วันที่
 • ใดก็ได้
 •  
  24 ชั่วโมงที่แล้ว
 •  
  3 วันที่แล้ว
 •  
  7 วันที่แล้ว
 •  
  30 วันที่แล้ว
ค้นหาโดย
 • ช่องว่างทั้งหมด
 •  
  หัวข้อเท่านั้น
บริษัท
 • บริษัทใดก็ได้
 •  
แหล่ง
 • ใดก็ได้
 •  
  กระดานงาน
 •  
  บริษัทจัดหางาน
 •  
  บริษัท
รัศมี
 • ค่าเริ่มต้น
 •  
  สถานที่ที่ชัดเจน
 •  
  5 กม.
 •  
  15 กม.
 •  
  25 กม.
 •  
  50 กม.
 •  
  100 กม.
ล้างตัวกรอง
  39ตำแหน่งงาน - หน้า 1 จาก 3 (0.31 วินาที)
  คุณรู้หรือไม่? neuvoo มีตัวเลือกงานที่กว้างที่สุด ในไทย
  ที่นี่ที่ neuvoo เรามุ่งมั่นที่จะให้ผู้ใช้ของเรามีเนื้อหาเฉพาะที่หลากหลาย ต้องขอบคุณพนักงานที่มีพรสวรรค์ของเราผู้ซึ่งทำงานอย่างหนักตลอดเวลาเพื่อรวบรวมงานใหม่ๆ อย่างต่อเนื่องเพื่อที่เราจะสามารถเติบโตและ เป็นกลายฐานข้อมูลงานที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ! นี่เป็นเพียงแค่หนึ่งในเหตุการณ์สำคัญที่เราประสบความสำเร็จตั้งแต่เราเริ่มต้น เรายังคงมุ่งมั่นแสวงหาการปรับปรุงและนวัตกรรมในทุกสิ่งที่เราทำ
  MK Restaurant Group Plc.
  |
  กทม
  - 12 ชั่วโมงที่ผ่านมา
  เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ. ฝ่ายพัฒนาและวิศวกรรม. คุณสมบัติ. 1.เพศหญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป 2.วุฒิปริญญาตรีสาขาการเงิน,การตลาด,บัญชี หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง 3.มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีควา...
  บริษัท ซีโน เอส-เทค จำกัด
  |
  กทม, กทม
  - 21 วันที่แล้ว
  เงินเดือน : 11,000 - 14,000
  หน้าที่ความรับผิดชอบ. วิ่งรับ ส่งเอกสาร รับเช็ค วางบิล. ติดต่อหน่วยงานราชการ เช่น การต่ออายุ ยื่นแบบภาษี คัดเอกสารบริษัทฯ. ติดต่อประสานงานภายใน และภายนอกบริษัทฯ. งานอื่นๆ ที่ได้รับ...
  หจก.ไทยรัตน์ยานยนต์ทรัคไทร์เซ็นเตอร์
  |
  ประเทศไทย
  - 8 ชั่วโมงที่ผ่านมา
  หน้าที่ความรับผิดชอบ. ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารรับวางบิล ใบแจ้งหนี้ พร้อมเอกสารประกอบอื่น บันทึกบัญชีสำหรับการซื้อ และรับบริการ จัดเตรียมการจ่ายชำระหนี้ เช็คจ่าย และโอนเงิน บันทึ...
  สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) กระทรวงกลาโหม
  |
  จ.ปทุมธานี
  - 2 วันที่แล้ว
  สังกัด. ส่วนงานวิศวกรรมโลหการและวัสดุ ฝ่ายวิจัยและพัฒนา กลุ่มปฏิบัติการ. 1. หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานวิศวกรรมโลหการและวัสดุ โดยปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่...
  บริษัท รัชดา ฮอนด้า ออโตโมบิล จำกัด
  |
  กทม
  - 25 วันที่แล้ว
  เงินเดือน : 11,000 - 16,000
  หน้าที่ความรับผิดชอบ. รับรถลูกค้าที่เข้ามาซ่อม ตรวจเช็คระยะ. ตรวจสอบ ประเมินราคาค่าซ่อม. ส่งมอบรถที่ซ่อมเสร็จให้ลูกค้า. ประสานงานซ่อมกับแผนกต่างๆ. ตรวจสอบกับช่างเปิดใบสั่งซ่อม. ตาม...
  ลาดพร้าวการศึกษา จำกัด
  |
  กทม, กทม
  - 3 ชั่วโมงที่ผ่านมา
  หน้าที่ความรับผิดชอบ. จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ทุกประเภท. ติดต่อประสานงานกับผู้ขายสินค้าเพื่อขอรายละเอียดกับการเสนอราคาและเงื่อนไขอื่นๆ. จัดทำใบสั่งซื้อสินค้าเสนอให้ผู้มีอำนาจอนุมัติแล...
  บริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด (สำนักงานใหญ่)
  |
  จ.ภูเก็ต
  - 16 วันที่แล้ว
  หน้าที่ความรับผิดชอบ. สื่อสารกับลูกค้าโดยเฉพาะชาวต่างประเทศ เพื่อสนับสนุนพนักงานขายในการนำเสนอการขายได้อย่างมีประสิทธิภาพ. ศึกษาความรู้ในตัวสินค้าเพื่อสามารถแนะนำสินค้าและขายสินค้า...
  บริษัท ดิเอ็นเตอร์ไพรส์รีซอร์สเทรนนิ่ง จำกัด
  |
  กทม
  - 19 วันที่แล้ว
  หน้าที่ความรับผิดชอบ. 1. ให้คำปรึกษา ออกแบบ และบริการติดตั้งระบบให้กับลูกค้า (Consulting and Implementation). 2. ดูแล ติดตาม ดำเนินการติดตั้ง ให้เป็นไปตามแผนงาน 3. ตอบและแก้ไขปัญหา...
  บริษัท ดิเอ็นเตอร์ไพรส์รีซอร์สเทรนนิ่ง จำกัด
  |
  กทม
  - 25 วันที่แล้ว
  หน้าที่ความรับผิดชอบ. 1. ให้คำปรึกษา ออกแบบ และบริการติดตั้งระบบให้กับลูกค้า (Consulting and Implementation). 2. บริหารทีมงาน ให้สามารถทำงานเป็นไปตามแผนงาน 3. ดูแล ติดตาม ดำเนินการ...
  บริษัท ซัคเซสมอร์ บีอิ้งค์ จำกัด
  |
  กทม
  - 15 วันที่แล้ว
  หน้าที่ความรับผิดชอบ. รับวางบิลและรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้อง จัดเตรียมเช็ค พร้อมทั้งบันทึกเลขที่ใบสำคัญจ่าย และรายการเช็คในทะเบียนคุมเช็ค ตรวจสอบเช็คและใบสำคัญจ่ายเช็คกับใบเสร็จรับเ...
  บริษัท สแปน ซิสเต็มส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
  |
  กทม
  - 1 วันที่แล้ว
  หน้าที่ความรับผิดชอบ. วางแผนและตรวจสอบ การติดตั้งงานด้านพื้น Post tension อาคารสูงและสะพาน. ตรวจสอบและควบคุมการใช้วัสดุ. ตรวจสอบแบบก่อสร้างและสภาพจริง ณ หน่วยงาน. ควบคุมคุณภาพงาน. ...
  บริษัท ฟอลคอน โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด
  |
  กทม, กทม
  - 15 วันที่แล้ว
  หน้าที่ความรับผิดชอบ. 1. ติดต่อหาลูกค้ารายใหม่และดูแลลูกค้ารายเก่า เพื่อนำเสนอขายบริการต่างๆ 2. จัดทำใบเสนอราคาและติดตามข้อมูลลูกค้า เพื่่อปิดการขาย 3. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ย...
  New Hampshire Insurance Company
  |
  กทม, กทม
  - 22 วันที่แล้ว
  หน้าที่ความรับผิดชอบ. ให้บริการและให้คำแนะนำแก่ลูกค้าและตัวแทนที่เข้ามาติดต่อ. ตอบคำถามลูกค้าและตัวแทนเกี่ยวกับเบี้ยประกัน, การต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัย และธุรกรรมอื่นๆ. ประสานงานภา...