map
ภายในรัศมี km ของ
กรองด้วยวันที่
24 ชั่วโมงที่แล้ว
3 วันที่แล้ว
7 วันที่แล้ว
30 วันที่แล้ว
กรองตามแหล่งที่มา
บริษัท
กระดานงาน
หน่วยงานตำแหน่ง

Sales Admin งาน, ตำแหน่งงาน | th.neuvoo.com

มี 1,942 Sales Admin-งานที่เกี่ยวข้องบนth.neuvoo.com. ส่งใบสมัคร และ lและ งานในฝันของคุณ.

สถิติการจ้างงาน

th.neuvoo.com: ที่ใหญ่ที่สุดเว็บไซต์หางาน ทั่วไทย

th.neuvoo.com เป็น ที่ใหญ่ที่สุด เว็บไซต์หางาน ในประเทศ มีมากกว่า 107739 งาน มีอยู่, 1,942 ซึ่งเป็น Sales Admin-เกี่ยวข้อง

Show more
Big Wednesday Digital |
(ไม่ได้ระบุเมือง)
- 7 ชั่วโมงที่ผ่านมา
Operations Administrator. eCommerce. Hotels. TH Bangkok. Company. Our client is a highly innovative... . years progressive sales and marketing experience in consultative sales or sales management...
Accenture Thailand |
(ไม่ได้ระบุเมือง)
- 7 ชั่วโมงที่ผ่านมา
Role Purpose Owns the sales process and outcomes, leading a pursuit strategy and team of professionals... Basic Requirements. A Bachelor's degree in Engineering, Computer Science, Business Administration, or...
Manhattan Group |
(ไม่ได้ระบุเมือง)
- 2 วันที่แล้ว
Our client is a leading luxury hotel resort company. To oversee and direct the Hotel's MICE Sales operations, including direct sales, sales solicitation, sales administration and reservations...
Win Win Innovative Technology Co., Ltd. |
กทม, กทม
- 7 วันที่แล้ว
ความร บผ ดชอบ. จ ดพ มพ เอกสารต างๆท. งภายใน ภายนอก. แผนก CRM , Sales. รวบรวมข อม...
Material World Co., Ltd |
(ไม่ได้ระบุเมือง), จ.นนทบุรี
- 23 ชั่วโมงที่ผ่านมา
Female, Age not over 35 years. Bachelor's Degree in Business Admin, Marketing or related field. At least... นๆ. 1. Health Insurance. 2. Provident Fund. 3. Bonus. 4. Sales Commission. 5. Incentive. 6...
Reeracoen Recruitment Co.,Ltd |
กทม
- 5 วันที่แล้ว
Maintain clients by calls and visit clients (20 ). To do the sales report and other tasks as assigned... Bachelor's degree in any field. Experience in Sales Admin. Sales support. Sales. Computer literate in MS...
บริษัท ธรรมชาติ ซีฟู้ด รีเทล จำกัด สำนักงานใหญ่ |
กทม, กทม
- 17 ชั่วโมงที่ผ่านมา
Processing a high volume of product orders. Follow up for all sales transactions. Checking prices and... Male. Female, Age not over 30 years old. Bachelor's or Master's Degree in Business Administration or...
บริษัท เจมส์ พาวิลเลี่ยน ครีเอชั่น จำกัด |
กทม
- 4 วันที่แล้ว
สร ปการขายจาก Sales3. ส ง Report และสร ปค าใช จ... จ ดนำเท. ยวประจำป. 13. Sales ท. shop ม ค าคอมม ช...
A I SYSTEM CO.,LTD. |
กทม
- 11 วันที่แล้ว
หน าท. ความร บผ ดชอบ. ทำการร บ Order จากล กค าในกล. มของ System และ IT Security Product. ด แลงานด านธ รการการขายของบร ษ ท. ด แลงานด านธ รการของบร ษ ท. ค ณสมบ ต. เพศ. หญ ง. อาย (ป ...
Siam@Siam Design Hotel Bangkok |
กทม, กทม
- 10 วันที่แล้ว
Apply as a Sales Admin in กทม. Siam@Siam Design Hotel Bangkok is looking for a Sales Admin . Your duties will be ...
บริษัท นาโนเมด จำกัด |
กทม, กทม
- 5 ชั่วโมงที่ผ่านมา
หน าท. ความร บผ ดชอบ. ค ณสมบ ต. เพศ. ชาย , หญ ง. อาย (ป ). 25. 35. ระด บการศ กษา. ปร ญญาตร. ข. นไป. ประสบการณ (ป ). ไม ระบ. อ. นๆ. ไม ระบ. ค ณสมบ ต เพ. มเต ม. ค ณสมบ ต. เพศชาย หร ...
หจก.เอส เจ โกลบอลเทรด |
(ไม่ได้ระบุเมือง), จ.สงขลา
- 5 วันที่แล้ว
จบการศ กษาปร ญญาตร. ไม จำก ดสาขา. ฟ ง พ ด อ าน เข ยน ภาษาอ งกฤษได ด. จะได ร บการพ จารณาเป นพ เศษ. สามารถใช โปรแกรมคอมพ วเตอร พ. นฐาน และ อ นเตอร เน ตได ด. ม ความค ดสร างสรรค. ผลตอ...
หจก เอส.เจ โกลบอลเทรด |
(ไม่ได้ระบุเมือง), จ.สงขลา
- 12 วันที่แล้ว
จบการศ กษาปร ญญาตร. ไม จำก ดสาขา. ฟ ง พ ด อ าน เข ยน ภาษาอ งกฤษได ด. จะได ร บการพ จารณาเป นพ เศษ. สามารถใช โปรแกรมคอมพ วเตอร พ. นฐาน และ อ นเตอร เน ตได ด. ม ความค ดสร างสรรค. ผลตอ...
Shanghai Mansion Bangkok (Boutique Hotel) |
กทม, กทม
- 15 วันที่แล้ว
Job Qualifications ข อกำหนด สามารถทำ Ms Office ได ด. จ ดการเอกสารท. งหมดได ด. Welfare สว สด การ Benefit (ผลประโยชน ท. จะได ร บ). 1.Salary (เง นเด อน). 2.Service Charge (ค าบร การ)....
Sealitegroup Co.,Ltd. |
กทม
- 4 วันที่แล้ว
รายละเอ ยดงาน. ประสานงานขายก บพน กงานขายและจ ดการงานธ รการจ ดเก บข อม ลและรายงานด านการขายตำแหน งงาน. ค ณสมบ ต ผ. สม ครงาน. 1. เพศหญ ง อาย. 25 30 ป. 2. จบปวส. ข. นไป สาขาบร หาร,การ...
บริษัท แทรนดาร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด |
กทม
- 4 วันที่แล้ว
รายละเอ ยดงาน. ไม ระบ ตำแหน งงาน. ค ณสมบ ต ผ. สม ครงาน. 1. เพศชาย หญ ง. 2. ม ประสบการณ ในการทำงานจะพ จารณาเป นพ เศษ รายละเอ ยดบร ษ ท. เป นผ. เช. ยวชาญด านระบบ ผน ง,ฝ า และเพดานอะค ...
บริษัท คิวอาร์ เทคโนโลยีส์ จำกัด |
กทม
- 4 วันที่แล้ว
รายละเอ ยดงาน. ทำรายงานยอดขาย. ออก PO ตามงานตำแหน งงาน. ค ณสมบ ต ผ. สม ครงาน. 1. หญ ง. ชาย อาย. 23. 30. 2. ปวช. ปร ญญาตร. 3. สามารถใช โปรแกร Microsoft World. Excel ได ด. 4. ม ความข...
บริษัท เวนเจอร์เทค มาร์เก็ตติ้ง จำกัด |
กทม
- 11 วันที่แล้ว
หน าท. ความร บผ ดชอบ. ต ดต อประสานงานท. งภายในและภายนอกแผนก. โต ตอบก บล กค าทางส. อออนไลน หร อโทรศ พท ในล กษณะท. ส ภาพและม มน ษยส มพ นธ ท. ด. ค ย ออร เดอร. ส นค าจากล กค า. ค ณสมบ...

ไม่พลาดงานดีๆ เราส่งตำแหน่งงานถึงอีเมล์คุณ