เหมาะสม - ควบคุมบริหารการใช้วัสดุ อุปกรณ์ให้เกิดประโยชน์สูงสุด - พัฒนาปรับปรุงกระบวนการผลิต วิธีการผลิต และเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตด้วยเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต คุณสมบัติ - เพศชาย - อายุ 30 - 45 ปี - ระดับการศึกษา ปริญญาตรี - ประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป - มีประสบการณ์ในโรงงานประเภทเหล็ก, พลาสติก (กลึง ,ชุบ, ซิ้งค์,ประกอบ) ไม่ต่ำกว่า 5 ปี - มีภาวะความเป็นผู้นำ สามารถตัดสินใจ วิเคราะห์ปัญหา และทำงานเป็นทีมได้ดี - มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีทักษะในการสื่อสารและประสานงานได้ดี
  จ.ชลบุรี
  RGF
  เงินเดือน : THB30,000 - 35,000