map
ภายในรัศมี km ของ
กรองด้วยวันที่
24 ชั่วโมงที่แล้ว
3 วันที่แล้ว
7 วันที่แล้ว
30 วันที่แล้ว
กรองตามแหล่งที่มา
บริษัท
กระดานงาน
หน่วยงานตำแหน่ง

Senior IT Officer งาน, ตำแหน่งงาน | th.neuvoo.com

มี 63 Senior IT Officer -งานที่เกี่ยวข้องบนth.neuvoo.com. ส่งใบสมัคร และ ได้รับ งานในฝันของคุณ.

สถิติการจ้างงาน

th.neuvoo.com: ที่ใหญ่ที่สุดเว็บไซต์หางาน ทั่วไทย

th.neuvoo.com เป็น ที่ใหญ่ที่สุด เว็บไซต์หางาน ในประเทศ มีมากกว่า 106447 ตำแหน่งงานว่าง มีอยู่, 63 ซึ่งเป็น Senior IT Officer -เกี่ยวข้อง

Show more
NGK CERAMICS (THAILAND) CO., LTD. |
(ไม่ได้ระบุเมือง), จ.สมุทรปราการ
- 4 วันที่แล้ว
Job description. Production control system specialist. Oversee performance, monitors log data and provide statistical information of production control systems. Analyze errors det...
Ocean Glass Public Company Limited |
(ไม่ได้ระบุเมือง), กทม
- 4 วันที่แล้ว
Responsibility. Responsible to User's problem and Integration from er application. Recognize issues, take ownership and drive to resolution. Lead continuous improvement win area o...
Krungthai Card Public Company Limited |
(ไม่ได้ระบุเมือง), กทม
- 4 วันที่แล้ว
กำหนดไว. สำหร บ Senior Officer. จ ดลำด บงานให... สำหร บ Senior Officer. ต ดตามผลการตรวจสอบจากผ...
ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดยบริษัท เอ็น.ซี.ซี.แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด |
กทม
- 15 วันที่แล้ว
รายละเอ ยดงาน. ศ กษาระบบงานท. ได ร บการอน ม ต ให ปร บปร งหร อแก ไข. พ ฒนา ปร บปร งหร อแก ไขโปรแกรมภายในบร ษ ท และส วนเสร มจากโปรแกรมสำเร จร ป. ทดสอบและตรวจสอบการใช งานโปรแกรมท. พ ฒ...
JAC Recruitment Eastern Seaboard |
(ไม่ได้ระบุเมือง), จ.ชลบุรี
- 4 วันที่แล้ว
Position. (Shopfloor Operation Support). Job Level. Band 7, Officer or senior officer levels based on working experience. Salary. Up to 45k. Location. Laemchabang. Role in Brief. Works closely...
Cathcart Associates Asia Recruitment Ltd. |
กทม
- 4 วันที่แล้ว
Salary. Up to 100,000B or more depending on experience. Location. Ccart Associates have an excellent opportunity for an IT Project Management Officer to join one ofe most well established...
สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) |
กทม
- 15 วันที่แล้ว
รายละเอ ยดงาน. เป นท. ปร กษาด านเทคน คในการส งมอบบร การท. ม ค ณภาพแก ผ. ร บบร การ. ให คำปร กษาเช งเทคน คในการนำเทคโนโลย สารสนเทศมาประย กต ใช ในหน วยงานของผ. ร บบร การ เพ. อการพ ฒนา...
ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดยบริษัท เอ็น.ซี.ซี.แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด |
กทม
- 16 วันที่แล้ว
รายละเอ ยดงาน. ศ กษาระบบงานท. ได ร บการอน ม ต ให ปร บปร งหร อแก ไข. พ ฒนา ปร บปร งหร อแก ไขโปรแกรมภายในบร ษ ท และส วนเสร มจากโปรแกรมสำเร จร ป. ทดสอบและตรวจสอบการใช งานโปรแกรมท. พ ฒ...
11street (Thailand) Co., Ltd. |
กทม
- 4 วันที่แล้ว
Provides senior management w regular project progress reports, including an assessment of opportunities... ..ine Project coordinating or related fields as Project Management Officer in PMO as team member...
Lannasoftworks Company |
(ไม่ได้ระบุเมือง)
- 16 วันที่แล้ว
This new role reports directly to the HR Manager of the company and work closely with the other VP level executives of the company. Your role as a Senior Recruitment Officer will involve the...
Reeracoen Recruitment Co.,Ltd |
(ไม่ได้ระบุเมือง)
- 16 วันที่แล้ว
Report to Supply Chain Manager. Required Qualifications. Male Female Age 25 38 years old. (Female prefer). At least experience 3 years of BOI Officer experience at electric products factory...
บริษัท เงินติดล้อ จำกัด |
(ไม่ได้ระบุเมือง)
- 4 วันที่แล้ว
หน าท. ความร บผ ดชอบ. ต ดต อประสานงานก บแผนกอ. นๆท. เก. ยวข อง ในการเก บข อม ลกระบวนการทำงาน เพ. อนำมาใช ในการว เคราะห ป ญหา. ว เคราะห และหาแนวทางปร บปร งการทำงาน โดยตรวจสอบท กข. ...
Fircroft (Thailand) Limited |
กทม
- 4 วันที่แล้ว
Job Type. Permanent. Location. Bangna,. Salary. Upon Experience. Our Client is Ship Management, Floating Storage Unit, FSU, Offshore Support Vessel. Investor Relations must be str...
บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) |
กทม
- 12 วันที่แล้ว
รายละเอ ยดงาน. จ ดทำแผนงานในการดำเน นงานเพ. อส งมอบงานให. Operation. ประสานงานก บ BRM เพ. อนำเสนอ Solution ตาม Requirement ท. ล กค าต องการ. นำเสนอ IT Solution ให ล กค า. Implement...
Mono Technology Public Co.,Ltd. |
(ไม่ได้ระบุเมือง)
- 4 วันที่แล้ว
หน าท. ความร บผ ดชอบ. ร บผ ดชอบด แล ต ดต อประสานงานท. งภายนอกและภายในประเทศก บ Partner ต างๆของบร ษ ท. ม ความร. เช งเทคน ค IT จะพ จารณาเป นพ เศษ. ค ณสมบ ต. เพศ. ชาย , หญ ง. อาย (ป...

ไม่พลาดงานดีๆ เราส่งตำแหน่งงานถึงอีเมล์คุณ