map
ภายในรัศมี km ของ
กรองด้วยวันที่
24 ชั่วโมงที่แล้ว
3 วันที่แล้ว
7 วันที่แล้ว
30 วันที่แล้ว
กรองตามแหล่งที่มา
บริษัท
กระดานงาน
หน่วยงานตำแหน่ง

Sales Marketing Officer งาน, ตำแหน่งงาน | th.neuvoo.com

มี 178 Sales Marketing Officer -งานที่เกี่ยวข้องบนth.neuvoo.com. ส่งใบสมัคร และ ได้รับ งานในฝันของคุณ.

สถิติการจ้างงาน

th.neuvoo.com: ที่ใหญ่ที่สุดเว็บไซต์หางาน ทั่วไทย

th.neuvoo.com เป็น ที่ใหญ่ที่สุด เว็บไซต์หางาน ในประเทศ มีมากกว่า 109557 ตำแหน่งงานว่าง มีอยู่, 178 ซึ่งเป็น Sales Marketing Officer -เกี่ยวข้อง

Show more
Reeracoen Recruitment Co.,Ltd |
กทม
- 8 วันที่แล้ว
Job Description. Performs sales & marketing support document including activities report, even... Follow up with dealer on daily tracks booking & delivery order. Provide accurate sales forecast...
บริษัท ไทยโอริกซ์ลีสซิ่ง จำกัด |
(Unspecified city), จ.พระนครศรีอยุธยา
- 3 วันที่แล้ว
หน าท. ความร บผ ดชอบ. Marketing and developing leasing service to... มเต ม. Male. Female aged not over 28 years old. Bachelor degree or above in sales, marketing...
Iseki Sales (Thailand) Co., Ltd. |
กทม, กทม
- 9 วันที่แล้ว
Responsibilities. Dealer Sales Management, working with dealer to follow up and drive the dealer sales... Coordinated the dealer owner of sales and marketing policy. Field working with dealer team as a business...
PA & CA RECRUITMENT CO., LTD. |
กทม, กทม
- 5 วันที่แล้ว
ไม ระบ. อ. นๆ. ไม ระบ. ค ณสมบ ต เพ. มเต ม. Thai Nationality Female age 25 32 years old. Bachelor degree in Marketing, Administration, Finance...
PA & CA RECRUITMENT CO., LTD. |
กทม, กทม
- 5 วันที่แล้ว
หน าท. ความร บผ ดชอบ. Develop and maintain business relationship with dealers. customers. To outside visit dealer. end user in order to generate sales per target...
Mac Boutique Suites Hotel |
กทม, กทม
- 13 วันที่แล้ว
Job Qualifications ข อกำหนด. สามารถพ ด ฟ ง เข ยน อ าน ภาษาอ งกฤษได. สามารถใช โปรแกรม Microsoft office ได เป นอย างด. ม ท ศนคต ท. ด. สามารถทำงานในสภาวะกดด นได. ม ประสบการณ งานขายกล....
บริษัท เบญจจินดา โฮลดิ้งจำกัด |
กทม
- 8 วันที่แล้ว
รายละเอ ยดงาน. 1. ด แล พ ฒนา บร หารจ ดการช องทางจ ดจำหน าย และผล กด นยอดขายให เป นไปตามท. ต. งไว 2. ทำการตลาด PR & Campaign Promotion ร วมก บส นค า และช องทางจำหน าย พร อมประเม นผล...
IYARA ENGINEERING CO., LTD. |
(Unspecified city), จ.ปทุมธานี
- 11 วันที่แล้ว
ค ณสมบ ต ของผ. สม คร. เพศหญ ง ชาย ว ฒ ปร ญญาตร. เคร. องกล อ ตสาหกรรม, การตลาด และสาขาท. เก. ยวข อง. ม ความร. พ. นฐานและเข าใจเก. ยวก บส นค าของบร ษ ทฯ จะพ จารณาเป นพ เศษ. หมายเหต....
บริษัท โลหะกิจ เม็ททอล จำกัด (มหาชน) |
กทม
- 8 วันที่แล้ว
รายละเอ ยดงาน. ผล กด นการขายให บรรล เป าหมายท. วางไว. ต ดต อเจรจาต อรอง เสนอขายผล ตภ ณต แต ละชน ดแก ล กค า. ออกเย. ยมเย ยนล กค า เพ. อร บทราบป ญหา. ความต องการ. สภาพโดยรวมของล กค า...
Ammata Lanta Resort |
Tambon Nong Prue, จ.สมุทรปราการ
- 13 วันที่แล้ว
Job Qualifications ข อกำหนด We require self motivated, confident people with excellent interpersonal skills, proactive leadership. A high degree of proficiency in English is necess...
สุวรรณภูมิ วิลล์ |
กทม, กทม
- 8 วันที่แล้ว
Job Qualifications ข อกำหนด. เพศหญ ง. ชาย อาย. 22 ป ข. นไป. ระด บการศ กษาปร ญญาตร. สาขาการตลาด การโรงแรม พ จารณาพ เศษ. ร กงานบร การ. สามารถใช. Social media เช น Facebook, Line อ. น...
บริษัท ไทยอกริฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) |
กทม, กทม
- 3 วันที่แล้ว
หน าท. ความร บผ ดชอบ. 1.ต ดต อประสานงานด านการขายและการตลาดได. 2.ร บ Order และประสานงานก บฝ ายต าง ๆ ภายในบร ษ ทและโรงงานท. เก. ยวข องได. 3.ศ กษาและว เคราะห ตลาดและค. แข งได. ค ณส...
Girl Friday Ltd. Part. |
กทม, กทม
- 7 วันที่แล้ว
ความร บผ ดชอบ. Back office functions. Make an analysis of sales data. Prepare... Prepare marketing plan and sales plan for trade channels. Prepare new product development. Work closely...
BPIT Holdings |
กทม
- 13 วันที่แล้ว
Overseeing & cooperating with Thailand & oversea distributors for marketing issues. Evaluate customer... Seminar, Exhibition, Promotion Campaign and Advertising. Cooperating with Sales Team to create new...
Maruyasu Industries (Thailand) Co., Ltd. |
(Unspecified city), จ.ระยอง
- 7 วันที่แล้ว
Responsibility. Marketing Quotation and submit to customer. Expand sales activity in new market... Operate and follow up marketing activity issue buying and selling document. To support customer...

ไม่พลาดงานดีๆ เราส่งตำแหน่งงานถึงอีเมล์คุณ