วันที่
 • ใดก็ได้
 • 24 ชั่วโมงที่แล้ว
 • 3 วันที่แล้ว
 • 7 วันที่แล้ว
 • 30 วันที่แล้ว
ค้นหาโดย
 • ช่องว่างทั้งหมด
 • หัวข้อเท่านั้น
บริษัท
 • บริษัทใดก็ได้
แหล่ง
 • ใดก็ได้
 • กระดานงาน
 • บริษัทจัดหางาน
 • บริษัท
รัศมี
 • ค่าเริ่มต้น
 • สถานที่ที่ชัดเจน
 • 5 กม.
 • 15 กม.
 • 25 กม.
 • 50 กม.
 • 100 กม.
ล้างตัวกรอง
  คุณรู้หรือไม่? neuvoo มีตัวเลือกงานที่กว้างที่สุด ในไทย
  ที่นี่ที่ neuvoo เรามุ่งมั่นที่จะให้ผู้ใช้ของเรามีเนื้อหาเฉพาะที่หลากหลาย ต้องขอบคุณพนักงานที่มีพรสวรรค์ของเราผู้ซึ่งทำงานอย่างหนักตลอดเวลาเพื่อรวบรวมงานใหม่ๆ อย่างต่อเนื่องเพื่อที่เราจะสามารถเติบโตและ เป็นกลายฐานข้อมูลงานที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ! นี่เป็นเพียงแค่หนึ่งในเหตุการณ์สำคัญที่เราประสบความสำเร็จตั้งแต่เราเริ่มต้น เรายังคงมุ่งมั่นแสวงหาการปรับปรุงและนวัตกรรมในทุกสิ่งที่เราทำ
  กทม
  Bank of Thailand
  จ.นนทบุรี
  ห้างหุ้นส่วนจำกัด วี-ริน เคมีคอล
  จ.นนทบุรี
  ห้างหุ้นส่วนจำกัด วี-ริน เคมีคอล
  กทม, กทม
  Start
  Job descriptionหน้าที่และความรับผิดชอบ• บริการธุรกรรมทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ• ตรวจนับ, จัดเก็บเงินตราต่างประเทศ • ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา คุณสมบัติ • เพศชาย หรือ หญิง อายุ 24 - 30 ปี • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขา, การเงิน, การธนาคาร, เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง • มีประสบการณ์สายงานธนาคาร 2 ปีขึ้นไป • มีประสบการณ์บริการธุรกรรมทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ • รักงานบริการ มีทักษะในการสื่อสารได้ดี • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษเบื้องต้นได้ และใช้ Computer ได้
  กทม
  TMB Banco Public Company Limited
  กทม
  Kitzcho international
  กทม
  Stock Exchange of Thailand
  จ.เชียงใหม่
  เชียงใหม่สยามประเทศ 1978
  กทม
  TMB Banco Public Company Limited
  กทม
  TMB Banco Public Company Limited
  จ.นนทบุรี
  บริษัท คอสโม ทรัค แอนด์ อีควิปเมนท์ จำกัด
  กทม
  Kitzcho international
  กทม
  Syn Mun Kong Insurance
  กทม
  ร้าน บาร์บีคิว รีสอร์ท
  กทม
  บริษัท ประกายนครกรุ๊ป จำกัด
  กทม
  บริษัท เอส วรรณ ซัพพลายส์ จำกัด
  กทม
  Micron Promotion. Co., Ltd.
  กทม
  TMB Banco Public Company Limited
  กทม
  Bank of Thailand
  จ.นนทบุรี
  ห้างหุ้นส่วนจำกัด วี-ริน เคมีคอล
  จ.นนทบุรี
  บริษัท เบนดิโต้ แกลเลอรี่ จำกัด