วันที่
 • ใดก็ได้
 • 24 ชั่วโมงที่แล้ว
 • 3 วันที่แล้ว
 • 7 วันที่แล้ว
 • 30 วันที่แล้ว
ค้นหาโดย
 • ช่องว่างทั้งหมด
 • หัวข้อเท่านั้น
บริษัท
 • บริษัทใดก็ได้
แหล่ง
 • ใดก็ได้
 • กระดานงาน
 • บริษัทจัดหางาน
 • บริษัท
รัศมี
 • ค่าเริ่มต้น
 • สถานที่ที่ชัดเจน
 • 5 กม.
 • 15 กม.
 • 25 กม.
 • 50 กม.
 • 100 กม.
ล้างตัวกรอง
  คุณรู้หรือไม่? neuvoo มีตัวเลือกงานที่กว้างที่สุด ในไทย
  ที่นี่ที่ neuvoo เรามุ่งมั่นที่จะให้ผู้ใช้ของเรามีเนื้อหาเฉพาะที่หลากหลาย ต้องขอบคุณพนักงานที่มีพรสวรรค์ของเราผู้ซึ่งทำงานอย่างหนักตลอดเวลาเพื่อรวบรวมงานใหม่ๆ อย่างต่อเนื่องเพื่อที่เราจะสามารถเติบโตและ เป็นกลายฐานข้อมูลงานที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ! นี่เป็นเพียงแค่หนึ่งในเหตุการณ์สำคัญที่เราประสบความสำเร็จตั้งแต่เราเริ่มต้น เรายังคงมุ่งมั่นแสวงหาการปรับปรุงและนวัตกรรมในทุกสิ่งที่เราทำ
  กทม, กทม
  บริษัท แพนแอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
  กทม, กทม
  Start
  Job descriptionหน้าที่และความรับผิดชอบ- ควบคุมการผลิตตั้งแต่ตีแบบงานจนกระทั่งการจัดส่งสินค้า- สามารถอ่านแบบชิ้นงานในการผลิตได้ - ช่วยควบคุมงานเชื่อมสินค้าตามแผนงานของบริษัท - ช่วยดูแลไลน์การพ่นสี - ดูแลการจัดส่งสินค้าให้ตรงตามแผนงาน คุณสมบัติ 1. เพศ ชาย 2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี 3. อ่านแบบการผลิตได้ 4. สามารถทำงานนอกสถานที่ได้ 5. มีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมระบบจัดเก็บสินค้า (Stroage System)
  กทม
  Siam Makro Public Company Limited
  กทม
  TMB Banco Public Company Limited
  จ.ชลบุรี
  Start
  Job descriptionหน้าที่และความรับผิดชอบ- จัดหาวัตถุดิบให้กับฝ่ายผลิตและติดตามแผนประจำวันของฝ่ายผลิต - ควบคุมคุณภาพของไลน์การผลิตตามแบบที่วางไว้และข้อกำหนดของลูกค้า - ตั้งค่าเครื่องจักรประจำวันเพื่อให้การผลิตดำเนินไปได้อย่างราบรื่น - บำรุงรักษาและตรวจเครื่องจักรตามคู่มือปฏิบัติการ และควบคุมการตรวจสอบและเปลี่ยนเครื่องจักร - บันทึกข้อมูลของชิ้นส่วนที่ไม่ได้มาตรฐาน (NG parts) เพื่อการแก้ไขและพัฒนาจากสาเหตุของปัญหา ติดตาม การแก้ไขปัญหาและป้องกันปัญหาชิ้นส่วนไม่ได้มาตรฐานไม่ให้เกิดซ้ำ - สำรวจสิ่งแวดล้อมในการทำงาน, ความสะอาดของพื้นที่ปฏิบัติงาน และความปลอดภัยในการทำงานของพนักงานปฏิบัติการ - จัดการระบบควบคุมประสิทธิภาพ, สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในการทำงาน คุณสมบัติ - เพศชาย อายุระหว่าง 25-30 ปี - วุฒิการศึกษาระดับปวส. สาขาเครื่องกล, เทคโนโลยี, อุตสาหการหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง - มีประสบการณ์ในฝ่ายผลิต/ซ่อมบำรุง 2 ปีขึ้นไป (หากมีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมรถยนต์จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
  จ.ชลบุรี
  Start
  Job descriptionหน้าที่และความรับผิดชอบรับผิดชอบในการกลั่นน้ำมันปิโตรเลียมและผลิตผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี เพื่อให้การผลิตเป็นไปตามแผน ได้มาตรฐานและตรงกับความต้องการของลูกค้า โดยร่วมวางแผนการปฏิบัติงานและกำกับดูแลอุปกรณ์การกลั่น/การผลิตให้อยู่ในสภาพที่ดี รวมถึง ซ่อมแซมอุปกรณ์พื้นฐานเท่าที่จำเป็น (minor maintenance) เพื่อให้อุปกรณ์ใช้งานได้และไม่เกิดผลกระทบต่อกระบวนการผลิตคุณสมบัติ วุฒิการศึกษาที่ต้องการ: • ปวส.ขึ้นไป สาขาปิโตรเทคโนโลยี ปิโตรเคมี ไฟฟ้า อิเล็กโทรนิค เครื่องมือวัด วัดคุม แม็คคาทรอนิกส์ เครื่องกล เครื่องยนต์ ประสบการณ์ทำงาน: • หากมีประสบการณ์การทำงานในโรงงาน หรือ โรงงานปิโตรเคมี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ รายได้ขั้นต่ำต่อเดือน (บาท): 23,000 หากมีประสบการณ์สามารถต่อรองได้ All Positions Required เกรดเฉลี่ยตั้งแต่ 2.75 ขึ้นไป
  กทม, กทม
  ดีน แอนด์ เดลูก้า (ประเทศไทย) จำกัด
  Job description- ช่วยเหลืองานในครัวตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย- เตรียมวัตถุดิบ และทำขนม- ตรวจเช็ควัตถุดิบให้เพียงพอต่อการใช้งาน และสั่งซื้อตามสมควร - ตั้งค่าพื้นที่ผลิตอาหารด้านหน้าทั้งหมดเพื่อให้มั่นใจว่าหน่วยโซ่พร้อมที่จะทำงาน - ใช้อุปกรณ์การผลิตตามขั้นตอนการปฏิบัติงานมาตรฐาน - ทำหน้าที่ทำความสะอาดรวมถึงการทำความสะอาดทั่วไปของอุปกรณ์และพื้นที่การผลิตRequirementsประสบการณ์(ปี) : 1 - 2 - มีความเข้าใจเกี่ยวกับความปลอดภัยของการทำขนมและระบบการจัดการคุณภาพ - มีความเชี่ยวชาญในด้านการผลิต (เบเกอรี่หรือขนมอบ) - ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยและมาตรฐานคุณภาพของขนมที่ทำBenefits✔ Service Charge✔ Food✔ Discounted Company Products✔ Private Health Insurance✔ Life InsuranceOther benefits✔ -เงินรางวัลพิเศษ (Incentive) หลังผ่านทดลองงาน -ประกันชีวิตกลุ่มและประกันสุขภาพ -กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ -Gift Voucher วันเกิดสำหรับพนักงาน (หลังผ่านทดลองงาน) -เครื่องแบบพนักงาน (เฉพาะพนักงานหน้าร้าน) -เครื่องดื่มฟรี 1 แก้วในวันทำงาน (เฉพาะเครื่องดื่มที่เป็นโซดา ชา และกาแฟ เท่านั้น) -ส่วนลด 15% สำหรับผลิตภัณฑ์ในร้าน ดีนแอนด์ เลดูก้า -เงินรับขวัญแต่งงาน 5,000 บาท อายุงาน 1 ปีขึ้นไป -ของขวัญคลอดบุตร จำนวน 2,000 บาท
  จ.เชียงใหม่
  Aware
  50,000 - 80,000 หรือขึ้นอยู่กับทักษะและประสบการณ์
  จ.ฉะเชิงเทรา
  Start
  จ.ฉะเชิงเทรา
  Start
  จ.ระยอง
  RGF
  เงินเดือน : THB28,000 - 35,000
  จ.สมุทรสาคร
  บริษัท เอแอนด์เอส (1992) จำกัด
  Tambon Salaya, จ.นคาปฐม
  Start
  Job descriptionหน้าที่และความรับผิดชอบ- ดูแลแก้ไข ซ่อมบำรุง เครื่องจักรในไลน์ผลิต (โรงอาหาร)- สามารถปรับปรุงเครื่องจักรในกระบวนการผลิตให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล - บริหารจัดการระบบการผลิต คุณสมบัติ - ช่วงอายุระหว่าง 24 - 30 ปีขึ้นไป - ปริญญาตรีวิศวกรรมสาขา ไฟฟ้า , เครื่องกล , เทคโนโลยีการผลิต , อุตสาหกรรม หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง - มีประสบการณ์ด้านการทำงานอย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป (เคยผ่านงานด้านโรงงานอาหารจะพิจารณาเป็นพิเศษ)
  Bang Phli Noi, จ.สมุทรปราการ
  Start
  Job descriptionหน้าที่และความรับผิดชอบ- ผลิตแป้งเป็นน้ำตาลและให้สอดคล้องแผนที่ได้ตั้งไว้ - ผลิตกลูตามิกและควบคุมให้ได้ตามค่าที่ตั้งไว้ - ลดการสูญเสียกระบวนการผลิตน้ำตาลกลูโคสและกลูตามิกให้ได้ตามเป้าหมาย - ควบคุมการใช้วัตถุดิบต่างๆในกระบวนการผลิต คุณสมบัติ 1. เพศชาย , สัญชาติ ไทย , อายุไม่เกิน 25 ปี 2. มีประสบการณ์การผลิตในโรงงาน 3. สามารถทำงานเป็นกะได้ 4. อ่านเขียนภาษาอังกฤษได้บาง
  จ.สมุทรปราการ
  Start
  Job descriptionหน้าที่และความรับผิดชอบ• เตรียมตัวอย่างทดสอบ และประสานงานกับศูนย์ทดสอบในการส่งตัวอย่างเพื่อให้ศูนย์ดำเนินการทดสอบ• ประสานงานการทดลองตัวอย่างในกระบวนการผลิตร่วมกับฝ่ายที่เกี่ยวข้อง • นำผลการทดสอบที่ได้มาสรุปเป็นเอกสาร Sample Evaluation เพื่อขออนุมัติตัวอย่าง • แจ้งผลสรุปการทดสอบให้กับผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายรับทราบ คุณสมบัติ • อายุ 25-30 ปี • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขา Material Science, Physics หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง • ประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 2 ปี ในงาน Sourcing, การทดลองตัวอย่างในไลน์การผลิต • มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษโดยเฉพาะการโต้ตอบทางอิเมล์ • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี (MS-Office; Word, Excel, PowerPoint)
  กทม
  Workventure Technologies
  เงินเดือน : ฿15,000 - 30,000
  Samut Sakhon, จ.สมุทรสาคร
  บริษัท ศรีพงษ์ไพศาล อินดัสเทรียล จำกัด
  จ.สมุทรปราการ
  RGF
  เงินเดือน : THB35,000 - 45,000
  กทม
  บริษัท กีโต้(ประเทศไทย) จำกัด
  กทม
  บริษัท ธนาภัณฑ์ค้าไม้ จำกัด
  เงินเดือน : 18,000
  จ.ชลบุรี
  RGF
  เงินเดือน : THB50,000 - 70,000
  จ.ชลบุรี
  บริษัท ไทยคูณ เทคโนโลยี จำกัด
  กทม, กทม
  Start
  Job descriptionWorking Location: ธนาคารกสิกรไทย สำนักงานใหญ่พหลโยธิน Job Description: - จัดทำ Transactional Customer Insights เกี่ยวกับประสบการณ์การใช้ธุรกรรมธนาคารของกลุ่มลูกค้าธุรกิจผ่านการใช้บริการผลิตภัณฑ์ในช่องทางต่างๆของธนาคารที่มีผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการ - จัดทำ Transactional Customer Insights จากลูกค้าบนช่องทาง Voice (Phone) และ Non-Voice (Email, Web Chat, Social Media) ต่างๆเพื่อปรับปรุงคุณภาพการบริการ - ประสานงานกับฝ่ายงาน/ส่วนงานทั้งภายในและภายนอกที่เกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงกระบวนการทำงานและยกระดับคุณภาพการบริการ คุณสมบัติ - วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี/โท Engineering, MBA - มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี + มีประสบการณ์การกำหนดกลยุทธ์ การวางแผน การจัดการการบริหารประสบการณ์ความพึงพอใจของลูกค้า การพัฒนากระบวนการให้บริการ + มีประสบการณ์การจัดทำการวิเคราะห์ข้อมูล การจัดทำ/นำเสนอข้อมูล (Presentation) - มีความรู้ด้าน Credit และผลิตภัณฑ์ของธนาคาร
  จ.สงขลา
  บริษัท เซฟสกิน เมดดิคอล แอนด์ ไซเอนทิฟิก (ประเทศไทย) จำกัด
  กทม
  Start
  Job descriptionหน้าที่และความรับผิดชอบ- ร่วมแผนงาน รวมทั้งเป้าหมายในการผลิตร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง- วางแผน ควบคุม ดูแลกระบวนการผลิตตามเป้าหมายที่วางไว้รวมถึงการประกันคุณภาพสินค้าตามมาตรฐานที่กำหนด - ประสานงานกับหน่วยงานอื่น เช่น วางแผน การขาย จัดซื้อ ให้การดำเนินงานไปในแนวทางเดียวกันและเป็นไปตามแผน - บริหารอัตรากำลังคนให้เกิดประโยชน์สูงสุด - ปรับปรุงหาแนวทางป้องกัน และพัฒนาการทำงานรวมทั้งประสานงานกับแผนกที่เกี่ยวข้อง - วางแผนขั้นตอนการทำงานและการบริหารพื้นที่โรงงานให้เหมาะสม - ควบคุมบริหารการใช้วัสดุ อุปกรณ์ให้เกิดประโยชน์สูงสุด - พัฒนาปรับปรุงกระบวนการผลิต วิธีการผลิต และเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตด้วยเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต คุณสมบัติ - เพศชาย - อายุ 30 - 45 ปี - ระดับการศึกษา ปริญญาตรี - ประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป - มีประสบการณ์ในโรงงานประเภทเหล็ก, พลาสติก (กลึง ,ชุบ, ซิ้งค์,ประกอบ) ไม่ต่ำกว่า 5 ปี - มีภาวะความเป็นผู้นำ สามารถตัดสินใจ วิเคราะห์ปัญหา และทำงานเป็นทีมได้ดี - มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีทักษะในการสื่อสารและประสานงานได้ดี
  กทม
  RGF
  เงินเดือน : THB25,000 - 28,000