วันที่
 • ใดก็ได้
 •  
  24 ชั่วโมงที่แล้ว
 •  
  3 วันที่แล้ว
 •  
  7 วันที่แล้ว
 •  
  30 วันที่แล้ว
ค้นหาโดย
 • ช่องว่างทั้งหมด
 •  
  หัวข้อเท่านั้น
บริษัท
 • บริษัทใดก็ได้
 •  
แหล่ง
 • ใดก็ได้
 •  
  กระดานงาน
 •  
  บริษัทจัดหางาน
 •  
  บริษัท
รัศมี
 • ค่าเริ่มต้น
 •  
  สถานที่ที่ชัดเจน
 •  
  5 กม.
 •  
  15 กม.
 •  
  25 กม.
 •  
  50 กม.
 •  
  100 กม.
ล้างตัวกรอง
  26 ตำแหน่งงาน - หน้า 1 จาก 2 (0.30 วินาที)
  คุณรู้หรือไม่? neuvoo มีตัวเลือกงานที่กว้างที่สุด ในไทย
  ที่นี่ที่ neuvoo เรามุ่งมั่นที่จะให้ผู้ใช้ของเรามีเนื้อหาเฉพาะที่หลากหลาย ต้องขอบคุณพนักงานที่มีพรสวรรค์ของเราผู้ซึ่งทำงานอย่างหนักตลอดเวลาเพื่อรวบรวมงานใหม่ๆ อย่างต่อเนื่องเพื่อที่เราจะสามารถเติบโตและ เป็นกลายฐานข้อมูลงานที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ! นี่เป็นเพียงแค่หนึ่งในเหตุการณ์สำคัญที่เราประสบความสำเร็จตั้งแต่เราเริ่มต้น เรายังคงมุ่งมั่นแสวงหาการปรับปรุงและนวัตกรรมในทุกสิ่งที่เราทำ
  บริษัท รัชดา ฮอนด้า ออโตโมบิล จำกัด
  |
  กทม
  - 11 วันที่แล้ว
  เงินเดือน : 11,000 - 16,000
  หน้าที่ความรับผิดชอบ. รับรถลูกค้าที่เข้ามาซ่อม ตรวจเช็คระยะ. ตรวจสอบ ประเมินราคาค่าซ่อม. ส่งมอบรถที่ซ่อมเสร็จให้ลูกค้า. ประสานงานซ่อมกับแผนกต่างๆ. ตรวจสอบกับช่างเปิดใบสั่งซ่อม. ตาม...
  หจก.ไทยรัตน์ยานยนต์ทรัคไทร์เซ็นเตอร์
  |
  ประเทศไทย
  - 14 วันที่แล้ว
  หน้าที่ความรับผิดชอบ. ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารรับวางบิล ใบแจ้งหนี้ พร้อมเอกสารประกอบอื่น บันทึกบัญชีสำหรับการซื้อ และรับบริการ จัดเตรียมการจ่ายชำระหนี้ เช็คจ่าย และโอนเงิน บันทึ...
  บริษัท ไร้ท์แมน จำกัด
  |
  กทม, กทม
  - 9 วันที่แล้ว
  หน้าที่ความรับผิดชอบ. ทำหน้าที่หาลูกค้าให้กับทางบริษัท. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายใน. ติดต่อประสานงานลูกค้า. รับBriefงานกับลูกค้า (ไปกับทีมงานบริษัท). นำเสนอโครงการ...
  บริษัท ดิเอ็นเตอร์ไพรส์รีซอร์สเทรนนิ่ง จำกัด
  |
  กทม
  - 11 วันที่แล้ว
  หน้าที่ความรับผิดชอบ. 1. ให้คำปรึกษา ออกแบบ และบริการติดตั้งระบบให้กับลูกค้า (Consulting and Implementation). 2. ดูแล ติดตาม ดำเนินการติดตั้ง ให้เป็นไปตามแผนงาน 3. ตอบและแก้ไขปัญหา...
  บริษัท ดิเอ็นเตอร์ไพรส์รีซอร์สเทรนนิ่ง จำกัด
  |
  กทม
  - 12 วันที่แล้ว
  หน้าที่ความรับผิดชอบ. 1. ให้คำปรึกษา ออกแบบ และบริการติดตั้งระบบให้กับลูกค้า (Consulting and Implementation). 2. บริหารทีมงาน ให้สามารถทำงานเป็นไปตามแผนงาน 3. ดูแล ติดตาม ดำเนินการ...
  บริษัท เบอร์ลี่ยุคเกอร์ โลจิสติกส์ จำกัด
  |
  กทม, กทม
  - 14 วันที่แล้ว
  หน้าที่ความรับผิดชอบ. 1.วางแผน และควบคุมให้การบริหารงานในแผนกเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 2.ดูแลรับผิดชอบงานด้านสินค้านำเข้าทั้งหมด 3.ควบคุม และติดตามการปฎิบัติงานของพนักงานใต้บังคับบั...
  เอส ดับบลิว ซี บิซ จำกัด
  |
  Tambon Bang Sri Muang, จ.นนทบุรี
  - 15 วันที่แล้ว
  หน้าที่ความรับผิดชอบ. จัดซื้อ ประสานงานซัพพลายเออร์ และติดต่อประสานงานหน่วยงานต่างๆ นอกบริษัท. รับสินค้า รับวางบิล. จัดและส่งสินค้าให้สาขา. เช็คสินค้าเข้า ออก. ทำสต็อกสินค้า. จัดกา...
  New Hampshire Insurance Company
  |
  กทม, กทม
  - 9 วันที่แล้ว
  หน้าที่ความรับผิดชอบ. ให้บริการและให้คำแนะนำแก่ลูกค้าและตัวแทนที่เข้ามาติดต่อ. ตอบคำถามลูกค้าและตัวแทนเกี่ยวกับเบี้ยประกัน, การต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัย และธุรกรรมอื่นๆ. ประสานงานภา...
  Electronics Extreme Limited
  |
  Tambon Bang Sri Muang, จ.นนทบุรี
  - 12 วันที่แล้ว
  หน้าที่ความรับผิดชอบ. 1. ตรวจสอบและดูแลความเรียบร้อยในเกม 2. ให้ความรู้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับเกมแก่ผู้เล่นแก้ไขปัญหาต่างๆ ให้ผู้เล่น 3. ตรวจสอบข้อผิดพลาดภายในเกมหรือความผิดปกติในการให้...
  บริษัท ซัคเซสมอร์ บีอิ้งค์ จำกัด
  |
  กทม
  - 16 วันที่แล้ว
  หน้าที่ความรับผิดชอบ. รับวางบิลและรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้อง จัดเตรียมเช็ค พร้อมทั้งบันทึกเลขที่ใบสำคัญจ่าย และรายการเช็คในทะเบียนคุมเช็ค ตรวจสอบเช็คและใบสำคัญจ่ายเช็คกับใบเสร็จรับเ...
  บริษัท แอล. วาย อินดัสตรีส์ จำกัด
  |
  กทม, กทม
  - 5 วันที่แล้ว
  หน้าที่ความรับผิดชอบ. 1. ควบคุมดูแลส่วนวางแผนการผลิต 2. ตรวจสอบแผนการผลิตและแผนวัตถุดิบให้สอดคล้องกับความต้องการ 3. ติดตามผลการผลิตให้เป็นไปตามแผนการผลิตที่กำหนด 4. ทำรายงานสรุปผลก...
  บริษัท ที ดับบลิว เอส ที จำกัด
  |
  กทม
  - 12 วันที่แล้ว
  เงินเดือน : 20,000 - 30,000
  หน้าที่ความรับผิดชอบ. ควบคุมสินค้า อุปกรณ์ วัตถุดิบ ไม่ให้มีการสูญหายหรือรั่วไหลทุกวัน นำส่ง Report ต่อแผนกบัญชีและผู้บริหารทุกเดือน (ภายใยวันที่ 30 ของทุกเดือน ) จัดทำรายงานต่อผู้...
  บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
  |
  จ.กาญจนบุรี
  - 10 วันที่แล้ว
  หน้าที่ความรับผิดชอบ. จัดทำแผนงานด้านความปลอดภัยในการทำงานประจำปี. ควบคุม ดูแล กิจกรรมด้านการส่งเสริมความปลอดภัยฯ และติดตามผลการดำเนินงานตลอดจนการอบรมให้ความรู้พนักงาน เพื่อให้การด...