วันที่
 • ใดก็ได้
 •  
  24 ชั่วโมงที่แล้ว
 •  
  3 วันที่แล้ว
 •  
  7 วันที่แล้ว
 •  
  30 วันที่แล้ว
ค้นหาโดย
 • ช่องว่างทั้งหมด
 •  
  หัวข้อเท่านั้น
บริษัท
 • บริษัทใดก็ได้
 •  
แหล่ง
 • ใดก็ได้
 •  
  กระดานงาน
 •  
  บริษัทจัดหางาน
 •  
  บริษัท
รัศมี
 • ค่าเริ่มต้น
 •  
  สถานที่ที่ชัดเจน
 •  
  5 กม.
 •  
  15 กม.
 •  
  25 กม.
 •  
  50 กม.
 •  
  100 กม.
ล้างตัวกรอง
  130 ตำแหน่งงาน - หน้า 1 จาก 10 (0.29 วินาที)
  คุณรู้หรือไม่? neuvoo มีตัวเลือกงานที่กว้างที่สุด ในไทย
  ที่นี่ที่ neuvoo เรามุ่งมั่นที่จะให้ผู้ใช้ของเรามีเนื้อหาเฉพาะที่หลากหลาย ต้องขอบคุณพนักงานที่มีพรสวรรค์ของเราผู้ซึ่งทำงานอย่างหนักตลอดเวลาเพื่อรวบรวมงานใหม่ๆ อย่างต่อเนื่องเพื่อที่เราจะสามารถเติบโตและ เป็นกลายฐานข้อมูลงานที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ! นี่เป็นเพียงแค่หนึ่งในเหตุการณ์สำคัญที่เราประสบความสำเร็จตั้งแต่เราเริ่มต้น เรายังคงมุ่งมั่นแสวงหาการปรับปรุงและนวัตกรรมในทุกสิ่งที่เราทำ
  BETAGRO PUBLIC COMPANY LIMITED
  |
  กทม
  - 10 วันที่แล้ว
  คุณสมบัติ. วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขาสัตวแพทย์ สัตวบาล วิทยาศาสตร์ เทคนิคการสัตวแพทย์. ประสบการณ์ทำงานธุรกิจท่ีเกี่ยวข้องทางด้านปศุสัตว์ การผลิตอาหาร. มีความรู้งานขายด้านห้อง...
  NAN MEE INDUSTRY CO., LTD.
  |
  กทม
  - 11 วันที่แล้ว
  คุณสมบัติผู้สมัคร. อายุ. 28ปีขึ้นไป เพศ. 0 การศึกษา. ปวช. ขึ้นไป ประสบการณ์. อย่างน้อย 1 ปี ขึ้นไป. คุณสมบัติเพิ่มเติม. มีประสบการณ์ ด้านพัฒนาเครื่องจักร หรืออุปกรณ์การผลิตไม่น้อยก...
  THAI OIL
  |
  กทม, กทม
  - 4 วันที่แล้ว
  Refinery Operator. Posting Date. 29 January 2018 Role and Responsibilities. รับผิดชอบในการกลั่นน้ำมันปิโตรเลียมและผลิตผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี เพื่อให้การผลิตเป็นไปตามแผน ได้มาตรฐานและตร...
  Pruksa Real Estate Public Company Limited
  |
  กทม
  - 7 วันที่แล้ว
  วัตถุประสงค์งาน. ควบคุมการปฏิบัติการผลิตของคนงาน รวมทั้งร่วมในการปฏิบัติงานผลิตเพื่อให้สามารถผลิตได้ตามแผน และคุณภาพของผลิตภัณฑ์ รวมทั้งสอนหรืออบรมคนงานให้ปฏิบัติงานผลิตได้อย่างถูก...
  Amarin Printing & Publishing Public Company Limited.
  |
  กทม
  - 13 วันที่แล้ว
  ลักษณะงาน. ผลิต หรือ produce รายการโทรทัศน์ ในทุกๆ ข้นตอน โดยทั่วไปแบ่งเป็น 3 ขั้นตอนคือก่อนการผลิต (เตรียมการ) การผลิต (ถ่ายทำรายการ) และหลังการผลิต (ตัดต่อ แต่งภาพและเสียง และภา...
  Siam Makro Public Company Limited
  |
  กทม
  - 1 วันที่แล้ว
  ลักษณะงาน. ทำงานร่วมกับผู้จัดการแผนกในการวางแผนการจัดเรียงสินค้าหน้าร้าน การผลิตสินค้าเบเกอรี่ และการแก้ปัญหาต่างๆในแผนก. ดูแลสต็อกสินค้า ,สั่งซื้อ ,ผลิตสินค้าเบเกอรี่ให้มีความสดให...
  MK Restaurant Group Plc.
  |
  กทม
  - 4 วันที่แล้ว
  ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายผลิต (ประจำโรงงานนวนคร). อื่นๆ คุณสมบัติขั้นต่ำ วุฒิการศึกษาขั้นต่ำปริญญาตรี ด้าน Food Science, Microbiology และมีประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปี มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีค...
  PTT Global Chemical Public Company Limited
  |
  จ.ระยอง
  - 4 วันที่แล้ว
  Summary. ควบคุม ดูแลตรวจสอบ ติดตามประสิทธิภาพของกระบวนการผลิต พร้อมทั้งให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาและการ ปรับปรุงกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพ สามารถเดินเครื่องได้ตามแผนการผล...
  TMB Banco Public Company Limited
  |
  กทม
  - 7 วันที่แล้ว
  ที่ TMB คุณสามารถสร้างความแตกต่างได้. TMB มุ่งมั่นที่จะสร้างความแตกต่างให้กับธุรกิจธนาคารในประเทศไทย ด้วยการให้พนักงานได้ใช้พลังในการทำสิ่งที่ท้าทายตนเอง โดยการตั้งคำถามถึงการทำงาน...
  King Power Official
  |
  กทม
  - 11 วันที่แล้ว
  หน้าที่และความรับผิดชอบ วางแผนการสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ ให้สอดคล้องกับแผนการตลาดของผลิตภัณฑ์องค์กร, ฤดูการท่องเที่ยว, นโยบายองค์กร. ส่วนงาน เป็นต้น เพื่อให้ได้แผนงานประจำปี เดื...
  Surapon Foods
  |
  จ.นนทบุรี
  - 7 วันที่แล้ว
  Description. รายละเอียดงาน. จัดซื้อ และจัดหาวัตถุดิบ ( ไก่ )ที่มีคุณภาพให้เพียงพอ และตรงกับความต้องการของบริษัท และลูกค้า และวางแผนการจัดซื้อวัตถุดิบ ร่วมกับฝ่ายผลิตอย่างต่อเนื่อง ...
  Pruksa Real Estate Public Company Limited
  |
  กทม
  - 3 วันที่แล้ว
  วัตถุประสงค์งาน. รับผิดชอบงานควบคุมการปฏิบัติการผลิตของคนงาน และทีมงานภายใต้การบังคับบัญชาให้สามารถผลิตได้ตามแผน และคุณภาพของผลิตภัณฑ์. หน้าที่ความรับผิดชอบ. บริหารจัดการการผลิตให้...
  BETAGRO PUBLIC COMPANY LIMITED
  |
  กทม
  - 10 วันที่แล้ว
  คุณสมบัติ. วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไปสาขา วิทยาศาสตร์การอาหาร,เทคโนโลยีอาหาร. ประสบการณ์ทำงาน 8. 10 ปี ด้านงานพัฒนาผลิตภัณฑ์ นวัตกรรมอาหาร. มีความรู้ด้านเทคโนโลยีการอาหาร เคมีอาหา...