วันที่
 • ใดก็ได้
 •  
  24 ชั่วโมงที่แล้ว
 •  
  3 วันที่แล้ว
 •  
  7 วันที่แล้ว
 •  
  30 วันที่แล้ว
ค้นหาโดย
 • ช่องว่างทั้งหมด
 •  
  หัวข้อเท่านั้น
บริษัท
 • บริษัทใดก็ได้
 •  
แหล่ง
 • ใดก็ได้
 •  
  กระดานงาน
 •  
  บริษัทจัดหางาน
 •  
  บริษัท
รัศมี
 • ค่าเริ่มต้น
 •  
  สถานที่ที่ชัดเจน
 •  
  5 กม.
 •  
  15 กม.
 •  
  25 กม.
 •  
  50 กม.
 •  
  100 กม.
ล้างตัวกรอง
  39ตำแหน่งงาน - หน้า 1 จาก 3 (0.06 วินาที)
  คุณรู้หรือไม่? neuvoo มีตัวเลือกงานที่กว้างที่สุด ในไทย
  ที่นี่ที่ neuvoo เรามุ่งมั่นที่จะให้ผู้ใช้ของเรามีเนื้อหาเฉพาะที่หลากหลาย ต้องขอบคุณพนักงานที่มีพรสวรรค์ของเราผู้ซึ่งทำงานอย่างหนักตลอดเวลาเพื่อรวบรวมงานใหม่ๆ อย่างต่อเนื่องเพื่อที่เราจะสามารถเติบโตและ เป็นกลายฐานข้อมูลงานที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ! นี่เป็นเพียงแค่หนึ่งในเหตุการณ์สำคัญที่เราประสบความสำเร็จตั้งแต่เราเริ่มต้น เรายังคงมุ่งมั่นแสวงหาการปรับปรุงและนวัตกรรมในทุกสิ่งที่เราทำ
  Amarin Printing & Publishing Public Company Limited.
  |
  กทม
  - 32 วันที่แล้ว
  ลักษณะงาน. วางแผนและดำเนินงานประชาสัมพันธ์ สร้างสรรค์แคมเปญด้านกิจกรรมทางการตลาดให้สอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้บริโภคเข้าถึงความต้องการของผู้บริโภค. ศึกษาข้อมูลคู่แข่งทางการตลาด ลูกค้...
  Amarin Printing & Publishing Public Company Limited.
  |
  กทม
  - 23 วันที่แล้ว
  ลักษณะงาน. วางแผนและ สร้างสรรค์แคมเปญทางการตลาด จัดทำแผนการตลาด กลยุทธ์การตลาด รวมทั้ง การดำเนินการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ ทั้ง Online และ Offline. สร้างสรรค์และ จัดกิจกรรมส่งเสริมการต...
  Amarin Printing & Publishing Public Company Limited.
  |
  กทม
  - 32 วันที่แล้ว
  ลักษณะงาน. วางแผนและดำเนินงานประชาสัมพันธ์ สร้างสรรค์แคมเปญด้านกิจกรรมทางการตลาดให้สอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้บริโภคเข้าถึงความต้องการของผู้บริโภค. ศึกษาข้อมูลคู่แข่งทางการตลาด ลูกค้...
  Amarin Printing & Publishing Public Company Limited.
  |
  กทม
  - 57 วันที่แล้ว
  ลักษณะงาน. วางแผน เตรียมงาน งานแฟร์ของสำนักพิมพ์ อาทิ งานสัปดาห์หนังสือฯ งานมหกรรมหนังสือฯ งาน amarin Baby and Kids งาน Roadshow ต่างๆ. คัดสรหนังสือและสินค้าต่างๆ ให้ตรงกับความต้อง...
  สนง.ส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็กฯ
  |
  กทม
  - 4 วันที่แล้ว
  รายละเอียดงาน. ลักษณะงาน. งานประจำ. คุณสมบัติ. วุฒิปริญญาตรี สาขาวิชานิเทศศาสตร์ สื่อสารมวลชน เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา การประชาสัมพันธ์และโฆษณา เทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์ เ...
  บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน)
  |
  กทม
  - 40 วันที่แล้ว
  หน้าที่ความรับผิดชอบ. การศกษาระดับปริญญาตรี หรือ ปริญญาโท ในสาขา การตลาด การประชาสัมพันธ์ นิเทศศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้องและมีประสบการณ์. คุณสมบัติ. เพศ. ชาย , หญิง. อายุ(ป...
  บริษัท บุญชัยธุรกิจหาดใหญ่ จำกัด
  |
  ประเทศไทย
  - 19 วันที่แล้ว
  คุณสมบัติ. 1. เพศหญิง ชาย จบการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา. 2. รักงานบริการ บุคลิกภาพดี มีนนษญสัมพันธ์ที่ดี. 3. มีทักษะด้านการบริการ ประสานงานกับลูกค้าและหน่วยงานได้ดี. 4.มีประสบการ...
  เทศบาลตำบลยายแย้มวัฒนา บุรีรัมย์
  |
  จ.บุรีรัมย์
  - 4 วันที่แล้ว
  รายละเอียดงาน. ลักษณะงาน. งานประจำ. คุณสมบัติ. วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ เทคนิคการตลาด การขาย การธนาคารและธุรกิจก...
  qresidences
  |
  กทม, กทม
  - 18 วันที่แล้ว
  เงินเดือน : 15,001 - 20,000
  Education. การศึกษา. Bachelor's Degree. ปริญญาตรี. Experience. ประสบการณ์การทำงาน. 0 Year (ปี). Gender. เพศ. Male Female. ชาย หญิง. Age. อายุ. Not over 35 years old. อายุไม่เกิน 35...
  SC GROUP
  |
  กทม
  - 57 วันที่แล้ว
  หน้าที่ความรับผิดชอบ. 1.เขียนสกู๊ปข่าวประชาสัมพันธ์ด้านกิจกรรมของกลุ่มบริษัท. 2.ออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ด้านกิจกรรมของกลุ่มบริษัท. 3.งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา. ค...
  ศูนย์วิทยาศาสตณ์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช
  |
  จ.กำแพงเพชร
  - 4 วันที่แล้ว
  รายละเอียดงาน. ลักษณะงาน. งานประจำ. คุณสมบัติ. ปริญญาตรีทางด้าน ประชาสัมพันธ์ วารสารศาสตร์ สื่อสารมวลชน นิเทศศาสตร์ หรือทางอื่นที่ ก.พ. กำหนดว่า ใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งน...
  SC GROUP
  |
  กทม, กทม
  - 8 วันที่แล้ว
  หน้าที่ความรับผิดชอบ. 1. ร่วมวางแผนการประชาสัมพันธ์กิจกรรมขององค์กร 2. ดูแลการประชาสัมพันธ์กิจกรรมขององค์กร ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น เว็บไซต์บริษัท, Facebook, และสื่อประชาสัมพันธ์อื่น...
  สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
  |
  กทม
  - 4 วันที่แล้ว
  รายละเอียดงาน. ลักษณะงาน. งานประจำ. คุณสมบัติ. วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ นิเทศศาสตร์ สื่อสารมวลชน หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง. มีประสบการณ์ทำงานด้านการสื่อ...