วันที่
 • ใดก็ได้
 • 24 ชั่วโมงที่แล้ว
 • 3 วันที่แล้ว
 • 7 วันที่แล้ว
 • 30 วันที่แล้ว
ค้นหาโดย
 • ช่องว่างทั้งหมด
 • หัวข้อเท่านั้น
บริษัท
 • บริษัทใดก็ได้
แหล่ง
 • ใดก็ได้
 • กระดานงาน
 • บริษัทจัดหางาน
 • บริษัท
รัศมี
 • ค่าเริ่มต้น
 • สถานที่ที่ชัดเจน
 • 5 กม.
 • 15 กม.
 • 25 กม.
 • 50 กม.
 • 100 กม.
ล้างตัวกรอง
  คุณรู้หรือไม่? neuvoo มีตัวเลือกงานที่กว้างที่สุด ในไทย
  ที่นี่ที่ neuvoo เรามุ่งมั่นที่จะให้ผู้ใช้ของเรามีเนื้อหาเฉพาะที่หลากหลาย ต้องขอบคุณพนักงานที่มีพรสวรรค์ของเราผู้ซึ่งทำงานอย่างหนักตลอดเวลาเพื่อรวบรวมงานใหม่ๆ อย่างต่อเนื่องเพื่อที่เราจะสามารถเติบโตและ เป็นกลายฐานข้อมูลงานที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ! นี่เป็นเพียงแค่หนึ่งในเหตุการณ์สำคัญที่เราประสบความสำเร็จตั้งแต่เราเริ่มต้น เรายังคงมุ่งมั่นแสวงหาการปรับปรุงและนวัตกรรมในทุกสิ่งที่เราทำ
  จ.สมุทรสาคร
  TN Group
  กทม
  กลุ่มบริษัท สมาร์ท เวท
  กทม, กทม
  Start
  Job descriptionWorking Location: ธนาคารกสิกรไทย สำนักงานใหญ่พหลโยธิน Job Description: - จัดทำ Transactional Customer Insights เกี่ยวกับประสบการณ์การใช้ธุรกรรมธนาคารของกลุ่มลูกค้าธุรกิจผ่านการใช้บริการผลิตภัณฑ์ในช่องทางต่างๆของธนาคารที่มีผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการ - จัดทำ Transactional Customer Insights จากลูกค้าบนช่องทาง Voice (Phone) และ Non-Voice (Email, Web Chat, Social Media) ต่างๆเพื่อปรับปรุงคุณภาพการบริการ - ประสานงานกับฝ่ายงาน/ส่วนงานทั้งภายในและภายนอกที่เกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงกระบวนการทำงานและยกระดับคุณภาพการบริการ คุณสมบัติ - วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี/โท Engineering, MBA - มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี + มีประสบการณ์การกำหนดกลยุทธ์ การวางแผน การจัดการการบริหารประสบการณ์ความพึงพอใจของลูกค้า การพัฒนากระบวนการให้บริการ + มีประสบการณ์การจัดทำการวิเคราะห์ข้อมูล การจัดทำ/นำเสนอข้อมูล (Presentation) - มีความรู้ด้าน Credit และผลิตภัณฑ์ของธนาคาร
  กทม, กทม
  สตาร์ท (ประเทศไทย) จํากัด
  Job descriptionหน้าที่ความรับผิดชอบ-เสนอ โปรโมท และ ขาย สินค้า/ บริการ โดยใช้ข้อโต้แย้งและเหตุผลที่มั่นคงกับลูกค้าปัจจุบันและกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย-ดำเนินการวิเคราะห์ผลประโยชน์ต้นทุน และความต้องการของลูกค้าปัจจุบัน / ผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าเพื่อตอบสนองความต้องการของพวกเขา -สร้าง พัฒนา และรักษาความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับลูกค้าในเชิงบวก -เข้าถึงลูกค้าเป้าหมายโดยการโทรเสนอ -เร่งแก้ไขปัญหาของลูกค้าและร้องเรียนเพื่อเพิ่มความพึงพอใจสูงสุด -บรรลุเป้าหมายการขายและผลลัพธ์ที่ได้ตกลงกันไว้ภายในเวลากำหนด -ประสานงานด้านการขายกับสมาชิกในทีมและแผนกอื่น ๆ -รายงานฝ่ายบริหารตามความต้องการของลูกค้า ปัญหา ความสนใจ กิจกรรมการแข่งขัน และโอกาสสำหรับการปรับศักยภาพสินค้าและบริการใหม่ -ติดตามแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดและแนวโน้มการส่งเสริมการขาย -ปรับปรุงอย่างต่อเนื่องผ่านข้อเสนอแนะRequirementsความต้องการ -ประสบการณ์การทำงานเป็นตัวแทนขายในประเทศไทยหรือภายในภูมิภาคอาเซียน -มีความรู้เกี่ยวกับ MS Office เป็นอย่างดี -ความคุ้นเคยกับ BRM และการปฏิบัติ CRM พร้อมกับความสามารถในการสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจมืออาชีพที่มีประสิทธิผล -มีแรงจูงใจสูงและขับเคลื่อนด้วยเป้าหมายด้านการขาย -ทักษะการขายการ การสื่อสาร และการเจรจาต่อรองที่ยอดเยี่ยม -จัดลำดับความสำคัญ การบริหารเวลา และทักษะขององค์กร -ความสามารถในการสร้างและส่งมอบงานนำเสนอที่ตรงกับความต้องการของผู้พิจารณา -ทักษะการจัดการความสัมพันธ์และการเปิดรับข้อเสนอแนะ -สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดีเยี่ยมทั้งในการเขียนและการพูดBenefits✔ Sales bonus✔ Performance BonusOther benefits✔ ค่าคอมมิชชั่น 15% จากการขาย
  จ.ยโสธร
  โรงพยาบาลยโสธร
  กทม
  ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงทำสมุดเม้งฮั้ว
  เงินเดือน : 15,000 ขึ้นไป
  จ.สมุทรสาคร
  บริษัท เพชรเกษมเวชกิจ จำกัด ( โรงพยาบาลมหาชัย 2 )
  กทม
  บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
  กทม
  OCSC
  กทม
  บริษัท ทรู ทัช จำกัด
  กทม
  บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
  กทม
  Aconnect
  กทม
  บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด
  จ.นนทบุรี
  Hongthong Rice
  กทม
  Creative Economy Agency
  กทม
  Jones Lang LaSalle
  กทม
  Jones Lang LaSalle
  กทม
  Siam Makro Public Company Limited
  กทม
  Bank of Thailand
  กทม
  GetLinks
  กทม, กทม
  Start
  Job descriptionหน้าที่และความรับผิดชอบ• ต้อนรับและอำนวยความสะดวกต่างๆ ให้แก่ลูกค้าและผู้ที่มาติดต่อภายในบริษัทฯ• แนะนำและให้ข้อมูลแก่ลูกค้าเกี่ยวกับการใช้บริการต่างๆ ของบริษัทฯ คุณสมบัติ • เพศชาย/ หญิง อายุ 23-30 ปี • การศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการประชาสัมพันธ์ การบริการ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง • มีประสบการณ์ในตำแหน่งพนักงานต้อนรับอย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป • มีทักษะในการติดต่อสื่อสารด้านภาษาอังกฤษ • มีใจรักในงานบริการ มีบุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์ทีี่ดี • สามารถปฏิบัติงานที่สาขาอื่นได้
  กทม, กทม
  Dover Corporation
  กทม, กทม
  บริษัท คชาบราเธอร์ส จำกัด
  Job description1.บริหารยอดขาย การบริการ และProduct ของสาขา ให้เป็นไปตามมาตรฐานและเป้าหมายที่ตั้งไว้2.ควบคุมและดูแลการทำงานของพนักงานให้เป็นไปตามมาตรฐานของบริษัทฯ3.จัดตารางการทำงานพนักงาน 4.ควบคุมดูแลStock สินค้า ภายในสาขา และงานอื่นๆRequirementsประสบการณ์(ปี) : 4ปีขึ้นไป วุฒิการศึกษาไม่จำกัด มีประสบการณ์ในตำแหน่งผู้จัดการ/ผู้ช่วยผู้จัดการธุรกิจอาหาร 4 ปีขึ้นไปBenefits✔ Service Charge✔ Performance Bonus✔ FoodOther benefits✔ 1.ประกันสังคม 2.กองทุนเงินทดแทน 3.โบนัส(ตามผลประกอบการ) 4.ปรับเงินเดือนประจำปี 5.Incentive 6.เงินทิป 7.งานเลี้ยงพนักงาน Staff party 8.วันหยุดพักผ่อนประจำปี 9.Gift Voucher ในเดือนเกิด 10.ส่วนลดอาหาร และอื่นๆอีกมากมาย
  กทม
  Start
  Job descriptionความรับผิดชอบ1. ให้บริการแนะนำลูกค้าเกี่ยวกับสถานที่ การบริการ เพื่อสร้างความประทับใจและความสนใจเข้ารับบริการ2. ทำรายงานประวัติการรักษาของลูกค้าโดยละเอียด 3. ทำรายงาน Daily Report 4. คิดโปรโมชั่นหรือคอร์สบริการใหม่ๆ 5. ตรวจสอบข้อมูลการให้บริการ โปรโมชั่น และราคาบริการของคลินิกอื่นๆ 6. ประสานงานกับทีมพยาบาลและแพทย์ในการให้ข้อมูลลูกค้าที่ต้องการเข้ารับบริการ 7. ติดตามให้บริการหลังการขาย 8. แจ้งลูกค้าเดิมและลูกค้าใหม่เรื่องบริการหรือโปรโมชั่นใหม่ 9. รับผิดชอบงานที่เกี่ยวข้องอื่นๆตามที่ผู้บริหารหรือผู้จัดการคลินิกกำหนด คุณสมบัติ • เพศหญิงและชาย อายุ 22 - 32 ปี • มีประสบการณ์ทำงานในสาขาการบริการลูกค้าตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป • มนุษยสัมพันธ์ดี รักการให้บริการ • บุคลิกภาพดี • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี • สามารถพูดภาษาอังกฤษได้ดี และหากพูดภาษาอื่นๆได้เพิ่มเติมเช่น ภาษาญี่ปุ่น จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ • ยิ้มแย้มแจ่มใส มีความกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้งาน • มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา • สามารถทำงานเป็นกะได้ เริ่มทำงานกะแรก 8.00 น. เลิกงานกะสุดท้ายประมาณ 20.00 น. โดยทำงานไม่เกินวันละ 8 ชั่วโมง • ทำงานวันเสาร์และวันอาทิตย์ได้
  จ.ชลบุรี
  Start
  Job descriptionลักษณะงาน1. ปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน และหรือปฏิบัติงานที่เคาน์เตอร์รับชำระ ภายใต้การมอบหมายของหัวหน้างาน 2. ทำกิจกรรมทางการตลาด เช่น แจกใบปลิว, ทิชชู่, การขายทางโทรศัพท์ และกิจกรรมนอกสาขา 3. ให้การบริการที่ดีแก่ลูกค้า ตามมาตรฐานที่บริษัทกำหนด เงื่อนไขเวลาทำงาน : 5 วันทำงาน วันละ 8 ชั่วโมงทำงาน วันหยุดหมุนเวียน สัปดาห์ละ 2 วัน ตามตารางวันทำงานประจำเดือน คุณสมบัติ 1.ปริญญาตรี 2. รักในงานบริการ และชอบการนำเสนอสินค้า 3. มีทักษะในการสื่อสาร มีความขยัน อดทน และมีใจรักงานบริการ 4. สามารถทำงานล่วงเวลา หรือทำงานในวันหยุดได้ 5. มีการฝึกอบรมให้ก่อนการเริ่มงาน โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
  จ.นคาปฐม
  Start
  Job descriptionหน้าที่และความรับผิดชอบ• ให้บริการลูกค้าในการจองและทำสัญญา• ให้การบริการจัดการงานขายและปิดงานขาย • พาลูกค้าเข้าชมโครงการบ้านตัวอย่าง • ศึกษารายละเอียดและคู่แข่งขัน • จัดทำแผนการขายและรายงานผลการขาย • งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย คุณสมบัติ •เพศชาย/หญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป •วุฒิการศึกษาปรีิญญาตรี ทุกสาขา •มีประสบการณ์ในการขายโครงการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์อย่างน้อย 1 - 2 ปีขึ้นไป (ยินดีต้อนรับนักศึกษาจบใหม่) •มีบุคลิกดี หน้าตาดี มี่ทักษะทางการเจรจา มีทัศนคติที่ดีต่ออาชีพที่ทำ •มีใจรักงานขายและบริการ •ปฏิบัติงาน 6 วันต่อสัปดาห์ในพื้นที่ดังต่อไปนี้ : รามอินทรา, ราชพฤก-กัลปพฤกษ์, บางขุนเทียน, บางบอน, บางแค และนครปฐมท่านที่สนใจสามารถ