วันที่
 • ใดก็ได้
 •  
  24 ชั่วโมงที่แล้ว
 •  
  3 วันที่แล้ว
 •  
  7 วันที่แล้ว
 •  
  30 วันที่แล้ว
ค้นหาโดย
 • ช่องว่างทั้งหมด
 •  
  หัวข้อเท่านั้น
บริษัท
 • บริษัทใดก็ได้
 •  
แหล่ง
 • ใดก็ได้
 •  
  กระดานงาน
 •  
  บริษัทจัดหางาน
 •  
  บริษัท
รัศมี
 • ค่าเริ่มต้น
 •  
  สถานที่ที่ชัดเจน
 •  
  5 กม.
 •  
  15 กม.
 •  
  25 กม.
 •  
  50 กม.
 •  
  100 กม.
ล้างตัวกรอง
  65ตำแหน่งงาน - หน้า 1 จาก 5 (0.50 วินาที)
  คุณรู้หรือไม่? neuvoo มีตัวเลือกงานที่กว้างที่สุด ในไทย
  ที่นี่ที่ neuvoo เรามุ่งมั่นที่จะให้ผู้ใช้ของเรามีเนื้อหาเฉพาะที่หลากหลาย ต้องขอบคุณพนักงานที่มีพรสวรรค์ของเราผู้ซึ่งทำงานอย่างหนักตลอดเวลาเพื่อรวบรวมงานใหม่ๆ อย่างต่อเนื่องเพื่อที่เราจะสามารถเติบโตและ เป็นกลายฐานข้อมูลงานที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ! นี่เป็นเพียงแค่หนึ่งในเหตุการณ์สำคัญที่เราประสบความสำเร็จตั้งแต่เราเริ่มต้น เรายังคงมุ่งมั่นแสวงหาการปรับปรุงและนวัตกรรมในทุกสิ่งที่เราทำ
  Demco Public Company Limited
  |
  จ.ปทุมธานี
  - 3 วันที่แล้ว
  จำนวน. หลายอัตรา. คุณสมบัติ. เพศชาย. หญิง. วุฒิ ป.ตรี สาขาวิศวกรรมโยธา, ก่อสร้าง หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง. มีใบอนุญาต กว. ประสบการณ์ 3 5 ปี ในงานที่เกี่ยวข้อง. สามารถทำงานต่างจังห...
  Demco Public Company Limited
  |
  จ.ปทุมธานี
  - 17 วันที่แล้ว
  จำนวน. หลายอัตรา. คุณสมบัติ. เพศชาย. หญิง. วุฒิ ปวส. ขึ้นไปสาขาสถาปัตยกรรม, ก่อสร้าง, โยธา, สำรวจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง. ประสบการณ์ 1 3 ปี ในงานที่เกี่ยวข้อง. สามารถใช้ Auto Cad ได...
  Demco Public Company Limited
  |
  จ.ปทุมธานี
  - 17 วันที่แล้ว
  จำนวน. หลายอัตรา. คุณสมบัติ. เพศชาย. หญิง อายุ 25. 35 ปี. วุฒิ ปวส. ขึ้นไป และผ่านการอบรม. มีประสบการณ์ด้านงาน จป. อย่างน้อย 1 ปี. มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับกฎหมายความปลอดภัยเป...
  บริษัท จัดหางานอเด็คโก้ พหลโยธิน จำกัด
  |
  จ.เชียงราย
  - 1 วันที่แล้ว
  เงินเดือน : 9,000 - 18,000
  หน้าที่ความรับผิดชอบ. แนะนำสินค้าและเสนอขายสินค้า. ให้ตรงความต้องการและบรรลุเป้าที่บริษัทกำหนด. คุณสมบัติ. เพศ. ชาย , หญิง. อายุ(ปี). 20. 35 ปีขึ้นไป. ระดับการศึกษา. ต่ำกว่า ม.6. ป...
  ราชกรีฑาสโมสร
  |
  กทม, กทม
  - 18 วันที่แล้ว
  Education. การศึกษา. Secondary Education. มัธยมศึกษาตอนต้น. Experience. ประสบการณ์การทำงาน. 0 Year (ปี). Gender. เพศ. Male Female. ชาย หญิง. Age. อายุ. Non Specific. ไม่จำกัดอายุ. ...
  บริษัท แคบริค (ไทยแลนด์ ) จำกัด
  |
  จ.เชียงใหม่
  - 25 วันที่แล้ว
  เงินเดือน : 30,000 - 50,000
  หน้าที่ความรับผิดชอบ. รับผิดชอบการขายลูกค้ากลุ่มเครื่องเขียน โชว์ห่วย ในเขตภาคเหนือ ตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน. รับผิดชอบยอดขายต่อเดือน. งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย. ต้องเป...
  ราชกรีฑาสโมสร
  |
  กทม, กทม
  - 18 วันที่แล้ว
  Education. การศึกษา. Secondary Education. มัธยมศึกษาตอนต้น. Experience. ประสบการณ์การทำงาน. 0 Year (ปี). Gender. เพศ. Male Female. ชาย หญิง. Age. อายุ. Non Specific. ไม่จำกัดอายุ. ...
  บริษัท เอ็น แอล แอสเซ็ท จำกัด
  |
  กทม
  - 8 วันที่แล้ว
  หน้าที่ความรับผิดชอบ. จัดซื้อและจัดจ้างสินค้าหรืองานสำหรับโครงการและสำหรับทุกฝ่ายของบริษัท เปรียบเทียบและนำเสนอรายละเอียด. จัดทำเอกสาร PO, ประสานงานการจัดส่งสินค้า. ตรวจสอบเอกสารใบ...
  ราชกรีฑาสโมสร
  |
  กทม, กทม
  - 3 วันที่แล้ว
  Education. การศึกษา. Secondary Education. มัธยมศึกษาตอนต้น. Experience. ประสบการณ์การทำงาน. 0 Year (ปี). Gender. เพศ. Male Female. ชาย หญิง. Age. อายุ. Non Specific. ไม่จำกัดอายุ. ...
  บริษัท เอ็น แอล แอสเซ็ท จำกัด
  |
  กทม
  - 18 วันที่แล้ว
  หน้าที่ความรับผิดชอบ. ควบคุมและดูแลงานก่อสร้างภายในโครงสร้างของผู้รับเหมา และ Suppliers ได้. ตรวจสอบ, ตรวจเช็ควัสดุอุปกรณ์จาก Vendor ให้ถูกต้อง พร้อมรับมอบงานตามระบบ. ติดต่อประสานง...
  บริษัท แคบริค (ไทยแลนด์ ) จำกัด
  |
  กทม
  - 19 วันที่แล้ว
  เงินเดือน : 50,000
  หน้าที่ความรับผิดชอบ. 1.ดูแลและรับเป้าหมายการขายในพื้นที่. 2.สร้างยอดขายให้ถึงเป้าหมาย. 3.กระจายสินค้าให้ครอบคลุมร้านค้าในพื้นที่รับผิดชอบ. 4.ดำเนินกิจกรรมต่างๆตามแผนงาน. 5.ประสานง...
  Time Deco Corporation Limited
  |
  กทม
  - 16 วันที่แล้ว
  หน้าที่ความรับผิดชอบ. ขายนาฬิกา ประจำเคาน์เตอร์ ในห้างหรือในร้าน. แนะนำสินค้าให้แก่ลูกค้า. ตรวจสอบและเช็คสต๊อคสินค้า. ทำรายงานการขายและยอดขาย. บริหารการขายให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด...
  Time Deco Corporation Limited
  |
  กทม, กทม
  - 8 วันที่แล้ว
  หน้าที่ความรับผิดชอบ. ดูแลงานขายนาฬิกาประจำเคาท์เตอร์. ให้ข้อมูลแนะนำลูกค้าเกี่ยวกับตัวสินค้า. ดูแลสต๊อคสินค้า. บริหารยอดขายตามที่ได้รับมอบหมาย. แจ้งสรุปรายงานการขาย. อื่น ๆ. คุณสม...