วันที่
 • ใดก็ได้
 •  
  24 ชั่วโมงที่แล้ว
 •  
  3 วันที่แล้ว
 •  
  7 วันที่แล้ว
 •  
  30 วันที่แล้ว
ค้นหาโดย
 • ช่องว่างทั้งหมด
 •  
  หัวข้อเท่านั้น
บริษัท
 • บริษัทใดก็ได้
 •  
แหล่ง
 • ใดก็ได้
 •  
  กระดานงาน
 •  
  บริษัทจัดหางาน
 •  
  บริษัท
รัศมี
 • ค่าเริ่มต้น
 •  
  สถานที่ที่ชัดเจน
 •  
  5 กม.
 •  
  15 กม.
 •  
  25 กม.
 •  
  50 กม.
 •  
  100 กม.
ล้างตัวกรอง
  26 ตำแหน่งงาน - หน้า 1 จาก 2 (0.47 วินาที)
  คุณรู้หรือไม่? neuvoo มีตัวเลือกงานที่กว้างที่สุด ในไทย
  ที่นี่ที่ neuvoo เรามุ่งมั่นที่จะให้ผู้ใช้ของเรามีเนื้อหาเฉพาะที่หลากหลาย ต้องขอบคุณพนักงานที่มีพรสวรรค์ของเราผู้ซึ่งทำงานอย่างหนักตลอดเวลาเพื่อรวบรวมงานใหม่ๆ อย่างต่อเนื่องเพื่อที่เราจะสามารถเติบโตและ เป็นกลายฐานข้อมูลงานที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ! นี่เป็นเพียงแค่หนึ่งในเหตุการณ์สำคัญที่เราประสบความสำเร็จตั้งแต่เราเริ่มต้น เรายังคงมุ่งมั่นแสวงหาการปรับปรุงและนวัตกรรมในทุกสิ่งที่เราทำ
  King Power Official
  |
  กทม
  - 11 วันที่แล้ว
  หน้าที่และความรับผิดชอบ วางแผนการสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ ให้สอดคล้องกับแผนการตลาดของผลิตภัณฑ์องค์กร, ฤดูการท่องเที่ยว, นโยบายองค์กร. ส่วนงาน เป็นต้น เพื่อให้ได้แผนงานประจำปี เดื...
  IC WEB Co., Ltd
  |
  กทม
  - 1 วันที่แล้ว
  THE ROLE. มีส่วนร่วมในการหาข้อมูลร้านอาหาร ติดต่อนัดหมายร้าน และประสานงานกับทีมงาน. ศึกษาข้อมูล สัมภาษณ์เจ้าของร้าน เขียนบทความแนะนำร้านอาหาร รวมถึงบทความด้านไลฟ์สไตล์อื่น ๆ ที่เกี...
  บริษัท สยามราชธานี จำกัด
  |
  กทม, กทม
  - 10 วันที่แล้ว
  เงินเดือน : 15,000
  หน้าที่ความรับผิดชอบ. ปฏิบัติงานให้ข่าวสารท่องเที่ยวแก่นักท่องเที่ยว. ชาวไทยและชาวต่างชาติ หมุนเวียน ณ จุดให้บริการต่าง ๆ ของ ททท. รวมทั้งปรับปรุงฐานข้อมูลท่องเที่ยว. ปฏิบัติงานให้...
  Siam Travel mart Co.,Ltd
  |
  กทม, กทม
  - 13 วันที่แล้ว
  หน้าที่ความรับผิดชอบ. นำเสนอขาย และให้บริการแพคเก็จทัวร์ต่างประเทศ. รวมทั้งการรวบรวมจัดเก็บข้อมูล และรายงานการปฏิบัติงานต่อหัวหน้างาน. ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าง...
  บริษัท เนเชอรัล เนสท์ จำกัด
  |
  ประเทศไทย
  - 10 วันที่แล้ว
  อัตรา. คุณสมบัติ. 1. เพศชาย. 2. วุฒิการศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น. 3. สามารถยกของที่มีน้ำหนัก และทำงานทั่วไปได้. 5. มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ. สวัสดิการ. 1. ประกันสังคม. 2. อาหาร...
  The Color Living Hotel
  |
  จ.สมุทรปราการ
  - 4 วันที่แล้ว
  Education. การศึกษา. Bachelor's Degree. ปริญญาตรี. Experience. ประสบการณ์การทำงาน. 0 Year (ปี). Gender. เพศ. Male Female. ชาย หญิง. Age. อายุ. Non Specific. ไม่จำกัดอายุ. Disabled....
  บริษัท เนเชอรัล เนสท์ จำกัด
  |
  ประเทศไทย
  - 10 วันที่แล้ว
  อัตรา. คุณสมบัติ. 1. เพศชาย. 2. วุฒิการศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น. 3. สามารถดูแลสวน ตัดกิ่ง ปลูกต้นไม้ ได้ดี. 4. มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ. สวัสดิการ. 1. ประกันสังคม. 2. อาหารกลา...
  Eastin Grand Hotel Sathorn Bangkok
  |
  กทม, กทม
  - 11 วันที่แล้ว
  Education. การศึกษา. Bachelor's Degree. ปริญญาตรี. Experience. ประสบการณ์การทำงาน. 0 Year (ปี). Gender. เพศ. Male Female. ชาย หญิง. Age. อายุ. Not over 25 years old. อายุไม่เกิน 25...
  บริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน) ในเครือสามารถ
  |
  กทม
  - 13 วันที่แล้ว
  เงินเดือน : 15,000 - 20,000
  หน้าที่ความรับผิดชอบ. เป็นเจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ทำหน้าที่ให้บริการข้อมูลของสายการบิน ประกันภัยการเดินทางสายของการบิน การท่องเที่ยว ช่วยเหลือและตอบปัญหาการบริการเบื้องต้น รับเรื่...
  Siam Travel mart Co.,Ltd
  |
  กทม, กทม
  - 13 วันที่แล้ว
  เงินเดือน : 10,000 - 15,000
  หน้าที่ความรับผิดชอบ. นำเสนอขายและให้บริการแพคเก็จทัวร์ต่างประเทศ รวมทั้งการรวบรวมจัดเก็บข้อมูลและรายงานการปฏิบัติงานต่อผู้บังคับบัญชา ตลอดจนปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากผู...
  บริษัท ไทยรุ่ง พาร์ทเนอร์ส กรุ๊ป จำกัด
  |
  กทม
  - 5 วันที่แล้ว
  เงินเดือน : 20,000 - 25,000
  หน้าที่ความรับผิดชอบ. รับรอง ดูแลการจองรถของลูกค้าหรือตัวแทนจำหน่าย. ให้ข้อมูล ตอบข้อซักถามจากลูกค้าที่เข้ามาจากช่องทางต่างๆ. ติดต่อประสานงานทั้งหน่วยงานภายในและภายนอก. งานอื่นๆ ที...
  มัชรูม ทราเวล จำกัด
  |
  กทม
  - 13 วันที่แล้ว
  หน้าที่ความรับผิดชอบ. ตำแหน่ง Social Media Reservation (GIT) ทำงานอย่างไร เพื่อให้ปิดการขาย และบริการลูกค้าได้ดีขึ้น. ตรวจสอบเพื่อให้แน่ใจว่าลูกค้าในเวลาทำการได้รับคำตอบใน 1 ชั่วโม...
  มัชรูม ทราเวล จำกัด
  |
  กทม
  - 12 วันที่แล้ว
  เงินเดือน : 15,000 - 30,000
  หน้าที่ความรับผิดชอบ. 1. ตั้ง Goal Content Marketing ร่วมกับ Markeitng Manager และวางแผนการผลิต Content 2. บริหารทีมงานผลิต Content. 3. ประเมินผลและปรับปรุงการทำ Content ให้ได้ตามเ...