วันที่
 • ใดก็ได้
 • 24 ชั่วโมงที่แล้ว
 • 3 วันที่แล้ว
 • 7 วันที่แล้ว
 • 30 วันที่แล้ว
ค้นหาโดย
 • ช่องว่างทั้งหมด
 • หัวข้อเท่านั้น
บริษัท
 • บริษัทใดก็ได้
แหล่ง
 • ใดก็ได้
 • กระดานงาน
 • บริษัทจัดหางาน
 • บริษัท
รัศมี
 • ค่าเริ่มต้น
 • สถานที่ที่ชัดเจน
 • 5 กม.
 • 15 กม.
 • 25 กม.
 • 50 กม.
 • 100 กม.
ล้างตัวกรอง
  คุณรู้หรือไม่? neuvoo มีตัวเลือกงานที่กว้างที่สุด ในไทย
  ที่นี่ที่ neuvoo เรามุ่งมั่นที่จะให้ผู้ใช้ของเรามีเนื้อหาเฉพาะที่หลากหลาย ต้องขอบคุณพนักงานที่มีพรสวรรค์ของเราผู้ซึ่งทำงานอย่างหนักตลอดเวลาเพื่อรวบรวมงานใหม่ๆ อย่างต่อเนื่องเพื่อที่เราจะสามารถเติบโตและ เป็นกลายฐานข้อมูลงานที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ! นี่เป็นเพียงแค่หนึ่งในเหตุการณ์สำคัญที่เราประสบความสำเร็จตั้งแต่เราเริ่มต้น เรายังคงมุ่งมั่นแสวงหาการปรับปรุงและนวัตกรรมในทุกสิ่งที่เราทำ
  จ.อุบลราชธานี
  Start
  Job descriptionหน้าที่และความรับผิดชอบ- จัดกิจกรรมของบริษัท ทั้งภายใน และภายนอก - วางแผนการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายต่าง ๆ - จัดทำรายงานการจัดกิจกรรม - งานเอกสาร และงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย - ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง คุณสมบัติ - มีทัศนคติดี, มีความรับผิดชอบ, สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี - มีความคิดสร้างสรรค์, มนุษยสัมพันธ์ดี, อดทน, ซื่อสัตย์ - มีทักษะในการติดต่อสื่อสาร-ประสารงานได้เป็นอย่างดี - มีประสบการณ์ด้านการจัดกิจกรรม, การประชาสัมพันธ์ พิจารณาเป็นพิเศษ - สามารถเดินทางทำงานต่างจังหวัดได้ - ขับรถยนต์ได้ มีใบขับขี่ - อายุ Age: 25 ปี year(s) 35 ปี - เพศ Gender: ชาย/หญิง - ระดับการศึกษาสูงสุด Highest Degree: ระดับปริญญาตรี Bachelor's Degree - คณะ/Faculty1 : บริหารธุรกิจ - สาขา/Major : การจัดการทั่วไป, การตลาด, หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง - ประสบการณ์ทั้งหมดอย่างน้อย Total experience at Least: 1 ปี/years - 3 ปี/Years
  กทม
  บริษัท โตโยต้า ธนบุรี จำกัด
  กทม
  LHMH
  กทม
  Start
  จ.ระยอง
  Start
  กทม, กทม
  บริษัท เซส โกลบอล จำกัด
  กทม
  บริษัท บี-เยส จำกัด
  กทม
  บริษัท ซูกิชิ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด
  กทม
  Hua Chang Heritage Hotel , Bangkok
  กทม
  บริษัท ธรรมสุนทรเมดิคอลเซ็นเตอร์ จำกัด
  กทม
  กองทัพอากาศ
  กทม
  THAI METROLOGY SYSTEM CO., LTD.
  จ.ปราจีนบุรี
  บริษัท เอส เอฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
  กทม
  ไทยพัฒนสิน แมชชีนทูลส์
  จ.นคาปฐม
  KM CC GROUP
  กทม
  บริษัท เอส เอฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
  จ.เชียงใหม่
  เชียงใหม่สยามประเทศ 1978