วันที่
 • ใดก็ได้
 •  
  24 ชั่วโมงที่แล้ว
 •  
  3 วันที่แล้ว
 •  
  7 วันที่แล้ว
 •  
  30 วันที่แล้ว
ค้นหาโดย
 • ช่องว่างทั้งหมด
 •  
  หัวข้อเท่านั้น
บริษัท
 • บริษัทใดก็ได้
 •  
แหล่ง
 • ใดก็ได้
 •  
  กระดานงาน
 •  
  บริษัทจัดหางาน
 •  
  บริษัท
รัศมี
 • ค่าเริ่มต้น
 •  
  สถานที่ที่ชัดเจน
 •  
  5 กม.
 •  
  15 กม.
 •  
  25 กม.
 •  
  50 กม.
 •  
  100 กม.
ล้างตัวกรอง
  39ตำแหน่งงาน - หน้า 1 จาก 3 (0.44 วินาที)
  คุณรู้หรือไม่? neuvoo มีตัวเลือกงานที่กว้างที่สุด ในไทย
  ที่นี่ที่ neuvoo เรามุ่งมั่นที่จะให้ผู้ใช้ของเรามีเนื้อหาเฉพาะที่หลากหลาย ต้องขอบคุณพนักงานที่มีพรสวรรค์ของเราผู้ซึ่งทำงานอย่างหนักตลอดเวลาเพื่อรวบรวมงานใหม่ๆ อย่างต่อเนื่องเพื่อที่เราจะสามารถเติบโตและ เป็นกลายฐานข้อมูลงานที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ! นี่เป็นเพียงแค่หนึ่งในเหตุการณ์สำคัญที่เราประสบความสำเร็จตั้งแต่เราเริ่มต้น เรายังคงมุ่งมั่นแสวงหาการปรับปรุงและนวัตกรรมในทุกสิ่งที่เราทำ
  Amarin Printing & Publishing Public Company Limited.
  |
  กทม
  - 16 วันที่แล้ว
  ลักษณะงาน. วางแผนและดำเนินงานประชาสัมพันธ์ สร้างสรรค์แคมเปญด้านกิจกรรมทางการตลาดให้สอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้บริโภคเข้าถึงความต้องการของผู้บริโภค. ศึกษาข้อมูลคู่แข่งทางการตลาด ลูกค้...
  Amarin Printing & Publishing Public Company Limited.
  |
  กทม
  - 16 วันที่แล้ว
  ลักษณะงาน. วางแผนและดำเนินงานประชาสัมพันธ์ สร้างสรรค์แคมเปญด้านกิจกรรมทางการตลาดให้สอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้บริโภคเข้าถึงความต้องการของผู้บริโภค. ศึกษาข้อมูลคู่แข่งทางการตลาด ลูกค้...
  Amarin Printing & Publishing Public Company Limited.
  |
  กทม
  - 12 ชั่วโมงที่ผ่านมา
  ลักษณะงาน. วางแผน เตรียมงาน งานแฟร์ของสำนักพิมพ์ อาทิ งานสัปดาห์หนังสือฯ งานมหกรรมหนังสือฯ งาน amarin Baby and Kids งาน Roadshow ต่างๆ. คัดสรหนังสือและสินค้าต่างๆ ให้ตรงกับความต้อง...
  Amarin Printing & Publishing Public Company Limited.
  |
  กทม
  - 9 วันที่แล้ว
  ลักษณะงาน. วางแผนและ สร้างสรรค์แคมเปญทางการตลาด จัดทำแผนการตลาด กลยุทธ์การตลาด รวมทั้ง การดำเนินการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ ทั้ง Online และ Offline. สร้างสรรค์และ จัดกิจกรรมส่งเสริมการต...
  บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน)
  |
  กทม
  - 12 ชั่วโมงที่ผ่านมา
  หน้าที่ความรับผิดชอบ. การศกษาระดับปริญญาตรี หรือ ปริญญาโท ในสาขา การตลาด การประชาสัมพันธ์ นิเทศศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้องและมีประสบการณ์. คุณสมบัติ. เพศ. ชาย , หญิง. อายุ(ป...
  SC GROUP
  |
  กทม, กทม
  - 3 วันที่แล้ว
  หน้าที่ความรับผิดชอบ. 1. ร่วมวางแผนการประชาสัมพันธ์กิจกรรมขององค์กร 2. ดูแลการประชาสัมพันธ์กิจกรรมขององค์กร ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น เว็บไซต์บริษัท, Facebook, และสื่อประชาสัมพันธ์อื่น...
  บริษัท บูรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
  |
  กทม, กทม
  - 3 วันที่แล้ว
  หน้าที่ความรับผิดชอบ. สนับสนุนข้อมูลให้กับนักลงทุนสัมพันธ์ (IR). ติดต่อประสานงานกับลูกค้าในด้านงานนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) และร่วมปฎิบัติงานด้านการจัดกิจกรรมด้านการตลา...
  บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน)
  |
  กทม
  - 12 ชั่วโมงที่ผ่านมา
  หน้าที่ความรับผิดชอบ. การศกษาระดับปริญญาตรี หรือ ปริญญาโท ในสาขา การตลาด การประชาสัมพันธ์ นิเทศศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้องและมีประสบการณ์. คุณสมบัติ. เพศ. ชาย , หญิง. อายุ(ป...
  บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน)
  |
  กทม
  - 12 ชั่วโมงที่ผ่านมา
  หน้าที่ความรับผิดชอบ. การศกษาระดับปริญญาตรี หรือ ปริญญาโท ในสาขา การตลาด การประชาสัมพันธ์ นิเทศศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้องและมีประสบการณ์. คุณสมบัติ. เพศ. ชาย , หญิง. อายุ(ป...
  360 องศา เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด
  |
  กทม, กทม
  - 11 วันที่แล้ว
  หน้าที่ความรับผิดชอบ. 1.วางแผนการตลาด 2.ติดต่อลูกค้าประสานงานลูกค้า 3.สร้างและขยายฐานลูกค้า. คุณสมบัติ. เพศ. ชาย , หญิง. อายุ(ปี). 22. 35. ระดับการศึกษา. ปริญญาตรี ขึ้นไป. ประสบการ...
  บริษัท เอ เพลย์ มิวสิก ดิจิตอล จำกัด
  |
  กทม, กทม
  - 8 วันที่แล้ว
  หน้าที่ความรับผิดชอบ. 1. ค่าจ้างประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อการประชาสัมพันธ์งานเพลง 2. จัดตารางคิวงานศิลปิน เพื่อทำสื่อประชาสัมพันธ์ และงานต่าง ๆ 3. เดินสายประชาสัมพันธ์ร่วมกับ...
  สำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  |
  กทม, กทม
  - 7 วันที่แล้ว
  หน้าที่ความรับผิดชอบ. ให้บริการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารแก่ลูกค้า (หน้าเคาน์เตอร์). คอยบริการช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกกับลูกค้า. รับเรื่องราว ร้องทุกข์ พร้อมแก้ไขปัญหาให้กับผู้เช...
  บริษัท ซัคเซสมอร์ บีอิ้งค์ จำกัด
  |
  กทม
  - 9 วันที่แล้ว
  หน้าที่ความรับผิดชอบ. หน้าที่ความรับผิดชอบ. วางแผนจัดทำ สื่อ และโปร์โมชั่นออนไลน์ วิเคราะห์ เข้าใจความต้องการของลูกค้าและสร้างความสัมพันธ์ผ่านช่องทางการตลาดดิจิทัล. ประสานงานกับสื่...