วันที่
 • ใดก็ได้
 • 24 ชั่วโมงที่แล้ว
 • 3 วันที่แล้ว
 • 7 วันที่แล้ว
 • 30 วันที่แล้ว
ค้นหาโดย
 • ช่องว่างทั้งหมด
 • หัวข้อเท่านั้น
บริษัท
 • บริษัทใดก็ได้
แหล่ง
 • ใดก็ได้
 • กระดานงาน
 • บริษัทจัดหางาน
 • บริษัท
รัศมี
 • ค่าเริ่มต้น
 • สถานที่ที่ชัดเจน
 • 5 กม.
 • 15 กม.
 • 25 กม.
 • 50 กม.
 • 100 กม.
ล้างตัวกรอง
  คุณรู้หรือไม่? neuvoo มีตัวเลือกงานที่กว้างที่สุด ในไทย
  ที่นี่ที่ neuvoo เรามุ่งมั่นที่จะให้ผู้ใช้ของเรามีเนื้อหาเฉพาะที่หลากหลาย ต้องขอบคุณพนักงานที่มีพรสวรรค์ของเราผู้ซึ่งทำงานอย่างหนักตลอดเวลาเพื่อรวบรวมงานใหม่ๆ อย่างต่อเนื่องเพื่อที่เราจะสามารถเติบโตและ เป็นกลายฐานข้อมูลงานที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ! นี่เป็นเพียงแค่หนึ่งในเหตุการณ์สำคัญที่เราประสบความสำเร็จตั้งแต่เราเริ่มต้น เรายังคงมุ่งมั่นแสวงหาการปรับปรุงและนวัตกรรมในทุกสิ่งที่เราทำ
  กทม
  LHMH
  กทม
  Workventure Technologies
  เงินเดือน : ฿15,000 - 40,000
  กทม
  บริษัท ยูซาซ่า จำกัด
  Job descriptionสินค้าด้านอาหารเสริม,สกินแคร์-ดูแลการขายกับพนักงานขาย(แอดมิน) ช่องทางเพจ,ไลน์,การโทร- คิดแผนงานร่วมกับทีมงานด้านการตลาดออนไลน์ เพื่อกระตุ้นยอดขาย - ดูแลข้อมูลเนื้อหาบนสื่อออนไลน์ของบริษัท - ดูแลการดำเนินกิจกรรมการสื่อสาร การประชาสัมพันธ์ทางการตลาด ผ่านช่องทางสื่อออนไลน์ของบริษัท - ดูแล Online Campaign & Online Activities ร่วมกับทีม - ดูแลการทำ Facebook Ads, SEO, SEM, Google Adword ร่วมกับทีม - ติดต่อประสานงานด้านการประชาสัมพันธ์ การโฆษณากับหน่วยงานอื่นหรือบริษัทอื่นๆ - บริการให้ข้อมูลสินค้า โปรโมชั่น + ประสานงานการตลาด ทุกช่องทางออนไลน์ - การหาและจัดทำข้อความ สื่อสารทางSocial Media เช่น Facebook / Instagram / LINE ร่วมกับทีมงาน - เก็บข้อมูล สถิติ ติดตามผลความคืบหน้าและจัดทำรายงานสรุปต่างๆ ของแต่ละโปรเจคRequirementsประสบการณ์(ปี) : 2 ปีขึ้นไปBenefits✔ Sales bonus✔ Performance BonusOther benefits✔ ค่าตอบแทนพิเศษ ประกันสังคม
  กทม
  Start
  พัทยา, จ.ชลบุรี
  Start
  กทม
  Creative Economy Agency
  กทม
  GetLinks
  เงินเดือน : 30000
  กทม
  Siam Makro Public Company Limited
  กทม
  บริษัท เทคนิคอลไบโอเมด จำกัด
  Job description1.ถ่ายวิดีโอ (กล้องวิดีโอและ DSLR),ตัดต่อวิดีโอ(Premiere Pro และ After Effect) เพื่อใช้ในสื่อของบริษัททั้งภายในและภายนอก และงานจากฝ่ายอื่นๆ เช่นภาพกิจกรรมต่างๆ ของบริษัท2.ถ่ายภาพสินค้า ผลิตภัณฑ์ สื่อ online ถ่ายวิดีโอและตัดต่อเพื่อใช้ในงานการตลาด3.เขียนสคริปเบื้องต้นเพื่อการประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางออนไลน์ภายใต้แบรนด์ของบริษัท 4.ผลิตสื่อวิดีโอผ่านช่องทางออนไลน์ต่างๆ เช่น การรีวิวสินค้า การประชาสัมพันธ์องค์กร หรือ คอนเท้นท์พิเศษต่างๆ 5.มีความเข้าใจในลำดับ Pre-Producttion และ Post-Production รวมถึงการ Setup แสงไฟต่างๆทั้งในและนอกสถานที่ 6.งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาRequirements2.ประสบการณ์ด้านช่างภาพนิ่ง-VDO 1 ปีขึ้นไป 3.ระดับการศึกษา : ปริญญาตรีขึ้นไป คณะนิเทศศาสตร์ หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง 4.มีความคิดสร้างสรรค์และไอเดียใหม่ๆที่ดี 5.มีความรับผิดชอบ รอบคอบ แม่นยำและสามารถทำงานร่วมกับคนอื่นได้ดี 6.มีทักษะในการใช้โปรแกรม Premiere Pro,After Effect,LightRoom ได้เป็นอย่างดี 7.มีความเข้าใจในอุปกรณ์การถ่ายทำ การจัดแสง-ไฟ และมุมกล้องต่างๆ 8.ผ่านประสบการณ์ถ่ายทำและตัดต่อวิดีโอจะพิจารณาเป็นพิเศษ 9.สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับดี 10.ต้องมีผลงานที่เกี่ยวกับตำแหน่งมานำเสนอด้วยBenefits✔ Performance BonusOther benefits✔ ประกันสังคม ประกันชีวิต ประกันสุขภาพ ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน ค่าทำงานล่วงเวลา เงินโบนัสตามผลงาน ตามข้อตกลงของบริษัท ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง . กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (พนักงานสะสม 5 % +บริษัทสมทบ 5%) ประกันสุขภาพ ประกันชีวิต ท่องเที่ยวประจำปี เงินสวัสดิการและเงินช่วยเหลือต่างๆ เงินสนับสนุนกิจกรรมภายในบริษัท (ตามไตรมาส)
  จ.อุบลราชธานี
  Start
  Job descriptionหน้าที่และความรับผิดชอบ- จัดกิจกรรมของบริษัท ทั้งภายใน และภายนอก - วางแผนการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายต่าง ๆ - จัดทำรายงานการจัดกิจกรรม - งานเอกสาร และงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย - ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง คุณสมบัติ - มีทัศนคติดี, มีความรับผิดชอบ, สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี - มีความคิดสร้างสรรค์, มนุษยสัมพันธ์ดี, อดทน, ซื่อสัตย์ - มีทักษะในการติดต่อสื่อสาร-ประสารงานได้เป็นอย่างดี - มีประสบการณ์ด้านการจัดกิจกรรม, การประชาสัมพันธ์ พิจารณาเป็นพิเศษ - สามารถเดินทางทำงานต่างจังหวัดได้ - ขับรถยนต์ได้ มีใบขับขี่ - อายุ Age: 25 ปี year(s) 35 ปี - เพศ Gender: ชาย/หญิง - ระดับการศึกษาสูงสุด Highest Degree: ระดับปริญญาตรี Bachelor's Degree - คณะ/Faculty1 : บริหารธุรกิจ - สาขา/Major : การจัดการทั่วไป, การตลาด, หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง - ประสบการณ์ทั้งหมดอย่างน้อย Total experience at Least: 1 ปี/years - 3 ปี/Years