วันที่
 • ใดก็ได้
 •  
  24 ชั่วโมงที่แล้ว
 •  
  3 วันที่แล้ว
 •  
  7 วันที่แล้ว
 •  
  30 วันที่แล้ว
ค้นหาโดย
 • ช่องว่างทั้งหมด
 •  
  หัวข้อเท่านั้น
บริษัท
 • บริษัทใดก็ได้
 •  
แหล่ง
 • ใดก็ได้
 •  
  กระดานงาน
 •  
  บริษัทจัดหางาน
 •  
  บริษัท
รัศมี
 • ค่าเริ่มต้น
 •  
  สถานที่ที่ชัดเจน
 •  
  5 กม.
 •  
  15 กม.
 •  
  25 กม.
 •  
  50 กม.
 •  
  100 กม.
ล้างตัวกรอง
  26ตำแหน่งงาน - หน้า 1 จาก 2 (0.07 วินาที)
  คุณรู้หรือไม่? neuvoo มีตัวเลือกงานที่กว้างที่สุด ในไทย
  ที่นี่ที่ neuvoo เรามุ่งมั่นที่จะให้ผู้ใช้ของเรามีเนื้อหาเฉพาะที่หลากหลาย ต้องขอบคุณพนักงานที่มีพรสวรรค์ของเราผู้ซึ่งทำงานอย่างหนักตลอดเวลาเพื่อรวบรวมงานใหม่ๆ อย่างต่อเนื่องเพื่อที่เราจะสามารถเติบโตและ เป็นกลายฐานข้อมูลงานที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ! นี่เป็นเพียงแค่หนึ่งในเหตุการณ์สำคัญที่เราประสบความสำเร็จตั้งแต่เราเริ่มต้น เรายังคงมุ่งมั่นแสวงหาการปรับปรุงและนวัตกรรมในทุกสิ่งที่เราทำ
  บริษัท โฟทีก้า จำกัด
  |
  Bang Phli Noi, จ.สมุทรปราการ
  - 8 วันที่แล้ว
  เงินเดือน : 13,000 - 16,000
  หน้าที่ความรับผิดชอบ. นำเสนองานขายทางโทรศัพท์ หรือ ทางอีเมล์ ประเภทงานที่นำเสนอขาย งาน Outsource เครื่องเช่าคอมพิวเตอร์(สัญญารายปี) งานบริการต่างๆ ด้าน IT. คุณสมบัติ. เพศ. ชาย , หญ...
  กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
  |
  กทม
  - 4 วันที่แล้ว
  รายละเอียดงาน. ลักษณะงาน. งานประจำ. คุณสมบัติ. วุฒิปริญญาตรี โท ด้านบริหารธุรกิจ บัญชีการเงิน กฎหมาย หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง. มีประสบการณ์ในการวิเคราะห์การเงิน หรือวิเคราะห์งานด้...
  หจก.ไทยรัตน์ยานยนต์ทรัคไทร์เซ็นเตอร์
  |
  ประเทศไทย
  - 44 วันที่แล้ว
  หน้าที่ความรับผิดชอบ. ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารรับวางบิล ใบแจ้งหนี้ พร้อมเอกสารประกอบอื่น บันทึกบัญชีสำหรับการซื้อ และรับบริการ จัดเตรียมการจ่ายชำระหนี้ เช็คจ่าย และโอนเงิน บันทึ...
  Mason Pattaya
  |
  Muang Pattaya, จ.ชลบุรี
  - 5 วันที่แล้ว
  เงินเดือน : 10,001 - 15,000
  Education. การศึกษา. No specific. ไม่จำกัดวุฒิ. Experience. ประสบการณ์การทำงาน. 2 Year (ปี). Gender. เพศ. Male Female. ชาย หญิง. Age. อายุ. Not over 30 years old. อายุไม่เกิน 30 ปี...
  สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) กระทรวงกลาโหม
  |
  จ.ปทุมธานี
  - 59 วันที่แล้ว
  สังกัด. ส่วนงานวิศวกรรมโลหการและวัสดุ ฝ่ายวิจัยและพัฒนา กลุ่มปฏิบัติการ. 1. หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานวิศวกรรมโลหการและวัสดุ โดยปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่...
  เดอ โบตั๋น
  |
  กทม
  - 9 วันที่แล้ว
  หน้าที่ความรับผิดชอบ. 1.ควบคุมระบบ อุปกรณ์และเครื่องจักรที่ติดตั้งสำหรับใช้ในอาคาร 2.ตรวจสอบ ซ่อมแซม บำรุงรักษาอุปกรณ์งานไฟฟ้า งานเฟอร์นิเจอร์และงานสาธารณูปโภค. ทั้งภายใน ภายนอกอาค...
  เดอ โบตั๋น
  |
  กทม
  - 9 วันที่แล้ว
  หน้าที่ความรับผิดชอบ. 1. ควบคุมระบบและอุปกรณ์เเละเครื่องจักรที่ติดตั้งสำหรับใช้ในอาคาร 2. ตรวจสอบซ่อมเเซมบำรุงรักษาอุปกรณ์งานไฟฟ้า งานเฟอร์นิเจอร์ และงานสาธารณูปโภค งานภายใน ภายนอก...
  บริษัท ไร้ท์แมน จำกัด
  |
  กทม, กทม
  - 33 วันที่แล้ว
  หน้าที่ความรับผิดชอบ. ทำหน้าที่หาลูกค้าให้กับทางบริษัท. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายใน. ติดต่อประสานงานลูกค้า. รับBriefงานกับลูกค้า (ไปกับทีมงานบริษัท). นำเสนอโครงการ...
  บริษัท สแปน ซิสเต็มส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
  |
  กทม
  - 8 วันที่แล้ว
  หน้าที่ความรับผิดชอบ. วางแผนและตรวจสอบ การติดตั้งงานด้านพื้น Post tension อาคารสูงและสะพาน. ตรวจสอบและควบคุมการใช้วัสดุ. ตรวจสอบแบบก่อสร้างและสภาพจริง ณ หน่วยงาน. ควบคุมคุณภาพงาน. ...
  บริษัท ฟอลคอน โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด
  |
  กทม, กทม
  - 6 ชั่วโมงที่ผ่านมา
  หน้าที่ความรับผิดชอบ. 1. ติดต่อหาลูกค้ารายใหม่และดูแลลูกค้ารายเก่า เพื่อนำเสนอขายบริการต่างๆ 2. จัดทำใบเสนอราคาและติดตามข้อมูลลูกค้า เพื่่อปิดการขาย 3. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ย...
  บริษัท แอล. วาย อินดัสตรีส์ จำกัด
  |
  กทม, กทม
  - 8 วันที่แล้ว
  หน้าที่ความรับผิดชอบ. 1. ควบคุมดูแลส่วนวางแผนการผลิต 2. ตรวจสอบแผนการผลิตและแผนวัตถุดิบให้สอดคล้องกับความต้องการ 3. ติดตามผลการผลิตให้เป็นไปตามแผนการผลิตที่กำหนด 4. ทำรายงานสรุปผลก...
  บริษัท ดีทรัพย์สิน โฮลดิ้ง จำกัด
  |
  กทม
  - 21 วันที่แล้ว
  หน้าที่ความรับผิดชอบ. 1. ติดต่อเสนอขายสินค้าของบริษัทฯ ให้กับลูกค้าใหม่. 2. ดูแลรักษาความสัมพันธ์ พร้อมบริการหลังการขายกับลูกค้าเก่า 3. ให้คำปรึกษาปัญหาข้อมูลทางด้านเทคนิค และการบร...
  บริษัท ที ดับบลิว เอส ที จำกัด
  |
  กทม
  - 57 วันที่แล้ว
  เงินเดือน : 20,000 - 30,000
  หน้าที่ความรับผิดชอบ. ควบคุมสินค้า อุปกรณ์ วัตถุดิบ ไม่ให้มีการสูญหายหรือรั่วไหลทุกวัน นำส่ง Report ต่อแผนกบัญชีและผู้บริหารทุกเดือน (ภายใยวันที่ 30 ของทุกเดือน ) จัดทำรายงานต่อผู้...