วันที่
 • ใดก็ได้
 • 24 ชั่วโมงที่แล้ว
 • 3 วันที่แล้ว
 • 7 วันที่แล้ว
 • 30 วันที่แล้ว
ค้นหาโดย
 • ช่องว่างทั้งหมด
 • หัวข้อเท่านั้น
บริษัท
 • บริษัทใดก็ได้
แหล่ง
 • ใดก็ได้
 • กระดานงาน
 • บริษัทจัดหางาน
 • บริษัท
รัศมี
 • ค่าเริ่มต้น
 • สถานที่ที่ชัดเจน
 • 5 กม.
 • 15 กม.
 • 25 กม.
 • 50 กม.
 • 100 กม.
ล้างตัวกรอง
  คุณรู้หรือไม่? neuvoo มีตัวเลือกงานที่กว้างที่สุด ในไทย
  ที่นี่ที่ neuvoo เรามุ่งมั่นที่จะให้ผู้ใช้ของเรามีเนื้อหาเฉพาะที่หลากหลาย ต้องขอบคุณพนักงานที่มีพรสวรรค์ของเราผู้ซึ่งทำงานอย่างหนักตลอดเวลาเพื่อรวบรวมงานใหม่ๆ อย่างต่อเนื่องเพื่อที่เราจะสามารถเติบโตและ เป็นกลายฐานข้อมูลงานที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ! นี่เป็นเพียงแค่หนึ่งในเหตุการณ์สำคัญที่เราประสบความสำเร็จตั้งแต่เราเริ่มต้น เรายังคงมุ่งมั่นแสวงหาการปรับปรุงและนวัตกรรมในทุกสิ่งที่เราทำ
  กทม, กทม
  Start
  Job descriptionคุณสมบัติ1.อายุระหว่าง 23 - 35 ปี2.สำเร็จการศึกษาระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) ขึ้นไป 3.เคยรับราชการทหาร,เรียนวิชาทหาร หรือเคยเป็นพนักงานรักษาความปลอดภัยมาก่อน 4.ซื่อสัตย์ สุจริต มีมนุษย์สัมพันธ์ดี หน้าที่ ทำหน้าที่คอยดูแลความปลอดภัยและตรวจตราไม่ให้ทรัพย์สินของสมาคมฯสูญหาย, ดูแลความปลอดภัยของทรัพย์สิน ภายในบริเวณที่รับผิดชอบ,ตรวจเช็ครถของสมาคมฯที่เข้า - ออก สมาคมฯ ให้เป็นไปตามกฎระเบียบของสมาคมฯ, ตรวจเช็ครถและบุคคล ที่จะผ่านเข้า - ออก สมาคมฯ พร้อมทั้งอำนวยความสะดวกให้กับผู้มาติดต่อสมาคมฯ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา ทำงานเป็นกะ กะละ 8 ชม. สวัสดิการ - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงาน - เงินช่วยเหลือค่ายานพาหนะ - เงินกู้ยืมยามฉุกเฉิน - เงินรางวัลอายุการทำงาน - สวัสดิการเครื่องแบบพนักงานฟรี - ค่ารักษาพยาบาลนอกเหนือจากประกันสังคม - ประกันชีวิตหมู่ - มีวันหยุดพักร้อน ปีละ 10 วัน (เมื่อทำงานครบ 1 ปี) - งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี - เงินโบนัสประจำปี (มีทุกปี) - การช่วยเหลือเกี่ยวกับทุนการศึกษาบุตร ฯลฯ
  กทม
  นิติบุคคลอาคารชุดบ้านวิภาวี
  เงินเดือน : 20000
  จ.นนทบุรี
  บริษัท แปซิฟิก กรุ๊ป พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด โครงการฌ็องเซลิเซ่
  จ.นนทบุรี
  บริษัท แปซิฟิก กรุ๊ป พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด โครงการฌ็องเซลิเซ่
  กทม
  บริษัท คามุ คามุ จำกัด
  กทม
  บริษัท คามุ คามุ จำกัด
  กทม
  บริษัท ไฮ-โปรเจค1990 จำกัด
  กทม
  บริษัท สี่มณฑลอุตสาหกรรม จำกัด
  กทม
  บริษัท พรีเมี่ยมเพลส กรุ๊ป จำกัด
  กทม
  สมาคมราชกรีฑาสโมสร
  จ.นนทบุรี
  บริษัท แปซิฟิก กรุ๊ป พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด โครงการฌ็องเซลิเซ่
  กทม
  บริษัท คามุ คามุ จำกัด
  กทม
  บริษัท คามุ คามุ จำกัด
  กทม
  GetLinks
  กทม, กทม
  บริษัท เอสเตลล่า คลีนิค จำกัด
  Job descriptionเวลาทำงาน : 09:00 - 18:001.ติดต่อประสานงานกับบุคคล องค์กร ทั้งภายในและภายนอก2.จักทำเอกสารทั้งภายในและภายนอก 3.ดูแลรับผิดชอบเอกสารเข้าและจดหมายออก 4.ทำรายงานการประชุม และเตรียมการประชุม 5.ต้อนรับผู้มาติดต่อ ช่วยจัดเอกสารเกี่ยวกับการประชุมและเอกสารอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 6.อื่น ๆ ตามที่รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาRequirementsระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ประสบการณ์(ปี) : 2ปีขึ้นไป 1.สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Word, Excel, Power point ได้ดี 2.มีทักษะในการประสานงานได้ดี 3.มีบุคลิกภาพดี และมีมนุษยสัมพันธ์ 4.มีความรับผิดชอบและอดทนต่องานที่ทำสูง 5.มีทัศนคติที่ดีเป็นไปในแง่บวก 6.มีความคล่องแคล่ว 7.มีความละเอียดรอบคอบ เป็นระเบียบ 8.เป็นคนใจกว้าง ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 9.การช่วยเหลือผู้อื่นคือหัวใจหลักแห่งการทำงาน 10.มีความใจเย็น เก็บอารมณ์ได้ 11.รักษาความลับได้ดี 12.มีความภาคภูมิใจในหน้าที่การปฏิบัติงานของตนBenefits✔ Discounted Company Products✔ Courses and EducationOther benefits✔ ประกันสังคม ตามข้อตกลงของบริษัท - วันหยุดประจำปี 13 วัน - วันหยุดพักร้อนประจำปี - ค่าทำงานล่วงเวลา - งานเลี้ยงและท่องเที่ยวประจำปี - อบรม สัมมนาเพื่อเพิ่มองค์ความรู้ - สิทธิพิเศษในการทำทรีทเม้นท์และบริการอื่นของคลินิก - สามารถซื้อผลิตภัณฑ์และบริการคลินิกในราคาพิเศษ
  กทม, กทม
  คลินิกการประกอบโรคศิลปะ สาขาการแพทย์แผนจีนหัวเฉียว
  กทม
  โอเดีย อินเตอร์เนชั่นแนล
  เงินเดือน : 15,000 – 25,000
  กทม
  บริษัท ซากุระโปรดัคส์ (ไทยแลนด์) จำกัด
  จ.นนทบุรี
  บริษัท แปซิฟิก กรุ๊ป พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด โครงการฌ็องเซลิเซ่
  กทม, กทม
  AWP Services (Thailand) Co., Ltd.
  Job description•พิจารณาสินไหมประกันอุบัติเหตุและสุขภาพให้กับลูกค้าผ่านช่องทางแฟกซ์ที่ได้รับจากโรงพยาบาล (fax claims)•วิเคราะห์และตรวจสอบข้อมูลการเรียกร้องของลูกค้าและโรงพยาบาล•ประสานงานระหว่างลูกค้า, โรงพยาบาล และบริษัทผู้ให้บริการภายนอก •มีส่วนร่วมในการรับการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะการทำงานและเข้าร่วมประชุมกับหัวหน้าทีมเพื่อทบทวนผลงานประจำเดือน •ร่วมเสนอแนะข้อคิดเห็นและแนวทางการพัฒนาผลการปฏิบัติงานของทีม •เข้าปฎิบัติงานด้วยความตรงต่อเวลาในทุกช่วงเวลาการทำงานที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าทีม •ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับหมอบหมายจากหัวหน้าทีม เงื่อนไขการทำงาน: •เวลาทำงาน 40 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ทำงานเป็นกะ ระหว่าง 8.00 น. – 20.00 น. •วันทำงาน: จันทร์ – อาทิตย์ รวมถึงวันหยุดนักขัตฤกษ์ •จำนวนวันหยุดนักขัตฤกษ์จะได้รับการชดเชยเป็นวันหยุดเพิ่มเติมในวันอื่นๆ •สถานที่ปฏิบัติงาน: กรุงเทพRequirements- วุฒิปริญญาตรี/โท ทางด้านพยาบาลศาสตร์ - มีประสบการณ์ในสายงานบริการลูกค้า เช่น การทำงานในโรงพยาบาล, คลินิค, แผนกบริการลูกค้าประกันของโรงพยาบาล, แผนกพิจารณาสินไหมของบริษัทประกัน, และอื่นๆ -มีความละเอียดรอบคอบและมีทักษะการแก้ปัญหาและคิดวิเคราะห์ที่ดี -สามารถจัดการเวลาและการทำงานที่หลากหลายได้อย่างมีประสิทธิภาพ -เป็นผู้ร่วมทีมที่ดีและมีความยืดหยุ่นสูง มองโลกในแง่ดีBenefits✔ Performance Bonus✔ Private Health Insurance✔ Life InsuranceOther benefits✔ ประกันสังคม สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน ประกันชีวิต ประกันสุขภาพ เงินโบนัสตามผลงาน ตามข้อตกลงของบริษัท ปรับเงินเดือนประจำปี • โบนัสประจำปี • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ • ประกันสุขภาพ OPD 1,900 บาท ต่อวัน, ค่าทันตกรรมปีละ 3,000 บาท • ประกันชีวิตและประกันอุบัติเหตุ • โครงการสวัสดิการกู้ยืมเงินเพื่อที่อยู่อาศัยกับธนาคารอาคารสงเคราะห์ • วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ • ตรวจสุขภาพประจำปี • วันหยุดพักผ่อนประจำปี เริ่มต้น 8 วัน ต่อปี (จะปรับเพิ่มตามอายุงาน) • สิทธิในการลาอื่นๆ นอกจากกฎหมายกำหนด เช่น ลาแต่งงาน, ลาบวช • สิทธิพิเศษในการซื้อประกันการเดินทาง และบริการช่วยเหลือรถเสียฉุกเฉินบนท้องถนน • สิทธิเงินช่วยเหลือพนักงาน (กระเช้าเยี่ยมผู้ป่วย, เงินช่วยเหลือณาปนกิจศพ ฯลฯ) • สิทธิในการซื้อหุ้นกลุ่มบริษัทอลิอันซ์ • การฝึกอบรมทั้งภายใน และภายนอกบริษัท • กิจกรรมสันทนาการ (งานเลี้ยงปีใหม่, กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ ฯลฯ) • กองทุนประกันสังคม • กองทุนเงินทดแทน
  กทม
  บริษัท ควอลิตี้ เวท โซลูชั่น แอนด์ ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด
  กทม, กทม
  บริษัท แคบริค (ไทยแลนด์ ) จำกัด
  Job description- รับสายลูกค้าที่โทรเข้ามาให้ทางเราช่วยแก้ไขปัญหาให้ลุกค้า- ให้คำแนะนำในเรื่องของการชำระยอดเงิน หรือข้อมูลทั่วไปของผลิตภัณฑ์ทางบริษัทฯ- รับผิดชอบการประสานงาน ดูแล และการให้บริการอย่างถูกต้องครบถ้วนตามความต้องการของลูกค้า - วางแผน/ควบคุม ระบบขนส่งสินค้า/งานขนส่งทั่วไป อย่างมีประสิทธิภาพ/ถูกต้อง/รวดเร็ว - ต้อนรับและบริการลูกค้าของบริษัทฯ - จัดพิมพ์ใบเสนอราคาสินค้า - ตรวจสอบใบจองสินค้า - ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ, พนักงานขาย, ลูกค้า และพนักงานภายในองค์กร - ติดตามประสานงานกับหน่วยงานอื่น ๆ ภายในองค์กร - งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับหมายRequirementsประสบการณ์(ปี) : 1 จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาด้านการตลาด หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ชอบการพูดคุย ชอบงานขาย ชอบแนะนำ รักงานบริการมีทักษะในการสื่อสารกับลูกค้าและน้ำเสียงสุภาพ มีทักษะการเจรจาต่อรอง มีทักษะการวางแผน มีความคิดและการวิเคราะห์ มีใจรักงานบริการ มีความรู้ด้านแผนการตลาด มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์เบื้องต้น อดทนต่อสภาวะกดดันได้เป็นอย่างดี มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อเพื่อนร่วมงาน และบุคคลอื่นในองค์กรBenefits✔ Performance BonusOther benefits✔ ประกันสังคม,โบนัส, ปรับเงินเดือนทุกปี, เสื้อยูนิฟอร์ม, กิจกรรมสานสัมพันธ์, WalkRally, สวัสดิการช่วยเหลืออื่น ๆ ตามนโยบายบริษัทฯ
  กทม
  บริษัท เอเชียชัย จำกัด
  กทม
  บริษัท คามุ คามุ จำกัด
  กทม
  บริษัท คามุ คามุ จำกัด
  กทม
  บริษัท คามุ คามุ จำกัด