วันที่
 • ใดก็ได้
 •  
  24 ชั่วโมงที่แล้ว
 •  
  3 วันที่แล้ว
 •  
  7 วันที่แล้ว
 •  
  30 วันที่แล้ว
ค้นหาโดย
 • ช่องว่างทั้งหมด
 •  
  หัวข้อเท่านั้น
บริษัท
 • บริษัทใดก็ได้
 •  
แหล่ง
 • ใดก็ได้
 •  
  กระดานงาน
 •  
  บริษัทจัดหางาน
 •  
  บริษัท
รัศมี
 • ค่าเริ่มต้น
 •  
  สถานที่ที่ชัดเจน
 •  
  5 กม.
 •  
  15 กม.
 •  
  25 กม.
 •  
  50 กม.
 •  
  100 กม.
ล้างตัวกรอง
  91ตำแหน่งงาน - หน้า 1 จาก 7 (0.33 วินาที)
  คุณรู้หรือไม่? neuvoo มีตัวเลือกงานที่กว้างที่สุด ในไทย
  ที่นี่ที่ neuvoo เรามุ่งมั่นที่จะให้ผู้ใช้ของเรามีเนื้อหาเฉพาะที่หลากหลาย ต้องขอบคุณพนักงานที่มีพรสวรรค์ของเราผู้ซึ่งทำงานอย่างหนักตลอดเวลาเพื่อรวบรวมงานใหม่ๆ อย่างต่อเนื่องเพื่อที่เราจะสามารถเติบโตและ เป็นกลายฐานข้อมูลงานที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ! นี่เป็นเพียงแค่หนึ่งในเหตุการณ์สำคัญที่เราประสบความสำเร็จตั้งแต่เราเริ่มต้น เรายังคงมุ่งมั่นแสวงหาการปรับปรุงและนวัตกรรมในทุกสิ่งที่เราทำ
  NAN MEE INDUSTRY CO., LTD.
  |
  กทม
  - 6 วันที่แล้ว
  คุณสมบัติผู้สมัคร. อายุ. เพศ. 0 การศึกษา. ปวช. ขึ้นไป ประสบการณ์. อย่างน้อย 1 ปี ขึ้นไป. คุณสมบัติเพิ่มเติม. มีประสบการณ์ ด้านพัฒนาเครื่องจักร หรืออุปกรณ์การผลิตไม่น้อยกว่า 1 ปี ใช...
  BETAGRO PUBLIC COMPANY LIMITED
  |
  กทม
  - 20 ชั่วโมงที่ผ่านมา
  . เป็นผู้ช่วยการเตรียมวัสดุการผลิต วัสดุสิ้นเปลือง สารเคมี และอาหารเลี้ยงเชื้อสำหรับการทดสอบ. 2. รับ จัดเก็บ เตรียม จำหน่ายตัวอย่างทดสอบ และเป็นผู้ช่วยจดบันทึกข้อมูลตัวอย่างทดสอบ. ...
  THAI OIL
  |
  กทม, กทม
  - 29 วันที่แล้ว
  Refinery Operator. Posting Date. 29 January 2018 Role and Responsibilities. รับผิดชอบในการกลั่นน้ำมันปิโตรเลียมและผลิตผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี เพื่อให้การผลิตเป็นไปตามแผน ได้มาตรฐานและตร...
  Pruksa Real Estate Public Company Limited
  |
  กทม
  - 26 วันที่แล้ว
  วัตถุประสงค์งาน. รับผิดชอบงานควบคุมการปฏิบัติการผลิตของคนงาน และทีมงานภายใต้การบังคับบัญชาให้สามารถผลิตได้ตามแผน และคุณภาพของผลิตภัณฑ์. หน้าที่ความรับผิดชอบ. บริหารจัดการการผลิตให้...
  CMO Public Company Limited
  |
  กทม
  - 33 วันที่แล้ว
  JOB PURPOSE. มีหน้าที่ทำรายละเอียดโครงสร้างในงานที่ออกแบบ โดยการประเมินราคาและติดต่อ SUPPLIER ตรวจเช็คงานให้ได้ตามที่ได้ตกลงไว้. QUALIFICATIONS. วุฒิปริญญาตรี สาขา สถาปัตยกรรม หรือ...
  PTT Global Chemical Public Company Limited
  |
  จ.ระยอง
  - 9 วันที่แล้ว
  Summary. ควบคุม ดูแลตรวจสอบ และติดตามประสิทธิภาพของกระบวนการผลิต พร้อมทั้งให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการปรับปรุงกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพ สามารถเดินเครื่องได้ตามเป้าหมายที่กำหนด และมี...
  Amarin Printing & Publishing Public Company Limited.
  |
  กทม
  - 32 วันที่แล้ว
  ลักษณะงาน. ผลิต หรือ produce รายการโทรทัศน์ ในทุกๆ ข้นตอน โดยทั่วไปแบ่งเป็น 3 ขั้นตอนคือก่อนการผลิต (เตรียมการ) การผลิต (ถ่ายทำรายการ) และหลังการผลิต (ตัดต่อ แต่งภาพและเสียง และภา...
  TMB Banco Public Company Limited
  |
  กทม
  - 40 วันที่แล้ว
  ที่ TMB คุณสามารถสร้างความแตกต่างได้. TMB มุ่งมั่นที่จะสร้างความแตกต่างให้กับธุรกิจธนาคารในประเทศไทย ด้วยการให้พนักงานได้ใช้พลังในการทำสิ่งที่ท้าทายตนเอง โดยการตั้งคำถามถึงการทำงาน...
  Mott MacDonald
  |
  กทม, กทม
  - 1 วันที่แล้ว
  Job Profile. We are an equal opportunity employer and value diversity at our company. We do not discriminate, and take positive steps to create an inclusive culture. Energy forms p...
  Pruksa Real Estate Public Company Limited
  |
  กทม
  - 40 วันที่แล้ว
  วัตถุประสงค์งาน. ควบคุมการปฏิบัติการผลิตของคนงาน รวมทั้งร่วมในการปฏิบัติงานผลิตเพื่อให้สามารถผลิตได้ตามแผน และคุณภาพของผลิตภัณฑ์ รวมทั้งสอนหรืออบรมคนงานให้ปฏิบัติงานผลิตได้อย่างถูก...
  บริษัท อินเตอร์เซีย จำกัด
  |
  จ.สมุทรสาคร
  - 10 วันที่แล้ว
  เงินเดือน : 15,000
  หน้าที่ความรับผิดชอบ. 1. บริหารจัดการกับแผนการรับวัตถุดิบ การจ่ายวัตถุดิบให้ FIFO, ให้ทันกับการมาริเนต. 2. บริหารจัดการพนักงานให้เหมาะกับหน้างาน และจัดให้พอดีกับงาน. 3. บริหารจัดกา...
  สถาบันยานยนต์
  |
  กทม
  - 4 วันที่แล้ว
  รายละเอียดงาน. ลักษณะงาน. งานประจำ. คุณสมบัติ. วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี ด้านวิศวกรรมศาสตร์ สาขาอุตสาหการ ด้านครุศาสตร์อุตสาหกรรม หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง. มีประสบการณ์...
  บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)
  |
  ประเทศไทย
  - 15 วันที่แล้ว
  เงินเดือน : 15,000
  บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน). บริษัทชั้นนำในเครือเบทาโกร เป็นหนึ่งในผู้นำด้านธุรกิจอาหารสัตว์ในประเทศซึ่งมีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง และได้ขยายกำลังการผลิตอาหารสัตว์เพื่อตอบสนอง...