วันที่
 • ใดก็ได้
 •  
  24 ชั่วโมงที่แล้ว
 •  
  3 วันที่แล้ว
 •  
  7 วันที่แล้ว
 •  
  30 วันที่แล้ว
ค้นหาโดย
 • ช่องว่างทั้งหมด
 •  
  หัวข้อเท่านั้น
บริษัท
 • บริษัทใดก็ได้
 •  
แหล่ง
 • ใดก็ได้
 •  
  กระดานงาน
 •  
  บริษัทจัดหางาน
 •  
  บริษัท
รัศมี
 • ค่าเริ่มต้น
 •  
  สถานที่ที่ชัดเจน
 •  
  5 กม.
 •  
  15 กม.
 •  
  25 กม.
 •  
  50 กม.
 •  
  100 กม.
ล้างตัวกรอง
  117ตำแหน่งงาน - หน้า 1 จาก 9 (0.44 วินาที)
  คุณรู้หรือไม่? neuvoo มีตัวเลือกงานที่กว้างที่สุด ในไทย
  ที่นี่ที่ neuvoo เรามุ่งมั่นที่จะให้ผู้ใช้ของเรามีเนื้อหาเฉพาะที่หลากหลาย ต้องขอบคุณพนักงานที่มีพรสวรรค์ของเราผู้ซึ่งทำงานอย่างหนักตลอดเวลาเพื่อรวบรวมงานใหม่ๆ อย่างต่อเนื่องเพื่อที่เราจะสามารถเติบโตและ เป็นกลายฐานข้อมูลงานที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ! นี่เป็นเพียงแค่หนึ่งในเหตุการณ์สำคัญที่เราประสบความสำเร็จตั้งแต่เราเริ่มต้น เรายังคงมุ่งมั่นแสวงหาการปรับปรุงและนวัตกรรมในทุกสิ่งที่เราทำ
  THAIPOLYCONS
  |
  กทม
  - 26 วันที่แล้ว
  รายละเอียดงาน. ควบคุมทรัพย์สินให้สอดคล้องตามหลักบัญชีและภาษีอากร คุณสมบัต. เพศหญิง อายุ 23 35 ปี วุฒิปริญญาตรี สาขาบัญชี , การเงิน , บริหารธุรกิจ , การจัดการ สามารถใช้คอมพิวเตอร์พ...
  Siam Makro Public Company Limited
  |
  กทม
  - 8 วันที่แล้ว
  ลักษณะงาน. ช่วยเหลืองานผู้จัดการแผนกในการควบคุม จัดทำกลยุทธ์ และจัดกิจกรรมต่างๆ ในสาขา เพื่อส่งเสริมการขาย โดยเน้นที่การเพิ่มรายได้และผลกำไรให้กับสาขา. คุณสมบัติ. จบปริญญาตรี สาขาด...
  Christiani & Nielsen (Thai) PCL
  |
  กทม
  - 38 วันที่แล้ว
  เพศชาย หญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป (รับนักศึกษาจบใหม่) วุฒิ ปวส. ป.ตรี สาขาบริหารธุรกิจ การจัดการ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง สามารถปฏิบัติงานได้ทั้งใน กรุงเทพ และต่างจังหวัด...
  บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด
  |
  กทม
  - 12 วันที่แล้ว
  คุณสมบัติ. เพศหญิง. อายุ 23 28 ี. วุฒิปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ, การจัดการ,. จิตวิทยา, รัฐศาสตร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง. มีประสบการณ์งานสรรหา ว่าจ้าง หรือบริหารทรัพยากรมนุษย์ 1 ปี ...
  big-c
  |
  กทม
  - 6 วันที่แล้ว
  สังกัด. ระดับจัดการสาขา. หน้าที่ความรับผิดชอบ. รับผิดชอบการจัดการ รับ. ส่งสินค้า การจัดเก็บสินค้า การดำเนินการด้านเอกสาร การควบคุมการสูญเสีย การเติมสินค้าหน้าร้าน และการพัฒนาพนักงา...
  BJH Investment Company Limited
  |
  กทม, กทม
  - 2 วันที่แล้ว
  หน้าที่รับผิดชอบ. จัดเตรียมสินค้าขายในกรณีที่ต้องมีการ ติดSticker สินค้า หรือมีการ Repack สินค้า. ช่วย Product manager ในการเตรียมข้อมูลการทำการตลาด หรือการเตรียมเอกสาร ตามที่ Prod...
  King Power Official
  |
  กทม
  - 5 วันที่แล้ว
  หน้าที่และความรับผิดชอบ วางแผนและตรวจสอบระบบการทำงานต่างๆ ของหน่วยงานเพื่อให้เกิดความถูกต้องชัดเจนและกำหนดแนวทางแก้ไขปรับปรุงการทำงานเมื่อพบข้อผิดพลาด บริหารจัดการข้อมูลต่างๆที่มีใ...
  Ocean Life Insurance
  |
  กทม
  - 6 วันที่แล้ว
  1 04 2560 หน้าที่ความรับผิดชอบ. จัดทำแผนการตลาดเพื่อให้บรรลุเป้าหมายเบี้ยประกันในแต่ละปี. จัดทำแผนการตลาดและร่วมจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย. สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าเพื่อรักษาฐานล...
  BETAGRO PUBLIC COMPANY LIMITED
  |
  กทม
  - 10 วันที่แล้ว
  คุณสมบัติ. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิชา การบริหาร ,การจัดการ ,การตลาด ,Food Science. หากมีความรู้เกี่ยวกับสินค้า Fresh Meat จะพิจารณาเป็นพิเศษ. หน้าที่ความรับผิดชอบ. รับผิ...
  Yip In Tsoi & Co., Ltd.
  |
  กทม
  - 45 วันที่แล้ว
  Responsibilities. รับผิดชอบการรับแจ้งปัญหาต่างๆ จาก User ที่มีปัญหาเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ ให้คำปรึกษาการแก้ไขปัญหาด้านคอมพิวเตอร์เบื้องต้นทางโทรศัพท์ และแจ้งปัญหาให้กับผู้เกี่ยวข...
  S&P Syndicate Public Co Ltd
  |
  กทม
  - 44 วันที่แล้ว
  คุณสมบัติ เพศชาย หญิง อายุ 40 ีขึ้นไป วุฒิปริญญาตรีหรือโท สาขาการจัดการ บริหารธุรกิจ การจัดการโลจิสติกส์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษติดต่อสื่อสารได้ดี มีค...
  BIG CAMERA CO.
  |
  กทม
  - 13 วันที่แล้ว
  คุณสมบัติ ไม่จำกัดเพศ การศึกษา ปริญญาตรี. ปริญญาโท สาขา การตลาด บริหารธุรกิจ การจัดการ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง เกรดเฉลี่ย 2.50 ขึ้นไป อายุ 27 ปีขึ้นไป ประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการอย...
  MK Restaurant Group Plc.
  |
  กทม
  - 6 วันที่แล้ว
  เจ้าหน้าที่แผนกพนักงานสัมพันธ์. ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ คณสมบัติ 1. เพศชาย หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป 2. ปริญญาตรี สาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์ การจัดการ. จิตวิทยา สื่อสารมวลชน หรือที่เกี่ยวข้อ...