วันที่
 • ใดก็ได้
 • 24 ชั่วโมงที่แล้ว
 • 3 วันที่แล้ว
 • 7 วันที่แล้ว
 • 30 วันที่แล้ว
ค้นหาโดย
 • ช่องว่างทั้งหมด
 • หัวข้อเท่านั้น
บริษัท
 • บริษัทใดก็ได้
แหล่ง
 • ใดก็ได้
 • กระดานงาน
 • บริษัทจัดหางาน
 • บริษัท
รัศมี
 • ค่าเริ่มต้น
 • สถานที่ที่ชัดเจน
 • 5 กม.
 • 15 กม.
 • 25 กม.
 • 50 กม.
 • 100 กม.
ล้างตัวกรอง
  คุณรู้หรือไม่? neuvoo มีตัวเลือกงานที่กว้างที่สุด ในไทย
  ที่นี่ที่ neuvoo เรามุ่งมั่นที่จะให้ผู้ใช้ของเรามีเนื้อหาเฉพาะที่หลากหลาย ต้องขอบคุณพนักงานที่มีพรสวรรค์ของเราผู้ซึ่งทำงานอย่างหนักตลอดเวลาเพื่อรวบรวมงานใหม่ๆ อย่างต่อเนื่องเพื่อที่เราจะสามารถเติบโตและ เป็นกลายฐานข้อมูลงานที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ! นี่เป็นเพียงแค่หนึ่งในเหตุการณ์สำคัญที่เราประสบความสำเร็จตั้งแต่เราเริ่มต้น เรายังคงมุ่งมั่นแสวงหาการปรับปรุงและนวัตกรรมในทุกสิ่งที่เราทำ
  กทม
  บจก. เอเวอเรส เวลท์
  เงินเดือน : 15000-150,0000 บาท
  กทม, กทม
  Start
  Job descriptionหน้าที่และความรับผิดชอบ• บริการธุรกรรมทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ• ตรวจนับ, จัดเก็บเงินตราต่างประเทศ • ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา คุณสมบัติ • เพศชาย หรือ หญิง อายุ 24 - 30 ปี • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขา, การเงิน, การธนาคาร, เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง • มีประสบการณ์สายงานธนาคาร 2 ปีขึ้นไป • มีประสบการณ์บริการธุรกรรมทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ • รักงานบริการ มีทักษะในการสื่อสารได้ดี • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษเบื้องต้นได้ และใช้ Computer ได้
  กทม
  บจก. เอเวอเรส เวลท์
  เงินเดือน : 15000-150,0000 บาท
  กทม, กทม
  บจก. เอเวอเรส เวลท์
  เงินเดือน : 15000-150,0000 บาท
  กทม
  บจก. เอเวอเรส เวลท์
  เงินเดือน : 15000-150,0000 บาท
  กทม
  Syn Mun Kong Insurance