วันที่
 • ใดก็ได้
 •  
  24 ชั่วโมงที่แล้ว
 •  
  3 วันที่แล้ว
 •  
  7 วันที่แล้ว
 •  
  30 วันที่แล้ว
ค้นหาโดย
 • ช่องว่างทั้งหมด
 •  
  หัวข้อเท่านั้น
บริษัท
 • บริษัทใดก็ได้
 •  
แหล่ง
 • ใดก็ได้
 •  
  กระดานงาน
 •  
  บริษัทจัดหางาน
 •  
  บริษัท
รัศมี
 • ค่าเริ่มต้น
 •  
  สถานที่ที่ชัดเจน
 •  
  5 กม.
 •  
  15 กม.
 •  
  25 กม.
 •  
  50 กม.
 •  
  100 กม.
ล้างตัวกรอง
  143ตำแหน่งงาน - หน้า 1 จาก 11 (0.23 วินาที)
  คุณรู้หรือไม่? neuvoo มีตัวเลือกงานที่กว้างที่สุด ในไทย
  ที่นี่ที่ neuvoo เรามุ่งมั่นที่จะให้ผู้ใช้ของเรามีเนื้อหาเฉพาะที่หลากหลาย ต้องขอบคุณพนักงานที่มีพรสวรรค์ของเราผู้ซึ่งทำงานอย่างหนักตลอดเวลาเพื่อรวบรวมงานใหม่ๆ อย่างต่อเนื่องเพื่อที่เราจะสามารถเติบโตและ เป็นกลายฐานข้อมูลงานที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ! นี่เป็นเพียงแค่หนึ่งในเหตุการณ์สำคัญที่เราประสบความสำเร็จตั้งแต่เราเริ่มต้น เรายังคงมุ่งมั่นแสวงหาการปรับปรุงและนวัตกรรมในทุกสิ่งที่เราทำ
  NAN MEE INDUSTRY CO., LTD.
  |
  กทม
  - 4 วันที่แล้ว
  คุณสมบัติผู้สมัคร. อายุ. เพศ. 0 การศึกษา. ไม่ระบุ ประสบการณ์. อย่างน้อย 1 ปี ขึ้นไป. คุณสมบัติเพิ่มเติม. มีประสบการณ์ ด้านพัฒนาเครื่องจักร หรืออุปกรณ์การผลิตไม่น้อยกว่า 1 ปี ใช้ AU...
  Pruksa Real Estate Public Company Limited
  |
  กทม
  - 10 วันที่แล้ว
  วัตถุประสงค์งาน. รับผิดชอบงานควบคุมการปฏิบัติการผลิตของคนงาน และทีมงานภายใต้การบังคับบัญชาให้สามารถผลิตได้ตามแผน และคุณภาพของผลิตภัณฑ์. หน้าที่ความรับผิดชอบ. บริหารจัดการการผลิตให้...
  THAI OIL
  |
  กทม, กทม
  - 13 วันที่แล้ว
  Refinery Operator. Posting Date. 29 January 2018 Role and Responsibilities. รับผิดชอบในการกลั่นน้ำมันปิโตรเลียมและผลิตผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี เพื่อให้การผลิตเป็นไปตามแผน ได้มาตรฐานและตร...
  CMO Public Company Limited
  |
  กทม
  - 3 วันที่แล้ว
  JOB PURPOSE. มีหน้าที่ทำรายละเอียดโครงสร้างในงานที่ออกแบบ โดยการประเมินราคาและติดต่อ SUPPLIER ตรวจเช็คงานให้ได้ตามที่ได้ตกลงไว้. QUALIFICATIONS. วุฒิปริญญาตรี สาขา สถาปัตยกรรม หรือ...
  Amarin Printing & Publishing Public Company Limited.
  |
  กทม
  - 16 วันที่แล้ว
  ลักษณะงาน. ผลิต หรือ produce รายการโทรทัศน์ ในทุกๆ ข้นตอน โดยทั่วไปแบ่งเป็น 3 ขั้นตอนคือก่อนการผลิต (เตรียมการ) การผลิต (ถ่ายทำรายการ) และหลังการผลิต (ตัดต่อ แต่งภาพและเสียง และภา...
  Surapon Foods
  |
  จ.นนทบุรี
  - 2 วันที่แล้ว
  Description. รายละเอียดงาน. จัดซื้อ และจัดหาวัตถุดิบ ( ไก่ )ที่มีคุณภาพให้เพียงพอ และตรงกับความต้องการของบริษัท และลูกค้า และวางแผนการจัดซื้อวัตถุดิบ ร่วมกับฝ่ายผลิตอย่างต่อเนื่อง ...
  King Power Official
  |
  กทม
  - 25 วันที่แล้ว
  หน้าที่และความรับผิดชอบ วางแผนการสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ ให้สอดคล้องกับแผนการตลาดของผลิตภัณฑ์องค์กร, ฤดูการท่องเที่ยว, นโยบายองค์กร. ส่วนงาน เป็นต้น เพื่อให้ได้แผนงานประจำปี เดื...
  TMB Banco Public Company Limited
  |
  กทม
  - 21 วันที่แล้ว
  ที่ TMB คุณสามารถสร้างความแตกต่างได้. TMB มุ่งมั่นที่จะสร้างความแตกต่างให้กับธุรกิจธนาคารในประเทศไทย ด้วยการให้พนักงานได้ใช้พลังในการทำสิ่งที่ท้าทายตนเอง โดยการตั้งคำถามถึงการทำงาน...
  Pruksa Real Estate Public Company Limited
  |
  กทม
  - 20 วันที่แล้ว
  วัตถุประสงค์งาน. ควบคุมการปฏิบัติการผลิตของคนงาน รวมทั้งร่วมในการปฏิบัติงานผลิตเพื่อให้สามารถผลิตได้ตามแผน และคุณภาพของผลิตภัณฑ์ รวมทั้งสอนหรืออบรมคนงานให้ปฏิบัติงานผลิตได้อย่างถูก...
  บริษัท อินเตอร์เซีย จำกัด
  |
  จ.สมุทรสาคร
  - 15 วันที่แล้ว
  เงินเดือน : 15,000
  หน้าที่ความรับผิดชอบ. 1. บริหารจัดการกับแผนการรับวัตถุดิบ การจ่ายวัตถุดิบให้ FIFO, ให้ทันกับการมาริเนต. 2. บริหารจัดการพนักงานให้เหมาะกับหน้างาน และจัดให้พอดีกับงาน. 3. บริหารจัดกา...
  บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
  |
  จ.ชลบุรี
  - 25 วันที่แล้ว
  หน้าที่ของตำแหน่ง และความรับผิดชอบ. ควบคุมดูแลการผลิต Precast วางแผนการผลิต สั่งวัสดุให้สอดคล้องกับแผนการติดตั้ง พัฒนาวิธีการผลิตให้เกิด capacity เพิ่มขึ้น ลดต้นทุนการผลิตให้เหมาะส...
  บริษัท เอ็นทีเอ็น แบริ่ง-ประเทศไทย จำกัด (สาขาหาดใหญ่)
  |
  ประเทศไทย
  - 10 วันที่แล้ว
  NTN Bearing. Thailand Co., Ltd. บริษัท เอ็นทีเอ็น แบริ่ง ประเทศไทย จำกัด เป็นบริษัทชั้นนำด้านการผลิตลูกปืนและมีโรงงานอยู่ทั่วโลก ครอบคลุมทั้งธุรกิจยานยนต์, โรงงานอุตสาหกรรมและธุรกิ...
  Wora Bura Hua Hin Resort & Spa
  |
  Hua Hin, จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
  - 18 วันที่แล้ว
  Education. การศึกษา. Bachelor's Degree. ปริญญาตรี. Experience. ประสบการณ์การทำงาน. 2 Year (ปี). Gender. เพศ. Male Female. ชาย หญิง. Age. อายุ. Non Specific. ไม่จำกัดอายุ. Job Quali...