วันที่
 • ใดก็ได้
 • 24 ชั่วโมงที่แล้ว
 • 3 วันที่แล้ว
 • 7 วันที่แล้ว
 • 30 วันที่แล้ว
ค้นหาโดย
 • ช่องว่างทั้งหมด
 • หัวข้อเท่านั้น
บริษัท
 • บริษัทใดก็ได้
แหล่ง
 • ใดก็ได้
 • กระดานงาน
 • บริษัทจัดหางาน
 • บริษัท
รัศมี
 • ค่าเริ่มต้น
 • สถานที่ที่ชัดเจน
 • 5 กม.
 • 15 กม.
 • 25 กม.
 • 50 กม.
 • 100 กม.
ล้างตัวกรอง
  คุณรู้หรือไม่? neuvoo มีตัวเลือกงานที่กว้างที่สุด ในไทย
  ที่นี่ที่ neuvoo เรามุ่งมั่นที่จะให้ผู้ใช้ของเรามีเนื้อหาเฉพาะที่หลากหลาย ต้องขอบคุณพนักงานที่มีพรสวรรค์ของเราผู้ซึ่งทำงานอย่างหนักตลอดเวลาเพื่อรวบรวมงานใหม่ๆ อย่างต่อเนื่องเพื่อที่เราจะสามารถเติบโตและ เป็นกลายฐานข้อมูลงานที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ! นี่เป็นเพียงแค่หนึ่งในเหตุการณ์สำคัญที่เราประสบความสำเร็จตั้งแต่เราเริ่มต้น เรายังคงมุ่งมั่นแสวงหาการปรับปรุงและนวัตกรรมในทุกสิ่งที่เราทำ
  กทม
  Thai NGO
  กทม
  GetLinks
  กทม
  GetLinks
  กทม
  บริษัท ทิฟฟ่า อีดีไอ เซอร์วิสเซส จำกัด
  Job description- ดูแลลูกค้าอย่างใกล้ชิด ทั้งลูกค้าใหม่ที่หาได้เอง รวมถึงลูกค้าขององค์กรที่มอบหมายให้ sales ดูแล เพื่อกระตุ้นยอดใช้งานและขยายผลในการนำสินค้าอื่นเข้านำเสนอ (150 ราย/บุคคล)- เยี่ยมเยียนลูกค้าเพื่อสร้างโอกาสทางการขาย- ขายสินค้าและบริการได้ทั้งสินค้าของ TIFFA และ Partner - จัดทำใบเสนอราคา จัดเตรียมเอกสารประกอบการขาย เพื่อเข้าพบลูกค้า - สามารถนำเสนอสินค้าและบริการให้กับลูกค้าได้แบบรายบุคคลได้ - ใช้ทักษะความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ด้านการขาย เพื่อต่อยอดการขาย โดยมุ่งเน้นนำเสนอลูกค้าในลักษณะแบบ Package - ประสานงานกับฝ่าย Customer Support และ ฝ่ายติดตั้ง เพื่อตรวจสอบความพร้อมของลูกค้าในการนำสินค้าและบริการไปใช้ - แก้ไขปัญหาเบื้องต้น การต่อรองเบื้องต้น เช่น การผิดชำระของลูกค้า ลูกค้าไม่ยอมติดตั้งเมื่อถึงเวลาที่กำหนด เป็นต้น - ปิดการขายด้วยตนเอง ประเมินเหตุการณ์ หากสถานการณ์ไม่ดีต้องนำมาปรึกษากับหัวหน้างานหรือ Sales Manager - ดูแลเป้าการขายของตนเองให้สำเร็จ - Approach ลูกค้าทางโทรศัพท์ ทาง Email เพื่อสร้างฐานและขยายฐานลูกค้าใหม่ทุกวัน - เพิ่มพูนทักษะ หมั่นอบรมความรู้เพิ่มเติมทั้งทางด้านสินค้า บริการ และทักษะการขายให้มากขึ้นอยู่เสมอRequirements- มีความกระตือรือร้น และมุุ่งมั่นต่อความสำเร็จ - มีใจรักงานขาย และงานบริการ - มีความอดทน และความรับผิดชอบสูง - สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ - มีมนุษยสัมพันธ์ดีเลิศ - มีทักษะในการเจรจา ต่อรอง - มีรถยนต์เป็นของตนเองBenefits✔ Company telephone✔ Performance Bonus✔ Courses and Education✔ Private Health Insurance✔ Life InsuranceOther benefits✔ ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน เงินโบนัสตามผลงาน ประกันสุขภาพ ประกันชีวิต - สวัสดิการตามกฎหมายกำหนด - เครื่องแบบพนักงาน - การปรับเงินเดือนประจำปี - โบนัสประจำปี - การท่องเที่ยว/อบรมสัมมนานอกสถานที่ - ประกันชีวิต, ประกันอุบัติเหตุ และประกันสุขภาพกลุ่ม - เบี้ยเลี้ยง - เบี้ยขยัน - เงินช่วยเหลือกรณีต่าง ๆ เช่น การแต่งงาน - เงินมรณะสงเคราะห์ เช่น บิดา/มารดา/สามี/ภรรยา/บุตร/พนักงาน เสียชีวิต - กระเช้าเยี่ยมไข้ - เค้กวันเกิดพนักงาน - ค่านำมัน - ค่าโทรศัพท์ - ค่าคอมมิชชั่น
  กทม
  บริษัท ยูนิคอุตสาหกรรมพลาสติก จำกัด
  กทม, กทม
  บ. ดีว่า บิวตี้ จำกัด
  15,000-25,000 + เงินพิเศษ (ตามความสามารถ)
  กทม
  GetLinks
  จ.สมุทรปราการ
  RGF
  เงินเดือน : THB30,000 - 35,000
  กทม
  Start
  Job descriptionความรับผิดชอบ:- มีหน้าที่เป็นผู้ประสานงาน (Coordinator + Call Center) ที่อยู่ standby ประจำออฟฟิศตามช่วงเวลาที่กำหนด เพื่อรับเรื่องต่างๆ ทางอีเมลและโทรศัพท์:- มีหน้าที่กำหนดและวางแผนการทำงานในแต่ละวัน และช่วยแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าในการทำงาน :- ติดต่อประสานงานกับลูกค้า / Suppliers / คนขับรถ / ช่างซ่อม ฯลฯ :- ทำงาน 5 วัน / สัปดาห์ :- ตรวจสอบ / ติดตามและช่วยสนับสนุนการทำงานของทีมพนักงานขับรถของบริษัท :- จัดทำเอกสารและจัดเตรียมรายงานจากข้อมูลที่ได้รับมอบหมายด้วยโปรแกรม Word, Excel ฯลฯ :- รับผิดชอบงานด้านอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย และตามความสามารถ คุณสมบัติ - เพศหญิง อายุระหว่าง 20 - 35 ปี * หากมีความรู้ด้านช่างยนต์จะได้รับการพิจารณาทันที - จบการศึกษาระดับปวช., ปวส., ปริญญาตรี (ไม่จำกัดสาขาวิชา) - หากมีประสบการณ์ในงานด้านธุรการ, การโรงแรม, การท่องเที่ยว, การประสานงานหรือ Call center 1 - 2 ปีขึ้นไปจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ - หากมีความรู้พื้นฐานด้านงานซ่อมบำรุง, งานช่างยนต์ ก็จะได้รับการพิจารณาตำแหน่งทันที ** - มีความรู้ความสามารถทางด้านการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ทั่วไป เช่น Microsoft Office, Internet, E-mail - มีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษพื้นฐานได้บ้าง เน้นการอ่าน การเขียน - มีวินัยในตัวเอง มีความรับผิดชอบในงานที่ทำ มีระเบียบในชีวิต มีความอดทนสูง ทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี - บุคลิกดี พูดจาชัดเจน พร้อมที่จะเรียนรู้งานหรือความท้าทายใหม่ๆ - มองโลกในแง่ดี อารมณ์ดี มีความคิดสร้างสรรค์ มีเป้าหมายในชีวิต - มีมนุษยสัมพันธ์ดี เข้ากับคนได้ง่าย ชอบคุยกับผู้คน - ที่พักอยู่ไม่ไกลจากเขตสัมพันธวงศ์ สามารถเดินทางมาทำงานได้โดยไม่ลำบาก