วันที่
 • ใดก็ได้
 • 24 ชั่วโมงที่แล้ว
 • 3 วันที่แล้ว
 • 7 วันที่แล้ว
 • 30 วันที่แล้ว
ค้นหาโดย
 • ช่องว่างทั้งหมด
 • หัวข้อเท่านั้น
บริษัท
 • บริษัทใดก็ได้
แหล่ง
 • ใดก็ได้
 • กระดานงาน
 • บริษัทจัดหางาน
 • บริษัท
รัศมี
 • ค่าเริ่มต้น
 • สถานที่ที่ชัดเจน
 • 5 กม.
 • 15 กม.
 • 25 กม.
 • 50 กม.
 • 100 กม.
ล้างตัวกรอง
  คุณรู้หรือไม่? neuvoo มีตัวเลือกงานที่กว้างที่สุด ในไทย
  ที่นี่ที่ neuvoo เรามุ่งมั่นที่จะให้ผู้ใช้ของเรามีเนื้อหาเฉพาะที่หลากหลาย ต้องขอบคุณพนักงานที่มีพรสวรรค์ของเราผู้ซึ่งทำงานอย่างหนักตลอดเวลาเพื่อรวบรวมงานใหม่ๆ อย่างต่อเนื่องเพื่อที่เราจะสามารถเติบโตและ เป็นกลายฐานข้อมูลงานที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ! นี่เป็นเพียงแค่หนึ่งในเหตุการณ์สำคัญที่เราประสบความสำเร็จตั้งแต่เราเริ่มต้น เรายังคงมุ่งมั่นแสวงหาการปรับปรุงและนวัตกรรมในทุกสิ่งที่เราทำ
  กทม
  Start
  Job descriptionหน้าที่และความรับผิดชอบ• ประสานงาน และดูแลงานเลขานุการให้ผู้บริหารระดับสูง ได้แก่ ตารางนัดหมาย ติดต่อลูกค้าหรือผู้เกี่ยวข้อง เป็นต้น• ติดต่อประสานงานกับต่างประเทศ ตามที่ได้รับมอบหมาย ทั้งทางโทรศัพท์ หรือเดินทางไปต่างประเทศ • งานเลขานุการอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย คุณสมบัติผู้สมัคร • เพศหญิง อายุ 25-35 ปี • การศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ, การจัดการ, ภาษาศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง • สามารถสื่อสาร พูด อ่าน เขียน ภาษาไทยได้ดีมาก • สามารถสื่อสาร พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ดีมาก • บุคลิก มนุษยสัมพันธ์ดี มีความกระตือรือร้น และละเอียดรอบคอบ • มีความรับผิดชอบสูง สามารถทำงานได้ด้วยตนเอง ชอบงานท้าทาย
  กทม
  โรงพยาบาลสัตว์และโรงแรมสัตว์เลี้ยง สุวรรณภูมิแอร์พอร์ต
  กทม
  Adecco Rama IV Recruitment Ltd.
  กทม
  บริษัท โซลชอน จำกัด
  กทม
  บริษัท โซลชอน จำกัด
  กทม
  บริษัท โซลชอน จำกัด
  กทม
  บริษัท โซลชอน จำกัด
  จ.ชลบุรี
  บริษัท ชิค รีพับบลิค จำกัด (มหาชน)
  กทม
  บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ
  จ.ฉะเชิงเทรา
  บริษัท เอไอ ธิงค์แท้งค์ จำกัด
  ต.สระแก้ว
  บริษัท ศรีตรัง แอโกรอินดัสทรี จำกัด(มหาชน)
  กทม
  บริษัท น้ำตาลราชบุรี จำกัด
  กทม
  บริษัท โจนส์สลัด จำกัด
  จ.กาญจนบุรี
  บริษัท แอดวานซ์ ไฟเบอร์ จำกัด
  กทม
  บริษัท เอส พี วี ไอ จำกัด (มหาชน)
  กทม
  RGF
  เงินเดือน : THB100,000 - 130,000
  กทม
  RGF
  เงินเดือน : THB70,000 - 120,000
  กทม
  ทรอปปิคอล เบพเวอร์เรจ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
  จ.สมุทรสาคร
  บริษัท ไทยโมเดอร์นเคส จำกัด
  Tha Pho, พิษณุโลก
  บริษัท ทอยส์แอนด์จิม จำกัด
  จ.ตรัง
  บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
  กทม
  บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด
  จ.สมุทรปราการ
  บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
  กทม, กทม
  Berli Jucker Public Company Limited
  จ.กาญจนบุรี
  บริษัท แอดวานซ์ ไฟเบอร์ จำกัด
  จ.นนทบุรี
  โรงพยาบาลนนทเวช