วันที่
 • ใดก็ได้
 • 24 ชั่วโมงที่แล้ว
 • 3 วันที่แล้ว
 • 7 วันที่แล้ว
 • 30 วันที่แล้ว
ค้นหาโดย
 • ช่องว่างทั้งหมด
 • หัวข้อเท่านั้น
บริษัท
 • บริษัทใดก็ได้
แหล่ง
 • ใดก็ได้
 • กระดานงาน
 • บริษัทจัดหางาน
 • บริษัท
รัศมี
 • ค่าเริ่มต้น
 • สถานที่ที่ชัดเจน
 • 5 กม.
 • 15 กม.
 • 25 กม.
 • 50 กม.
 • 100 กม.
ล้างตัวกรอง
  คุณรู้หรือไม่? neuvoo มีตัวเลือกงานที่กว้างที่สุด ในไทย
  ที่นี่ที่ neuvoo เรามุ่งมั่นที่จะให้ผู้ใช้ของเรามีเนื้อหาเฉพาะที่หลากหลาย ต้องขอบคุณพนักงานที่มีพรสวรรค์ของเราผู้ซึ่งทำงานอย่างหนักตลอดเวลาเพื่อรวบรวมงานใหม่ๆ อย่างต่อเนื่องเพื่อที่เราจะสามารถเติบโตและ เป็นกลายฐานข้อมูลงานที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ! นี่เป็นเพียงแค่หนึ่งในเหตุการณ์สำคัญที่เราประสบความสำเร็จตั้งแต่เราเริ่มต้น เรายังคงมุ่งมั่นแสวงหาการปรับปรุงและนวัตกรรมในทุกสิ่งที่เราทำ
  จ.นนทบุรี
  Hongthong Rice
  กทม
  บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด
  กทม, กทม
  บริษัท อาร์เอชไบโอไทย จำกัด
  Job descriptionผู้สมัครที่เหมาะสมที่สุดจะต้องรับผิดชอบในการ:การบริหารงานเป็นหน้าที่หลักและสนับสนุนงานขายบางอย่างจัดการสินค้าคงคลังสำนักงาน ให้การสนับสนุนด้านการจัดการและบัญชี (ค่าใช้จ่ายของ บริษัท การจัดการใบเสร็จรับเงิน) เลขานุการ / ผู้ช่วยส่วนตัว ประสานงานกิจกรรมส่งเสริมการขายและสนับสนุนการลงทะเบียนออนไลน์Requirementsมีงานที่สำคัญอย่างน้อย 1 ปี วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี / วิทยาลัยในสาขาธุรกิจพาณิชยกรรมหรือเทียบเท่า ให้ความสำคัญกับรายละเอียดและความสามารถในการทำงานหลายอย่าง ความสามารถในการติดตามงานที่มอบหมาย ทักษะการจัดการเวลาที่ยอดเยี่ยมและความสามารถในการจัดลำดับความสำคัญของงาน ลักษณะที่ถูกใจและเป็นมืออาชีพ ความเชี่ยวชาญใน MS Excel สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้จะพิจารณาเป็นพิเศษBenefits✔ Performance Bonus✔ Private Health InsuranceOther benefits✔ ประกันสังคม, ประกันสุขภาพ, 13 วันหยุด / ปี
  กทม, กทม
  Start
  Job descriptionความรับผิดชอบ1. บริหารจัดการในส่วน HRM และ HRD 1.1 สรรหาว่าจ้าง: รับสมัครงาน นัดสัมภาษณ์งาน สัญญาจ้าง ประเมิณผ่านทดลองงาน ทะเบียบประวัติพนักงาน 1.2 อบรม: จัดอบรบและฝึกสอนพนักงาน 2. สวัสดิการ 2.1 ชุดยูนิฟอร์ม แจ้งเข้าออกประกันสังคม 3. ค่าจ้าง 3.1 ทำเงินเดือนพนักงาน 3.2 Time attendance 4. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย คุณสมบัติ 1. เพศชาย/หญิง อายุ 26-35 ปี 2. วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาวิชา การบริหารทรัพยากรบุคคล/การจัดการทั่วไป 3. มีประสบการณ์ในสายงานทรัพยากรบุคคลไม่ต่ำกว่า 2 ปี 4. มีความรู้ด้านกฎหมายแรงงาน และแรงงานสัมพันธ์ 5. มีบุคลิกภาพที่ดี มีความคล่องตัวสูง มีความสามารถในการประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกได้ 6. มีทักษะในการติดต่อสื่อสาร
  กทม, กทม
  Start
  Job descriptionหน้าที่และความรับผิดชอบ1. ดำเนินงานตามคำสั่งของผู้บริหารแผนก2. การบริหารจัดการ แผนกการตลาดและการขาย 3. การจัดทำรายงานเสนอ ฝ่ายบริหาร 4. แสวงหาลูกค้าให้มาใช้บริการ 5. ประชาสัมพันธ์ และ สร้างภาพพจน์ที่ดีของโรงแรม 6. ดูแลและประสานการจองห้องพัก และการใช้บริการประชุมสัมมนา/การจัดเลี้ยง ของลูกค้า 7. การจัดทำแผนงานอื่นๆ ในรูปแบบกลยุทธ์เชิงรุก คุณสมบัติ 1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการตลาด ,การขาย,บริหารธุรกิจ และ การจัดการ อายุ 25 ปีขึ้นไป 2. มีประสบการณ์ในการทำงานด้านการตลาด และการขายบริการอย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป 3. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี 4. สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี 5. เป็นนักการขายและการบริการแบบมืออาชีพ 6. มีบุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี 7. มีทักษะด้านการตลาดและการขาย 8. มีความรู้รอบตัวและกลุ่มผู้ใช้บริการ
  จ.นคาปฐม
  Start
  Job descriptionหน้าที่และความรับผิดชอบ• ให้บริการลูกค้าในการจองและทำสัญญา• ให้การบริการจัดการงานขายและปิดงานขาย • พาลูกค้าเข้าชมโครงการบ้านตัวอย่าง • ศึกษารายละเอียดและคู่แข่งขัน • จัดทำแผนการขายและรายงานผลการขาย • งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย คุณสมบัติ •เพศชาย/หญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป •วุฒิการศึกษาปรีิญญาตรี ทุกสาขา •มีประสบการณ์ในการขายโครงการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์อย่างน้อย 1 - 2 ปีขึ้นไป (ยินดีต้อนรับนักศึกษาจบใหม่) •มีบุคลิกดี หน้าตาดี มี่ทักษะทางการเจรจา มีทัศนคติที่ดีต่ออาชีพที่ทำ •มีใจรักงานขายและบริการ •ปฏิบัติงาน 6 วันต่อสัปดาห์ในพื้นที่ดังต่อไปนี้ : รามอินทรา, ราชพฤก-กัลปพฤกษ์, บางขุนเทียน, บางบอน, บางแค และนครปฐมท่านที่สนใจสามารถ
  จ.ชลบุรี
  Start
  Job descriptionลักษณะงาน1. ปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน และหรือปฏิบัติงานที่เคาน์เตอร์รับชำระ ภายใต้การมอบหมายของหัวหน้างาน 2. ทำกิจกรรมทางการตลาด เช่น แจกใบปลิว, ทิชชู่, การขายทางโทรศัพท์ และกิจกรรมนอกสาขา 3. ให้การบริการที่ดีแก่ลูกค้า ตามมาตรฐานที่บริษัทกำหนด เงื่อนไขเวลาทำงาน : 5 วันทำงาน วันละ 8 ชั่วโมงทำงาน วันหยุดหมุนเวียน สัปดาห์ละ 2 วัน ตามตารางวันทำงานประจำเดือน คุณสมบัติ 1.ปริญญาตรี 2. รักในงานบริการ และชอบการนำเสนอสินค้า 3. มีทักษะในการสื่อสาร มีความขยัน อดทน และมีใจรักงานบริการ 4. สามารถทำงานล่วงเวลา หรือทำงานในวันหยุดได้ 5. มีการฝึกอบรมให้ก่อนการเริ่มงาน โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
  กทม
  Start
  Job descriptionหน้าที่และความรับผิดชอบ• ควบคุมงานติดตั้งระบบดับเพลิงและระบบสัญญาณเตือนภัย• ควบคุมดูแลโครงการที่ได้รับมอบหมายให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพตั้งแต่การบริหารจัดการบุคคลประจำโครงการ การบริหารจัดการในงาน งบประมาณค่าใช้จ่ายรวมถึงวัสดุอุปกรณ์และแรงงานที่ต้องใช้ในโครงการให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ • ตรวจสอบสัญญา แบบรูปและเอกสารประกอบสัญญาที่สำคัญต่างๆและสรุปให้ผู้ใต้บังคับบัญชารับทราบและทำความเข้าใจ พร้อมตรวจสอบ Shop Drawing, วัสดุ-อุปกรณ์ วางแผนการใช้วัสดุและสินค้าคงคลังให้เกิดประสิทธิภาพตรวจสอบ/ติดตามแผนการนำเข้าวัสดุ/อุปกรณ์โครงการ และลงนามการตรวจรับวัสดุ/อุปกรณ์ • ขยายการลงทุนเพิ่ม คุณสมบัติ • เพศชาย อายุ 35 ปีขึ้นไป • วุฒิปริญญาตรี/โท วิศวกรรมศาสตร์สาขาเครื่องกล,ไฟฟ้า หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง • มีประสบการณ์ด้านการควบคุมงานโครงการอย่างน้อย10 ปีขึ้นไป • หากมีประสบการณ์ในงานติดตั้งระบบดับเพลิงจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ • ขับรถยนต์ได้และมีใบอนุญาตขับขี่/ สามารถทำงานต่างจังหวัดได้ • ใช้โปรแกรม Microsoft Office และโปรแกรมพื้นฐานอื่นๆ ได้เป้นอย่างดี • มีทักษะภาษอังกฤษ พูด อ่านเขียนได้ดี • มีความรับผิดชอบ / ทำงานภายใต้ความกดดันได้ • มีทักษะการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า /การวิเคราะห์วางแผน / การทำงานเป็นทีม สวัสดิการ: • โบนัสประจำปี, เบี้ยขยันและรางวัลต่างๆ • ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน/ผู้ป่วยนอกปีละ 10 ครั้ง • ประกันภัยกลุ่ม • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ • ประกันสังคม • ท่องเที่ยว, งานสังสรรค์ประจำปี • อบรมทั้งในและนอกบริษัท • เงินสนับสนุนทักษะภาษาอังกฤษ • ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี,โท • ตรวจสุขภาพประจำปี • ชุดฟอร์มพนักงาน สวัสดิการเพิ่มเติมสำหรับ Sales 1. คอมมิชชั่น 2. ค่าประกันภัยรถยนต์ 3. ค่าน้ำมัน + ค่าเสื่อม 4. ค่าโทรศัพท์มือถือ 5. ค่าเบี้ยเลี้ยงกรณีออกต่างจังหวัด ทำงาน : จันทร์ - ศุกร์ (08.00-17.30 น.)
  จ.นคาปฐม
  บริษัท คิวพลัส คอนเซพท์ จำกัด
  กทม
  Kitzcho international
  จ.นนทบุรี
  ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็มยูไอ ไพศาล
  จ.นคาปฐม
  บริษัท ไทย เอ้อ คัง อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
  กทม, กทม
  Theatre Residence
  Job description1.ดูแลความสะอาดห้องพักและสุขอนามัยของพนักงาน2.ดูแลการทำความสะอาดและบำรุงรักษาอุปกรณ์การทำความสะอาดและเขียนรายงานทันทีหากพบข้อบกพร่องใดๆ 3. สับเปลี่ยนงาน ให้พนักงานทำนอกเหนือจากหน้าที่หลัก ในกรณีจำเป็น 4.จัดการดูแลบุคลิกภาพของพนักงานให้เป็นไปตามมาตรฐาน ของโรงแรม 5.ตรวจเช็คสิ่งของอำนวยความสะดวกของแขกและสารเคมีและสิ่งของอื่นๆให้เพียงพอต่อการทำงานRequirements- พูดและเขียนภาษาไทยได้ / FLUENT IN THAI LANGUAGE IN BOTH, SPEAKING AND WRITING - ต้องมีประสบการณ์อย่างน้อย 10 ปี - มีความรู้ครอบคลุมเกี่ยวกับหน้าที่งานต่างๆในแผนกแม่บ้าน - มีความสามารถในการจัดการ การบริหาร และการจูงใจ พนักงานในการทำงาน - มีใจรักในงานบริการ มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี และมีความกระตือ รือร้นในการทำงาน - จัดทำรายงานและตรวจสอบเอกสารประจำวันได้ - สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ - สามารถพูดภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดีBenefits✔ Service Charge✔ Performance Bonus✔ Food✔ Private Health Insurance✔ Life InsuranceOther benefits✔ 1. พนักงานประจำรายเดือน 2. วันหยุด 2 วัน / สัปดาห์ 3. เซอร์วิสชาร์จ ขั้นต่ำ 3,500 บาท 4. มีอาหาร 5.วันหยุดพักผ่อนประจําปี 6. วันหยุดนักขัตฤกษ์ 7. ประกันสังคม 8. ปรับเงินเดือนประจําปี (ทำงานครบ 1 ปี) 9. โบนัสประจําปีตามผลประกอบการ (ทำงานครบ 1 ปี) 10. เครื่องแบบพนักงาน 11. ประกันชีวิต 12.ประกันอุบัติเหตุ
  กทม
  SIAM MAKRO PUBLIC COMPANY LIMITED.
  Job description• ผลักดันยอดขายของแผนกอาหารสด และรับผิดชอบในกำไรและขาดทุนของแผนก กำไรขั้นต้น การบริหารจัดการความสูญเสียและงบประมาณทางด้านต้นทุน• วิเคราะห์ผลการดำเนินงานของแผนกอาหารสด แนวโน้ม และการจัดเตรียมแผนการทำงานเพื่อเพิ่มจุดแข็งของอาหารสดในสาขาและหาโอกาสในการทำธุรกิจมากขึ้น• ควบคุมและอนุมัติการสั่งซื้อสินค้าประจำวันจากศูนย์กระจายสินค้าและจากผู้ผลิตสินค้า ให้คำแนะนำในการปรับเปลี่ยนหรือยกเลิกการสั่งสินค้า เพื่อวางแผนล่วงหน้าในการจัดเตรียมสต็อกสินค้าในแม็คโครเมลล์ • ตรวจสอบ และดูแลขั้นตอนการปฏิบัติงานของพนักงานให้เป็นไปตามนโยบายที่บริษัทและระยะเวลาที่กำหนดRequirementsระดับการศึกษา : ปริญญาตรี - ปริญญาเอก ประสบการณ์(ปี) : 4 - 5 ปีขึ้นไป • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาวิทยาศาสตร์อาหาร เทคโนโลยีอาหาร เกษตรกรรม หรือด้านงานบริการ • มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 4 ปีในตำแหน่งผู้นำของแผนกอาหารสดในซุปเปอร์มาร์เกตที่มีชื่อเสียง ธุรกิจการบริการอาหาร หรือธุรกิจอื่นๆที่เกี่ยวข้อง • สามารถทำงานเป็นกะ, วันเสาร์ อาทิตย์, วันหยุดเทศกาล, และ ทำงานล่วงเวลาในเวลาเย็นได้ (เมื่อมีความจำเป็น) • สามารถปฏิบัติงานเป็นกะ และโอนย้ายสาขาต่างจังหวัดได้จะพิจารณาเป็นพิเศษBenefits✔ Performance Bonus✔ Private Health Insurance✔ Life InsuranceOther benefits✔ สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม ค่าตอบแทนพิเศษ ประกันชีวิต ประกันสุขภาพ ค่าทำงานล่วงเวลา ประกันสังคม ตามข้อตกลงของบริษัท
  กทม, กทม
  บริษัท ออเดรย์ กรุ๊ป อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด
  Job descriptionรับออร์เดอร์,เสิร์ฟอาหารและให้การบริการลูกค้าให้ได้รับความพึงพอใจและประทับใจสถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร (เขตคลองเตย),กรุงเทพมหานคร (เขตวัฒนา),กรุงเทพมหานคร (เขตลาดพร้าว),กรุงเทพมหานคร (เขตห้วยขวาง),กรุงเทพมหานคร (เขตวังทองหลาง)Requirementsระดับการศึกษา : ไม่ระบุประสบการณ์(ปี) : 1 อื่นๆ : ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่,ยินดีรับผู้ไม่มีประสบการณ์ 1. มีใจรักงานบริการ มีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร 2. มีมนุษย์สัมพันธ์ดีต่อเพื่อนร่วมงาน 3. ขยัน อดทน และมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่Benefits✔ Performance Bonus✔ FoodOther benefits✔ สวสัดิการ - ประกันสังคม - เบี้ยขยัน - สังสรรค์ประจำปี - ยูนิฟอร์มประจำปี - ของขวัญวันเกิด -เงินทำบุญกรณีสูญเสียสมาชิกในครอบครัว -ส่วนลด20%พนักงานในการใช้บริการร้านในเครือ -Gift Voucher วันเกิด
  กทม, กทม
  บริษัท คชาบราเธอร์ส จำกัด
  Job description1.บริหารยอดขาย การบริการ และProduct ของสาขา ให้เป็นไปตามมาตรฐานและเป้าหมายที่ตั้งไว้2.ควบคุมและดูแลการทำงานของพนักงานให้เป็นไปตามมาตรฐานของบริษัทฯ3.จัดตารางการทำงานพนักงาน 4.ควบคุมดูแลStock สินค้า ภายในสาขา และงานอื่นๆRequirementsประสบการณ์(ปี) : 4ปีขึ้นไป วุฒิการศึกษาไม่จำกัด มีประสบการณ์ในตำแหน่งผู้จัดการ/ผู้ช่วยผู้จัดการธุรกิจอาหาร 4 ปีขึ้นไปBenefits✔ Service Charge✔ Performance Bonus✔ FoodOther benefits✔ 1.ประกันสังคม 2.กองทุนเงินทดแทน 3.โบนัส(ตามผลประกอบการ) 4.ปรับเงินเดือนประจำปี 5.Incentive 6.เงินทิป 7.งานเลี้ยงพนักงาน Staff party 8.วันหยุดพักผ่อนประจำปี 9.Gift Voucher ในเดือนเกิด 10.ส่วนลดอาหาร และอื่นๆอีกมากมาย
  กทม, กทม
  บริษัท รอยอิ ซัล จำกัด
  Job descriptionเวลาทำงานอื่น : จันทร์-พฤหัสบดี 08.30-19.00น. วันศุกร์ 08.30-18.001. งานวางแผนบริหารงานบุคคล โดยบริหารงานอย่างเป็นระบบสอดคล้องกับข้อกำหนดของระบบคุณภาพ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายขององค์กร 2. งานคัดเลือกและสรรหา โดยวางแผนอัตรากำลังคน วิธีการสรรหา การคัดเลือก และจัดทำ JD เพื่อให้ได้พนักงานตรงตาม Spec. และทันเวลา 3. งานบริหารค่าตอบแทนและสวัสดิการ โดยสำเร็จ เปรียบเทียบตรวจสอบและให้คำปรึกษา แนะนำผู้บริหารเกี่ยวกับการจ่ายผลตอบแทน เพื่อให้สามารถแข่งขันกับภายนอกได้ 4. งานพัฒนาและฝึกอบรม โดยการวางแผนกลยุทธ์ในการพัฒนาและฝึกอบรม ดูการปฎิบัติตามข้อกฏหมาย พรบ.ส่งเสริมพัฒนาฝีมือแรงงาน เพื่อเพิ่มความรู้และความสามารถของบุคลากร และปฎิบัติตามที่ข้อกฎหมายกำหนด 6. งานพัฒนาองค์การด้านกลยุทธ์ โดยบริหารการจัดการโดยให้คำปรึกษาต่างๆ เพื่อให้การพัฒนาขององค์กรบรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้ 7. บริหารจัดการสภาพแวดล้อมและความปลอดภัยในการทำงาน 8. งานอาคารและสถานที่ โดยบริหารจัดการ แก้ไขปัญหา และหาแนวทางป้องกันเพื่อให้เกิดความสะอาดและความสะดวกในการใช้งาน 9. งานบริการรับ-ส่งเอกสาร โดยบริหารจัดการ และแก้ไขปัญหาต่างๆ เพื่อให้สามารถรับ-ส่งเอกสารได้ทันเวลา และเกิดความพึงพอใจในการบริการของหน่วยงานต่างๆ 10. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาRequirementsระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป ประสบการณ์(ปี) : 5 ปีขึ้นไป ** สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับที่เข้าใจ 1. ปริญญาตรี การบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ หรือรัฐศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 2. มีประสบการณ์ทำงานด้านงานบริหารฝ่ายทรัพยากรบุคคล ไม่น้อยกว่า 10 ปีขึ้นไป และผ่านงานระดับหัวหน้างานไม่น้อยกว่า 5 ปี 3. สามารถใช้โปรแกรม Tiger soft ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ 4. เคยผ่านงาน หรือได้รับการอบรมหลักสูตรจ.ป.วิชาชีพ หรือได้รับวุฒิบัตร Professional Safety Officer จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง 5. มีความรู้ในระบบคุณภาพ ISO 9000 6. มีความรู้ด้านกลยุทธ์งานพัฒนาองค์กร เช่น SWOT,KPI,COMPETENCY,JOB DESCRIPTION ฯลฯ 7. มีความรู้ด้านพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาฝีมือแรงงาน 8. มีความรู้ด้านพระราชบัญญัติสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน,พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ 9. มีความรู้ด้านพระราชบัญญัติส่งเสริมคนพิการ 10. มีภาวะความเป็นผู้นำสูงBenefits✔ Performance Bonus✔ Private Health InsuranceOther benefits✔ สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม ประกันสังคม ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน ตามข้อตกลงของบริษัท สวัสดิการอื่นๆ 1. ปรับเงินเดือนประจำปี (ขึ้นอยู่กับผลการปฏิบัติงาน) 2. ปรับเงินเดือนหลังผ่านทดลองงาน (ขึ้นอยู่กับผลการปฏิบัติงาน) 3. เบี้ยขยันต่อเดือนสูงสุด 2500 บาท (มีสิทธิได้รับตั้งแต่เดือนแรกที่เข้าทำงาน) 4. เบี้ยขยันพิเศษประจำปี 5. เงินกู้ยืมพนักงาน , เงินเบิกล่วงหน้า 6. โบนัส (ปี 2559 บริษัทฯ จ่ายโบนัสสูงสุด 2.5 + เงินพิเศษ) 7. ข้าวเปล่า (สำหรับพนักงานที่ประจำโรงงาน) 8. ชุดฟอร์มบริษัท (บางตำแหน่ง) 9. ตรวจสุขภาพประจำปี 10. สิทธิลาพักผ่อนประจำปี (เพิ่มขึ้นตามตำแหน่งงาน และอายุงาน) 11. เงินช่วยเพื่อการสมรส, การฌาปนกิจ (พ่อ,แม่,ลูก,), การอุปสมบท 12. สิทธิวันลาเพื่อการสมรส, วันลาเพื่อการจัดงานศพ, วันลาเพื่ออุปสมบท และสวัสดิการอื่น ๆ ตามกฎหมายแรงงาน 13. กระเช้าเยี่ยมไข้ (กรณีพนักงานนอนโรงพยาบาล) 14. สวัสดิการการรับขวัญบุตร 15. ของขวัญวันเกิดพนักงาน 16. งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี และแจกของรางวัล 17. เบี้ยเลี้ยงในการเดินทางไปต่างประเทศ + ประกันภัยการเดินทาง 18. ส่งอบรมเพื่อพัฒนาความรู้
  กทม
  บริษัท แม่ไก่ เทรดดิ้ง 2016 จำกัด
  กทม
  IDEABOY Recruitment
  เงินเดือน : 15,000 - 20,000 บาท
  จ.เชียงใหม่
  Aware
  80,000 - 120,000 หรือขึ้นอยู่กับทักษะและประสบการณ์
  กทม
  บริษัท ซายน์เมเนจ เน็ตเวิร์ก เซอร์วิส จำกัด
  กทม
  บริษัท ดับเบิล ทีทีแอล จำกัด
  จ.นนทบุรี
  บริษัท ศูนย์หัวใจ โรงพยาบาลธนบุรี จำกัด
  กทม
  บริษัท แม่ไก่ เทรดดิ้ง 2016 จำกัด
  กทม
  บริษัท ไร้ท์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)
  กทม
  บริษัท ไร้ท์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)