วันที่
 • ใดก็ได้
 •  
  24 ชั่วโมงที่แล้ว
 •  
  3 วันที่แล้ว
 •  
  7 วันที่แล้ว
 •  
  30 วันที่แล้ว
ค้นหาโดย
 • ช่องว่างทั้งหมด
 •  
  หัวข้อเท่านั้น
บริษัท
 • บริษัทใดก็ได้
 •  
แหล่ง
 • ใดก็ได้
 •  
  กระดานงาน
 •  
  บริษัทจัดหางาน
 •  
  บริษัท
รัศมี
 • ค่าเริ่มต้น
 •  
  สถานที่ที่ชัดเจน
 •  
  5 กม.
 •  
  15 กม.
 •  
  25 กม.
 •  
  50 กม.
 •  
  100 กม.
ล้างตัวกรอง
  65 ตำแหน่งงาน - หน้า 1 จาก 5 (0.28 วินาที)
  คุณรู้หรือไม่? neuvoo มีตัวเลือกงานที่กว้างที่สุด ในไทย
  ที่นี่ที่ neuvoo เรามุ่งมั่นที่จะให้ผู้ใช้ของเรามีเนื้อหาเฉพาะที่หลากหลาย ต้องขอบคุณพนักงานที่มีพรสวรรค์ของเราผู้ซึ่งทำงานอย่างหนักตลอดเวลาเพื่อรวบรวมงานใหม่ๆ อย่างต่อเนื่องเพื่อที่เราจะสามารถเติบโตและ เป็นกลายฐานข้อมูลงานที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ! นี่เป็นเพียงแค่หนึ่งในเหตุการณ์สำคัญที่เราประสบความสำเร็จตั้งแต่เราเริ่มต้น เรายังคงมุ่งมั่นแสวงหาการปรับปรุงและนวัตกรรมในทุกสิ่งที่เราทำ
  บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด
  |
  กทม, กทม
  - 3 วันที่แล้ว
  ระดับการศึกษา. ปริญญาตรี โท. ความสามารถ. สังกัดฝ่ายจัดซื้อและอำนวยการกลาง. อายุ 40 ปีขึ้นไป. มีความรู้และประสบการณ์ด้านงานจัดซื้อจัดจ้าง รวมทั้งมีประสบการณ์งานจัดซื้อจัดจ้างจากหน่ว...
  Christiani & Nielsen (Thai) PCL
  |
  กทม
  - 13 วันที่แล้ว
  เพศชาย หญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป (รับนักศึกษาจบใหม่) วุฒิ ปวส. ป.ตรี สาขาบริหารธุรกิจ การจัดการ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง สามารถปฏิบัติงานได้ทั้งใน กรุงเทพ และต่างจังหวัด...
  THAIPOLYCONS
  |
  กทม
  - 3 วันที่แล้ว
  รายละเอียดงาน. ควบคุมทรัพย์สินให้สอดคล้องตามหลักบัญชีและภาษีอากร คุณสมบัต. เพศหญิง อายุ 23 35 ปี วุฒิปริญญาตรี สาขาบัญชี , การเงิน , บริหารธุรกิจ , การจัดการ สามารถใช้คอมพิวเตอร์พ...
  Syn Mun Kong Insurance
  |
  กทม, กทม
  - 4 วันที่แล้ว
  เพศชาย. หญิง. วุฒิการศกษา ปริญญาตรี สาขาการตลาด, การจัดการ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี จะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณา. หากมีประสบการณ์ด้านประกันภัย 2. 3 ปี. ...
  Kantana Group Public Company
  |
  กทม
  - 8 วันที่แล้ว
  ระดับเงินเดือนโดยประมาณ. บาท. ตามโครงสร้างบริษัท. ลักษณะของงาน. รับผิดชอบการวางแผนงาน, จัดทำแผนปฏิบัติการ, การบริหารจัดการ, การควบคุมดูแล และกำหนดวิธีดำเนินงานของสาขาที่ดูแล ตามวัต...
  Siam Makro Public Company Limited
  |
  กทม
  - 4 วันที่แล้ว
  ลักษณะงาน. ควบคุมและจัดการบริหารการสั่งซื้อสินค้าให้มีเพียงพอต่อการบริการ. รักษามาตรฐานการจัดเรียงและการจัดเก็บสินค้า. บริการจัดการ Stock สินค้าให้เพียงพอ. ให้ความสำคัญกับการบริการ...
  big-c
  |
  กทม
  - 10 วันที่แล้ว
  สังกัด. ระดับจัดการสาขา. หน้าที่ความรับผิดชอบ. รับผิดชอบการจัดการ รับ. ส่งสินค้า การจัดเก็บสินค้า การดำเนินการด้านเอกสาร การควบคุมการสูญเสีย การเติมสินค้าหน้าร้าน และการพัฒนาพนักงา...
  สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์
  |
  กทม
  - 14 วันที่แล้ว
  Job Responsibilities. ศึกษา รวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของตลาด ความต้องการของลูกค้า และปัจจัยต่างๆที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการขององค์กร เพื่อแสวงหาตลาดและก...
  NBD HEALTHCARE CO,. LTD.
  |
  กทม, กทม
  - 1 วันที่แล้ว
  Job Description. หาช่องทางการจำหน่ายสินค้าเพิ่มตามช่องทางร้านค้าท้องถิ่น. พัฒนาตลาดใหม่สำหรับสินค้าและบริการของบริษัท. เตรียมแนการขายและงบประมาณ. รับผิดชอบคำสั่งซื้อและจัดทำเอกสารท...
  บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด
  |
  กทม
  - 12 วันที่แล้ว
  คุณสมบัติ. เพศชาย. หญิง. อายุ 23 28 ี. วุฒิปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ, การจัดการ,. จิตวิทยา, รัฐศาสตร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง. มีประสบการณ์งานสรรหา ว่าจ้าง หรือบริหารทรัพยากรมนุษย์ ...
  Yip In Tsoi & Co., Ltd.
  |
  กทม
  - 9 วันที่แล้ว
  Responsibilities. รับผิดชอบการรับแจ้งปัญหาต่างๆ จาก User ที่มีปัญหาเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ ให้คำปรึกษาการแก้ไขปัญหาด้านคอมพิวเตอร์เบื้องต้นทางโทรศัพท์ และแจ้งปัญหาให้กับผู้เกี่ยวข...
  Wongnai
  |
  กทม
  - 10 วันที่แล้ว
  Responsibilities พัฒนาประสิทธิภาพ ความสามารถของแผนกการขาย และกระบวนการขายเพื่อเพิ่มยอดขายอย่างต่อเนื่อง ทั้งในและนอกกรุงเทพฯ. ออกแบบ จัดทำเอกสารประกอบการนำเสนอของแผนกการขายและติดตา...
  Ocean Life Insurance
  |
  กทม
  - 2 วันที่แล้ว
  1 04 2560 หน้าที่ความรับผิดชอบ. จัดทำแผนการตลาดเพื่อให้บรรลุเป้าหมายเบี้ยประกันในแต่ละปี. จัดทำแผนการตลาดและร่วมจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย. สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าเพื่อรักษาฐานล...