วันที่
 • ใดก็ได้
 • 24 ชั่วโมงที่แล้ว
 • 3 วันที่แล้ว
 • 7 วันที่แล้ว
 • 30 วันที่แล้ว
ค้นหาโดย
 • ช่องว่างทั้งหมด
 • หัวข้อเท่านั้น
บริษัท
 • บริษัทใดก็ได้
แหล่ง
 • ใดก็ได้
 • กระดานงาน
 • บริษัทจัดหางาน
 • บริษัท
รัศมี
 • ค่าเริ่มต้น
 • สถานที่ที่ชัดเจน
 • 5 กม.
 • 15 กม.
 • 25 กม.
 • 50 กม.
 • 100 กม.
ล้างตัวกรอง
  คุณรู้หรือไม่? neuvoo มีตัวเลือกงานที่กว้างที่สุด ในไทย
  ที่นี่ที่ neuvoo เรามุ่งมั่นที่จะให้ผู้ใช้ของเรามีเนื้อหาเฉพาะที่หลากหลาย ต้องขอบคุณพนักงานที่มีพรสวรรค์ของเราผู้ซึ่งทำงานอย่างหนักตลอดเวลาเพื่อรวบรวมงานใหม่ๆ อย่างต่อเนื่องเพื่อที่เราจะสามารถเติบโตและ เป็นกลายฐานข้อมูลงานที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ! นี่เป็นเพียงแค่หนึ่งในเหตุการณ์สำคัญที่เราประสบความสำเร็จตั้งแต่เราเริ่มต้น เรายังคงมุ่งมั่นแสวงหาการปรับปรุงและนวัตกรรมในทุกสิ่งที่เราทำ
  กทม
  Thai NGO
  กทม
  Thai NGO
  กทม
  RGF
  เงินเดือน : THB100,000 - 150,000
  กทม
  RGF
  เงินเดือน : THB70,000 - 100,000
  กทม
  RGF
  เงินเดือน : THB30,000 - 50,000
  กทม
  RGF
  เงินเดือน : THB70,000 - 150,000
  จ.ระยอง
  RGF
  เงินเดือน : THB28,200 - 43,000
  จ.ปทุมธานี
  RGF
  เงินเดือน : THB35,000 - 60,000
  กทม, กทม
  101Global Co., Ltd.
  เงินเดือน : 15,000
  กทม
  Thai NGO
  กทม
  Thai NGO
  จ.สระบุรี
  CENTALL CO.,LTD.
  กทม
  Thai NGO
  กทม
  Thai NGO
  กทม
  Thai NGO
  กทม
  MBK Public Company Limited
  กทม
  MBK Public Company Limited
  กทม, กทม
  Workventure Technologies
  กทม
  Workventure Technologies
  เงินเดือน : ฿18,000 - 25,000
  กทม
  บริษัท บอนนี่ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
  Job descriptionบริษัทนำเข้าและจัดจำหน่ายกระเป๋าเดินทาง กระเป๋าเป้ เครื่องหนัง เข็มขัด สิ้นค้าแฟชั่น มี Stock Keeping Unit จำนวน 10,000 ขึ้นไป จัดจำหน่ายตามห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วประเทศ ปัจจุบันคลังสินค้าของบริษัทมีทั้งหมด 3 ที่ ได้แก่- คลังสินค้าบริษัทบอนนี่อินเตอร์เนชั่นแนล- คลังสินค้าผ่านฟ้า ใกล้บริษัทบอนนี่อินเตอร์เนชั่นแนล - คลังสินค้าทีพี ศรีนครินทร์ เขตประเวศ งานบริหารด้านคลังสินค้า 1. บริหารจัดการให้สินค้ามีคุณภาพถูกต้องตามที่บริษัทกำหนด 2. บันทึกข้อมูลการตรวจสอบคุณภาพสินค้าและวิเคราห์สาเหตุ แนวทาง การป้องกันแก้ไข 3. ควบคุมดูแลบริหารจัดการพนักงานอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของบริษัท 4. บริหารจัดการด้านเอกสาร เพื่อให้สามารถจัดเก็บอย่างเป็นระเบียบ ตรวจสอบย้อนหลังได้ 5. บริหารจัดการระดับสินค้าคงเหลือ ให้พอเหมาะกับการจัดเก็บและการจ่าย จัดเก็บสินค้า และป้องกัน มิให้สินค้าเสียหาย 6. วางแผน ควบคุม การวางผังคลังสินค้าเพื่อให้เหมาะสมกับการจัดเก็บ 7. ควบคุมดูแลการตรวจรับสินค้าและการบันทึกข้อมูลให้ถูกต้อง 8. ควบคุมดูแลการจัดเตรียมสินค้าเพื่อให้สามารถส่งถึงลูกค้าได้ทันตามเป้าหมายของบริษัท 9. ควบคุมดูแลการจัดเก็บสินค้าตามระบบเข้าก่อน ออกก่อน 10. ควบคุมดูแลการจัดเตรียมสินค้าเคลม เพื่อให้สามารถส่งสินค้าทดแทน 11. ควบคุมดูแลการซ่อมบำรุงรักษารถยนต์และเครื่องมือเครื่องใช้ให้ดีพร้อม งานบริหารจัดการด้านขนส่ง 1. ควบคุมดูแลการตรวจสอบสินค้าที่จะจัดส่ง และรับคืนให้ได้คุณภาพและตรงตามเอกสารกำกับสินค้า 2. วางแผนเส้นทางการจัดส่งสินค้าเพื่อให้ส่งถึงที่หมายได้ทันเวลา ครบถ้วน และมีต้นทุนการจัดส่งที่เหมาะสม 3. ควบคุมดูแลให้พนักงานวิ่งรถไปตามเส้นทางที่กำหนดไว้ รวมถึงปฏิบัติตามกฎระเบียบในการใช้รถ ดูแลรักษารถอย่างเคร่งครัด 4. ควบคุมดูแลพื้นที่ที่รับผิดชอบและบริเวณโดยรอบให้สะอาดอยู่เสมอ 5. กำกับดูแลให้พนักงานปฏิบัติตามระเบียบวินัยที่บริษัทฯ กำหนดไว้ อย่างเคร่งครัด 6. ตรวจสอบและดูแลพนักงานขับรถและติดรถรวม 6 คน 7. ดูแลและรักษารถขนส่งสินค้าและพื้นที่จอดรถของบริษัท 8. ตรวจสอบการจัดส่งสินค้าโดยใช้ระบบ GPS 9. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 10. รถขนส่ง เป็นรถบรรทุก 4 ล้อใหญ่ จำนวน 4 คันRequirements- วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาโลจิสติกส์, บริหาร, การจัดการ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง - มีประสบการณ์การบริหารจัดการคลังสินค้าและจัดส่ง 5 ปีขึ้นไป - มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีความซื่อสัตย์ อดทน มีทักษะในการสื่อสาร และใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐานได้Benefits✔ Company telephone✔ Performance Bonus✔ Discounted Company Products✔ Courses and Education✔ Life InsuranceOther benefits✔ ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน มีเวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น ค่าตอบแทนพิเศษ ประกันชีวิต ค่าทำงานล่วงเวลา เงินโบนัสตามผลงาน ประกันสังคม ตามข้อตกลงของบริษัท - ประกันสังคม - ท่องเที่ยวประจำปี - ตรวจร่างกายประจำปี - ค่าน้ำมันและค่าเดินทาง - ค่าโทรศัพท์ค่าตำแหน่ง - ค่าที่พัก หอพักพนักงาน - วันหยุดพักผ่อนประจำปี - งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี - ฝึกอบรมและพัฒนาทักษะ - กิจกรรมนันทนาการของบริษัท - เงินกู้ยืม และค่าตอบแทนพิเศษ - ปรับเงินเดือนและโบนัสประจำปี - ประกันอุบัติเหตุ กระเช้าเยี่ยมไข้ - ส่วนลดในการซื้อสินค้าของบริษัท - เงินช่วยเหลือกรณีพนักงานและครอบครัวเสียชีวิต - เงินช่วยเหลือต่าง ๆ งานแต่งงาน งานบวช งานมงคล - ค่าทำงานล่วงเวลาและค่าคอมมิชชั่นเฉพาะตำแหน่ง
  กทม
  บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด
  Job descriptionกำกับ ควบคุมการปฏิบัติงานเชิง Operation ของสาขา ให้สอดคล้องตามกลยุทธ์ และแผนการขายที่วางไว้• พัฒนา ปรับปรุงกระบวนการทำงานของสาขา ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ• วางแผน ริเริ่ม การบริหารสาขาแนวใหม่ เพื่อเพิ่มยอดขายตามเป้าหมาย • ศึกษาข้อมูล และวิเคราะห์ภาพรวมสถานการณ์ทางการตลาด และสภาพแวดล้อมภายใน/ภายนอก เพื่อวิเคราะห์ และประมาณการยอดรายได้ของสาขา (Sales forecast) ในแต่ละเดือน/ ไตรมาส/ปี เพื่อให้นำข้อมูลมาใช้วางแผนการบริหารงานขายและสร้างโอกาสในการขายอย่างมีประสิทธิภาพ • วางแผนบริหารยอดขายในแต่ละแผนกให้บรรลุได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ผลประกอบการของสาขา สามารถบรรลุได้ตามเป้ายอดรายได้ที่กำหนดไว้ • วางแผน พัฒนากำลังคนในสาขา เพื่อเพิ่มศักยภาพของบุคลากรRequirements• วุฒิการศึกษา ป.ตรี/โท สาขาบริหารธุรกิจ การจัดการ การตลาด หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง • ประสบการณ์ 3-5 ปี ในงานด้านงานขาย การตลาด การดูแลลูกค้าและสามารถทำยอดขายได้ตามเป้าหมายของบริษัทฯ • มี Service Mind และทักษะการเจรจา โน้มน้าว • มีความรู้ด้านงานขาย การดูแล และบริการลูกค้า • มีความเป็นผู้นำ และมีทักษะในการบริหาร และควบคุมทีมงาน • มีทักษะ ภาษาอังกฤษ (ฟัง พูด อ่าน เขียน)Benefits✔ Sales bonus✔ AccommodationOther benefits✔ -โบนัสประจำปี - ค่าล่วงเวลา(OT) - ค่าตำแหน่ง - ค่าวิชาชีพ - ค่าทักษะ - คอมมิชชั่น - ค่าครองชีพ - ค่าภาษา - ค่าที่พัก - ค่าโทรศัพท์ - ค่าเดินทาง - ค่านั่งเครื่อง - เบี้ยเลี้ยง - ประกันอุบัติเหตุ - ประกันชีวิตกลุ่ม - การฝึกอบรม & พัฒนาบุคลากร - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ - เงินกู้ธนาคารอาคารสงเคราะห์ - สวัสดิการวันเกิด - ซื้อสินค้าราคาพิเศษ - เครื่องแบบพนักงาน - ตรวจสุขภาพประจำปี - เงินช่วยเหลือฌาปนกิจได้แก่ บิดา-มารดา - สามี-ภรรยา, บุตร - วันหยุดประจำเดือน 5 วัน/เดือน - ค่ารักษาพยาบาล(IPD & OPD) ฯลฯ ***ขึ้นอยู่กับระดับงาน ตำแหน่ง และสถานที่ทำงาน***
  จ.ระยอง
  CENTALL CO.,LTD.
  กทม
  GetLinks
  เงินเดือน : 18000
  จ.สมุทรปราการ
  RGF
  เงินเดือน : THB50,000 - 60,000
  จ.นนทบุรี
  สิริภา เนียมเนตร์
  Job description1. มีส่วนร่วมในการประมาณการยอดขาย ,การสั่งสินค้า ,การจัดอัตรากำลังคนให้เหมาะสมกับสาขา2. ตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของบริษัทฯ การใช้วัสดุสิ้นเปลือง การแจ้งซ่อมบำรุงอุปกรณ์ต่างๆ3. ดูแลคุณภาพอาหาร ,สินค้า และ Supplier ให้ได้มาตรฐานตามที่กำหนด 4. ดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานในการบริการกับลูกค้า และรับฟังความคิดเห็นจากลูกค้า 5. สรุปรายงานในแต่ละรอบวัน 6. รับผิดชอบงานดูแลลูกค้า เช่น จัดเตรียมอาหารที่ดี และมีคุณภาพเพียงพอต่อความต้องการลูกค้า 7. แก้ไขปัญหาในการใช้บริการของลูกค้า เป็นต้น 8. รับผิดชอบงานบริหารทีมงาน เช่น อบรมพนักงานให้มีความรู้ในการให้บริการลูกค้า 9.งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย 10.รับแรงกดดันได้ดีRequirements1. ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา 2. มีใจรักในงานบริการ มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ และมีความอดทนในการทำงาน 3. เคยทำงานในตำแหน่ง ผู้จัดการสาขาหรือผู้ช่วยผู้จัดการ 1-2ปี 4. สามารถใช้งาน โปรแกรม MS Office ได้ 5. สามารถทำงานเป็นทีมและฝึกสอนพนักงานได้ 6. คุณสมบัติส่วนบุคคล: มีความซื่อสัตย์, ขยัน, อดทนสูง, มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่, มีความกระตือรือร้นในการทำงาน, มีทัศนคติที่ดีต่อองค์กรแล้วผู้ร่วมงาน, มีวุฒิภาวะด้านอารมณ์, บุคลิกดีมีความเป็นผู้นำ, รู้จักแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดีBenefits✔ FoodOther benefits✔ เบี้ยขยัน 500 - 1,000 บาท *** ***เงินทิป*** ***ประกันสังคม*** ***อาหารกลางวันฟรี 2 มื้อ*** ***ส่วนลดค่าอาหารพนักงาน***
  กทม, กทม
  Start
  Job descriptionหน้าที่และความรับผิดชอบ1. ดำเนินงานตามคำสั่งของผู้บริหารแผนก2. การบริหารจัดการ แผนกการตลาดและการขาย 3. การจัดทำรายงานเสนอ ฝ่ายบริหาร 4. แสวงหาลูกค้าให้มาใช้บริการ 5. ประชาสัมพันธ์ และ สร้างภาพพจน์ที่ดีของโรงแรม 6. ดูแลและประสานการจองห้องพัก และการใช้บริการประชุมสัมมนา/การจัดเลี้ยง ของลูกค้า 7. การจัดทำแผนงานอื่นๆ ในรูปแบบกลยุทธ์เชิงรุก คุณสมบัติ 1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการตลาด ,การขาย,บริหารธุรกิจ และ การจัดการ อายุ 25 ปีขึ้นไป 2. มีประสบการณ์ในการทำงานด้านการตลาด และการขายบริการอย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป 3. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี 4. สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี 5. เป็นนักการขายและการบริการแบบมืออาชีพ 6. มีบุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี 7. มีทักษะด้านการตลาดและการขาย 8. มีความรู้รอบตัวและกลุ่มผู้ใช้บริการ