วันที่
 • ใดก็ได้
 •  
  24 ชั่วโมงที่แล้ว
 •  
  3 วันที่แล้ว
 •  
  7 วันที่แล้ว
 •  
  30 วันที่แล้ว
ค้นหาโดย
 • ช่องว่างทั้งหมด
 •  
  หัวข้อเท่านั้น
บริษัท
 • บริษัทใดก็ได้
 •  
แหล่ง
 • ใดก็ได้
 •  
  กระดานงาน
 •  
  บริษัทจัดหางาน
 •  
  บริษัท
รัศมี
 • ค่าเริ่มต้น
 •  
  สถานที่ที่ชัดเจน
 •  
  5 กม.
 •  
  15 กม.
 •  
  25 กม.
 •  
  50 กม.
 •  
  100 กม.
ล้างตัวกรอง
  52 ตำแหน่งงาน - หน้า 1 จาก 4 (0.29 วินาที)
  คุณรู้หรือไม่? neuvoo มีตัวเลือกงานที่กว้างที่สุด ในไทย
  ที่นี่ที่ neuvoo เรามุ่งมั่นที่จะให้ผู้ใช้ของเรามีเนื้อหาเฉพาะที่หลากหลาย ต้องขอบคุณพนักงานที่มีพรสวรรค์ของเราผู้ซึ่งทำงานอย่างหนักตลอดเวลาเพื่อรวบรวมงานใหม่ๆ อย่างต่อเนื่องเพื่อที่เราจะสามารถเติบโตและ เป็นกลายฐานข้อมูลงานที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ! นี่เป็นเพียงแค่หนึ่งในเหตุการณ์สำคัญที่เราประสบความสำเร็จตั้งแต่เราเริ่มต้น เรายังคงมุ่งมั่นแสวงหาการปรับปรุงและนวัตกรรมในทุกสิ่งที่เราทำ
  Amarin Printing & Publishing Public Company Limited.
  |
  กทม
  - 2 วันที่แล้ว
  ลักษณะงาน. วางแผนและดำเนินงานประชาสัมพันธ์ สร้างสรรค์แคมเปญด้านกิจกรรมทางการตลาดให้สอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้บริโภคเข้าถึงความต้องการของผู้บริโภค. ศึกษาข้อมูลคู่แข่งทางการตลาด ลูกค้...
  THAI SMILE AIRWAYS COMPANY LIMITED
  |
  กทม
  - 14 วันที่แล้ว
  การศึกษา. สำเร็จการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย ด้านการสื่อสาร รัฐศาสตร์ สังคมศาสตร์ การประชาสัมพันธ์ หรือบริหารจัดการธุรกิจ. ประสบการณ์ทำงาน. อย่างน้อย 4 6 ปีขึ้นไป มีประสบการณ์ทางด้านกา...
  Amarin Printing & Publishing Public Company Limited.
  |
  กทม
  - 12 วันที่แล้ว
  ลักษณะงาน. วางแผนและดำเนินงานประชาสัมพันธ์ สร้างสรรค์แคมเปญด้านกิจกรรมทางการตลาดให้สอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้บริโภคเข้าถึงความต้องการของผู้บริโภค. ศึกษาข้อมูลคู่แข่งทางการตลาด ลูกค้...
  Amarin Printing & Publishing Public Company Limited.
  |
  กทม
  - 2 วันที่แล้ว
  ลักษณะงาน. วางแผนและ สร้างสรรค์แคมเปญทางการตลาด จัดทำแผนการตลาด กลยุทธ์การตลาด รวมทั้ง การดำเนินการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ ทั้ง Online และ Offline. สร้างสรรค์และ จัดกิจกรรมส่งเสริมการต...
  Amarin Printing & Publishing Public Company Limited.
  |
  กทม
  - 12 วันที่แล้ว
  ลักษณะงาน. วางแผน เตรียมงาน งานแฟร์ของสำนักพิมพ์ อาทิ งานสัปดาห์หนังสือฯ งานมหกรรมหนังสือฯ งาน amarin Baby and Kids งาน Roadshow ต่างๆ. คัดสรหนังสือและสินค้าต่างๆ ให้ตรงกับความต้อง...
  บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน)
  |
  กทม
  - 14 วันที่แล้ว
  หน้าที่ความรับผิดชอบ. การศกษาระดับปริญญาตรี หรือ ปริญญาโท ในสาขา การตลาด การประชาสัมพันธ์ นิเทศศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้องและมีประสบการณ์. คุณสมบัติ. เพศ. ชาย , หญิง. อายุ(ป...
  SC GROUP
  |
  กทม, กทม
  - 17 ชั่วโมงที่ผ่านมา
  หน้าที่ความรับผิดชอบ. 1. ร่วมวางแผนการประชาสัมพันธ์กิจกรรมขององค์กร 2. ดูแลการประชาสัมพันธ์กิจกรรมขององค์กร ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น เว็บไซต์บริษัท, Facebook, และสื่อประชาสัมพันธ์อื่น...
  บริษัท นานดีอินเตอร์เทรด จำกัด
  |
  กทม
  - 1 วันที่แล้ว
  รายละเอียดของงาน. สำรวจข้อมูลด้านการตลาด ราคา ช่องทางการจัดจำหน่าย การประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการขาย เก็บข้อมูลและทำวิจัยด้านการตลาด. สถานที่ปฏิบัติงาน. กรุงเทพมหานคร. คุณสมบัติของ...
  Thana City Golf & Sports Club
  |
  จ.สมุทรปราการ
  - 8 วันที่แล้ว
  Education. การศึกษา. Bachelor's Degree. ปริญญาตรี. Experience. ประสบการณ์การทำงาน. 1 Year (ปี). Gender. เพศ. Male Female. ชาย หญิง. Age. อายุ. Non Specific. ไม่จำกัดอายุ. Job Quali...
  บริษัท บุญชัยธุรกิจหาดใหญ่ จำกัด
  |
  ประเทศไทย
  - 17 ชั่วโมงที่ผ่านมา
  หน้าที่และลักษณะของงาน. 1. ติดต่อประสานงานและวางแผนงานด้านการตลาดเช่น การจัดหาพื้นที่ Event, การซื้อพื้นที่ Event และเอกสารที่เกี่ยวข้อง. 2. รักษาฐานลูกค้าเดิมและสร้างความสัมพันธ์อ...
  SC GROUP
  |
  กทม
  - 13 วันที่แล้ว
  หน้าที่ความรับผิดชอบ. 1.เขียนสกู๊ปข่าวประชาสัมพันธ์ด้านกิจกรรมของกลุ่มบริษัท. 2.ออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ด้านกิจกรรมของกลุ่มบริษัท. 3.งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา. ค...
  Hua Chang Heritage Hotel, Bangkok
  |
  กทม, กทม
  - 12 วันที่แล้ว
  เงินเดือน : 30,001 - 40,000
  Education. การศึกษา. Bachelor's Degree. ปริญญาตรี. Experience. ประสบการณ์การทำงาน. 1 Year (ปี). Gender. เพศ. Male Female. ชาย หญิง. Age. อายุ. Non Specific. ไม่จำกัดอายุ. Job Quali...
  บริษัทเลิร์นนิ่ง. ฟอร์ ฟัน จำกัด
  |
  ประเทศไทย
  - 14 วันที่แล้ว
  รับสมัคร. เจ้าหน้าการตลาดออนไลน์ บริษัทเลิร์นนิ่ง ฟอร์ ฟัน จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทแนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศต่อต่างประเทศ ต้องการรับสมัครเจ้าหน้าที่การตลาดออนไลน์ Responsibilities. คิดแ...